Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 37 đến tiết thứ 70

Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 37 đến tiết thứ 70

A-Mục tiêu bài học : Qua bài này học sinh phải:

 * Kiến thức : - Giải thích được tác dụng của những đặc điểm thường có ở hoa thụ phấn nhờ gió. Phân biệt các đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ .

 - Nêu được được hiện tượng giao phấn .

 - Nêu được vai trò của con người thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất ,phẩm chất cây trồng .Vận dụng kiến thức để giảI thích 1 số hiện tượng thụ phấn thêm , ích lợi .

 * Kĩ năng : -Rèn luyện kỹ năng quan sát thực hành .

 -Rèn kĩ năng biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng .

 * Kĩ năng sống : - Kĩ năng phân tích so sánh các đặc điểm của các loại hoa thích nghi với các hình thức thụ phấn .

 

doc 59 trang Người đăng levilevi Lượt xem 964Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 37 đến tiết thứ 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 2/1/2011 Ngày dạy : 3/1/2011
 Tiết 37 : THỤ PHẤN (TIẾP)
 A-Mục tiêu bài học : Qua bài này học sinh phải :
 * Kiến thức : - Giải thích được tác dụng của những đặc điểm thường có ở hoa thụ phấn nhờ gió. Phân biệt các đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ .
 - Nêu được được hiện tượng giao phấn .
 - Nêu được vai trò của con người thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất ,phẩm chất cây trồng .Vận dụng kiến thức để giảI thích 1 số hiện tượng thụ phấn thêm , ích lợi .
 * Kĩ năng : -Rèn luyện kỹ năng quan sát thực hành .
 -Rèn kĩ năng biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng .
 * Kĩ năng sống : - Kĩ năng phân tích so sánh các đặc điểm của các loại hoa thích nghi với các hình thức thụ phấn .
 - Kĩ năng vận dụng kiến thức vào trong trồng trọt tại gia đình .
 * TháI độ : - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cây xanh 
 B-Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học tích cực : -Thực hành quan sát mẫu vật , tranh vẽ 
 -Hoạt động nhóm /Trực quan , vấn đáp – Tìm tòi .
 C-Phương tiện dạy học :
 +G/v : Mẫu vật : Cây bông đã trổ cờ , tranh vẽ sgk
 + H/s :Ôn khái niệm thụ phấn .mỗi nhóm 1 cây ngô đã trổ cờ .
 D-Tiến trình bài dạy : I-ổn định :
 II-Bài củ : Hoa giao phấn khác hoa thụ phấn ở điẻm nào ?
 Nêu đặc điểm chung của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ .
 III- Bài mới : 1.Đặt vấn đề : (sgk)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-G/v kiểm tra sự chuẩn bị của h/s
-H/d h/s quan sát hoa ngô đã trổ cờ +Quan sát H30.3 và H 30.4 sgk .Trả lời câu hỏi :
?N/ xét gì về vị trí hoa ngô đực và hoa ngô cái ?
?Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió ?
-G/v : H/d h/s quan sát hoa ngô cái về : Các tràng hoa, đài hoa -tiêu giảm .
-G/vyêu cầu h/s đọc t/tin sgk.
-Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
-G/v treo bảng phụ gọi từng nhóm trả lời .
-G/v chửa phiếu học tập.
?Qua bảng trên em hãy nêu đặc điểm chung hoa thụ phấn nhờ gió ?
? So sánh hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ giống khác nhau điểm nào 
+giống :-có sụ t/xúc hạt phấn với đầu nhuỵ
-xảy ra ở hoa đ/tính, hoa lưỡng tínhkhi nhị , nhuỵ o/ chín đồng thời.
+Khác :Về bao hoa, nhị ,nhuỵ,đ/đ khác.
-Đ/thông tin sgk
?Khi nào cần thụ phấn thêm ?
?Thụ phấn bổ sung do ai thực hiện? Con người đã thụ phấn cho những loại hoa nào ?
? Cách thụ phấn như t/ nào ?
-G/v;Con người thụ phấn cho hoa bí ngô, bầu ,dưa, hoa ngô.
-G/v :H/dẫn cách thụ phấn cho hoa ngô(tranh vẽ30.5 sgk)- thụ phấn chéo .
? Vì sao trong luống ngô trắng có xen kẽ 1vài hạt màu vàng tím ?
? Con người đã làm gì để tạo đ/kiện thuận lợi cho hoa giao phấn?
? Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm mục đích gì ?
IV-Cũng cố bài :
 -Cho h/s đọc kết luận sgk . 1. Hoa thụ phấn nhờ gió có dặc điểm chung gì ?
Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió :
-Hoạt động chung cả lớp .
