Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)

I: MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nhận biết và hiểu khi nào thì

 - HS nắm vững và nhận biết các khái niệm : 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau, 2 góc bù nhau, 2 góc kề bù

- Kỹ năng: Cũng cố kỹ năng sử dụng thước đo góc , rèn kỹ năng tính góc, kỹ năng nhận biết các quan hệ giữa 2 góc, Nhận biết điểm nằm trong góc

- Thái độ : Rèn tính cẩn thận , chính xác cho HS

II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, thước đo góc, bút dạ các màu, mô hình góc

III : TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Kiểm tra:

- HS1: 1) Vẽ góc xoz

 2) Vẽ tia oy nằm giữa 2 cạnh của góc xoz

3) Dùng thước đo góc đo các góc có trong hình

4) so sánh xoy + yoz với xoz

Qua kết quả trên em rút ra nhận xét gì ?

B- Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản

* HĐ1:

- GV nêu câu hỏi .

- HS trả lời

- GV đưa" nhận xét " (81- SGK) trên bảng phụ, nhấn mạnh 2 chiều của nhận xét đó.

* Củng cố :

- GV cho hình vẽ với hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét ntn ?

- HS trả lời

- Các học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn

- GV đưa đề bài 18(SGK) trên bảng phụ

- HS đọc đề to, rõ.

- Quan sát hình vẽ, áp dụng nhận xét trên để giải BT : Tính góc BOC ?

- HS tính, giải thích cách tính

- GV đưa bài giải mẫu trên bảng phụ .

- GV : như vậy nếu cho 3 tia chung gốc trong đó 1 tia nằm giữa 2 tia còn lại, ta có mấy góc trong hình ? chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả 3 góc ?

- HS : có 3 góc, chỉ cần đo 2 góc có thể biết được số đo của cả 3 góc

- GV : Cho hình vẽ . Đẳng thức sau viết đúng hay sai ? Vì sao ?

- HS trả lời

- Tại sao tia oy không nằm giữa 2tia ox,oz?

- GV: Quay lại hình ban đầu, ta có góc xoy và góc yoz là 2 góc kề nhau . Vậy thế nào là 2 góc kề nhau ta chuyển sang 1 số khái niệm mới .

* HĐ2:

- GV : yêu cầu học sinh tự đọc các khái niệm ở mục 2 ( SGK - 81 ) sau đó GV đưa câu hỏi cho các nhóm làm việc.

- HS trao đổi, cử đại diện viế t câu trả lời vào bảng nhóm .

+ Nhóm 1 : Thế nào là 2 góc kề nhau ? vẽ hình minh hoạ, chỉ rõ 2 góc kề nhau trên hình

+ Nhóm 2 : Thế nào là 2 góc phụ nhau ? Tìm số đo của góc phụ với góc 300, 450

+ Nhóm 3: Thế nào là 2 góc bù nhau ?

cho

+ Nhóm 4 : Thế nào là 2 góc kề bù ? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ? vẽ hình minh hoạ ?

- GV nêu câu hỏi bổ sung cho mỗi nhóm

1. Góc xoy và yoz (h.1) có kề nhau không

2. Muốn kiểm tra xem 2 góc có phụ nhau không ta làm thế nào ?

3. Hai góc bù nhau thoả mãn điều kiện gì?

4. Hai góc A1, A2 kề bù khi nào ?

- GV nêu các khái niệm trên bảng phụ 1) Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng số đo xoz ?

 xoy = ?

 yoz = ?

 xoz = ?

 xoy + yoz = xoz

 y

 x

 O z

*Nhận xét ( SGK - 81 )

áp dụng :

 B

 A

 O C

a) Tia OB nằm giữa 2 tia OA,OC nêu

 AOB + BOC = AOC

b) Bài 18 (SGK)

Theo đầu bài, tia OA nằm giữa 2 tia OB và OC nên BOC = BOA + AOC

 (áp dụng nhận xét)

thay BOA = 450, AOC =320

 BOC = 450 + 320

 BOC = 770

c)

 xoy + yoz = xoz

 Đẳng thức viết sai

Vì tia oy không nằm giữa 2 tia ox, oz

2) Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù nhau(SGK- 81 )

