Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 25, Bài 9: Tam giác

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 25, Bài 9: Tam giác

I.MỤC TIÊU :

 HS nắm chắc định nghĩa hình tam giác ABC ; Hiểu được thế nào là điểm nằm trong , nằm ngoài tam giác ; Nắm chắc cách vẽ hình tam giác theo độ dài các cạnh cho trước.

II.CHUẨN BỊ : GV: bảng phụ định nghĩa, hình 53, cách vẽ tam giác, bt 44.

 HS : Làm các bài tập đã dặn tiết trước.

III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :

 Kiểm tra :

 + Hình ntn gọi là đường tròn ? Hình tròn ?

 + Bài tập 39 / SGK.

 Bài mới :

Giáo viên Học sinh Trình bày bảng

* Ở tiểu học ta đã làm quen với hình tam giác. Hãy lên vẽ một hình tam giác mà em đã biết?

 Giới thiệu hình tam giác ABC.

* Hình như thế nào gọi là tam giác ABC ?

 * 2 HS lên bảng vẽ.

* Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hnàg. 1) Tam giác ABC là gì ?

 Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB<>< ca="" khi="" ba="" điểm="" a,="" b,="" c="" không="" thẳng="">

Kí hiệu ABC

+ Ba điểm A, B, C gọi là ba đỉnh

+ Ba đoạn thẳng AB, BC, CA gọi là ba cạnh

+ Ba góc của tam giác: BÂC, ABC, ACB

* Điểm nào nằm gọn trong 3 góc của gọi là điể m nằm trong. Trong hình vẽ này, điểm nào nằm trong tam giác? * M nằm trong ABC

* N nằm ngoài ABC

 * Cho hình vẽ:

Ta nói:

+ M nằm trong ABC

+ N nằm ngoài ABC

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 06/02/2021 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 25, Bài 9: Tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25
Bài 9: Tam Giác
I.MỤC TIÊU : 
 	? HS nắm chắc định nghĩa hình tam giác ABC ; Hiểu được thế nào là điểm nằm trong , nằm ngoài tam giác ; Nắm chắc cách vẽ hình tam giác theo độ dài các cạnh cho trước.
II.CHUẨN BỊ :	Ä GV: bảng phụ định nghĩa, hình 53, cách vẽ tam giác, bt 44. 
 	Ä HS : Làm các bài tập đã dặn tiết trước. 
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
â Kiểm tra : 
	+ Hình ntn gọi là đường tròn ? Hình tròn ?
	+ Bài tập 39 / SGK.
ã Bài mới : 
Giáo viên
Học sinh
Trình bày bảng
* Ở tiểu học ta đã làm quen với hình tam giác. Hãy lên vẽ một hình tam giác mà em đã biết?
à Giới thiệu hình tam giác ABC.
* Hình như thế nào gọi là tam giác ABC ?
* 2 HS lên bảng vẽ.
* Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hnàg.
1) Tam giác ABC là gì ?
 Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB< BC< CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Kí hiệu ABC
+ Ba điểm A, B, C gọi là ba đỉnh
+ Ba đoạn thẳng AB, BC, CA gọi là ba cạnh
+ Ba góc của tam giác: BÂC, ABÂC, ACÂB
* Điểm nào nằm gọn trong 3 góc của r gọi là điể m nằm trong. Trong hình vẽ này, điểm nào nằm trong tam giác?
* M nằm trong ABC
* N nằm ngoài ABC
* Cho hình vẽ:
Ta nói:
+ M nằm trong ABC
+ N nằm ngoài ABC
* GV giới thiệu như SGK. Giới thiệu từng bước làm.
* HS thực hành vẽ theo.
2) Vẽ tam giác :
VD: Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, 
BC = 3cm, AC = 4cm
Cách vẽ:
- Vẽ đoạn thẳng BC = 3cm
- Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm
Giáo viên
Học sinh
Trình bày bảng
- Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 4cm
- Lấy một giao điểm của hai cung tròn trên là A.
- Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta được tam giác ABC.
ƒ Củng cố : 
	Ä Nhắc lại định nghĩa tam giác.
	Ä Bài tập 43, 44 / SGK
Đoạn thẳng AI là cạnh chung của hai tam giác ABI và AIC
Đoạn thẳng AC là cạnh chung của hai tam giác ABC và AIC
Đoạn thẳng AB là cạnh chung của hai tam giác ABI và ABC
Hai tam giác ABI và AIC có hai góc kề bù nhau.
„ Lời dặn : 	
ð Học thuộc lòng định nghĩa tam giác và xem kỹ cách vẽ hình tam giác khi biết độ dài ba cạnh.
ð BTVN : 46, 47 / SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 25 H6.doc