Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)

I-MỤC TIÊU:

 1/ Kiến thức

- Biết trung điểm của đoạn thẳng là gì?

- Biết mỗi đọan thẳng chỉ có một trung điểm. Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng.

 2/ Kỹ năng: Vẽ hình chính xác , gấp giấy.

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc

II-CHUẨN BỊ:

 * GV: Sgk, thước thẳng, Bảng phụ:Bài tập; BT 63 Sgk Tr.126. Giấy trong.

 Bài tập: Cho hình vẽ .Biết AB = 10 cm, AM = 5cm. Tính MB

 * HS: Sgk, thước thẳng, giấy trong.

III- PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở vấn đáp,

IV-TIẾN TRÌNH

HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG

* HOẠT ĐỘNG 1 : KTBC 5’

GV: Gọi 1HS sửa bài tập bảng phụ.

GV: nhận xét cho điểm. * HOẠT ĐỘNG 1

HS lên làm

M nằm giữa A và B

AM + MB = AB

5 + MB = 10

 MB = 5 cm

* HỌAT ĐỘNG 2: 8’

GV: Lấy bài tập để giới thiệu trung điểm đoạn thẳng.

GV: MA = MB thì M như thế nào với hai đầu mút A và B ?

GV: Vị trí của điểm M như thế nào với A và B ?

GV: Ta nói điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

GV: Trung điểm của đoạn thẳng AB là gì ?

 * HOẠT ĐỘNG 2

HS: Điểm M cách đều hai đầu mút đoạn thẳng

HS: M nằm giữa A và B

HS: nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng AB 1/ Trung điểm của đoạn thẳng:

* Định nghĩa:

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B.

Trung điểm của đoạn thẳng AB còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

* HOẠT ĐỘNG 3: 15’

GV: Hướng dẫn cách vẽ điểm M như sgk.

GV: Giới thiệu cách vẽ 1

GV: Hướng dẫn HS gấp giấy như Sgk.

Cho HS làm ?

GV nhận xét. * HOẠT ĐỘNG 3

HS theo dõi

HS theo dõi và làm theo

HS trả lời: Ta dùng dây đo thanh gỗ và gấp đôi sợi dây lại và đo thanh gỗ một lần nữa 2/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví Dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.

Ta có: MA + MB = AB

 MA = MB

 Suy ra : MA + MA = AB

 2MA = AB

 MA = MB = 5 : 2 = 2,5 cm

Cách 1: Trên tia AB vẽ M sao cho

AM = 2,5 cm.

Cách 2:Gấp giấy (Sgk)

?

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 12 :	Tuần 12
Bài 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
I-MỤC TIÊU:
	1/ Kiến thức
- Biết trung điểm của đoạn thẳng là gì? 
- Biết mỗi đọan thẳng chỉ có một trung điểm. Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng.
	2/ Kỹ năng: Vẽ hình chính xác , gấp giấy.
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc
II-CHUẨN BỊ:
	 * GV: Sgk, thước thẳng, Bảng phụ:Bài tập; BT 63 Sgk Tr.126. Giấy trong.
	Bài tập: Cho hình vẽ 	.Biết AB = 10 cm, AM = 5cm. Tính MB
	* HS: Sgk, thước thẳng, giấy trong.
III- PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở vấn đáp,
IV-TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
* HOẠT ĐỘNG 1 : KTBC 5’
GV: Gọi 1HS sửa bài tập bảng phụ.
GV: nhận xét cho điểm.
* HOẠT ĐỘNG 1
HS lên làm
M nằm giữa A và B
AM + MB = AB
5 + MB = 10
 MB = 5 cm
* HỌAT ĐỘNG 2: 8’
GV: Lấy bài tập để giới thiệu trung điểm đoạn thẳng.
GV: MA = MB thì M như thế nào với hai đầu mút A và B ?
GV: Vị trí của điểm M như thế nào với A và B ?
GV: Ta nói điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB
GV: Trung điểm của đoạn thẳng AB là gì ?
* HOẠT ĐỘNG 2
HS: Điểm M cách đều hai đầu mút đoạn thẳng
HS: M nằm giữa A và B
HS: nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng AB
1/ Trung điểm của đoạn thẳng:
* Định nghĩa:
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B.
Trung điểm của đoạn thẳng AB còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.
* HOẠT ĐỘNG 3: 15’
GV: Hướng dẫn cách vẽ điểm M như sgk.
GV: Giới thiệu cách vẽ 1
GV: Hướng dẫn HS gấp giấy như Sgk.
Cho HS làm ?
GV nhận xét.
* HOẠT ĐỘNG 3
HS theo dõi
HS theo dõi và làm theo
HS trả lời: Ta dùng dây đo thanh gỗ và gấp đôi sợi dây lại và đo thanh gỗ một lần nữa
2/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
Ví Dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.
Ta có: MA + MB = AB
 MA = MB
 Suy ra : MA + MA = AB
 2MA = AB
 MA = MB = 5 : 2 = 2,5 cm
Cách 1: Trên tia AB vẽ M sao cho 
AM = 2,5 cm.
Cách 2:Gấp giấy (Sgk)
?
* HOẠT ĐỘNG 4: 15’ CỦNG CỐ
GV: Cho HS sửa bài tập 60) Sgk
GV: Gọi 1HS vẽ hình
GV: Điểm A có nằm giữa O và B không ?
GV: So sánh OA và AB
GV: Cần tính đoạn thẳng nào ?
Gọi 1HS tính AB
GV: GV: Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?
GV: Cho HS làm bài 63 Sgk
GV: Hãy chọn những câu trả lời đúng.
GV nhận xét chỉnh sửa
* HOẠT ĐỘNG 4
HS vẽ hình
HS: Điểm A nằm giữa O và B
HS trả lời
HS tính AB
A nằm giữa O và B
OA + AB = OB
2 + AB = 4
 AB = 2 cm
OA = AB
HS điểm A là trung điểm OB và OA = AB và A nằm giữa O và B.
HS: trả lời
Câu c,d đúng
60) Sgk
63)(bảng phụ)
* DẶN DÒ: VỀ NHÀ
- Học thuộc định nghĩa trung điểm M của một đoạn thẳng. Rèn luyện cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng.
- BTVN: 61,62, 64, 65 Sgk Tr. 126
- Chuẩn bị Các câu hỏi ôn tập chương I:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 12 R.doc