Giáo án Toán học Lớp 6 - Tuần 1 đến 25 - Năm học 2010-2011 - Cấn Văn Thắm

Giáo án Toán học Lớp 6 - Tuần 1 đến 25 - Năm học 2010-2011 - Cấn Văn Thắm

I. Mục tiêu:

* Kiến thức: HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu được khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau.

* Kỹ năng: HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biết viết một vài tập con của một tập hợp cho trước, biết sử dụng đúng các ký hiệu 

* Thái độ: Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu  và .

II. Chuẩn bị:

- GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề bài các bài tập.

- HS: Ôn tập các kiến thức cũ.

III.Hoạt động dạy học:

1.Ổn định tình hình lớp: Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số

 6A1 6A2

2.Kiểm tra bài cũ:(7ph)

GV nêu câu hỏi kiểm tra:

- Sửa bài 19 tr.5 (SBT)

- Viết giá trị của số trong hệ thập phân dưới dạng tổng giá trị các chữ số?

- Đọc các số La Mã: XVII; XXVII?

- Viết bằng chữ số La Mã các chữ số sau: 19; 25.

HS :Bài 19: 340; 304; 430; 403

Viết:

 =1000a +100b +10c+ d (a  0)

XVII: Mười bảy . XXVII: Hai mươi bảy

19: XIX , 25: XXV

-GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, cho điểm.

3.Bài mới:

a)Giới thiệu: Như vậy ở các tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về tập hợp số tự nhiên, cách ghi số tự nhiên. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về số phần từ của tập hợp, tập hợp con.

b)Tiến trình bài day:

 

