Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 31: Luyện tập - Lê Văn Đơn

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 31: Luyện tập - Lê Văn Đơn

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Hoạt động 1(7): GV cho HS làm bảng nhóm.

a)Phân tích 2x2+14x thành nhân tử?

GV cho HS tiến hành như trên.

Hoạt động 2(6): GV HD HS.

 theo BT28 ta có gì?

GV cho HS làm bảng phụ.

Hoạt động 3(8): GV ghi đề lên bảng.

9-x2=?

MTC: (3+x)(3-x).

GV HD HS làm từng bước.

GV cho HS ghi vào vở.

Hoạt động 4(8): GV cho HS làm miệng.

Sản phẩm làm trong 1 ngày là gì?

Thực tế đã làm bao nhiêu sản phẩm? Trong mấy ngày?

Do đó thực tế mỗi ngày làm được?

Để có sản phẩm làm thêm trong 1 ngày ta có gì?

b) x=25 thay vào

-.

Hãy kết luận? HS làm bảng nhóm.

2x(x+7).

HS sửa và ghi vào vở.

=.

HS nhận xét và ghi vào vở.

HS theo dõi HD.

(3+x)(3-x).

.

Với mỗi bước HS lên trình bày.

HS còn lại nhận xét.

HS đọc đề.

.

10000 +80 = 10080(SP2).

x-1 (do sớm hơn 1 ngày).

.

-.

HS thay vào và tính.

1 HS lên bảng.

HS còn lại làm vào vở.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 481Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 31: Luyện tập - Lê Văn Đơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền A	Lê Văn Đon
Giáo án đại số 8	
Tiết 31 :	LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
HS nắm vững hơn quy tắc đổi dấu, trừ hai phân thức.
Vận dụng giải BT.
Rèn kĩ năng trình bày lời giải, diễn đạt.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ.
HS: Bảng phụ.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (8’):
Tìm phân thức đối của .
Sửa BT30, 31a/50/SGK. (2 HS).
 3) Bài mới (29’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1(7’): GV cho HS làm bảng nhóm.
a)Phân tích 2x2+14x thành nhân tử?
GV cho HS tiến hành như trên.
Hoạt động 2(6’): GV HD HS.
 theo BT28 ta có gì?
GV cho HS làm bảng phụ.
Hoạt động 3(8’): GV ghi đề lên bảng.
9-x2=?
MTC: (3+x)(3-x).
GV HD HS làm từng bước.
GV cho HS ghi vào vở.
Hoạt động 4(8’): GV cho HS làm miệng.
Sản phẩm làm trong 1 ngày là gì?
Thực tế đã làm bao nhiêu sản phẩm? Trong mấy ngày?
Do đó thực tế mỗi ngày làm được?
Để có sản phẩm làm thêm trong 1 ngày ta có gì?
b) x=25 thay vào 
-.
Hãy kết luận?
HS làm bảng nhóm.
2x(x+7).
HS sửa và ghi vào vở.
=.
HS nhận xét và ghi vào vở.
HS theo dõi HD.
(3+x)(3-x).
.
Với mỗi bước HS lên trình bày.
HS còn lại nhận xét.
HS đọc đề.
.
10000 +80 = 10080(SP2).
x-1 (do sớm hơn 1 ngày).
.
-.
HS thay vào và tính.
1 HS lên bảng.
HS còn lại làm vào vở.
BT33/50/SGK.
a) = 
= .
b) -.
= = .
BT34a/50/SGK.
-.
= +
==
BT35a/50/SGK:
BT36/51/SGK:
a)Sản phẩm trong 1 ngày: 
thực tế mỗi ngày làm được:
 (sản phẩm).
Sản phẩm làm thêm trong 1 ngày:
-.
b) -=420-400=20 (sản phẩm )
 4) Củng cố (2’):
Nắm vững quy tắc đổi dấu các phân thức cùng mẫu.
Nắm lại nhân đa thức, quy đồng mẫu thức?
 5) Dặn dò (5’):
Học bài, vem Bt đã giải.
BTVN: 34b, 35b/50/SGK.
Chuẩn bị bài mới.
*) Hướng dẫn bài tập về nhà:
BT34b/50/SGK: ; BT35b/50/SGK: 
& DẠY TỐT HỌC TỐT &

Tài liệu đính kèm:

  • doc31a.doc