Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 30 - Năm học 2005-2006

Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 30 - Năm học 2005-2006

I) MỤC TIÊU

Thông qua giờ luỵện tập , học sinh nắm được định lí về tính chất của các điểmthuộctiaphân giác , điểm nằm trên tia phân giác của một góc như thế nào

Nắm được định lí đảo, biết cách chứng minh định líđảo

Rèn học sinh cách vẽ hình chứng minh hình học.

II) CHUẨN BỊ

Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài trên máy, đặt các câu hỏi

Học sinh: Đọc sách giáo khoa.

III) TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2/ Kiểm tra:

? Em hãy nêu định lí 1 và định lí đảo tính chất tia phân giác của một góc

3/ Bài mới:

1/ Bài 33/ sgk/70

Giáo viên : Đưa nội dung bài toán lên máy học sinh quan sát

Học sinh : Đọc nội dung

? Em nào lên bảng ghi nội dung gt, kl

Học sinh : thảo luận theo nhóm

Giáo viên ; Nhận xét

 

doc 8 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 7 - Tuần 30 - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30	Tiết 55
Tính chất tia phân giác của một góc
Ngày soạn: tháng 04 năm 2006
 Ngày dạy : tháng 04 năm 2006
I) Mục Tiêu
Học sinh nắm được định lí về tính chất của các điểm thuộc tia phân giác , điểm nằm trên tia phân giác của một góc như thế nào 
Nắm được định lí đảo, biết cách chứng minh định líđảo
Rèn học sinh cách vẽ hình chứng minh hình học.
II) Chuẩn bị 
Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài trên máy, đặt các câu hỏi
Học sinh: Đọc sách giáo khoa.
III) Tiến trình lên lớp
1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2/ Kiểm tra:
? êu tính chẩtc ba đường chung tuyến của tam giác
3/ Bài mới:
1/ Định lí về tính châtcs điểm thuộc tia phân giác
y
0
x
a/ Thực hành
Giáo viên : Cho học sinh tiến hành thưc hành như trong sgk/68
?1 Dựa vào cách gấp hình, hãy sósánh khoảng cáchtừ điểm M đến cạnh 0x và 0y
Học sinh : thảo luận theo nhóm
? Em nhận xétgì về điểm nằm trên tia phângiác khoảng cách tới 2cạnh.
Giáo viên : Nhận xét thông báo định lí 1 ( định lí thuận )
b/ Định lí : Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó
y
0
x
M z
y
0
x
? 2 Dựa vào hình 29, hãy viết gt, kl định lí 1
Học sinh : thảo luận theo nhóm
Giáo viên : Nhận xét
Giải
Xét 2 tam giác vuông MOA và MOB 
OM cạnh huyền chung
MOA = MOB 2 góc bằng nhau
2 Tam gíc MOA = MOB ( cạnh huyền góc nhọn)
0
M
B
y
A
x
2/ Định lí đảo
Định lí 2 ( định lí đảo )
Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nẳmtên tia phân giác của góc đó.
? 3 Dựa vào hình vẽ trên hãy ghi gt, kl
?Muốn chứng minh điểm đó nằmh trên tia phân giác ta làm như thế nào ?
Học sinh : thảo luận theo nhóm
Giáo viên : Nhận xét
0
y
a
M
b
x
3/ Luyện tập
Bài 31: sgk/70
M
4/ Củng cố: Cho học sinh hoàn thành bài tập trên
5/ Hướng dẫn : Học sinh làm bài tập 33 ;34;35 sgk/70;71
IV/ Rút kinh nghiệm :
Tiết 56
luyện tập
Ngày soạn: tháng 04 năm 2006
Ngày dạy : tháng 04 năm 2006
I) Mục Tiêu
Thông qua giờ luỵện tập , học sinh nắm được định lí về tính chất của các điểmthuộctiaphân giác , điểm nằm trên tia phân giác của một góc như thế nào
Nắm được định lí đảo, biết cách chứng minh định líđảo
Rèn học sinh cách vẽ hình chứng minh hình học.
II) Chuẩn bị
Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài trên máy, đặt các câu hỏi
Học sinh: Đọc sách giáo khoa.
III) Tiến trình lên lớp
1/ ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2/ Kiểm tra:
? Em hãy nêu định lí 1 và định lí đảo tính chất tia phân giác của một góc
3/ Bài mới:
1/ Bài 33/ sgk/70
Giáo viên : Đưa nội dung bài toán lên máy học sinh quan sát
y
t
x
0
Học sinh : Đọc nội dung
? Em nào lên bảng ghi nội dung gt, kl
Học sinh : thảo luận theo nhóm
Giáo viên ; Nhận xét
Giải
a/ Ta có góc y0x và xolà hai góc kề bù, ot là tia phân giác
của ỹo và ot là tia phân giác xo
vì góc y0x và xo là hai góc kề bù
nên góc y0x + xo=1800
hay 2 t 0x + 2xo=1800
2( t 0x + xo)=1800
Điều này chứng tỏ hai tia phân phân giác của một cặp góc kề bù tạo thành 1 cặp góc vuông
b/ Nếu M thuộc đường thăng 0t hoặc đường thẳng 0 thì điểm M nằm trên các tia 0t; 0, 0m và om nghĩa là điểm M nằm trên tia phân giác của các góc
xoy, xo,, vậy theo định lí 1 điểm M cách đều hai đầu đoạn thăng x
d/ Khi M thì các khoảng cách từ M đến x đều bằng 0
Bầi 34/ sgk /71
Giáo viên : Cho học sinh đọc nội dung bài toán
Học sinh : thảo luận theo nhóm
? 1 em lên bảng vẽ hình ghi gt ; kl
Học sinh : ở dưới tự làm
? Muốn chứng minh BC = AD ta dựa vào các yếu tố nào
? Muốn chứng minh IA = IC , IB = ID ta dựa vào các yếu tố nào
0
A
B
x
I
C
0
y
1
2
1
Học sinh : thảo luận theo nhóm
Giáo viên : Nhận xét
Giải
a/ Xét hai tam giác
Vậy 
Suy ra BC = AD ( đ pcm)
b/ Vì 
Ta có : OA + AB = OB
ta có: Góc A1+ A2 = 1800 
( Hai góc kề bù)
Xét hai tam giác AIB vàg CID
Có : B = C
AB = CD
A2= C2
Vậy tam giác AIB = CID ( g.cg)
Suy ra IA = IB; IO = ID ( đpcm )
c/ Xét hai tam giác OAI và OCI, ta có :
OA = OC
A = C
IA = IC
vậy 
suy ra AOI = COI tia ot là tia phân giác xoy
4/ Củng cố: Giáo viên cho học sinh xem lại các bài tập đã chữa 
5 Hướng dẫn: Học sinh về nhà xem trước bài 
IV/ Rút kinh nghiệm :
	Khánh Nhạc, Ngày  tháng 04 năm 2006
	Xác nhận BGH

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh hoäc t30.doc