doc 194 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán học Lớp 6 - Tuần 1 đến 25 - Năm học 2010-2011 - Cấn Văn Thắm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2010
Tiết 3 Ngày dạy: 20/08/2010
§3. GHI SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí
* Kỹ năng: 
- HS biết đọc và viết các số La Mã không quá 30.
* Thái độ:
- HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi kiểm tra bài cũ. Bảng các chữ số, bảng phân biệt số và chữ số, bảng các số La Mã từ 1 đến 30.
-HS: Bảng phụ, bút dạ.
III.Hoạt động dạy học:
1.Ổn định tình hình lớp: Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số
 6A1 6A2
2.Kiểm tra bài cũ:(7ph)
 -GV đưa câu hỏi kiểm tra bài cũ:
 Viết tập hợp N; N*.
 Làm bài 11 trang 5 (SBT). Viết tập hợp D các số tự nhiên x mà x Ï N*.
 * HS: N = {0; 1; 2; 3; } N* = {1; 2; 3; }
 Sửa bài 11 tr.5 (SBT)
 A={19; 20}; B={1; 2; 3; }; C = {35; 36; 37; 38} D = {0}
-GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu: Ở tiết học trước ta đã tìm hiểu về tập hợp số tự nhiên và quan hệ thứ tự trong tập hợp N. Vậy ghi số tự nhiên như thế nào và giá trị của từng chữ số trong hệ thập phân thay đổi theo vị trí như thế nào thì chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay.
b)Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
10ph
Hoạt động 1: Số và chữ số
- Gọi HS đọc ba số tự nhiên bất kỳ.
- Giới thiệu 10 chữ số để ghi các số tự nhiên.
-Một số tự nhiên bất kỳ có thể có bao nhiêu chữ số?
- Chú ý: + Khi viết các số tự nhiên có từ 5 chữ số trở lên ta thường viết tách riêng từng nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái.
 + Cần phân biệt: số với chữ số; số chục với chữ số hàng chục
-Yêu cầu HS làm bài tập 11tr 10SGK.
-Cho ví dụ.
-Một số tự nhiên bất kỳ có thể có một, hai, bachữ số.
-HS:a) 1357
b)Điền vào bảng phụ.
1)Số và chữ số:
Với mười chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta ghi được mọi số tự nhiên.
VD: số 3895
-Số chục là 389
-Chữ số hàng chục là 9
10ph
Hoạt động 2:Hệ thập phân
-Cách ghi số dung 10 chữ số như trên gọi là cách ghi số trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng làm thành 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Do đó giá trị mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí.
-Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số.
Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.
-Nghe GV giới thiệu.
-HS: 999 ; 987
2. Hệ thập phân:
Ví dụ: 222 = 200 + 20 + 2
 = 2.100 + 2.10 + 2
 = a.10 + b (a¹0)
 = a.100 + b.10 + c
10ph
Hoạt động 4: Chú ý (10 phút).
- Gọi HS đọc 12 số La Mã trên mặt đồng hồ.
- Giới thiệu các chữ số I, V, X và IV, IX., cách viết các số La Mã.
IV = 4
IX = 9
VII = V + I + I = 7
VIII = ?
Gọi HS lên bảng viết
3. Chú ý: 
Các số La Mã từ 1 đến 10: 
I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6
VII VIII IX X
 7 8 9 10
Nếu thêm vào bên trái mỗi số trên:
+ Một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20
+ Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30.
6ph
Hoạt động 5: Củng cố
Bài tập1: -Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số.
-Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau.
Bài tập 2: Dùng 3 chữ số 0,1,2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà các chữ số khác nhau.
-1000
-1023
-102, 210, 120, 201
4)Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau(2ph)
-Nắm được số và chữ số.
-Biết biểu diễn thập phân một số tự nhiên bất kỳ.
-Viết được các số La mã từ 1 – 30.
BTVN: Bài 12, 15 SGK. 16, 19, 20 SBT.
IV)Rút kinh nghiệm:
....
Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2010
