Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2006-2007

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2006-2007

I. Mục tiêu:

 - Hệ thống hoá kiến thức về góc.

 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác.

 - Bước đầu tập suy luận đơn giản.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

 - GV: Bảng phụ, thước kẻ, compa, thước đo góc, phấn màu.

 - HS: Thước kẻ, compa, thước đo góc, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập ôn tập vào vở.

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ1: Kiểm tra việc ôn tập của HS ở nhà

-GV nêu câu hỏi, HS đứng tại chỗ trả lời, vẽ hình vào vở.

1) Góc là gì?Vẽ góc xOy khác góc bẹt.

Lấy M là 1 điểm nằm bên trong. Vẽ tia OM. Giải thích tại sao +=

2)Tam giác ABC là gì?

vẽ tam giác ABC có BC=5 cm; AB=3 cm; AC=4 cm .

Dùng thước đo góc xác định số đo góc BAC , góc ABC. Các góc này thuộc loại góc nào?

 (Gv phải cho đoạn thẳng làm đơn vị quy ước ở trên bảng).

HS cả lớp vẽ hình vào vở.

HS: Góc là .

Vì M là điểm nằm bên trong

Tia OM nằm giữa hai tia Ox và tia Oy nên +=.

HS: Tam giác.

HS vẽ hình vào vở và đo góc.

 là góc vuông;

 là góc nhọn.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/02/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài dạy: ôn tập chương II
Tiết pp: 27 Tuần 30
Ngày soạn: 22.03.2007.
I. Mục tiêu:
	- Hệ thống hoá kiến thức về góc.
	- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác.
	- Bước đầu tập suy luận đơn giản.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
	- GV: Bảng phụ, thước kẻ, compa, thước đo góc, phấn màu.
	- HS: Thước kẻ, compa, thước đo góc, chuẩn bị các câu hỏi, bài tập ôn tập vào vở.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Kiểm tra việc ôn tập của HS ở nhà 
-GV nêu câu hỏi, HS đứng tại chỗ trả lời, vẽ hình vào vở.
1) Góc là gì?Vẽ góc xOy khác góc bẹt.
Lấy M là 1 điểm nằm bên trong. Vẽ tia OM. Giải thích tại sao +=
2)Tam giác ABC là gì?
vẽ tam giác ABC có BC=5 cm; AB=3 cm; AC=4 cm .
Dùng thước đo góc xác định số đo góc BAC , góc ABC. Các góc này thuộc loại góc nào?
 (Gv phải cho đoạn thẳng làm đơn vị quy ước ở trên bảng).
HS cả lớp vẽ hình vào vở.
HS: Góc là ...
Vì M là điểm nằm bên trong 
Tia OM nằm giữa hai tia Ox và tia Oy nên +=.
HS: Tam giác....
HS vẽ hình vào vở và đo góc.
 là góc vuông;
 là góc nhọn.
HĐ 2 : Đọc hình để củng cố kiến thức
Bài 1 Mỗi hình trong bảng sau những gì?( Gv đưa bảng phụ)
1)
2)
3) 
4) 
5) 
6)
7) 
8) 
9) 
10)
GV hỏi thêm 1 số kiến thức của các hình đó.
-Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?
-Thế nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?
-Thế nào là 2 góc bù nhau, hai góc phụ nhau, hai góc kề nhau,hai góc kề bù.
- Tia phân giác của 1 góc là gì? Mỗi góc có mấy tia phân giác (góc bẹt và góc không phải góc bẹt)?
-Đọc tên các đỉnh, các cạnh, góc của tam giác ABC.
-Thế nào là đường tròn tâm O ,bán kính R?
HS trả lời:
H1 : Hai nửa mặt phẳng có chung bờ a đối nhau
H2 :Góc nhọn xOy, A là 1điểm nằm bên trong góc.
H3 : Góc vuông mIn .
H4 : Góc tù aPb .
H5 : Góc bẹt xOy có Ot là tia phân giác củagóc.
H6 : 2 góc kề bù.
H7: 2 góc kề phụ.
H8: tia phân giác góc.
H9: tam giác ABC
H10: đường tròn tâm O bán kính R.
 HĐ 3 : Củng cố kiến thức qua việc dùng ngôn ngữ
Bài 2: Điền vào ô trống các phát biểu sau để được một câu đúng.
a) Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là........, của........
b) Mỗi góc có một ........Số đo của góc bẹt bằng.......
c) Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì......
d) Nếu== thì .......
Bài3:Đúng hay sai? ( GV treo bảng phụ)
a) Góc là một hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
b) Góc tù là một góc lớn hơn góc vuông.
c) Nếu tia Oz là phân giác của góc xO y thì =.
d) Nếu = thì Oz là tia phân giác của .
e) Góc vuông là góc có số đo bằng 90.
g) Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung.
h) tam giác DEF là hình gồm 3 đoạn thẳng DE, EF, FD.
k) Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính .
-HS đứng tại chỗ trả lời.
a)S
b)S 
c)Đ
d)S
e)Đ
g)S
h)S
k)Đ
HĐ 4 : Luyện kỹ năng vẽ hình và tập suy luận
Bài . a)Vẽ 2 góc phụ nhau
b) Vẽ 2 góc kề nhau
c) Vẽ 2 góc kề bù
d) Vẽ góc 60 ,135 ,góc vuông.
Bài5. ( bài tập tổng hợp) Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox,vẽ tia Oy và Oz sao cho ==300;= 1100.
a) Trong ba tia Ox ,Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz .
c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz, tính , .
(Gv cùng làm với HS )
Câu hỏi gợi ý:
Em hãy so sánh và, từ đó suy ra tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
Có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì suy ra điều gì?
HS vẽ hình vào vở.
Gọi 3 HS lên bảng vẽ:
HS1 :làm câu a và b
HS2 : làm câu c và vẽ góc 60.
HS3 : vẽ góc 135 và góc vuông.
=1HS lên bảng vẽ hình, các Hs khác vẽ vào vở.
a) Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, =300<=1100 nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên :
+= 
=- =1100-300 =800.
c) Vì tia Ot là tia phân giác của góc yOz nên
 =/2 =800/2 =400.
 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz,
=400 < = 1100 nên tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Ox.
+tOx = 
tOx = -=1100-400 =700
HĐ 5: Hướng dẫn về nhà
-Nắm vững định nghĩa các hình( nửa mặt phẳng góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù , góc bẹt , hai góc phụ nhau , hai góc bù nhau, hai góc kề bù ,tia phân giác của góc , tam giác , đường tròn,) 
-Nắm vững các tính chất (3 tính chất SGK trang 96) và tính chất : trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có=m,=n, nếu m<n thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
- Ôn lại các bài tập.
-Tiết sau kiểm tra hình 1 tiết.

Tài liệu đính kèm:

  • docHinhhoc6. 27.doc