-Q/sát mẫu vật + H30.3.4 sgk nhận xét vị trí hoa đực và hoa cái .
-Hoa đực ở trên ngọncây -dễ tung hạt phấn đi xa.
-Hoa cái ở nách lá - dễ nhận hạt phấn 
-Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập về đặc điểm của hoa và tác dụng từng bộ phận.
Đặc điểm của hoa
T/dụng từng bộ phận
Hoa t/trung ở ng/cây
t/lọi cho gió chuyển hạt phấn đi
Bao hoa tiêu giảm
Dễ nhận hạt phấn hoa khác
Chỉ nhị dài bao phấn treo lũng lẵng
Nhờ gió tung hạt phấn rơi.
Hạt phấn nhiều nhỏ nhẹ
Dễ nhờ gió chuyển hạt phấn đi
Đầu nhuỵ dài có nhiều lông dính
Để dính hạt phấn nhiều ,tốt
+Kết luận :Đ/đ chung hoa thụ phấn nhờ gió :
-Hoa nằm ở ngọn cây, bao hoa tiêu giảm .Chỉ nhị dài bao phấn treo lũng lẵng, hạt phấn nhiều nhỏ nhẹ,đầu nhuỵ có nhiều lông dính.
2.ứng dụng thực tế về thụ phấn :
a, Thụ phấn thêm :
Hoạt động cá nhân .
-Đ/kiện thời tiết bất lợi, gió quá to, mưa nhiều
-Do con người thực hiện.
-Con người lấy phán của hoa nàyđưa sang đầu nhuỵ của hoa khác .
-Do gió chuyển hạt phấn từ luống ngô vàng, tím sang luóng ngô màu trắng .
-Trồng nơi thoáng gió ít ngại vật .
-Nuôi ong trong vườn cây ăn quả .
-Trực tiếp giao phấngiữa những giống cây khác nhau.
b,Lợi ích của thụ phấn thêm :
-Tăng sản lựong của hạt
-Tạo ra các giống lai mới .
 2. G/v treo bảng phụ h/s so sánh:
 Hãy liệt kê những đặc điểm khác nhau giữa hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ (bao hoa , nhị ,nhuỵ các đ/điểm khác)
Đặc điểm
Hoa thụ phân nhờ sâu bọ 
 Hoa thụ phấn nhờ gió 
Bao hoa
Cấu tạo phức tạp, tràng hoa hẹp
Bao hoa tiêu giảm
Nhị hoa 
Hạt pấn to có gai 
Chỉ nhị dài , bao phấn treo lủng lẳng , hạt phấn nhiều nhỏ , nhẹ
Nhuỵ hoa 
Đầu nhuỵ có chất dính 
Đầu nhuỵ dài , có lông dính
Đ/điểm khác 
Hoa có màu sắc sặc sơ , có hương thơm , mật ngọt , đáy hoa có đ/ mật
Hoa thường tập trung ở ngọn cây , hoa không có màu sắc , không có hương thơm .
 V- Dặn dò :
 - Hoàn thành câu hỏi vở bài tập sgk .
 -Tập thụ phấn thêm cho hoa bí ngô, hoa bắp ...
 - Đọc kỹ bài : Thụ tinh, kết hạt , tạo quả . 
 –—{˜™ 
Ngaứy Soạn: 02/01/2011 Ngaứy daùy: 03/01/2011
Tieỏt: 38
Đ31. THUẽ TINH, KEÁT HAẽT, TAẽO QUAÛ
I. Muùc tieõu :
1. Kieỏn thửực:
	- HS phaõn bieọt ủửụùc thuù phaỏn vaứ thuù tinh, hieồu ủửụùc moỏi quan heọ giửừa thuù phaỏn vaứ thuù tinh
 - xaực ủũnh ủửụùc sửù bieỏn ủoồi caực boọ phaọn cuỷa hoa thaứnh quaỷ vaứ haùt sau khi thuù tinh
 2. Kyừ naờng:
	- Reứn luyeọn kyừ naờng quan saựt, so saựnh, thửùc haứnh.
	- Nhận biết được dấu hiệu cơ bản cuỷa SS hửừu tớnh .
 3. Thaựi ủoọ vaứ haứnh vi: Yeõu thớch boọ moõn
II. Phửụng phaựp :
Dieón giaỷng, ủaứm thoaùi, quan saựt 
III. Chuaồn Bũ: 	GV: 	- Veừ tranh H31.1
	HS oõn kieỏn thửực: caỏu taùo chửực naờng cuỷa hoa, khaựi nieọm thuù phaỏn
IV. Tieỏn Haứnh Tieỏt Daùy: 
 1. OÅn ủũnh lụựp : Kieồm tra sổ soỏ lụựp.
 2. Kieồm baứi cuừ :
	- Hoa thuù phaỏn nhụứ gioự coự ủaởc ủieồm gỡ? Nhửừng ủaởc ủieồm coự lụùi gỡ cho thuù phaỏn?