Tiết 4 Ngày dạy: 20/08/2010
§4. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP – TẬP HỢP CON
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu được khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau.
* Kỹ năng: HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biết viết một vài tập con của một tập hợp cho trước, biết sử dụng đúng các ký hiệu Ì
* Thái độ: Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu Î và Ì.
II. Chuẩn bị:
GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề bài các bài tập.
HS: Ôn tập các kiến thức cũ.
III.Hoạt động dạy học:
1.Ổn định tình hình lớp: Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số
 6A1 6A2
2.Kiểm tra bài cũ:(7ph)
GV nêu câu hỏi kiểm tra:
- Sửa bài 19 tr.5 (SBT)
- Viết giá trị của số trong hệ thập phân dưới dạng tổng giá trị các chữ số?
- Đọc các số La Mã: XVII; XXVII?
- Viết bằng chữ số La Mã các chữ số sau: 19; 25.
HS :Bài 19: 340; 304; 430; 403
Viết: 
=1000a +100b +10c+ d (a ¹ 0)
XVII: Mười bảy . XXVII: Hai mươi bảy
19: XIX , 25: XXV
-GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu: Như vậy ở các tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về tập hợp số tự nhiên, cách ghi số tự nhiên. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về số phần từ của tập hợp, tập hợp con.
b)Tiến trình bài day:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
12ph
Hoạt động 1 : Số phần tử của một tập hợp.
*Cho các tập hợp sau:
A = {5} ;B={x,y}
C={1; 2; 3; ;100}
N={0;1; 2; 3; }
Mỗi tập hợp trên có bao nhiêu phần tử?
-Yêu cầu HS làm bài tập ?1
-Cho HS làm bài tập ?2
Tìm số tự nhiên x biết
 x +5=2
Nếu ta gọi P là tập hợp các số tự nhiên x mà x+5=2 thì tập hợp P có bao nhiêu phần tử?
-Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng.
Tập hợp rỗng ký hiệu Ø
-Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?
-Yêu cầu HS làm bài tập 16 tr 13 SGK.
Bài tập 18SGK.
-Tập hợp A có 1 phần tử
-Tập hợp B có 2 phần tử
-Tập hợp C có 100 phần tử
-Tập hợp N có vô số phần tử
-Tập hợp D có 1 phần tử
-Tập hợp E có 2 phần tử
-Tập hợp H có 11 phần tử
--Không có số tự nhiên x nào mà x+5 = 2
-Tập hợp P không có phần tử nào.
-Một tập hợp có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.
-HS làm bài.
a)Tập hợp A có 1 phần tử
b)Tập hợp B có 1 phần tử
c)Tập hợp C có vô số phần tử
d)Tập hợp D không có phần tử nào
A={0} thì A không thể goi là tập hợp rỗng vì A có 1 phần tử.
1)Số phần tử của một tập hợp:
Một tập hợp có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.
Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng.
Tập hợp rỗng ký hiệu Ø
18ph
Hoạt động 2: Tập hợp con 
-Hãy viết tập hợp E và F dưỡi dạng liệt kê các phần tử.
-Em có nhận xét gì về các phần tử của tập hợp E và tập hợp F
-Ta gọi tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F.
-Vậy khi nào tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B.
Ta ký hiệu: AB hoặc
BA
-GV cho ví dụ về tập hợp HS của lớp và tập hợp HS nữ của lớp.
-Yêu cầu Hs làm bài tập ?3
-Ta thấy AB; BA thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau. Kí hiệu A=B. 
Gọi HS đọc phần chú ý.
-HS: Viết
E={x,y}
F={x,y,c,d}
-Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F
-Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B.
M={1;5}; A={1;3;5}
B={5;1;3}
MA; MB
AB; BA
F
2)Tập hợp con:
E
· c
 · d 
 · x
 · y
Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B.
Ta ký hiệu: AB hoặc
 BA
Chú ý: AB; BA thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau. Kí hiệu A=B.
6ph
Hoạt động 3: Củng cố. 
-Gọi HS lên bảng thực hiện
-Gọi HS lên bảng thực hiện
