Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột)

I . Muc tiêu

Kiến thức: Hiểu đường tròn là gì ? Hình tròn là gì ?

Hiểu thế nào là cung, dây cung, đường kính, bán kính

Kỹ năng: Sử dụng compa thành thạo, biết vẽ đường tròn, cung tròn, biết giữ nguyên độ mở của compa

Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi sử dụng compa, vẽ hình

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Giáo viên: Thước kẻ, compa, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ

Học sinh: Thước kẻ có chia khoảng, compa, thước đo độ

III. Tiền trình dạy học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Đường tròn và hình tròn (15 phút )

- Mục tiêu: HS hiểu đường tròn là gì? Hình tròn là gì?.

- Đồ dùng : Compa

GV: Em hãy cho biết để vẽ đường tròn người ta dùng dụng cụ gì ?

Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm

GV: Vẽ đoạn thẳng đơn vị quy ước trên bảng rồi vẽ đường tròn trên bảng

Lấy các điểm A, B, C .bất kỳ trên đường tròn. Hỏi các điểm này cách đường tròn tâm O một khoảng là bao nhiêu.

GV: Vậy đường tròn tâm O, bàn kính 2cm là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng 2cm.

? Đường tròn tâm O bàn kính R là một hình gồm các điểm như thế nào.

GV: Giới thiếu ký hiệu đường tròn tâm O bán kính 2cm ( O; 2cm)

- Đường tròn tâm O bán kính R (O; R)

GV: Giới thiệu điểm nằm trên đường tròn:

- M, A, B, C (O; R)

- Điểm nằm bên trong đường tròn: N

- Điểm nằm bên ngoài đường tròn :

Em hãy so sánh độ dài các đoạn thẳng ON và OM; OP và OM ?

Làm thế nào để so sánh được các đoạn thẳng đó

GV: Hướng dẫn cách dùng copa để so sánh hai đoạn thẳng

? Vậy các điểm nằm trên đường tròn, các điểm nằm bên trong đường tròn, các điểm nằm bên ngoài đường tròn cách tâm O một khoảng như thế nào so với bán kính.

Ta đã biết đường tròn là đường bao quanh hình tròn. Vậy hình tròn là hình những điểm nào ? HS: Để vẽ đường tròn ta dùng copam

HS vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm vào vở

HS các điểm A, B, C cách tâm O một khoảng bằng 2cm

HS đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

HS: ON <>

 OP > OM

HS: Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng

HS: Các điểm nằm trên đường tròn cách tâm O một khoảng bằng bán kính, các điểm nằm bên trong đường tròn cách tâm O một khoảng nhỏ hơn bán kính, các điểm nằm bên ngoài đường tròn cách tâm O một khoảng lớn hơn bán kính