	- Trong trửụứng hụùp naứo thỡ thuù phaỏn nhụứ ngửụứi laứ caàn thieỏt? Cho VD:
 3. Baứi mụựi:
	Tieỏp theo thuù phaỏn laứ hieọn tửụùng thuù tinh ủeồ keỏt haùt, taùo quaỷ.
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo Vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh
Hẹ1: Tỡm hieồu veà sửù naỷy maàm cuỷa haùt phaỏn:
 - HS ủoùc thoõng tin muùc SGK 
 - Quan saựt H31.1 traỷ lụứi caõu hoỷi sau khi thuù phaỏn coự hieọn tửụùng gỡ xaỷy ra?
 - GV cuỷng coỏ.
I. Hieọn tửụùng naỷy maàm cuỷa haùt phaỏn :
 - Sau khi thuù phaỏn, haùt phaỏn huựt chaỏt nhaày ụỷ ủaàu nhuùy, naỷy maàm thaứnh oỏng phaỏn.
OÁng phaỏn xuyeõn ủaàu nhuùy vaứo trong baàu tieỏp xuực vụựi noaừn.
Bao phấn
Hạt
phấn
Hạt phấn
 nảy mầm
ống phấn
Tế bào sinh dục đực
Vòi nhụy
NNBầu
nhụy
Noãn
Tế bào sinh dục cái
Hẹ2 : Tỡm hieồu veà hieọn tửụùng thuù phaỏn :
 - HS tieỏp tuùc quan saựt H31.1 vaứ ủoùc thoõng tin ụỷ muùc 2SGK traỷ lụứi caõu hoỷi.
 - Sau khi thuù phaỏn ủeỏn luực thuù tinh coự hieọn tửụùng gỡ xaỷy ra?
 - Thuù tinh laứ gỡ?
 - Chổ ủũnh HS leõn baỷng chổ treõn tranh veừ vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
 - HS boồ sung.
 - GV nhaọn xeựt giuựp HS hoaứn thieọn baứi.
II. Thuù tinh:
 - Thuù tinh laứ hieọn tửụùng teỏ baứo sinh duùc ủửùc (tinh truứng) cuỷa haùt phaỏn keỏt hụùp vụựi teỏ baứo sinh duùc caựi (trửựng) coự trong noaừn, taùo thaứnh teỏ baứo moõi goùi laứ hụùp tửỷ.
Hẹ3. Keỏt quaỷ cuỷa sửù thuù phaỏn
 - HS ủoùc thoõng tin ụỷ muùc 3 SGK traỷ lụứi caõu hoỷi:
 - Haùt do boọ phaọn naứo cuỷa hoa taùo thaứnh?
 - Noaừn sau khi thuù tinh seừ thaứnh boọ phaọn naứo cuỷa haùt?
Quaỷ do boọ phaọn naứo cuỷa haùt taùo thaứnh? Quaỷ coự chửực naờng gỡ?
III. Keỏt haùt vaứ taùo quaỷ. Sửù hỡnh thaứnh haùt :
 - Sau khi thuù tinh, hụùp tửỷ phaõn chia nhanh phaựt trieồn thaứnh phoõi, voỷ noaừn bieỏn thaứnh voỷ haùt – phaàn coứn laùi cuỷa noaừn bieỏn thaứnh boọ phaọn chửựa chaỏt dửù trửừ.
 - Sửù taùo quaỷ:
Baàu nhuùy phaựt trieồn thaứnh quaỷ chửựa haùt.
4. Cuỷng coỏ:
	- Phaõn bieọt hieọn tửụùng thuù phaỏn vaứ thuù tinh. Thuù phaỏn coự quan heọ gỡ vụựi thuù tinh?
	- Quaỷ vaứ haùt do boọ phaọn naứo cuỷa hoa taùo thaứnh? Em cho bieỏt nhửừng caõy naứo khi quaỷ ủaừ hỡnh thaứnh vaón giửừ laùi moọt boọ phaọn cuỷa hoa? Teõn boọ phaọn ủoự?
 5. Hửụựng daón veà nhaứ:
	- ẹoùc phaàn “em coự bieỏt“ veừ hỡnh 31 – 1 hoùc baứi – caực nhoựm chuaồn bũ : 5 loaùi quaỷ khoõ (); 5 loaùi quaỷ thũt ()
Ngaứy soạn : 4/1/2011 	Ngày dạy : 7/1/2011 
CHệễNG VII. QUAÛ VAỉ HAẽT
Tieỏt:39
Đ32. CÁC LOẠI QUẢ
I. Muùc tieõu :
 1. Kieỏn thửực:	- Bieỏt caựch phaõn chia quaỷ vaứ haùt thaứnh caực nhoựm khaực nhau.
	- Dửùa vaứo ủaởc ủieồm cuỷa voỷ quaỷ ủeồ phaõn chia thaứnh 2 nhoựm chớnh laứ quaỷ khoõ vaứ quaỷ thũt.