HS: A={0;1;2;3;9}
B={0;1;2;3;4}
AB
=
Bài tập 19 tr 13SGK
Viết tập hợp :
A={xN/x<10}
B={xN/x<5}
Bài tập 20 tr 13SGK
Cho tập hợp A={15;24}
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông.
4)Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau: (2ph)
-Nắm được kết luận số phần tử của tập hợp.
-Nhận biết tập hợp con, tập hợp bằng nhau.
BTVN: 21, 22, 23 tr 14 SGK
IV) Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
Tuần 2 Ngày soạn: 17/08/2010
Tiết 5 Ngày dạy: 23/08/2010
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- HS biết tìm số phần tử của một tập hợp (Lưu ý trường hợp các phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dạy số có quy luật).
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các ký hiệu Ì, ,Î.
3.Thái độ: 
- Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề bài các bài tập.
HS: Bảng phụ, bút dạ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp: (1ph)Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số.
	6A1 6A2
2.Kiểm tra bài cũ(7ph)
GV nêu câu hỏi kiểm tra:
Câu hỏi: Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử? Tập hợp rỗng là tập hợp như thế nào?
Khi nào tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B. 
Áp dụng: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 8 rồi dùng ký hiệu Ì để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.
HS: Mỗi tập hợp có thể có 1 phần tử, nhiều phần tử, vô số phần tử và cũng có thể không có phần tử nào. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng.
Tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B.
Áp dụng: A={0;1;2;3;4;5} ; B={0;1;2;3;4;5;6;7}
 A Ì B
GV nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu: Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về số phần tử của tập hợp và tập hợp con. Để củng cố các kiến thức đã học chúng ta sang tiết luyện tập.
b)Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
30ph
Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 21 tr.14 (SGK)
+ GV gợi ý: A là tập hợp các số tự nhiên từ 8 đến 20.
+ Hướng dẫn cách tìm số phần tử của tập hợp A như SGK.
Công thức tổng quát (SGK)
Gọi 1 HS lên bảng tìm số phần tử của tập hợp B:
B = {10; 11; 12;  ; 99}
Bài 23 tr.14 (SGK)
+ GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm. Yêu cầu của nhóm:
-Nêu công thức tổng quát tính số phần tử của tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b (a<b).
- Các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n (m < n).
-Tính số phần tử của tập hợp D,E.
+ GV gọi một đại diện nhóm lên trình bày.
Tập hợp D là tập hợp có tính chất gì?
- Tập hợp E là tập hợp có tính chất gì?
Bài 22 tr.14 (SGK)
- GV yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài.
- Các HS khác làm bài và bảng phụ.
Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn, GV thu bài của 5 HS nhanh nhất và nhận xét bài làm của bạn.
Bài 25 SGK
Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Gọi một HS lên bảng viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất.
- Gọi một HS lên bảng viết tập hợp A bốn nước có DT nhỏ nhất.
- Thu 3 bài nhanh nhất của HS
HS bằng cách kiệt kê để tìm số phần tử của tập hợp A.
Áp dụng công thức vừa tìm được, tìm số phần tử của tập hợp B.
HS làm việc th ... âng ruùt goïn ñöôïc nöõa laø phaân soá maø töû vaø maãu chæ coù öôùc chung laø 1 vaø -1.
Tính chaát cô baûn cuûa phaân soá: Khi nhaân caû töû vaø maãu vôùi cuøng moät soá nguyeân khaùc 0 ta ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá ñaõ cho. Khi chia caû töû vaø maãu cho cuøng moät öôùc chung cuûa chuùng ta ñöôïc moät phaân soá baèng phaân soá ñaõ cho.
