Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 13, Bài 7: Thực hành Khâu vỏ gối hình chữ nhật - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 13, Bài 7: Thực hành Khâu vỏ gối hình chữ nhật - Năm học 2009-2010 (2 cột)

I. Mục tiêu bài học.

- Biết cách vẽ tạo mẫu cắt vải theo mẫu giấy và khâu vở gối theo yêu cầu của bài học.

- Vận dụng để khâu được vỏ gối có kích thước tùy theo yêu cầu sử dụng.

- Có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng quy trình.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy học.

- Giáo viên:Mộu vẽ vỏ gối phong to, kim, chỉ, kéo, thước. Hình hướng dẫn vẽ tạo mẫu giấy.

- Học sinh: SGK.

2. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp trực quan vấn đáp.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới 1

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 1002Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 13, Bài 7: Thực hành Khâu vỏ gối hình chữ nhật - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/9/09
Ngày giảng: 01/10/09
Tiết 13
Bài 7 thực hành
Khâu vỏ gối hình chữ nhật
I. Mục tiêu bài học.
- Biết cách vẽ tạo mẫu cắt vải theo mẫu giấy và khâu vở gối theo yêu cầu của bài học.
- Vận dụng để khâu được vỏ gối có kích thước tùy theo yêu cầu sử dụng.
- Có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng quy trình.
II. Chuẩn bị :
1. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên:Mộu vẽ vỏ gối phong to, kim, chỉ, kéo, thước. Hình hướng dẫn vẽ tạo mẫu giấy.
- học sinh: SGK.
2. Phương pháp dạy học: 
- Phương pháp trực quan vấn đáp.
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định lớp 1’
2. kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. bài mới 1’
Hoạt động 1
Gới thiệu yêu cầu bài thực hành (6 phút)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
- GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của học sinh.
- GV nêu mục đích bài thực hành.
- HS bỏ đồ dung bài học lên bàn.
- HS theo dõi.
Hoạt động 2
Tiến hành thực hành (30 phút)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
1. Vẽ và cắt mẫu giấy.
- GV hướng dẫn học sinh xem hình 1.18a,b
- GV hướng dẫn học sinh vẽ mẫu giấy.
- GV hướng dẫn học sinh cắt mẫu giấy.
2. Cắt vải theo mẫu giấy.
- GV hướng dẫn HS cắt vải theo mẫu giấy.
3. Khâu vỏ gối
- GV hướng dẫn học sinh cách khâu.
4. Hoàn thiện sản phẩm.
- HS quan sát GV và thực hành.
- HS quan sát hình. 
- HS theo dõi.
- HS theo dõi.
- HS theo dõi.
Hoạt động 3
Đánh giá kết quả thực hành (7p)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
- GV nhận xét về giờ học.
- GV thu bài của học sinh để chấm điểm.
- GV hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài 7.
- HS nộp bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 13.doc