 2. Kyừ naờng:	- Reứn luyeọn kyừ naờng quan saựt, so saựnh, thửùc haứnh.
	 - Vaọn duùng kieỏn thửực ủeồ baỷo quaỷn, cheỏ bieỏn quaỷ vaứ haùt sau thu hoaùch.
 3. Thaựi ủoọ vaứ haứnh vi:	- Coự yự thửực baỷo veọ thieõn nhieõn
II. ẹoà Duứng Daùy Hoùc:	-GV: sửu taàm trửụực moọt soỏ quaỷ khoõ vaứ thũt khoự tỡm.	
III. Hoaùt ẹoọng Daùy Hoùc: Mụỷ baứi:
	- Cho HS keồ quaỷ mang theo vaứ moọt soỏ quaỷ em bieỏt.
	- Chuựng gioỏng nhau vaứ khaực nhau ụỷ nhửừng ủieồm naứo? 
	 Bieỏt phaõn loaùi quaỷ seừ coự taực duùng thieỏt thửùc trong ủụứi soỏng
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo Vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh
Hoaùt ẹoọng 1 : Taọp Chia Nhoựm Caực Loaùi Quaỷ
HS taọp chia thaứnh caực nhoựm khaực nhau theo tieõu chuaồn tửù choùn
GV: giao nhieọm vuù cho caực nhoựm:
 - ẹaởt quaỷ leõn baứn quan saựt kyừ xeỏp thaứnh nhoựm
 - Dửùa vaứo nhửừng ủaởc ủieồm naứo ủeồ lửùa choùn?
 - Hửụựng daón HS phaõn tớch caực bửụực cuỷa vieọc phaõn chia caực nhoựm quaỷ.
 - Yeõu caàu moọt soỏ nhoựm trửụỷng baựo caựo keỏt quaỷ.
 - GV nhaọn xeựt phaõn chia cuỷa HS neõu vaỏn ủeà, baõy giụứ chuựng ta hoùc caựch chia quaỷ theo tieõu chuaồn ủửụùc caực nhaứ khoa hoùc ủũnh ra.
Qhs:
 + Quan saựt vaọt maóu, lửùa choùn ủaởc ủieồm ủeồ chia thaứnh caực nhoựm.
 - Tieỏn haứnh phaõn chia quaỷ theo ủaởc ủieồm ủaừ choùn.
 - HS vieỏt keỏt quaỷ phaõn chia vaứ ủaởc ủieồm duứng ủeồ phaõn chia. VD:
Hỡnh daùng moọt soỏ haùt, ủaởc ủieồm cuỷa haùt.
 - Baựo caựo keỏt quaỷ cuỷa caực nhoựm
Hoaùt ẹoọng 2 : Caực Loaùi Quaỷ Chớnh
- HS ủoùc SGK ủeồ bieỏt tieõu chuaồn cuỷa 2 nhoựm quaỷ chớnh: quaỷ khoõ, quaỷ thũt.
 - Yeõu caàu HS xeỏp caực quaỷ thaứnh 2 nhoựm theo tieõu chuaồn ủaừ bieỏt
 - Goùi caực nhoựm khaực nhaọn xeựt veà sửù xeỏp loaùi quaỷ.
 - Giuựp HS ủieàu chổnh vaứ hoaứn chổnh vieọc xeỏp loaùi.
 b. Phaõn loaùi caực loaùi quaỷ khoõ:
 - Yeõu caàu HS quan saựt voỷ quaỷ khoõ khi chớn nhaọn xeựt chia quaỷ khoõ thaứnh 2 nhoựm.
 - Ghi laùi ủaởc ủieồm cuỷa tửứng nhoựm quaỷ khoõ?
 - Goùi teõn 2 nhoựm cuỷa quaỷ khoõ ủoự.
 - Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt boồ sung – GV giuựp HS khaộc saõu kieỏn thửực.
Keỏt luaọn:
 - Quaỷ khoõ chia thaứnh 2 nhoựm:
 + Quaỷ khoõ meỷ: khi c ... aùi sinh hay kyự sinh, moọt soỏ naỏm soỏng coọng sinh.
II. TAÀM QUAN TROẽNG:
Hoaùt ẹoọng 3 : Naỏm Coự Ích
Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc thoõng tin tr169
 - Traỷ lụứi caõu hoỷi neõu coõng duùng cuỷa naỏm, laỏy vớ duù?
