Giáo án Hình học 6 - Tuần 2, Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng - Năm học 2009-2010 - Hoàng Đình Mạnh

Giáo án Hình học 6 - Tuần 2, Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng - Năm học 2009-2010 - Hoàng Đình Mạnh

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS hiểu được Ba điểm thẳng hàng; điểm nằm giữa hai điểm, trong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

- Kỹ năng: Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng; sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.

- Thái độ: Yêu cầu sử dụng thước cẩn thận, chính xác

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Thước thẳng,bảng phụ, phấn màu

- HS: Dụng cụ học tập

 

doc 2 trang Người đăng vanady Lượt xem 1883Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 6 - Tuần 2, Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng - Năm học 2009-2010 - Hoàng Đình Mạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hồ Thầu
GV: Hoàng Đình Mạnh
Ngày soạn: 27/08/2009
Ngày giảng: 04/09/2009
Chương I Đoạn thẳng
Tuần : 2
Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng
Mục tiêu:
Kiến thức: HS hiểu được Ba điểm thẳng hàng; điểm nằm giữa hai điểm, trong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Kỹ năng: Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng; sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.
Thái độ: Yêu cầu sử dụng thước cẩn thận, chính xác
Chuẩn bị:
GV: Thước thẳng,bảng phụ, phấn màu
HS: Dụng cụ học tập
Tiến trình dạy học:
ổn định tổ chức:
Lớp 6A1:	/	Lớp 6A2:	/	Lớp 6A3:	/
Kiểm tra bài cũ:
? Hãy vẽ một đường thẳng và đặt tên cho nó, vẽ 1 điểm thuộc và 1 điểm không thuộc đường thẳng vừa vẽ.
Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Ba điểm thẳng hàng
Vẽ hình theo kí hiệu:
Aẻa; Dẻa; Cẻa
Sẻb; Cẻb; Bẽb
? Nhìn hình cho biết khi nào 3 điểm thẳng hàng?
? Khi nào 3 điểm không thẳng hàng
? Để vẽ 3 điểm thẳng hàng vẽ ntn?
Gợi ý cho học sinh trả lời.
? Để vẽ 3 điểm không thẳng hàng vẽ ntn?
Bài10a,c/106:
Giáo viên quan sát học sinh ở dưới lớp 
? Cho học sinh vẽ nhiều trường hợp ở câu c
Bài 8/106: để ktra 3 điểm thẳng hàng ta làm ntn?
2 học sinh lên bảng vẽ:
HS quan sát hình 8/105 trả lời:
3 điểm thẳng hàng khi 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng
3 điểm không thẳng hàng khi 3 điểm không cùng thuộc một đường thẳng.
vẽ một đường thẳng, rồi lấy 3 điểm thuộc đường thẳng đó.
Học sinh trả lời
-Học sinh đọc đề tóan câu a, c
- HS lên bảng vẽ
học sinh dùng thước thẳng để ktra.
Học sinh nhìn hình 9/106 và trả lời.
1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng.
- Khi Aẻa, Cẻa, Dẻa thì A, C,D thẳng hàng
A B C
 a
Khi Aẻa, Cẻa, Dẽa thì A, C, D không thẳng hàng
A B
C 
 a
Bài 10/106: vẽ
M N P
a. M, N, P thẳng hàng
R 
T Q
b. T, Q, R không thẳng hàng
Hoạt động 2: Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng.
- Giáo viên vẽ hình 9/106
? Hai điểm A và C nằm ở vị trí ntn đối với điểm A?
? Hai điểm C và B nằm ở vị trí ntn đối với điểm A?
? Hai điểm A và B nằm ở vị trí ntn đối với điểm C?
- Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
? Hãy vẽ E,F,G thẳng hàng sao cho E nằm giữa F và G?
- Trong 3 điểm thẳng hàng có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
- Chốt : trong 3 điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Học sinh lên bảng vẽ. Có hai trường hợp
Học sinh trả lời
Đọc phần nhận xét
2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng:
A C B
- Hai điểm C, B nằm cùng phía so với điểm A
- Hai điểm A, C nằm cùng phía so với điểm B
- Hai điểm A, B nằm khác phía so với điểm C
* điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
Nhận xét: SGK/106
Củng cố luyện tập.
Ba điểm thẳng hàng; điểm nằm giữa hai điểm, trong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
Vẽ ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng, nhận xét xem trong cách vẽ điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Luyện tập Bài tập 9/SGK tr106
Hướng dẫn dặn dò.
- Học bài theo SGK và vở ghi.
- Bài tập : 9;12;13/107	 học sinh khá : 14/107
- Hướng dẫn bài tập.
- Xem trước bài “đường thẳng đi qua hai điểm”

Tài liệu đính kèm:

  • docHH 6 T2.doc