- Hai góc kề nhau : xoy và yoz

- Hai góc phụ nhau

VD: góc 500 và góc 400

- Hai góc bù nhau

VD: góc 1100 và góc 700

- Hai góc kề bù: xoy và yoz

 y

 x 0 z

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 01/03/2021 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:4/4/2010
Tiết 19: KHI NÀO THÌ GÓC XOY+ GÓC YOZ = GÓC XOZ 
I: MỤC TIÊU:
- Kiến thức: HS nhận biết và hiểu khi nào thì 
	 - HS nắm vững và nhận biết các khái niệm : 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau, 2 góc bù nhau, 2 góc kề bù 
- Kỹ năng: Cũng cố kỹ năng sử dụng thước đo góc , rèn kỹ năng tính góc, kỹ năng nhận biết các quan hệ giữa 2 góc, Nhận biết điểm nằm trong góc
- Thái độ : Rèn tính cẩn thận , chính xác cho HS
II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, thước đo góc, bút dạ các màu, mô hình góc 
III : TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Kiểm tra: 
- HS1: 1) Vẽ góc xoz
	2) Vẽ tia oy nằm giữa 2 cạnh của góc xoz
3) Dùng thước đo góc đo các góc có trong hình
4) so sánh xoy + yoz với xoz
Qua kết quả trên em rút ra nhận xét gì ?
B- Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cơ bản
* HĐ1:
- GV nêu câu hỏi .
- HS trả lời 
- GV đưa" nhận xét " (81- SGK) trên bảng phụ, nhấn mạnh 2 chiều của nhận xét đó.
* Củng cố :
- GV cho hình vẽ với hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét ntn ?
- HS trả lời 
- Các học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn 
- GV đưa đề bài 18(SGK) trên bảng phụ 
- HS đọc đề to, rõ.
- Quan sát hình vẽ, áp dụng nhận xét trên để giải BT : Tính góc BOC ?
- HS tính, giải thích cách tính
- GV đưa bài giải mẫu trên bảng phụ .
- GV : như vậy nếu cho 3 tia chung gốc trong đó 1 tia nằm giữa 2 tia còn lại, ta có mấy góc trong hình ? chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả 3 góc ?
- HS : có 3 góc, chỉ cần đo 2 góc có thể biết được số đo của cả 3 góc 
- GV : Cho hình vẽ . Đẳng thức sau viết đúng hay sai ? Vì sao ?
- HS trả lời 
- Tại sao tia oy không nằm giữa 2tia ox,oz?
- GV: Quay lại hình ban đầu, ta có góc xoy và góc yoz là 2 góc kề nhau . Vậy thế nào là 2 góc kề nhau ta chuyển sang 1 số khái niệm mới . 
* HĐ2: 
- GV : yêu cầu học sinh tự đọc các khái niệm ở mục 2 ( SGK - 81 ) sau đó GV đưa câu hỏi cho các nhóm làm việc.
- HS trao đổi, cử đại diện viết câu trả lời vào bảng nhóm .
+ Nhóm 1 : Thế nào là 2 góc kề nhau ? vẽ hình minh hoạ, chỉ rõ 2 góc kề nhau trên hình 
+ Nhóm 2 : Thế nào là 2 góc phụ nhau ? Tìm số đo của góc phụ với góc 300, 450
+ Nhóm 3: Thế nào là 2 góc bù nhau ?
cho 
+ Nhóm 4 : Thế nào là 2 góc kề bù ? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ? vẽ hình minh hoạ ?
- GV nêu câu hỏi bổ sung cho mỗi nhóm 
1. Góc xoy và yoz (h.1) có kề nhau không 
2. Muốn kiểm tra xem 2 góc có phụ nhau không ta làm thế nào ?
3. Hai góc bù nhau thoả mãn điều kiện gì?
4. Hai góc A1, A2 kề bù khi nào ?
- GV nêu các khái niệm trên bảng phụ 
1) Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng số đo xoz ?
xoy = ?
yoz = ?
xoz = ?
xoy + yoz = xoz
 y 
 x
 O z
*Nhận xét ( SGK - 81 ) 
áp dụng :
 B
 A	
 O C
a) Tia OB nằm giữa 2 tia OA,OC nêu 
AOB + BOC = AOC
b) Bài 18 (SGK)
Theo đầu bài, tia OA nằm giữa 2 tia OB và OC nên BOC = BOA + AOC
 (áp dụng nhận xét)
thay BOA = 450, AOC =320 
BOC = 450 + 320
BOC = 770
c)
y
0
x
z
 xoy +yoz = xoz 
Đẳng thức viết sai
Vì tia oy không nằm giữa 2 tia ox, oz
2) Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù nhau(SGK- 81 )
- Hai góc kề nhau : xoy và yoz
- Hai góc phụ nhau
VD: góc 500 và góc 400
- Hai góc bù nhau
VD: góc 1100 và góc 700
- Hai góc kề bù: xoy và yoz
 y
 x 0 z
E- Hướng dẫn về nhà:
	1. Thuộc, hiểu :
 . Nhận xét : khi nào xoy + yoz = xoz
 . Nhận biết được 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau , 2 góc bù nhau, hai góc kề bù.
	2. Làm các bài tập :19, 20,21 , 22, 23 (SGK - 82,83 )

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 19.doc