 - Giaựo vieõn toồng keỏt laùi coõng duùng cuỷa naỏm coự ớch.
 Giụựi thieọu moọt vaứi naỏm coự ớch treõn tranh.
Hoùc sinh ủoùc baỷng thoõng tin ghi nhụự caực coõng duùng
 - Hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi (neõu ủửụùc 4 coõng duùng)
 Hoùc sinh khaực boồ sung
 - Hoùc sinh nhaọn daùng moọt soỏ naỏm coự ớch.
Keỏt luaọn: nhử baỷng SGK tr169
Hoaùt ẹoọng 4 : Naỏm Coự Haùi
- Cho hoùc sinh quan saựt treõn maóu hoaởc tranh moọt soỏ boọ phaọn caõy bũ beọnh naỏm traỷ lụứi caõu hoỷi – Naỏm gaõy nhửừng taực haùi gỡ cho thửùc vaọt?
 - Giaựo vieõn toồ chửực thaỷo luaọn caỷ lụựp + giaựo vieõn toồng keỏt laùi, boồ sung (neỏu caàn)
 - Giụựi thieọu moọt vaứi naỏm coự haùi gaõy beọnh ụỷ thửùc vaọt.
 - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc thoõng tin 
 - Traỷ lụứi caõu hoỷi keồ moọt soỏ naỏm coự haùi cho con ngửụứi.
 - Cho hoùc sinh quan saựt nhaọn daùng moọt soỏ naỏm ủoọc
 - Cho hoùc sinh thaỷo luaọn
 + Muoỏn phoứng trửứ caực beọnh naỏm gaõy ra, phaỷi laứm theỏ naứo?
 - Muoỏn ủoà ủaùc, quaàn aựo khoõng bũ naỏm moỏc, ta phaỷi laứm gỡ?
- Hoùc sinh quan saựt naỏm mang ủi, keỏt hụùp vụựi tranh thaỷo luaọn nhoựm traỷ lụứi caõu hoỷi:
 + Neõu ủửụùc nhửừng boọ phaọn caõy bũ naỏm.
 - Taực haùi cuỷa naỏm
 + ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi caực nhoựm khaực boồ sung
 naỏm kyự sinh treõn thửùc vaọt gaõy beọnh cho caõy troàng, laứm thieọt haùi muứa maứng.
 - Hoùc sinh ủoùc thoõng tin SGK (169, 170)
 Keồ teõn moọt soỏ naỏm gaõy haùi
 - Yeõu caàu keồ ủửụùc: naỏm kyự sinh gaõy beọnh cho ngửụứi (vớ duù: haộc laứo, lang ben, naỏm toực,)
 naỏm ủoọc gaõy ngoọ ủoọc
 + Hoùc sinh phaựt bieồu lụựp boồ sung 
 - Hoùc sinh thaỷo luaọn ủeà ra caực bieọn phaựp cuù theồ
Keỏt luaọn: Naỏm gaõy ra moọt soỏ taực haùi nhử:
 + Naỏm kyự sinh gaõy beọnh cho thửùc vaọt vaứ con ngửụứi
 - Naỏm moỏc laứm hử hoỷng thửực aờn, ủoà duứng.
 - Naỏm ủoọc coự theồ gaõy ngoọ ủoọc
Keỏt luaọn chung: hoùc sinh ủoùc SGK
IV. Kieồm Tra ẹaựnh Giaự:
	- Duứng caực caõu hoỷi SGK
V. Daởn Doứ:
	- Hoùc baứi, traỷ lụứi caõu hoỷi SGK 1, 2, 3 SGK
	- Chuaồn bũ: thu thaọp vaứi maóu ủũa y treõn thaõn theồ caực caõy to
Gv : ủoùc cho hoùc sinh baứi taọp veà nhaứ :
Thoõng qua saựch vụỷ baựo daứi vaứ ti vi,maùng internet em haừy keồ teõn nhửừng loaùi naỏm coự theồ laứm thửùc phaồm cho con ngửụứi. Haừy trỡnh baứy chi tieỏt quy trỡnh saỷn xuaỏt moọt loaùi naỏm maứ em bieỏt
--------—–&—–--------
 Ngaứy Soạn: 25/04/2011 Ngaứy daùy: 26/4/2011
 Tieỏt 64: BAỉI TAÄP TèM HIEÅU VEÀ QUY TRèNH SAÛN XUAÁT NAÁM
I. Muùc tieõu :
1. Kieỏn thửực:
	- Cuỷng coỏ caực kieỏn thửực veà naỏm coự lụùi
