Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 38: Ôn tập chương I (tiếp theo) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thành Đạt

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 38: Ôn tập chương I (tiếp theo) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thành Đạt

I. Mục Tiêu:

- Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 , số nguyên tố, hợp số, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN

- Học sinh vận dụng các kiến thức vào các bài toán thực tế.

II. Chuẩn Bị:

- Giáo viên: Giáo án, phấn màu, thước thẳng, bảng phụ bảng 2; 3/62

- Học sinh: Tập, viết, SGK 6, thước thẳng.

III. Tiến Trình Bài Dạy:

1. Tổ chức ôn tập

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Tóm tắt nội dung ghi bảng

Bài 164/63

GV: Nêu câu hỏi từ câu 5 đến câu 10 trang 61 cho HS trả lời

(kết hợp kiểm tra bài cũ)

GV: tiếp tục yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực hiện các phép tính

Lưu ý HS sau khi tính xong, phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố

Bài 165/63

GV: cho HS nêu lại các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 để giải

GV: ôn lại các số nguyên tố

Treo cho HS lên bảng điền và chỗ trống

cho HS giải

Bài 166/63

GV: 84x vậy x gọi là gì của 84 ?

180x vậy x gọi là gì của 180 ?

GV: x vừa là ước của 84, vừa là ước của 180 vậy x gọi là gì của 84 và 180 ?

GV: Để tìm ƯC(84,180) ta làm thế nào?

GV: lưu ý HS kết hợp điều kiện của x (x > 6) để tìm x = ?

GV: hướng dẫn cho HS câu b tương tự câu a

HS: Trả lời

HS: Nêu lại thứ tự thực hiện phép tính

HS: nghe giảng

giải

HS: ôn lại các dấu hiệu chia hết

HS: ôn lại khái niệm số nguyên tố

HS: lên bảng điền vào chỗ trống

HS: x là ước của 84

x là ước của 180

HS: x là ước chung của 84 và 180

HS: tìm ƯCLN của 84 và 180

HS: nghe giảng

 giải

HS: nghe giảng

giải

Bài 164/63

a) (1000 + 1) : 11

= 1001 : 11 = 91 = 7 . 13

b) 142 + 52 + 22

= 196 + 25 + 4 = 196 + 4 + 25

= 200 + 25 = 225

Bài 165/63

a) 747 P ; 235 P ; 97 P

b) a = 835 . 123 + 318 ; a P

c) b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17 ; b P

d) c = 2 . 5 . 6 – 2 . 29 ; c P

Bài 166/63

a) xƯC(84,180) và x > 6

84 = 22 . 3 . 7 ; 180 = 22 . 32 . 5

ƯCLN(84,180) = 22 . 3 = 12

ƯC(84,180) =

Vì x > 6 nên A =

b) xBC(12,15,18) và 0 < x=""><>

12 = 22 . 3 ; 15 = 3 . 5 ; 18 = 2 . 32

BCNN(12,15,18) = 22 . 32 . 5 = 180

BC(12,15,18) =

Vì 0 < x="">< 300="" nên="" b="">

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 38: Ôn tập chương I (tiếp theo) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thành Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13
Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo)
Ngày sọan : 
Ngày dạy : 	 
Mục Tiêu:
Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 , số nguyên tố, hợp số, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN
Học sinh vận dụng các kiến thức vào các bài toán thực tế.
Chuẩn Bị: 
Giáo viên: Giáo án, phấn màu, thước thẳngï, bảng phụ bảng 2; 3/62
Học sinh: Tập, viết, SGK 6, thước thẳng.
Tiến Trình Bài Dạy: 
Tổ chức ôn tập
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Tóm tắt nội dung ghi bảng
Bài 164/63
GV: Nêu câu hỏi từ câu 5 đến câu 10 trang 61 cho HS trả lời
(kết hợp kiểm tra bài cũ)
GV: tiếp tục yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực hiện các phép tính
Lưu ý HS sau khi tính xong, phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố
Bài 165/63
GV: cho HS nêu lại các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 để giải
GV: ôn lại các số nguyên tố
Treo cho HS lên bảng điền và chỗ trống
cho HS giải
Bài 166/63
GV: 84x vậy x gọi là gì của 84 ?
180x vậy x gọi là gì của 180 ?
GV: x vừa là ước của 84, vừa là ước của 180 vậy x gọi là gì của 84 và 180 ?
GV: Để tìm ƯC(84,180) ta làm thế nào?
GV: lưu ý HS kết hợp điều kiện của x (x > 6) để tìm x = ?
GV: hướng dẫn cho HS câu b tương tự câu a
HS: Trả lời
HS: Nêu lại thứ tự thực hiện phép tính
HS: nghe giảng
giải
HS: ôn lại các dấu hiệu chia hết
HS: ôn lại khái niệm số nguyên tố
HS: lên bảng điền vào chỗ trống
HS: x là ước của 84
x là ước của 180
HS: x là ước chung của 84 và 180
HS: tìm ƯCLN của 84 và 180
HS: nghe giảng
 giải
HS: nghe giảng
giải
Bài 164/63
a) (1000 + 1) : 11
= 1001 : 11 = 91 = 7 . 13
b) 142 + 52 + 22
= 196 + 25 + 4 = 196 + 4 + 25
= 200 + 25 = 225
Bài 165/63
a) 747 P ; 235 P ; 97 P
b) a = 835 . 123 + 318 ; a P
c) b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17 ; b P
d) c = 2 . 5 . 6 – 2 . 29 ; c P
Bài 166/63
a) xƯC(84,180) và x > 6
84 = 22 . 3 . 7 ; 180 = 22 . 32 . 5
ƯCLN(84,180) = 22 . 3 = 12
ƯC(84,180) = 
Vì x > 6 nên A = 
b) xBC(12,15,18) và 0 < x < 300
12 = 22 . 3 ; 15 = 3 . 5 ; 18 = 2 . 32
BCNN(12,15,18) = 22 . 32 . 5 = 180
BC(12,15,18) = 
Vì 0 < x < 300 nên B = 
Củng Cố Và Luyện Tập Bài Học: 
GV: Cho HS giải bài 167/63
Đáp án:
Gọi số sách cần tìm là a
Theo đề bài ta có: a10 ; a12 ; a15 và 100 < a < 150
Do đó a là BC(10,12,15) và 100 < a < 150
10 = 2 . 5 ; 12 = 22 . 3 ; 15 = 3 . 5
BCNN(10,12,15) = 22 . 3 . 5 = 60
BC(10,12,15) = 
Vì 100 < a < 150 nên a = 120 (quyển)
Hướng Dẫn Học Sinh Học Ở Nhà:
Về nhà học bài, xem lại các bài tập đã giải.
Xem lại các bài tập đã giải trang 63 để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Chuẩn bị:
+ học lại các câu hỏi từ câu 1 đến câu 10 trang 61
+ xem lại các bài toán đố: bài 154; 158 trang 59 và 60

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 13,38.doc