Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I (Bản 3 cột)

I-MỤC TIÊU:

 1/ Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức về : Điểm , đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; các khái niệm ,tính chất

 2/ kỹ năng: vẽ hình thành thạo, chính xác; giải được các dạng toán: tìm độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.

 3/ Thái độ: học tập nghiêm túc

II-CHUẨN BỊ:

 * GV: Sgk, thước thẳng, Bảng phụ: Bài tập

 1/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống (.) để được khẳng định đúng

 a/ Trong ba điểm thẳng hàng.điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

 b/ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua .

 c/ Mỗi điểm trên đường thẳng là .của hai tia đối nhau.

 d/ Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì.

2/ Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 8cm, OB = 5cm. So sánh OB và AB.

 * HS: Sgk, dụng cụ học tập.

III/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, thảo luận nhóm

IV/ TIẾN TRÌNH

HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG

* Hoạt động 1: 10’

GV: Ôn tập về các hình: Điểm , đường thẳng, tia, đoạn thẳng, Trung điểm đoạn thẳng.

GV: Yêu cầu HS vẽ

+ Các điểm A,B,C

+ Đường thẳng a, xy, AB

+ Tia Ox, tia Ox và Oy đối nhau

+ Đoạn thẳng AB

+ Trung điểm M của đoạn thẳng AB.

 * Hoạt động 1

HS vẽ hình

 Ôn Tập Chương I

I các hình

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 13 :	ÔN TẬP CHƯƠNG I	 	
I-MỤC TIÊU:
	1/ Kiến thức 
- Hệ thống hóa kiến thức về : Điểm , đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; các khái niệm ,tính chất
	2/ kỹ năng: vẽ hình thành thạo, chính xác; giải được các dạng toán: tìm độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.
	3/ Thái độ: học tập nghiêm túc 
II-CHUẨN BỊ:
	 * GV: Sgk, thước thẳng, Bảng phụ: Bài tập
	1/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để được khẳng định đúng
	a/ Trong ba điểm thẳng hàng.............điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
	b/ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ............
	c/ Mỗi điểm trên đường thẳng là ............của hai tia đối nhau.
	d/ Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì............
2/ Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 8cm, OB = 5cm. So sánh OB và AB.
	* HS: Sgk, dụng cụ học tập.
III/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, thảo luận nhóm
IV/ TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
* Hoạt động 1: 10’
GV: Ôn tập về các hình: Điểm , đường thẳng, tia, đoạn thẳng, Trung điểm đoạn thẳng....
GV: Yêu cầu HS vẽ
+ Các điểm A,B,C
+ Đường thẳng a, xy, AB
+ Tia Ox, tia Ox và Oy đối nhau
+ Đoạn thẳng AB 
+ Trung điểm M của đoạn thẳng AB.
* Hoạt động 1
HS vẽ hình
Ôn Tập Chương I
I các hình
* Hoạt động 2: 7’
GV: Ôn tập về các khái niệm tính chất.Thông qua bài tập 1/ bảng phụ
GV: Gọi từng HS lên làm
* Hoạt động 2
HS làm
a/ Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
b/ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt
c/ Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
d/ Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.
* Hoạt động 3: 10’
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình theo yêu cầu câu hỏi 2 Sgk
GV: nhận xét, chỉnh sửa.
GV: Cho HS vẽ hình câu hỏi 3sgk
GV: Trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không ?
* Hoạt động 3
HS lên bảng vẽ hình
HS vẽ hình
HS trả lời
* Hoạt động 4: 15’
GV: Cho HS sửa bài 6 Sgk Tr.127 
GV: Gọi 1HS vẽ hình và làm câu a
GV: Muốn so sánh AM và MB ta cần tính đoạn thẳng nào ?
GV: Gọi HS tính MB
GV: Nhận xét chỉnh sửa
GV: M có là trung điểm của AB không ? 
GV: có thể yêu cầu HS giải thích vì sao?
Cho HS sửa bài 2/bảng phụ.
Gọi 1HS vẽ hình
Gọi 1HS tính AB
GV nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 4
HS vẽ hình
a/ Điểm M nằm giữa A và B vì AM < AB
HS: Tính MB
HS làm
b/ Vì M nằm giữa A và B nên:
AM + MB = AB
 3 + MB = 6
 MB = 3 cm
Vậy AM = MB
HS: M là trung điểm của AB vì
+ M nằm giữa A và B
+ AM = MB
HS vẽ hình
HS làm
Điểm B nằm giữa O và A ta có:
OB + AB = OA
 5 + AB = 8
 AB = 3 cm
Vậy AB < OB
6) sgk
Bài tập (bảng phụ)
* DẶN DÒ: VỀ NHÀ
- Về nhà học bài, xem lại các khái niệm các tính chất.
- Xem lại cách vẽ hình: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia,trung điểm đoạn thẳng dạng bài tập 2,3 sgk Tr.127.
- Xem lại các dạng bài tập tính độ dài đoạn thẳng: dạng bài 53 sgk tr. 124,60 sgk Tr. 125, 6 sgk tr.127
- Chuẩn bị: Kiểm tra 1 tiết

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 13.doc