 - Taùo yự thửực hoùc ủi ủoõi vụựi haứnh 
 - Khụi daọy yự thửực lieõn heọ thửùc teỏ tỡm toứi hoùc hoỷi
	 - Hieồu ủửụùc thaứnh phaàn caỏu taùo cuỷa ủũa y
 2. Thaựi ủoọ haứnh vi: Yeõu thớch boọ moõn
ẹeà baứi:
Thoõng qua saựch vụỷ baựo daứi vaứ ti vi,maùng internet em haừy keồ teõn nhửừng loaùi naỏm coự theồ laứm thửùc phaồm cho con ngửụứi. Haừy trỡnh baứy chi tieỏt quy trỡnh saỷn xuaỏt moọt loaùi naỏm maứ em bieỏt
I.Caực hoaùt ủoọng
1. Hoaùt ủoọng 1: 
Gv : Cho hoùc sinh laùi phoứng CNTT ủeồ trỡnh chieỏu veà caực loaùi naỏm coự theồ cheỏ bieỏn laứm thửùc phaồm ủoàng thụứi cuừng giụựi thieọu cho Hs bieỏt caực loaùi naỏm ủoọc vaứ caựch nhaọn bieỏt
Trỡnh chieỏu quy trỡnh saỷn xuaỏt naỏm rụm vaứ naỏm tai meứo
 2. Hoaùt ủoọng 2: 
Gv yeõu caàu hoùc sinh trỡnh baứy laùi nhửừng thoõng tin ủaừ ủửụùc gv giụựi thieọu
Thu caực baứi tỡm hieồu cuỷa hoùc sinh 
 2. Hoaùt ủoọng 3: 
Chaỏm ủieồm , nhaọn xeựt laỏy ủieồm 15 phuựt thửùc haứnh
II. Daởn doứ :
Veà nhaứ tỡm moọt soỏ maồu ủũa y
Ngaứy Soạn: 2/05/2011 Ngaứy daùy: 3/5/2011
Tieỏt 65: ẹềA Y
I. Muùc tieõu :
1. Kieỏn thửực:
	- Nhaọn bieỏt ủửụùc ủũa y trong tửù nhieõn qua ủaởc ủieồm vaứ hỡnh daùng maứu saộc vaứ nụi moùc.
	- Hieồu ủửụùc thaứnh phaàn caỏu taùo cuỷa ủũa y
 2. Kyừ naờng: Reứn kyừ naờng quan saựt
 3. Thaựi ủoọ haứnh vi: Giaựo duùc yự thửực baỷo veọ thửùc vaọt
III. ẹoà Duứng Daùy Hoùc:
	- ẹũa y thửùc teỏ tửứ caõy baứng phửụùng
	- Tranh: hỡnh daùng, caỏu taùo cuỷa ủũa y
IV. Hoaùt ẹoọng Daùy Hoùc:
	Mụỷ baứi: SGK 
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo Vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh
Hoaùt ẹoọng 1 : Quan Saựt Hỡnh Daùng Caỏu Taùo Cuỷa ẹũa Y
- Yeõu caàu hoùc sinh qyan saựt maóu tranh H52.1 H52.2 traỷ lụứi caõu hoỷi.
 + Maóu ủũa y em laỏy ụỷ ủaõu?
 + Nhaọn bieỏt hỡnh daùng beõn ngoaứi cuỷa ủũa y?
 + Nhaọn xeựt veà phaàn caỏu taùo cuỷa ủũa y? 
 - Giaựo vieõn cho hoùc sinh trao ủoồi vụựi nhau.
 - Giaựo vieõn boồ sung: chổnh lyự (neỏu caàn)
 toồng keỏt lai hỡnh daùng caỏu taùo cuỷa ủũa y.
 - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc thoõng tin trang 171 traỷ lụứi caõu hoỷi + vai troứ cuỷa naỏm vaứ taỷo trong ủụứi soỏng ủũa y.
 - theỏ naứo laứ hỡnh thửực soỏng coọng sinh.
Giaựo vieõn cho hoùc sinh thaỷo luaọn
-Hoùc sinh hoaùt ủoọng nhoựm
 - Hoùc sinh trong nhoựm quan saựt maóu ủũa y mang ủi ủoỏi H51.1 traỷ lụứi caõu hoỷi caực yự 1, 2 yeõu caàu neõu ủửụùc:
 - Nụi soỏng 
 - Thuoọc daùng ủũa y naứo 3 maóu taỷ hỡnh daùng 
 - Quan saựt hỡnh 52.2 nhaọn xeựt veà caỏu taùo yeõu caàu neõu ủửụùc: caỏu taùo goàm taỷo vaứ naỏm 
 - Goùi 1, 2 hoùc sinh ủaùi dieọn nhoựm phaựt bieồu caực nhoựm khaực boồ sung.
