Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2006-2007

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2006-2007

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: HS hiểu góc là gì? Góc bẹt là gì? Hiểu điểm nằm trong góc.

- Kỹ năng: Hs biết vẽ góc, đọc tên góc, đặt tên góc. Nhận biết một điểm nằm trong góc.

- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- GV: Thước thẳng, phấn màu, compa.

- HS: Thước thẳng, bút dạ.

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

HĐ1: Kiểm tra bài cũ (7 phút)

-Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

+HS1: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a? Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau? Làm bài 1/52/sbt.

+HS:Vẽ hai tia Ox, Oy? Trên hình vừa vẽ có các tia nào? Chúng có đặc điểm gì?

*Gv: Hai tia chung gốc tạo thành một hình, gọi là góc. Vậy góc là gì, đó là nội dung bài học hôm nay.

-2 HS lên bảng. Cả lớp theo dõi.

-Hai tia Ox, Oy có chung gốc O.

GÓC

1.Góc:

-Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc; hai tia là hai cạnh của góc.

Ví dụ:

 -Góc xOy hay góc yOx.

Kí hiệu: .

2. Góc bẹt: là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/02/2021 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: Góc
Tiết pp: 17 Tuần 20
Ngày soạn: 2.1.2007
I. Mục tiêu:
Kiến thức: HS hiểu góc là gì? Góc bẹt là gì? Hiểu điểm nằm trong góc.
Kỹ năng: Hs biết vẽ góc, đọc tên góc, đặt tên góc. Nhận biết một điểm nằm trong góc.
Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
GV: Thước thẳng, phấn màu, compa.
HS: Thước thẳng, bút dạ.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Kiểm tra bài cũ (7 phút)
-Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
+HS1: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a? Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau? Làm bài 1/52/sbt.
+HS:Vẽ hai tia Ox, Oy? Trên hình vừa vẽ có các tia nào? Chúng có đặc điểm gì?
*Gv: Hai tia chung gốc tạo thành một hình, gọi là góc. Vậy góc là gì, đó là nội dung bài học hôm nay.
-2 HS lên bảng. Cả lớp theo dõi.
-Hai tia Ox, Oy có chung gốc O.
Góc
1.Góc:
-Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc; hai tia là hai cạnh của góc.
Ví dụ:
 -Góc xOy hay góc yOx.
Kí hiệu: .
2. Góc bẹt: là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
HĐ2: Định nghĩa Góc (20 phút)
-GV: Góc là gì?
-GV giới thiệu các yếu tố của góc: Đỉnh, cạnh.
-GV giới thiệu cách gọi tên góc và kí hiệu.
-GV: Lưu ý: Đỉnh của góc viết ở giữa và viết to hơn hai chữ bên cạnh.
-H: Hình 4c, góc xOy có gì đặc biệt?
-GV Góc có đặc điểm như vậy gọi là góc bẹt. 
-H: Vậy góc bẹt là gì?
-H: Nêu cách vẽ một góc bẹt?
?1 Hãy nêu một sốhình ảnh thực tế của góc, góc bẹt?
*Củng cố: 
-Làm bài tập 6/SGK.
GV cho Hs suy nghĩ, gọi hs đứng tại chỗ trả lời từng câu.
?:Trên hình có những góc nào? đọc tên? 
-Để vẽ góc ta làm thế nào?=>phần 3. 
-HS quan sát tìm ra điểm giống nhau giữa các hình a,b, c.
HS: Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
-HS lắng nghe và ghi bài.
-HS: Góc xOy có hai cạnh Ox, Oy là hai tia Ox, Oy đối nhau.
-Hs trả lời: có thể lấy hình ảnh góc do hai kim đồng hồ tạo thành lúc 6 giờ.
-Lần lượt điền như sau:
a)Góc xOy; đỉnh; cạnh.
b)điểm S; hai tia ST và SR.
c) góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
-HS: có 3 góc: .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
HĐ2: Vẽ góc (8 phút)
3. Vẽ góc
vd:
Góc xOt, tOz, zOy, xOz, xOy,tOz,
?: Để vẽ một góc ta cần biết những yếu tố nào?
?: Để vẽ góc xOy ta vẽ thế nào?
?: Vẽ góc aOb, tia Oc nằm giữa hai tia Oa, Ob. Hỏi trên hình vẽ có mấy góc, đọc tên?
?: Vẽ góc bẹt xOy, vẽ hai tia Oz, Ot. Kể tên một số góc trên hình?
+GV: Để thể hiện rõ góc mà ta đang xét, người ta thường dùng các vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc. Để dễ phân biệt các góc chung đỉnh ta còn có thể dùng kí hiệu chỉ số. (gv thể hiện trên hình).
-Hs: biết đỉnh và hai cạnh của nó.
-Để vẽ góc xOy ta vẽ hai tia Ox, Oy chung gốc.
-Hai hs lên bảng làm .
HS1: 
HS2:
HĐ3: Nhận biết điểm nằm bên trong góc (7 phút)
4. Điểm nằm bên trong góc 
(học sgk)
-GV vẽ hình: ở góc xOy, lấy điểm M (như trên hình), ta nói: điểm M nằm bên trong góc xOy. Vẽ tia OM, trong ba tia Ox, Oy, OM tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
-Vậy điểm nằm trong góc xOy khi tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy. Khi đó ta còn nói tia OM nằm trong góc xOy.
-GV: Chú ý, khi hai cạnh của góc không đối nhau mới có điểm nằm trong góc.
-HS: tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy.
HĐ4: Hướng dẫn về nhà (3 phút)
-Học bài: góc là gì? góc bẹt? điểm nằm trong góc?
-BTVN: 9,10/SGK; 6, 7,8 ,9,10/SBT.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • dochinhhoc6.17.doc