Giáo án English 6 - Unit 37: What does he do everyday

Giáo án English 6 - Unit 37: What does he do everyday

Hãy nghe các đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi về nội dung những đoạn hội thoại đó.

Nghe audio:

Hello! My name's Douglas Hunter. I'm a pilot for British Airways. I fly Concordes. I'm not working today. I'm playing golf. It's my favourite sport.

 

 

doc 5 trang Người đăng vanady Lượt xem 1026Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án English 6 - Unit 37: What does he do everyday", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 37: WHAT DOES HE DO EVERY DAY? ANH ẤY LÀM GÌ HÀNG NGÀY?
Trong bài này bạn ôn lại cách dùng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.
Vocabulary
airway
/ˈeə.weɪ/
n
đường hàng không
champion
/ˈtʃæm.pi.ən/
n
nhà vô địch
correct
/kəˈrekt/
v
sửa (bài tập)
factory
/ˈfæk.tər.i/
n
xưởng, xí nghiệp
fly
/flaɪ/
v
lái máy bay
hospital
/ˈhɒs.pɪ.təl/
n
bệnh viện
interviewer
/ˈɪn.tə.vju:.əʳ/
n
người phỏng vấn
jockey
/ˈdʒɒk.i/
n
tay đua ngựa
make
/meɪk/
v
làm, chế tạo
paint
/peɪnt/
v
sơn, vẽ
Queen
/kwi:n/
n
Nữ Hoàng
racehorse
/ˈreɪs.hɔ:s/
n
ngựa đua
ride
/raɪd/
v
cưỡi ngựa
royal
/ˈrɔɪ.əl/
adj
thuộc hoàng gia
teach
/tiːtʃ/
v
dạy
university
/ˌju:.nɪˈvɜ:.sɪ.ti/
n
trường đại học
worker
/ˈwɜ:.kəʳ/
n
công nhân
People's names
First name
Last name
Female
Male
Alison 
Barbara 
Esther 
Hazel 
Kate 
Kathleen 
Lucy 
Rosalind 
Bob 
Dave 
Douglas 
Gordon 
Guy 
Michael 
Hunter 
Lester 
Shannon 
Graham 
Listening
Hãy nghe các đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi về nội dung những đoạn hội thoại đó.
Nghe audio: 
Hello! My name's Douglas Hunter. I'm a pilot for British Airways. I fly Concordes. I'm not working today. I'm playing golf. It's my favourite sport.
Questions
1. What's his name?  Tên anh ấy là gì?
- His name's Douglas Hunter.
2. What's his job?  Anh ấy làm nghề gì?
- He's a pilot.
3. What does he do?  Anh ấy làm gì? (trong công việc)
- He flies Concordes.
4. What's he doing now?  Bây giờ anh ấy đang làm gì vậy?
- He's playing golf.
5. What's his favourite sport?  Môn thể thao yêu thích của anh ấy là gì?
- It's golf.
This man is a champion jockey. His name's Gordon Lester. He rides racehorses, but he isn't riding a racehorse at the moment. He's dancing with his sixth wife.
Questions
1. What's his name?  Tên ông ta là gì?
- His name's Gordon Lester.
2. What's his job?  Ông ta làm nghề gì?
- He's a jockey.
3. Is he a good jockey?  Ông ta có phải là một tay đua ngựa giỏi không?
- Yes, he is.
4. Where is he now?  Hiện giờ ông ấy ở đâu?
- He's in a dance club.
- He's at a party.
5. What's he doing?  Ông ấy đang làm gì thế?
- He's dancing.
6. Who's he with?  Ông ấy đang khiêu vũ với ai vậy?
- He's with his sixth wife.
This is a picture of Bob and Michael. They teach English in a language school. They aren't teaching at the moment. They're in a pub. They're talking and laughing about their students.
Questions
1. Who are they?  Họ là ai?
- They're Bob and Michael.
2. Do they teach?  Họ dạy học phải không?
- Yes, they do.
3. What do they teach?  Họ dạy môn gì vậy?
- They teach English.
4. Where are they now?  Hiện giờ họ đang ở đâu?
- They're in a pub.
5. What are they doing?  Họ đang làm gì vậy?
- They're talking and laughing about their students.
This is Rosalind Graham. She dances for the Royal Ballet. She isn't dancing now. She's having a bath. She's going to dance in front of the Queen this evening.
Questions
1. What's her name?  Tên cô ấy là gì?
- Her name's Rosalind Graham.
2. What does she do?  Công việc của cô ấy là gì?
- She dances for the Royal Ballet.
3. Is she dancing now?  Hiện giờ cô ấy có đang múa không?
- No, she isn't.
4. What is she doing?  Cô ấy đang làm gì thế?
- She's having a bath.
5. What is she going to do?  Cô ấy sẽ làm gì?
- She's going to dance in front of the Queen.
Grammar
REVISION of THE SIMPLE PRESENT TENSE and THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
- Simple Present Tense: diễn tả hành động thường xảy ra theo thói quen, công việc, của nghề nghiệp... và có các Adverbs sau đi kèm:
- Adverb of frequency
- Every day/ week/ month/ year...
- Present Continuous Tense: diễn tả hành động đang diễn tiến lúc ta nói, và có các Adverbs sau đây đi kèm: now, today, at the moment.
Examples:
- I'm a pilot. I fly Concordes, but now I'm playing golf. 
Tôi là phi công. Tôi lái máy bay Concordes, nhưng bây giờ tôi đang chơi gôn.
- He is a student. He goes university everyday but now he's writing a letter to his girlfriend. 
Cậu ấy là sinh viên. Ngày ngày cậu đến trường nhưng bây giờ cậu đang viết thư cho bạn gái.
- What does she do everyday? She dances for the Royal Bellet. 
Hàng ngày cô ấy làm gì? Cô múa trong đội múa Hoàng Gia.
What's she doing at the moment? She's having a bath. 
Lúc này cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang tắm.
Practice
Language summary
I
walk to work.
I'm
walking to work.
walking to work now.
walking to work at the moment.
walk to work
 everyday.
usually walk to
 work.
What
do you
do
everyday?
What
's he
doing
now?
does he
are you

Tài liệu đính kèm:

  • docUnit 37.doc