 - ẹũa y coự hỡnh vaõy hoaởc hỡnh caứnh.
 - Caỏu taùo cuỷa ủũa y goàm hai sụùi naỏm xen laón caực teỏ baứo taỷo.
 - Hoùc sinh tửù ủoùc thoõng tin traỷ lụứi caõu hoỷi yeõu caàu neõu ủửụùc.
 - Naỏm cung caỏp muoỏi khoaựng cho taỷo.
 - Taỷo quang hụùp taùo chaỏt hửừu cụ vaứ nuoõi soỏng hai beõn.
 - Neõu khaựi nieọm coọng sinh: Laứ hỡmh thửực soỏng chung giửừa 2 cụ theồ sinh vaọt (caỷ hai beõn ủeàu coự lụùi) 
 - 1, 2 hoùc sinh trỡnh baứi lụựp boồ sung
Hoaùt ẹoọng 2 : Vai Troứ Cuỷa ẹũa Y
 - Yeõu caỏu hoùc sinh ủoùc thoõng tin muùc 2 traỷ lụứi caõu hoỷi: ẹũa y coự vai troứ gỡ trong tửù nhieõn? 
 - Giaựo vieõn toồ chửực thaỷo luaọn lụựp toồng keỏt laùi vai troứ cuỷa ủũa y
 - Hoùc sinh ủoùc thoõng tin traỷ lụứi caõu hoỷi:
 + Taùo thaứnh ủaỏt 
 + Laứ thửực aờn cuỷa hửụu baộc cửùc 
 + Laứ nguyeõn lieọu cheỏ nửụực hoa phaồm nhuoọm 
 - 1, 2 hoùc sinh phaựt bieồu, lụựp boồ sung 
Keỏt luaọn : SGK 
V. ẹaựnh Giaự:
	- Coự theồ sửỷ duùng caõu hoỷi SGK
VI. Daởn Doứ: 
	- Hoùc baứi traỷ lụứi caõu hoỷi SGK 	 
	- Chuaồn bũ tham quan thieõn nhieõn: nhử phaàn chuaồn bũ (172 SGK)
--------—–&—–--------
Ngaứy Soạn: 16/05/2011 Ngaứy daùy: Chieàu 17/5/2011
Tuaàn:33- Tieỏt:68-69-70
Đ53. THAM QUAN THIEÂN NHIEÂN
( Caỷ 3 lụựp 6A,6C,6D ủeỏn tham quan taùi khu vửùc trửụứng )
I. Muùc tieõu :
1. Kieỏn thửực :
	- Xaực ủũnh ủửụùc nụi soỏng, sửù phaõn boỏ cuỷa caực nhoựm thửùc vaọt chớnh 
	- Quan saựt ủaởc ủieồm hỡnh thaựi ủeồ nhaọn bieỏt ủaùi dieọn cuỷa moọt soỏ ngaứnh thửùc vaọt chớnh.
	- Cuỷng coỏ vaứ mụỷ roọng kieỏn thửực veà tớnh ủa daùng vaứ thớch nghi cuỷa thửùc vaọt trong ủieàu kieọn soỏng cuù theồ.
 2. Kyừ naờng :
	- Reứn kyừ naờng, quan saựt thửùc haứnh
	- Kyừ naờng laứm vieọc ủaởc bieọt, baỷo veọ caõy coỏi
 3. Thaựi ủoọ haứnh vi:
	- Coự loứng yeõu thieõn nhieõn, baỷo veọ caõy coỏi
II. Phửụng phaựp : Trửùc quan maóu vaọt soỏng
III. Chuaồn Bũ Cho Buoồi Tham Quan
 1. Giaựo vieõn:
	- Chuaồn bũ ủũa ủieồm: Giaựo vieõn trửùc tieỏp tỡm ủũa ủieồm trửụực
	- Dửù kieỏn phaõn coõng nhoựm trửụỷng
 2. Hoùc sinh:
	- OÂn taọp kieỏn thửực coự lieõn quan
	- Chuaồn bũ duùng cuù (theo nhoựm)
	 + Duùng cuù ủaứo ủaỏt
	 + Tuựi ni loõng traộng
	 + Keựo caột caõy
	 + Keựp eựp tieõu baỷn
	 + Panh, kớnh luựp
	 + Nhaừn ghi teõn caõy (theo maóu)
	- Keừ saỹn baỷng theo maóu (tr173)
IV. Caực Hoaùt ẹoọng Trong Buoồi Tham Quan 
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo Vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh
Hoaùt ẹoọng 1 : Quan saựt ngoaứi thieõn nhieõn
- Giaựo vieõn yeõu caàu caực hoaùt ủoọng theo nhoựm
	- Noọi dung quan saựt
	- Quan saựt hỡnh thaựi cuỷa thửùc vaọt, nhaọn xeựt ủaởc ủieồm thớch nghi cuỷa thửùc vaọt 
	- Nhaọn daùng thửùc vaọt, xeỏp chuựng vaứo nhoựm
	- Thu thaọp maóu vaọt 
	- Ghi cheựp ngoaứi thieõn nhieõn: Giaựo vieõn chổ daón caực yeõu caàu veà noọi dung phaỷi ghi cheựp.