HS: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên tròng đường tròn đó

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/3/11
Ngay dạy: 18/3/11
Tiết 25. Đường tròn 
I . Muc tiêu
Kiến thức: Hiểu đường tròn là gì ? Hình tròn là gì ?
Hiểu thế nào là cung, dây cung, đường kính, bán kính
Kỹ năng: Sử dụng compa thành thạo, biết vẽ đường tròn, cung tròn, biết giữ nguyên độ mở của compa
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi sử dụng compa, vẽ hình
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên: Thước kẻ, compa, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ 
Học sinh: Thước kẻ có chia khoảng, compa, thước đo độ
III. Tiền trình dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đường tròn và hình tròn (15 phút )
- Mục tiêu: HS hiểu đường tròn là gì? Hình tròn là gì?. 
- Đồ dùng : Compa
GV: Em hãy cho biết để vẽ đường tròn người ta dùng dụng cụ gì ?
Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm
GV: Vẽ đoạn thẳng đơn vị quy ước trên bảng rồi vẽ đường tròn trên bảng 
Lấy các điểm A, B, C ..bất kỳ trên đường tròn. Hỏi các điểm này cách đường tròn tâm O một khoảng là bao nhiêu.
GV: Vậy đường tròn tâm O, bàn kính 2cm là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng 2cm.
? Đường tròn tâm O bàn kính R là một hình gồm các điểm như thế nào.
GV: Giới thiếu ký hiệu đường tròn tâm O bán kính 2cm ( O; 2cm)
- Đường tròn tâm O bán kính R (O; R)
GV: Giới thiệu điểm nằm trên đường tròn: 
- M, A, B, C (O; R)
- Điểm nằm bên trong đường tròn: N
- Điểm nằm bên ngoài đường tròn : 
Em hãy so sánh độ dài các đoạn thẳng ON và OM; OP và OM ?
Làm thế nào để so sánh được các đoạn thẳng đó
GV: Hướng dẫn cách dùng copa để so sánh hai đoạn thẳng 
? Vậy các điểm nằm trên đường tròn, các điểm nằm bên trong đường tròn, các điểm nằm bên ngoài đường tròn cách tâm O một khoảng như thế nào so với bán kính.
Ta đã biết đường tròn là đường bao quanh hình tròn. Vậy hình tròn là hình những điểm nào ?
HS: Để vẽ đường tròn ta dùng copam
HS vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm vào vở
HS các điểm A, B, C cách tâm O một khoảng bằng 2cm
HS đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.
HS: ON < OM
 OP > OM
HS: Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng
HS: Các điểm nằm trên đường tròn cách tâm O một khoảng bằng bán kính, các điểm nằm bên trong đường tròn cách tâm O một khoảng nhỏ hơn bán kính, các điểm nằm bên ngoài đường tròn cách tâm O một khoảng lớn hơn bán kính
HS: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên tròng đường tròn đó
Hoạt động 2: Cung và dây cung (10phút )
- Mục tiêu: HS hiểu khái niệm cung, dây cung, bán kính, đường kính.
- Đồ dùng : Thước thẳng, compa
GV: Cho HS quan sát hình 44, 45
? Cung tròn là gì 
? Dây cung là gì
? Thế nào là đường kính của đường tròn 
GV: yêu cầu vẽ đường tròn (O; 2cm)
Vẽ dây dung EF dài 3cm
Vẽ đường kính PQ của đường tròn 
? Đường kính PQ dài bao nhiêu ? Tại sao?
? Vậy đường kính so với bán kính như thế nào
Bài tập 38 SGK
HS lên bảng lần lượt lên bảng làm a, b
HS:
 Lấy hai điểm A và B thuộc đường tròn. Hai điểm này chia đường tròn làm hai phần, mỗi phần là một cung tròn.
Dây cung là đoạn thẳng nối hai mút của cung 
Đường kính của đường tròn là một dây cung đi qua tâm
R = 2cm => đường kính của đường tròn bằng 4cm vì
 PQ = PO + OQ = 2cm + 2cm = 4cm
HS: đường kính dài gấp đôi bán kính 
a, HS1: lên bảng vẽ hình
b, HS trả lời vì CO = CA = 2cm nên đường tròn (C; 2cm) đi qua O và A 
Hoạt động 3: Một công cụ khác của Compa (8 phút )
- Mục tiêu: HS biết công dụng của compa .
 - Đồ dùng : Thước thẳng, compa
GV: Compa có công dụng chủ yếu là dùng để vẽ đường tròn. Em hãy cho biết Compa còn có công dụng nào nữa 
GV: ở trên ta đã dùng compa để so sánh các đoạn thẳng ON, OM, OP. Quan sát hình 46, em hãy nói cách làm để so sánh đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN
GV: Cũng dùng compa để đặt đoạn thẳng, nếu cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đo mà không phải đo riêng từng đoạn
? Hãy đọc SGK ví dụ 2 rồi lên bảng thực hiện 
Bài tập 39. SGK
Đề bài bảng phụ.
Compa còn dùng để so sánh hai đoạn thẳng
Dùng compa mở khẩu độ mở đoạn thẳng AB rồi đặt một đầu compa vào điểm M, đầu nhọn kia trên MN.
Nếu đầu nhịn đó trùng với N
 thì AB = MN
Nếu đầu nhọn đó nằm giữa M và N
 thì AB < MN
Nếu đầu nhọn đó nằm ngoài MN
 thì AB > MN
GV cho trước: 
HS vẽ: Tia Ox, OM = AB., MN = CD
Đo độ dài đoạn thẳng ON
ON = AB + CD
a, CA = 3cm, CB = 2cm
DA = 3cm, DB = 2cm
b, Có Y nằm giữa A và B nên 
AI + IB = AB
=> AI = AB - IB = 4 - 2 = 2cm
=> AI = IB = AB : 2 = 2cm
=> I là trung điểm của AB
Tổng kết hướng dẫn về nhà: (5’)
Học bài theo SGK, nắm vững khái niệm đường tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung.
Bài tập số 40, 41, 42 SGK. 35 đến 38 SBT
Tiết em mang mỗi em một vật dung có dạng hình tam giác 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 25.doc