Giáo án Hình học 6 - Tiết 14: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án Hình học 6 - Tiết 14: Kiểm tra 1 tiết

Câu 1: a) Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ và nêu cách vẽ đoạn thẳng AB bằng 5 cm

 b) Điền tiếp vào dấu . Để được mệnh đề đúng:

“Nếu MA=MB=AB/2 .”

Câu 2: a) Vẽ 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. lấy A thuộc tia OX; B thuộc tia Ot; C thuộc tia Oy; D thuộc tia Oz sao cho OA=OC=3cm; OD=2cm; OD=OB

 b) Trên hình vừa vẽ có nhữnh đọan thẳng nào? Có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nào không? Vì sao?

Câu3: Để đo chiều dài lớp học em dùng dụng cụ gì? Nêu cách đo?

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 1001Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 6 - Tiết 14: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
TIẾT 14: KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn hình học 6.
 (Thời gian làm bài 45 phút)
A. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thứ trong chương của hs
- Kiểm tra khả năng dùng ngôn ngữ, kiểm tra kỹ năng vẽ hình của hs
- Yêu cầu đa số hs làm được từ 5 điểm trở lên.
B. ĐỀ BÀI:
 ĐÊ I (dành cho lớp 6A)
Câu 1: a) Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ và nêu cách vẽ đoạn thẳng AB bằng 5 cm
 b) Điền tiếp vào dấu . Để được mệnh đề đúng:
“Nếu MA=MB=AB/2.”
Câu 2: a) Vẽ 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. lấy A thuộc tia OX; B thuộc tia Ot; C thuộc tia Oy; D thuộc tia Oz sao cho OA=OC=3cm; OD=2cm; OD=OB
 b) Trên hình vừa vẽ có nhữnh đọan thẳng nào? Có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nào không? Vì sao?
Câu3: Để đo chiều dài lớp học em dùng dụng cụ gì? Nêu cách đo?
 ĐÊ II (dành cho lớp 6c)
Câu1: a) Thế nào là 2 tia đối nhau? Vẽ hình minh hoạ.
 b) Cho 3 điểm A; B; C có MA=MB nói rằng M là trung điểm của AB đúng hay sai? 
Câu2: - Vẽ 3 điểm thẳng hàng, đặt tên, nêu cách ve?
 - Vẽ 3 điểm không thẳng hàng, đặt tên, nêu cách ve?
Câu 3: - Vẽ tia Ox.
 -Vẽ 3 điểm A;B;C trên tia Ox với OA=4 cm; OB=6 cm; OC=8 cm. Tính độ dài AB, BC
 - Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không vì sao?
ĐỀ I
CÂU
1
2
3
ĐIỂM
3
4
3
ĐỀ II
CÂU
1
2
3
ĐIỂM
3
3
4

Tài liệu đính kèm:

  • docHH6 T14.doc