Aùp duïng:
3.Giaûng baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: Döïa vaøo tính chaát cô baûn cuûa phaân soá ta coù theå vieát caùc phaân soá baèng nhöõng phaân soá ñaõ cho coù maãu gioáng nhau vaø ruùt goïn phaân soá.Tieát hoïc hoâm nay ta xeùt theâm moät öùng duïng nöõa ñoù laø qui ñoàng maãu soá. Phaùt phieáu KWL, yeâu caàu HS hoaøn thaønh coät K vaø W.
b.Tieán trình tieát daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 Noäi dung
15’
Hoaït ñoäng 1: Quy ñoàng maãu hai phaân soá
GV.Cho hai phaân soá. Haõy qui ñoàng maãu hai phaân soá naøy?Neâu caùch laøm ?
GV.Vaäy qui ñoàng maãu soá caùc phaân soá laø gì ?
GV.Maãu chung cuûa caùc p.soá quan heä theá naøo vôùi maãu cuûa caùc phaân soá ban ñaàu.
GV. Töông töï em haõy qui ñoàng maãu hai p.soá ?
GV.Trong baøi laøm treân, ta laáy MC cuûa hai phaân soá laø 40, 40 chính laø BCNN cuûa 5 vaø 8.Neáu laáy MC laø caùc boäi chung khaùc 5 vaø 8 nhö 80;120 ; ñöôïc khoâng?Vì sao?
GV.Cho hs laøm BT ?1 Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, moãi nhoùm laø moät daõy baøn: Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ vuoâng:
GV.Nhaän xeùt keát quaû .
GV. Cô sôû cuûa vieäc qui ñoàng maãu caùc phaân soá laø gì ?
GV.Coù nhaän xeùt gì maãu chung?
HS. 
HS. QÑMS caùc phaân soá laø bieán ñoåi caùc phaân soá ñaõ cho thaønh caùc p.soá töông öùng baèng chuùng nhöng coù cuøng moät maãu.
HS. MC cuûa caùc phaân soá laø boäi chung cuûa caùc maãu ban ñaàu.
HS.Laøm vaøo vôû nhaùp, 1 hs leân baûng trình baøy.
HS.Ta coù theå laáy MC laø caùc BC khaùc cuûa 5 vaø 8 vì caùc BC naøy deàu chia heát cho caû 5 vaø 8.
HS.Laøm ?1theo nhoùm 
HS. Kieåm tra caùc nhoùm.
HS. Döïa vaøo tính chaát cô baûn cuûa phaân soá.
HS. Maãu chung laø BCNN cuûa caùc maãu.
1)Qui ñoàng maãu hai phaân soá:
Ví duï: Qui ñoàng maãu hai phaân soá:
 .8
 .8 
 .5
 .5
 Hay:
Nhaän xeùt: Khi QÑM caùc phaân soá maãu chung phaûi laø BC cuûa caùc maãu soá. Ñeå cho ñôn giaûn ngöôøi ta thöôøng laáy maãu chung laø BCNN cuûa caùc maãu.
20’
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp – cuûng coá
GV. Aùp duïng qui taéc giaûi baøi taäp 30a, c
GV. Coù nhaän xeùt gì veà maãu 
chung caùc caâu treân?
GV. Ñeå ñôn giaûn ta caàn laøm gì tröôùc khi qui ñoàng maãu? 
GV.Neâu qui taéc qui ñoàng maãu soá hai phaân soá coù maãu döông?
GV: Tieáp tuïc oân laïi caùch quy ñoàng maãu hai phaân soá.
GV:Yeâu caàu HS hoaøn thaønh phieáu KWL, kieåm tra cheùo.
HS. Hai hs leân baûng trình baøy, lôùp nhaän xeùt.
HS. Maãu chung laø boäi chung nhoû nhaát cuûa caùcmaãu 
HS.Ta caàn ruùt goïn phaân soá veà toái giaûn
HS.Nhaéc laïi qui taéc
HS. Coøn p.soá chöa toái giaûn .Qui ñoàng : 
HS:Neâu quy taéc.
HS:Hoaøn thaønh phieáu KWL
Baøi 30: 
a)MC: 120; TSP: 1;30
c)MC: 120 ; TSP:4;2; 3
4.Daën doø hs chuaån bò tieát hoïc tieáp theo : (3’’)
	a.Baøi taäp : Veà nhaø:29 ; 30 ; 31 sgk .HSG: 41 ; 42 ; 43 /9 sbt
	b. Chuaån bò tieát sau : + Xem phaàn quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá.
 + Mang thöôùc , baûng nhoùm vaø buùt vieát baûng nhoùm.
 IV-RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ BOÅ SUNG:
Tuaàn 25	Ngaøy soaïn 02/02/2011
Tieát 76
QUI ÑOÀNG MAÃU NHIEÀU PHAÂN SOÁ (tt)
I-MUÏC TIEÂU :
1-Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá theo 3 böôùc.
2-Kó naêng: Phoái hôïp ruùt goïn vaø quy ñoàng maãu, qui ñoàng maãu vaø so saùnh p.soá, tìm qui luaät daõy soá.
3-Thaùi ñoä: Giaùo duïc hs yù thöùc laøm vieäc khoa hoïc, hieäu quaû , coù trình töï.
II- CHUAÅN BÒ :
1-GV: Sgk ,sgv, baûng phuï, phieáu KWL
2-HS: Baûng con, sgk, chuaån bò caùc bt veà nhaø
