Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 39: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 39: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Hoạt động 2 :Hướng dẫn giải bài tập (38)

Yêu cầu HS đọc đề 23/19

Hướng dẫn HS thực hiện :

Nhận xét số nghiệm của hệ?

Nhận xét các hệ số của cùng biến ?

Hãy nêu cách làm ?

Ta có hệ tương đương ?

Gọi HS trình bày

Nhận xét bài làm của bạn ?

GV nhận xét –sửa sai :

Yêu cầu HS đọc đề 24/19

Hướng dẫn HS thực hiện :

Đặt x + y = u ; x - y = v

Ta có hpt tương đương nào ?

Gọi 1HS giải hệ với ẩn u, v

Nhận xét bài làm của bạn?

Ta thay giá trị u ,v phương trình đã đặt ta được hpt nào?

Hãy giải hệ pt để tìm nghiệm ?

GV theo dõi uốn nắn HS từng bước đối với một số HS yếu

Nhận xét bài làm của bạn?

GV nhận xét và hdẫn cách 2

Yêu cầu HS đọc đề 25/19

Hướng dẫn HS thực hiện :

Xác định các hệ số của đa thức ?

Để đa thức bằng 0 ta làm như thế nào ?

Vậy m , n là nghiệm của hệ 2pt vừa tìm

Gọi HS trình bày

GV nhận xét –sửa sai :

Yêu cầu HS đọc đề 26/19

Hướng dẫn HS thực hiện :

Nêu dạng TQ của pt đường thẳng ?

Đồ thị hàm số đi qua A ta có pt nào ?

Đồ thị hàm số đi qua B ta có pt nào ?

Vậy ta có hệ pt ẩn a , b ?

Gọi HS trình bày

GV nhận xét –sửa sai : HS đọc đề 23/19

Có một nghiệm vì :

hệ số a bằng nhau

Thực hiện toán trừ

HS trả lời :

1HS trình bày :

HS nhận xét:

HS đọc đề 24/19

HS trả lời :

1HS trình bày :

HS nhận xét:

HS trả lời :

1HS trình bày :

HS cả lớp cùng thực hiện

HS nhận xét:

HS đọc đề 25/19

3m – 5n + 1

4m – n - 10

Đặt hai biểu thức trên bằng 0

1 HS trình bày :

HS đọc đề 26/19

 y = ax +b

2a + b = -2

- a + b = 3

HS trả lời :

1 HS trình bày :

 Bài 23/19 a/

Nghiệm của hệ:

Bài 24 / 19 a .

Đặt x + y = u ; x - y = v

Ta có hệ pt với ẩn u,v

Hệ này có nghiệm (u,v) =(-7 ; 6 )

 hệ đã cho tương đương:

Nghiệm của hệ pt :

Bài 25 / 19

Vậy với m = 3 và n = 2 thì đa thức P(x) = 0

Bài 26 / 19

* Vì đường thẳng đi qua A( 2 ; -2 ) ta có phương trình : 2a + b = -2 (1)

* Vì đường thẳng đi qua B( -1 ; 3 ) ta có phương trình : - a + b = 3 (2)

Từ (1) và ( 2 ) ta có hệ pt :

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 20/03/2021 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 39: Luyện tập - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20	Ngày soạn: 19/01/2006	Ngày giảng: 21/01/2006
Tiết 39 : LUYỆN TẬP
Mục tiêu
– HS nắm chắc cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng để áp dụng giải bài tập thành thạo;biết viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm;hiểu được một đa thức bằng đa thức 0 khi nào .
– Rèn kỹ năng tính toán ,biến đổi ,giải hệ phương trình.
– Giáo dục tính chính xác khi tính, trình bày khoa học ,chịu khó,tự lập. 
Phương tiện dạy học: 
– GV: SGK, SBT, giáo án.
– HS: Nắm chắc cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng 
Tiến trình dạy học:
– Ổn định: 9/6	9/7
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài ghi
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
Phát biểu qui tắc cộng đại số 
Bài tập :20e / 19
Nhận xét bài làm của bạn?
GV nhận xét –ghi điểm
HS trình bày 
Nghiệm của hệ ( 5;3)
Hoạt động 2 :Hướng dẫn giải bài tập (38’)
Yêu cầu HS đọc đề 23/19
Hướng dẫn HS thực hiện :
Nhận xét số nghiệm của hệ?
Nhận xét các hệ số của cùng biến ?
Hãy nêu cách làm ?
Ta có hệ tương đương ?
Gọi HS trình bày 
Nhận xét bài làm của bạn ?
GV nhận xét –sửa sai :
Yêu cầu HS đọc đề 24/19
Hướng dẫn HS thực hiện :
Đặt x + y = u ; x - y = v
Ta có hpt tương đương nào ?
Gọi 1HS giải hệ với ẩn u, v
Nhận xét bài làm của bạn?
Ta thay giá trị u ,v phương trình đã đặt ta được hpt nào?
Hãy giải hệ pt để tìm nghiệm ?
GV theo dõi uốn nắn HS từng bước đối với một số HS yếu
Nhận xét bài làm của bạn?
GV nhận xét và hdẫn cách 2
Yêu cầu HS đọc đề 25/19
Hướng dẫn HS thực hiện :
Xác định các hệ số của đa thức ?
Để đa thức bằng 0 ta làm như thế nào ?
Vậy m , n là nghiệm của hệ 2pt vừa tìm 
Gọi HS trình bày 
GV nhận xét –sửa sai :
Yêu cầu HS đọc đề 26/19
Hướng dẫn HS thực hiện :
Nêu dạng TQ của pt đường thẳng ?
Đồ thị hàm số đi qua A ta có pt nào ?
Đồ thị hàm số đi qua B ta có pt nào ?
Vậy ta có hệ pt ẩn a , b ?
Gọi HS trình bày 
GV nhận xét –sửa sai : 
HS đọc đề 23/19
Có một nghiệm vì :
hệ số a bằng nhau 
Thực hiện toán trừ 
HS trả lời :
1HS trình bày :
HS nhận xét:
HS đọc đề 24/19
HS trả lời : 
1HS trình bày :
HS nhận xét:
HS trả lời : 
1HS trình bày :
HS cả lớp cùng thực hiện 
HS nhận xét:
HS đọc đề 25/19
3m – 5n + 1
4m – n - 10
Đặt hai biểu thức trên bằng 0
1 HS trình bày :
HS đọc đề 26/19
 y = ax +b 
2a + b = -2
- a + b = 3 
HS trả lời :
1 HS trình bày :
Bài 23/19 a/
Nghiệm của hệ: 
Bài 24 / 19 a .
Đặt x + y = u ; x - y = v
Ta có hệ pt với ẩn u,v
Hệ này có nghiệm (u,v) =(-7 ; 6 )
Þ hệ đã cho tương đương:
Nghiệm của hệ pt :
Bài 25 / 19 
Vậy với m = 3 và n = 2 thì đa thức P(x) = 0
Bài 26 / 19 
* Vì đường thẳng đi qua A( 2 ; -2 ) ta có phương trình : 2a + b = -2 (1)
* Vì đường thẳng đi qua B( -1 ; 3 ) ta có phương trình : - a + b = 3 (2)
Từ (1) và ( 2 ) ta có hệ pt :
Hoạt động 3: Dặn dò (1’)
Hướng dẫn :bt 27 . BT:24b,26;27/19.xem lại cách giải bài toán bằng cách lập pt.

Tài liệu đính kèm:

  • doct39.doc