Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo góc (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo góc (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS biết vẽ góc khi biết số đo bằng thước và thước đo góc.

 - Biết vẽ 1 góc, 2 góc trên nửa mặt phẳng, nhận biết tia nằm giữa hai tia.

 2/ Kĩ năng: vẽ góc cẩn thận, chính xác.

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ: bài tập

Bài tập: Cho hình vẽ. Đo các góc xOy,xOz,x’Oz và viết số thích hợp vào chỗ ( )

 * HS : Sgk, đồ dùng học tập.

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,vấn đáp, trực quan.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: KTBC 10’

Hỏi: Thế nào là góc vuông, góc nhọn,góc tù ?

Cho HS sửa bài tập/bảng phụ.

GV: Góc xOy,xOz,x’Oz là góc gì ?

GV nhận xét cho điểm. * Hoạt động 1

HS đo và ghi kết quả

HS trả lời

Bài tập (bảng phụ)

* Hoạt động 2: 12’

GV: Xét ví dụ 1 như sgk và hướng dẫn HS cách vẽ góc.

GV thực hành cách vẽ góc xOy

GV: Em có thể vẽ được bao nhiêu tia Oy sao cho góc ?

GV: Chốt lại :Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho

GV xét ví dụ 2.

GV yêu cầu HS nêu cách vẽ.

Gọi 1HS lên bảng vẽ.

GV nhận xet,chỉnh sửa sai sót. * Hoạt động 2

HS quan sát theo dõi

HS trả lời

HS nêu cách vẽ

1HS lên bảng vẽ 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 1: Cho tia Ox . vẽ góc xOy sao cho

* Cách vẽ:

- Vẽ tia Ox.

- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với O, tia Ox đi qua vạch 0 của thước.

- Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước. Góc xOy là góc phải vẽ

* Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho

Ví dụ 2:vẽ góc ABC biết

Giải

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo góc (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 19 	
Bài 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO GÓC.
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS biết vẽ góc khi biết số đo bằng thước và thước đo góc.
	- Biết vẽ 1 góc, 2 góc trên nửa mặt phẳng, nhận biết tia nằm giữa hai tia. 
	2/ Kĩ năng: vẽ góc cẩn thận, chính xác.
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ: bài tập
Bài tập: Cho hình vẽ. Đo các góc xOy,xOz,x’Oz và viết số thích hợp vào chỗ ()
	* HS : Sgk, đồ dùng học tập.
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,vấn đáp, trực quan.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: KTBC 10’
Hỏi: Thế nào là góc vuông, góc nhọn,góc tù ?
Cho HS sửa bài tập/bảng phụ.
GV: Góc xOy,xOz,x’Oz là góc gì ?
GV nhận xét cho điểm.
* Hoạt động 1
HS đo và ghi kết quả
HS trả lời
Bài tập (bảng phụ)
* Hoạt động 2: 12’
GV: Xét ví dụ 1 như sgk và hướng dẫn HS cách vẽ góc.
GV thực hành cách vẽ góc xOy
GV: Em có thể vẽ được bao nhiêu tia Oy sao cho góc ?
GV: Chốt lại :Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho 
GV xét ví dụ 2.
GV yêu cầu HS nêu cách vẽ.
Gọi 1HS lên bảng vẽ.
GV nhận xet,chỉnh sửa sai sót.
* Hoạt động 2
HS quan sát theo dõi
HS trả lời
HS nêu cách vẽ
1HS lên bảng vẽ
1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng
Ví dụ 1: Cho tia Ox . vẽ góc xOy sao cho 
* Cách vẽ:
- Vẽ tia Ox.
- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với O, tia Ox đi qua vạch 0 của thước.
- Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước. Góc xOy là góc phải vẽ
* Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho 
Ví dụ 2:vẽ góc ABC biết 
Giải
* Hoạt động 3: 7’
GV xét ví dụ 3 như sgk
Gọi HS lên bảng vẽ hình.
GV: Trong ba tia tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
GV: Hai góc xOy và xOz có chung cạnh là Ox. Nếu hai cạnh của góc cạnh nào ứng với số đo góc nhỏ hơn thì cạnh đó hay tia đó nằm giữa hai tia còn lại.
GV đi đến nhận xét
* Hoạt động 3
HS lên bảng vẽ hình
HS trả lời
2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng
Ví dụ 3: Cho tia Ox.Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc 
;
Giải
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz.
(vì 300 < 450 )
* Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, ,,nếu 
m0 < n0 thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz
* Hoạt động 4: củng cố 12’
Cho HS vẽ hình bài 24 sgk
yêu cầu HS đọc hướng dẫn sgk
GV : yêu cầu HS nhận xét cách vẽ của bạn.
GV nhận xét chung
Cho HS vẽ hình bài 25.
Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ.
GV : yêu cầu HS nhận xét cách vẽ của bạn.
GV nhận xét chung
* Hoạt động 4
1HS lên bảng vẽ hình, HS còn lại theo dõi
HS nhắc lại cách vẽ
1HS vẽ hình
24) sgk
25) sgk
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem lại cách vẽ một góc, hai góc trên nửa mặt phẳng khi biết số đo.
	- Xem lại cách vẽ góc như ví dụ 2, BT 25, và học hai nhận xét chú ý nhận xét ở mục 2.
	- BTVN: 26 sgk, 24,25 SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 19.doc