Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 49: Luyện tập - Năm học 2008-2009

Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 49: Luyện tập - Năm học 2008-2009

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Củng cố ĐN, tính chất và cách CM tứ giác nội tiếp.

2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh hình học. H/s biết sử dụng tính chất tứ giác nội tiếp để giải 1 số bài tập.

3. Thái độ:

Giáo dục ý thức mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn đầu bài của bài tập, bút dạ

H/s: Thước; compa; bảng phụ

III. Tiến trình dạy học:

T.g Hoạt động của thầy và trò Nội dung

 HĐ1: Kiểm tra

- G/v nêu yêu cầu kiểm tra

HS1 phát biểu ĐN, t.chất về tứ giác ntiếp?

12'

 Chữa bài tập 58 (SGK-90)

- Y/cầu vẽ hình XĐ gthiết ; kluận. Nêu cách giải trình bày.

h/s: tứ giác ABCD nội tiếp

Tính và

=1/2 Mà =600 vì ABC đều

Gọi h/s nhận xét, sửa sai bài bạn

Yêu cầu h/s đó trình bày lời giải

G/v đánh giá cho điểm.

? Xác định tâm của đtròn đi qua 4 điểm A; B; C; D Bài 58 (Sgk-90)

Gt

ABC đều, lấy D thuộc nửa mp đối nửa mp chứa A bờ BC; DB=DC;

Kl

+ ABCD nội tiếp

+ Xđịnh tâm của đtròn qua 4 điểm A; B; C; D

CM: ABC đều

=> có =1/2 =300

=> Do DB =DC => DBC cân => =>=900

Tứ giác ABCD có nên nó nội tiếp được đường tròn.

b.Vì nên tứ giác ABCD nội tiếp trong đtròn đkính AD. Vậy tâm của đtròn qua 4 điểm A; B; C; D là t/điểm của AD

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 49: Luyện tập - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 26/02/2009
Giảng: 27/02/2009 9A; 28/02/2009 9B.
Tiết 49: luyện tâp
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
Củng cố ĐN, tính chất và cách CM tứ giác nội tiếp.
2. Kỹ năng: 
Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh hình học. H/s biết sử dụng tính chất tứ giác nội tiếp để giải 1 số bài tập.
3. Thái độ:
Giáo dục ý thức mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn đầu bài của bài tập, bút dạ
H/s: Thước; compa; bảng phụ
III. Tiến trình dạy học:
T.g
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
HĐ1: Kiểm tra
- G/v nêu yêu cầu kiểm tra
HS1 phát biểu ĐN, t.chất về tứ giác ntiếp?
12'
Chữa bài tập 58 (SGK-90)
- Y/cầu vẽ hình XĐ gthiết ; kluận. Nêu cách giải trình bày.
h/s: tứ giác ABCD nội tiếp
 í
 í
 í
Tính và 
=1/2 Mà =600 vì DABC đều
Gọi h/s nhận xét, sửa sai bài bạn
Yêu cầu h/s đó trình bày lời giải
G/v đánh giá cho điểm.
? Xác định tâm của đtròn đi qua 4 điểm A; B; C; D
Bài 58 (Sgk-90)
Gt
DABC đều, lấy D thuộc nửa mp đối nửa mp chứa A bờ BC; DB=DC; 
Kl
+ ABCD nội tiếp
+ Xđịnh tâm của đtròn qua 4 điểm A; B; C; D
CM: DABC đều
=> có =1/2 =300
=> Do DB =DC => DDBC cân => =>=900
Tứ giác ABCD có nên nó nội tiếp được đường tròn.
b.Vì nên tứ giác ABCD nội tiếp trong đtròn đkính AD. Vậy tâm của đtròn qua 4 điểm A; B; C; D là t/điểm của AD
18'
HĐ2: Luyện tập
Vận dụng t/c tứ giác nội tiếp.
G/v: đưa bảng phụ đề bài; hình vẽ
G/v gợi ý
Bài 56 (Sgk-89)
Gọi sd BEC =x
Hãy tìm mối liên hệ giữa và 
với nhau và với x
Từ đó tính x 
H/s: suy nghĩ tìm hướng giải
= 400 + x
=200 + x
 1800 = 400 + x + 200 + x => x
?Tính các góc của tứ giác ABCD?
G/v: chốt lại kiến thức: tổng số đo các góc đối của 1 t/g ntiếp bằng 1800
CM: có =1800 (vì tứ giác ABCD nội tiếp)
= 400 + x và =200 + x (t/c góc ngoài của t/g)
=> 400 + x + 200 + x = 1800
=> 2x = 1200 => x = 600
= 400 + x = 400 + 600 = 1200
 =200 + x = 200 + 600 = 800
 = 1800 - x = 1800 - 600 120)
BÂD = 1800 - = 1800 - 1200 = 600
Bài 59 sử dụng t/c tg Nhà trường
CM t/c khác
G/v: yêu cầu 1 học sinh đọc bài; vẽ hình bài toán và xđ gt; kl
Bài 59 (Sgk-90)
GT
Hbh ABCD; (0) qua 3 điểm A;B;C cắt DC ở P
KL
AP = AD
10'
G/v yêu cầu h/s suy nghĩ CM: AP=AD
H/s: AD = AP
 í
 í
ĩ 
 (tính chất hbh)
CM: ta có (T/chất hbh)
Có =1800 (vì kề bù)
=1800 (t/c của tứ giác n.t)
=> => DADP cân 
=> AD=AP
Hình thang ABCP có 
=> ABCP là hình thang cân
G/v hỏi thêm: nhận xét gì về hình thanh ABCP?
H/s CM 
 Tg AEFB là ht cân
HĐ3: củng cố:
G/v đưa bảng phụ hình vẽ
? CM tứ giá AEFB nội tiếp?
H/s: CM E, F nhìn đoạn AB dưới 1 góc 900 => AFẻcung chứa góc 900 dựng trên đoạn AB
Hay 4 điểm A;B;F;E thuộc đường tròn đk AB
G/v: chốt lại các phương pháp CM 1 tứ giác nội tiếp đtròn
* HDVN:
- Đọc trước bài đtròn ngoại tiếp, đtròn nội tiếp
- Ôn kiến thức đa giác đều.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh 9 T49.doc