Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS nhận biết và hiểu khi nào thì .

 - HS nắm vững hai góc kề nau,phụ nhau,bù nhau, 2 góc kề bù.

 2/ Kĩ năng: vẽ góc, tính số đo góc cẩn thận, chính xác.

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ: bài tập; hình 24,25,26 sgk.

Bài tập: Trên cùng nữa mặt phẳng chứa tia Ox. Vẽ hai góc

 a/ Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

 b/ Đo góc yOz. So sánh và

 * HS : Sgk, đồ dùng học tập.

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,vấn đáp, trực quan.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: KTBC 10’

Gọi 1HS làm bài tập/ bảng phụ

GV nhận xét cho điểm. * Hoạt động 1

HS lên làm

Bài tập

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz

b)

Vậy

 

* Hoạt động 2: 8’

GV: Dựa vào ví dụ để giới thiệu nhận xét.

GV: Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz ta suy ra điều gì ?

 * Hoạt động 2

HS trả lời

 1/ Khi nào tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?

* Nhận xét

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz thì

 . Ngược lại nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz.

* Hoạt động 3: 12’

Cho HS quan sát hình 24a sgk

GV: Hai góc xOy và yOz có chung cạnh nào ?

Hai cạnh còn lại nằm như thế nào so với cạnh chung ấy ?

GV: Ta nói hai góc xOy và yOz có đặc điểm như vậy gọi là hai góc kề nhau.

Vậy thế nào là hai góc kề nhau ?

GV gới thiệu hai góc phụ nhau, bù nhau.

GV yêu cầu HS quan sát hình 24b sgk.

GV: Hai góc 330 và 1470 có phải là hai góc kề nhau không? hai góc đó có bù nhau không?

Ta nói hai góc vừa kề nhau,vừa bù nhau là hai góc kề bù.

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ? * Hoạt động 3:

HS co chung cạnh Oy

Hai cạnh Ox,Oz nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau co bờ là cạnh chung Oy

HS trả lời

HS chú ý ghi bài

HS trả lời

HS trả lời

 2/ Hai góc kề nhau, phụ nhau,bù nhau, kề bù.

Hình 24 (bảng phụ)

* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

* Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.

* Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.

* Hai góc vừa kề nhau,vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù.

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/03/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20	
Bài 4: KHI NÀO THÌ ?.
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS nhận biết và hiểu khi nào thì .
	- HS nắm vững hai góc kề nau,phụ nhau,bù nhau, 2 góc kề bù.
	2/ Kĩ năng: vẽ góc, tính số đo góc cẩn thận, chính xác.
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ: bài tập; hình 24,25,26 sgk.
Bài tập: Trên cùng nữa mặt phẳng chứa tia Ox. Vẽ hai góc 
	a/ Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
	b/ Đo góc yOz. So sánh và 
	* HS : Sgk, đồ dùng học tập.
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,vấn đáp, trực quan.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: KTBC 10’
Gọi 1HS làm bài tập/ bảng phụ
GV nhận xét cho điểm.
* Hoạt động 1
HS lên làm
Bài tập
a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz
b) 
Vậy 
* Hoạt động 2: 8’
GV: Dựa vào ví dụ để giới thiệu nhận xét.
GV: Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz ta suy ra điều gì ?
* Hoạt động 2
HS trả lời
1/ Khi nào tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?
* Nhận xét
Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz thì 
. Ngược lại nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz.
* Hoạt động 3: 12’
Cho HS quan sát hình 24a sgk
GV: Hai góc xOy và yOz có chung cạnh nào ?
Hai cạnh còn lại nằm như thế nào so với cạnh chung ấy ?
GV: Ta nói hai góc xOy và yOz có đặc điểm như vậy gọi là hai góc kề nhau.
Vậy thế nào là hai góc kề nhau ?
GV gới thiệu hai góc phụ nhau, bù nhau.
GV yêu cầu HS quan sát hình 24b sgk.
GV: Hai góc 330 và 1470 có phải là hai góc kề nhau không? hai góc đó có bù nhau không?
Ta nói hai góc vừa kề nhau,vừa bù nhau là hai góc kề bù.
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ?
* Hoạt động 3: 
HS co chung cạnh Oy
Hai cạnh Ox,Oz nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau co bờ là cạnh chung Oy
HS trả lời
HS chú ý ghi bài
HS trả lời
HS trả lời
2/ Hai góc kề nhau, phụ nhau,bù nhau, kề bù.
Hình 24 (bảng phụ)
* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ chứa cạnh chung.
* Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.
* Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800. 
* Hai góc vừa kề nhau,vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù.
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800.
* Hoạt động 4: củng cố 13’
Cho HS sửa bài 18 sgk.
Gọi 1HS trình bày
Gọi 1HS dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.
Cho HS làm bài 19 sgk.
Gọi 1HS trình bày
GV nhận xét chỉnh sửa.
* Hoạt động 4
HS sửa bài
HS thực hành đo
HS trình bày
18) sgk
Vì tia OA nằm giữa hai tia OB,OC ta có:
19) sgk
Vì góc xOy và yOy’ là hai góc kề bù. ta có
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem và học nhận xét, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
	- Xem lại cách trình bày lời giải khi tính số đo góc. Nhớ hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800.
	- BTVN: 20,21,22,23 sgk.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 20.doc