Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)

I./ Mục tiêu bài dạy:

- Kiến thức: Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?

- Kĩ năng: Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng

- Tư duy: Biết vận dụng trung điểm của đoạn thẳng thoả mãn 2 tính chất. Nếu thiếu 1 trong 2 tính chất thì không còn là trung điểm của đoạn thẳng.

- Thái độ: Cẩn thận , chính xác khi đo , vẽ ,gấp giấy.

II./ Phương tiện dạy học:

- GV: Giáo án, SGK, thước đo độ dài, compa, sợi dây, thanh gỗ

- HS: Chuẩn bị phần dặn dò của tiết trước

 III./ Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

HS: 1./ Trên tia Ox , cho 3 điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong 3 điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao? (7đ)

 2./ Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A, B thì:

A. MA + AB = MB

B. MB + BA = MB

C. AM + MB = AB (3đ)

D. AM + MB AB

 Đặt vấn đề: (1 phút)

 Ta đã học điểm nằm giữa 2 điểm . Vậy hôm nay về 1 điểm nằm giữa 2 điểm được gọi là trung điểm của đoạn thẳng thì điểm đó phải như thế nào?

 IV. Tiến trình giảng bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG

Hoạt động 1: (15 phút)

 I.Trung điểm của đoạn thẳng:

- Hình vẽ trên có đặc điểm gì?

- MA = MB ta nói M cách đều 2 đầu đoạn thẳng AB

- Và hình vẽ trên cho ta điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

- Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB là gì?

* Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.

Vậy , để M là trung điểm của đoạn thẳng của ABthì M phải thoả mãn những yếu tố nào?

M là trung điểm

 1./ AM + MB = AB

 2./ AM = MB

Củng cố: BT 65 trang 126

HS làm khoảng 1 phút

 - Có điểm M nằm giữa A, B và AM = MB

HS phát biểu trung điểm của đoạn thẳng

- M phải nằm giữa và cách đều A, B

- HS đứng lên trình bày cá nhân từng câu một

Định nghĩa:

 Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A,B (MA =MB)

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	
Lớp dạy: 
Ngày dạy: 	 Tiết/ Tuần: 12/ 12
Bài 10
TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
I./ Mục tiêu bài dạy:
Kiến thức: Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?
Kĩ năng: Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng
Tư duy: Biết vận dụng trung điểm của đoạn thẳng thoả mãn 2 tính chất. Nếu thiếu 1 trong 2 tính chất thì không còn là trung điểm của đoạn thẳng.
Thái độ: Cẩn thận , chính xác khi đo , vẽ ,gấp giấy.
II./ Phương tiện dạy học:
GV: Giáo án, SGK, thước đo độ dài, compa, sợi dây, thanh gỗ
HS: Chuẩn bị phần dặn dò của tiết trước
 III./ Kiểm tra bài cũ: (7 phút)
HS: 1./ Trên tia Ox , cho 3 điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong 3 điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao? (7đ)
 2./ Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A, B thì:
MA + AB = MB
MB + BA = MB
AM + MB = AB (3đ)
AM + MB AB
 Đặt vấn đề: (1 phút)
 Ta đã học điểm nằm giữa 2 điểm . Vậy hôm nay về 1 điểm nằm giữa 2 điểm được gọi là trung điểm của đoạn thẳng thì điểm đó phải như thế nào?
 IV. Tiến trình giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (15 phút)
I.Trung điểm của đoạn thẳng:
- Hình vẽ trên có đặc điểm gì?
- MA = MB ta nói M cách đều 2 đầu đoạn thẳng AB
- Và hình vẽ trên cho ta điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB
- Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB là gì?
* Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.
Vậy , để M là trung điểm của đoạn thẳng của ABthì M phải thoả mãn những yếu tố nào?
M là trung điểm ĩ
 1./ AM + MB = AB
 2./ AM = MB
Củng cố: BT 65 trang 126
HS làm khoảng 1 phút
- Có điểm M nằm giữa A, B và AM = MB
HS phát biểu trung điểm của đoạn thẳng
- M phải nằm giữa và cách đều A, B
- HS đứng lên trình bày cá nhân từng câu một
Định nghĩa:
 Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A,B (MA =MB)
Hoạt động 2: (16 phút)
Hãy tính vị trí của điểm M trên đoạn thẳng AB
AM =MB = 
 = = 2,5cm
Vậy M cách A 2,5 cm
- Dùng thước có chia độ vẽ trung điẻm M của đoạn AB
GV hướng dẫn HS gấp giấy
Làm ?1 
Treo thanh gỗ vào sợi dây. Dịch chuyển sợi dây đến khi nào thanh gỗ nằm thăng bằng trên sợi dây . Tại điểm tiếp xúc giữa sợi dây và thanh gỗ là trung điểm của đoạn thẳng
AM =MB = 
 = = 2,5cm
- HS lên bảng vẽ
II./ Vẽ trung điểm của đoạn thẳng:
VÍ dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
Ta có: AM + MB = AB
 AM = MB
Suy ra: AM =MB = 
 = = 2,5cm
Cách vẽ:
C1: - Vẽ tia Ax
Vẽ B cách A 5cm
 - Vẽ M cách A 2,5 cm
C 2: Gấp giấy
V. Củng cố: 3 phút
 M là trung điểm ĩ 
IV. Hướng dẫn học ở nhà: (3 phút)
1./ Khi nào thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB?
2./ Làm BT: 60; 61; 63 SGK trang 125, 126

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh hoc 6tiet 12.doc