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1.OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’) Kieåm tra só soá, neà neáp vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
	6A1	6A2
2.Kieåm tra baøi cuõ: (6’)
GV:Neâu caùch quy ñoàng maãu hai phaân soá?
	Aùp duïng: Quy ñoàng maãu caùc phaân soá : 
HS:Ñeå quy ñoàng maãu hai phaân soá ta vieát hai phaân soá ñoù döôùi daïng hai phaân soá baèng noù vaø coù cuøng moät maãu. Maãu chung laø BCNN cuûa caùc maãu.
 Aùp duïng: 
GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Giaûng baøi môùi:
 a.Giôùi thieäu baøi: Quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá coù gioáng quy ñoàng maãu hai phaân soá hay khoâng? Hoâm nay ta qua phaàn tieáp theo “Quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá”. Phaùt phieáu KWL.
 b.Tieán trình tieát daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noâïi dung
15’
Hoaït ñoäng 1: Quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá
GV. Qui ñoàng maãu caùc p.soá
.ÔÛ ñaây ta neân laáy maãu soá chung laø gì ?
GV.Tìm thöøa soá phuï cuûa moãi maãu?
GV.Höôùng daãn hs trình baøy baøi
GV.Haõy neâu caùc böôùc laøm ñeå QÑM nhieàu p.soá coù maãu döông?
GV. Cho hs laøm baøi ?3 GV.Cho caùc nhoùm nhaän xeùt 
HS. Maãu chung neân laáy laø BCNN (2;3;5;8)
BCNN (2;3;5;8) = 3.5.8
= 120
HS.Laáy maãu chung chia laàn löôït cho töøng maãu.
HS.Neâu keát quaû .
HS.Neâu ba böôùc qui ñoàng maãu caùc p.soá.
HS.Hoaït ñoäng nhoùm ?3 
HS. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù .
2)Qui ñoàng maãu nhieàup.soá:
Ví duï: Qui ñoàng maãu caùc p.soá: MC120
Qui taéc: sgk 
20’
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp – Cuûng coá
GV.Ghi ñeà baøi 32 a) leân baûng. Nhaän xeùt veà hai maãu 7 vaø 9?
GV. BCNN (7 ; 9) = ?63 coù chia heát cho 21 ? MC laø gì ?
 GV.Töông töï haõy laøm caâu b) 
GV.Löu yù hs tröôùc khi QÑ M caàn bieán ñoåi p.soá veà toái giaûn vaø coù maãu döông.
GV. Cho hs ñoïc ñeà baøi 35: Ruùt goïn roài qui ñoàng maãu caùc p.soá:
GV.Ñeå ruùt goïn caùc phaân soá naøy tröôùc tieân ta phaûi laøm gì ?
GV.Goïi hs khaùc leân qui ñoàng maãu hai p.soá.
GV. Cho hs laøm baøi 45 theo nhoùm: So saùnh caùc p.soá sau roài neâu nhaän xeùt:
GV. Cho caùc nhoùm nhaän xeùt, ñaùnh gía.
GV. Cho hs ñoïc ñeà baøi 36 (ñoá vui) giôùi thieäu hai böùc aûnh laø di saûn vaên hoaù theá giôùi ñöôïc UNESCO coâng nhaän naêm 1999, cho hs traû lôøi
GV: Höôùng daãn: Baøi 34: Xem caùc soá nguyeân coù maãu laø 1
GV:Yeâu caàu HS hoaøn thaønh phieáu KWL, kieåm tra cheùo, nhaän xeùt
HS. 7 vaø 9 laø 2 soá nguyeân toá cuøng nhau
HS.BCNN (7;9) = 63
 63 M 21; MC : 63;HS leân baûng thöïc hieän tieáp.
HS.Hai hs laøm baøi b,c
HS.1 hs leân baûng caû lôùp laøm vôû nhaùp 
HS.Ta phaûi bieán ñoåi töû vaø maãu thaønh tích roài môùi ruùt goïn ñöôïc.
*Hai HS leân baûng ruùt goïn:
HS1:
HS2:
HS.Hoaït ñoäng nhoùm 
Nhaän xeùt:
HS.Ñaïi dieän nhoùm nhaän xeùt.
HS. Di tích ñoù laø : Hoäi An; Myõ Sôn
2.Luyeän taäp
Baøi 32:a) 
MC : 63 ; TSP: 9 ; 7 ; 3
b) MC: 23.3.11 = 264 ; TSP: 22 ; 3
Þ 
hay 
35 = 5.7;20= 22.5;28 = 22.7
MC22.5.7=140;TSP:4;7 ; 5
Baøi35:Ruùt goïn vaø quiñoàng a)
MC : 30; TSP: 5; 9; 15
b) 
Baøi 45: 
b) 
4.Daën do hoïc sinh chuaåûn bò tieát hoïc tieáp theo: (3’)
	a. Baøi taäp : Giaûi baøi taäp 33; 34 sgk; 46 ; 47 /9,10 sbt
 b.Chuaån bò tieát sau : + OÂn taäp qui taéc so saùnh p.soá (ôû tieåu hoïc). So saùnh soá nguyeân vaø OÂn laïi tính chaát cô baûn , ruùt goïn phaân soá, qui ñoàng maãu cuûa p.soá chuaån bò tieát hoïc sau.
 + Mang thöôùc , baûng nhoùm vaø buùt vieát baûng nhoùm.
IV-RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ BOÅ SUNG: 
