Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 98, 99: Luyện tập

Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 98, 99: Luyện tập

.MỤC TIÊU :

 Củng cố quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó.

 HS thực hành tìm một số biết giá trị phân số của nó.

II.CHUẨN BỊ :

 HS : Làm các bài tập đã dặn tiết trước.

III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :

 Kiểm tra :

 + Muốn tìm một số biết giá trị phân số của nó ta làm ntn

doc 2 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 1243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tiết 98, 99: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 20/4
Tiết 98-99
I.MỤC TIÊU : 
? Củng cố quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó.
? HS thực hành tìm một số biết giá trị phân số của nó.
II.CHUẨN BỊ : 	
Ä HS : Làm các bài tập đã dặn tiết trước. 
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
â Kiểm tra : 
	+ Muốn tìm một số biết giá trị phân số của nó ta làm ntn ?
	+ Bài tập 131 / SGK
	ã Bài mới : 
Giáo viên
Học sinh
* Ta gọi x (kg) là lượng cùi dừa cần dùng.
* Lượng thịt ba chỉ bằng mấy phần của lượng cùi dừa?
* Lượng thịt ba chỉ đã dùng để kho thịt là mấy ?
à Lượng thịt ba chỉ bằng của lượng cùi dừa à .x = 0,8
* Bài tập 133 / SGK 
* Lượng thịt ba chỉ bằng của lượng cùi dừa.
* 0,8 kg thịt ba chỉ.
 Gọi x (kg) là lượng cùi dừa.
Theo bài toán ta có của x bằng 0,8
Tức là : .x = 0,8 => x = 0,8 : 1,2 (kg)
Vậy, lượng cùi dừa cần dùng là 1,2 kg
+ Lượng đường cần dùng là: 5%.1,2 = 0,06 (kg)
* GV gọi 2 HS lên bảng cùng lúc làm bài tập 132 / SGK
* Bài tập 132 / SGK 
+ 2 HS lên bảng.
+ Các HS còn lại theo dỏi và sửa sai nếu có.
Giáo viên
Học sinh
* GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi để tìm 1 số biết giá trị phân số của nó.
* Bài tập 134 / SGK 
+ HS thực hành theo (bảng / 55)
+ HS thực hành sử dụng máy tính để kiểm tra lại các kết quả bài tập 128, 129, 131 / SGK
* Gọi x là số sản phẩm làm theo kế hoạch.
* Xí nghiệp đã thực hiện được , còn lại mấy phần của kế hoạch ?
* Còn lại kế hoạch phải làm được ? sản phẩm 
=> điều gì ?
* Bài tập 135 / SGK 
* Còn của kế hoạch.
* Còn lại kế hoạch phải làm được 260 sản phẩm.
=> .x = 560
Gọi x là số sản phẩm làm theo kế hoạch.
Xí nghiệp đã thực hiện được , còn lại kế hoạch phải làm được 560 sản phẩm, tức là ta có: .x = 560 => x = 1512 (sản phẩm)
Vậy, sản phẩm làm theo kế hoạch là 1512 sản phẩm.
	ƒ Lời dặn : 
ð Xem lại các bài tạp đã giải và làmtiếp các bài tập còn lại trong SGK và các bài tập tương tự trong SBT.
ð Ôn lại các quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước và tìm một số biết giá trị phân số của nó.
ð Xem trước bài học kế tiếp “Tìm tỉ số của hai số”.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 98_99 DS6.doc