	 + Caựch thửùc hieọn
 a. Quan saựt hỡnh thaựi veà moọt soỏ thửùc vaọt:
	+ Quan saựt reồ, thaõn, laự, hoa, quaỷ
	+ Quan saựt hỡnh thaựi cuỷa caực caõy soỏng ụỷ caực moõi trửụứng: caùn, nửụực, tỡm ủaởc ủieồm thớch nghi 
	+ Laỏy maóu cho vaứo tuựi ni loõng: lửu yự hoùc sinh laỏy maóu goàm caực boọ phaọn:
	 - Hoa hoaởc quaỷ
	 - Caứnh nhoỷ (ủoỏi vụựi caõy)
	 - Caõy (ủoỏi vụựi caứnh nhoỷ)
	 Buoọc nhaừn teõn caõy ủeồ khoỷi nhaàm laón
	(Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ hoùc sinh chổ laỏy maóu ụỷ caõy moùc daùi)
 b. Nhaọn daùng thửùc vaọt, xeỏp chuựng vaứo nhoựm:
	- Xaực ủũnh teõn moọt soỏ caõy quen thuoọc
	- Vũ trớ phaõn loaùi: tụựi lụựp: ủoỏi vụựi thửùc vaọt haùt kớn – tụựi ngaứnh ủoỏi vụựi caực ngaứnh reõu dửụừng xổ haùt traàn
c. Ghi cheựp:
	- Ghi cheựp ngay nhửừng ủieàu quan saựt ủửụùc 
	- Thoỏng keõ vaứo baỷng keừ saỹn
Hoaùt ẹoọng 2 : Quan saựt noọi dung tửù choùn
* Hoùc sinh coự theồ tieỏn haứnh theo 1 trong 3 noọi dung 
	+ Quan saựt bieỏn daùng cuỷa reồ, thaõn, laự
	+ Quan saựt moỏi quan heọ giửừa thửùc vaọt vụựi thửùc vaọt vaứ thửùc vaọt vụựi ủoọng vaọt
	+ Nhaọn xeựt veà sửù phaõn boỏ cuỷa thửùc vaọt trong khu vửùc tham quan
	* Caựch thửùc hieọn:
- Giaựo vieõn phaõn coõng caực nhoựm lửùa choùn 1 noọi dung quan saựt. Vớ duù: noọi dung B: caàn quan saựt caực vaỏn ủeà sau:
+ Hieọn tửụùng caõy moùc treõn caõy: reõu, lửụừi meứo
+ Hieọn tửụùng caõy boựp coồ: caõy si, ủa, ủeỏ, moùc treõn caõy goó to.
+ Quan saựt thửùc vaọt soỏng kyự sinh: taàm gửỷi, daõy tụ hoàng
+ Quan saựt hoa thuù phaỏn nhụứ saõu boù
 Ruựt ra nhaọn xeựt veà moỏi quan heọ thửùc vaọt vụựi thửùc vaọt vaứ thửùc vaọt vụựi ủoọng vaọt.
Hoaùt ẹoọng 3 : Thaỷo luaọn toaứn lụựp
* Khi coứn khoaỷng thụứi gian 30 phuựt, giaựo vieõn taọp trung lụựp
	* Yeõu caàu nhoựm ủaùi dieọn trỡnh baứy keỏt quaỷ quan saựt ủửụùc caực baùn khaực boồ sung.
	* Giaựo vieõn giaỷi ủaựp caực thaộc maộc cuỷa hoùc sinh
	* Nhaọn xeựt ủaựnh giaự caực nhoựm, tuyeõn dửụng caực nhoựm tớch cửùc
	* Yeõu caàu hoùc sinh vieỏt baựo caựo thu hoaùch theo maóu SGK (tr173)
Nhoựm ủaùi dieọn trỡnh baứy keỏt quaỷ quan saựt ủửụùc
Hoùc sinh vieỏt baựo caựo thu hoaùch
V. Baứi Taọp Veà Nhaứ:
	1. Hoaứn thieọn baựo caựo thu hoaùch 
	2. Laọp laứm maóu caõy khoõ
	 - Duứng maóu thu haựi ủửụùc ủeồ laứm maóu caõy khoõ
	 - Caựch laứm: theo hỡnh daùng SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN SINH 6 HKII ( HAY).doc