Tuaàn 25	Ngaøy soaïn 05/02/2011
Tieát 77
SO SAÙNH PHAÂN SOÁ
I-MUÏC TIEÂU :
1-Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu vaø vaän duïng ñöôïc quy taéc so saùnh hai phaân soá cuøng maãu. 
2-Kó naêng : Reøn kyõ naêng so saùnh hai phaân soá.
3-Thaùi ñoä: Reøn tính caån thaän , chính xaùc vaø bieát vaän duïng so saùnh vaøo thöïc tieãn cuoäc soáng.
II- CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS :
1-GV: sgk , sgv, baûng phuï, phieáu KWL
2-HS: Baûng nhoùm, sgk, kieán thöùc :So saùnh phaân soá ôû tieåu hoïc.
III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1.OÅn ñònh tình hình lôùp:(1’) Kieåm tra só soá, neà neáp vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
	6A1	6A2
2.Kieåm tra baøi cuõ: (6’)
GV:	Neâu caùch quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá?
 Aùp duïng: Quy ñoàng maãu caùc phaân soá sau: 
HS: Muoán quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá vôùi maãu soá döông ta laø nhö sau:
-Tìm BC cuûa caùc maãu thöôøng laø BCNN ñeå laøm maãu chung
-Tìm thöøa soá phuï cuûa moãi maãu baèng caùch laáy maãu chung chia cho töøng maãu.
-Nhaân töû vaø maãu cuûa moãi phaân soá vôùi thöøa soá phuï töông öùng.
 Aùp duïng :
GV nhaän xeùt, cho ñieåm
3.Giaûng baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: Laøm theá naøo ñeå so saùnh 2 phaân soá , phaûi chaêng Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu. Phaùt phieáu KWL, yeâu caàu HS hoaøn thaønh coät K vaø W.
b.Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
15’
Hoaït ñoäng1:So saùnh 2 phaân soá cuøng maãu
GV.Trong baøi taäp treân ta coù .Vaäy vôùi caùc p.soá coù cuøng maãu (töû vaø maãu ñeàu laø soá töï nhieân) thì ta so saùnh nhö theá naøo ?
GV.Laáy theâm ví duï minh hoaï?
GV.Ñoái vôùi hai p.soá coù töû vaø maãu laø caùc soá nguyeân, ta cuõng coù qui taéc:“Trong hai p.soá coù cuøng maãu döông, phaân soá naøo coù töû lôùn hôn thì lôùn hôn.”
GV.Sosaùnh:; ?
GV.Cho hs laøm?1
GV.Nhaéc laïi qui taéc so saùnh hai soá nguyeân aâm, soá nguyeân döông vôùi soá 0, soá nguyeân aâm vôùi soá 0, soá nguyeân döông vôùi soá nguyeân aâm?
GV.Sosaùnh
Muoán so saùnh ta laøm theá naøo? 
GV.Cho hs neâu keát quaû.
HS.Vôùi hai p.soá coù cuøng maãu, p.soá naøo coù töû lôùn hôn thì p.soá ñoù lôùn hôn.
HS.
HS.Nhaéc laïi qui taéc
HS.Neâu keát quaû.
HS.Laøm baøi taäp ?1
HS.Neâu qui taéc
a |b|
Moïi soá nguyeân aâm < 0
Soá nguyeân döông lôùn hôn moïi soá nguyeân aâm.
HS. Bieán ñoåi caùc p.soá coù maãu aâm thaønh p.soá coù maãu döông roài so saùnh.
HS.Laøm trong vôû nhaùp 
1.So saùnh hai p.soá cuøng maãu:
Ví duï:
 vì –3 < -1
 vì 5 > -1
20’
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Cuûng coá
GV.Cho hs laøm baøi 37 (b.phuï)
GV. Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm
BT: Haõy so saùnh caùc caëp phaân soá sau:
a. 
b. 
c.
GV: Nhaéc laïi caùch so saùnh hai phaân soá cuøng maãu?
HS: Thaûo luaän nhoùm:
a. 
vì 3 < 5 neân 
b. 
Vì -3 > -5 neân 
c.
Ta coù :
Vì -5 > -6 neân 
Hay : 
HS: Traû lôøi.
37.a)-10 < -9 <-8
 b)-11<-10
Baøi taäp : So saùnh
a. 
vì 3 < 5 neân 
b. 
Vì -3 > -5 neân 
c.
Ta coù :
Vì -5 > -6 neân 
Hay : 
4.Daën doø hoïc sinh chuaån bò tieát hoïc tieáp theo: (3’)
 a. Baøi taäp: Laøm caùc baøi taäp : 49 trang 10 Sbt. So saùnh :
 b. Chuaån bò tieát sau : + Xem tröôùc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu
 + Mang thöôùc , baûng nhoùm vaø buùt vieát baûng nhoùm
IV-RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ BOÅ SUNG: 
Tuaàn 25	Ngaøy soaïn 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an toan 6 ca nam 4 cot.doc