Giáo án Số học khối 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giáo án Số học khối 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- HS nắm được quy tắc cộng hai số nguyên dương, hai số nguyên âm.

2. Kĩ năng.

- HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu.

- Bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.

3. Thái độ.

- HS có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.

II. Chuẩn bị:

+ GV: - Mô hình trục số (có gắn hai mũi tên di động được, dọc theo trục số) hoặc bảng phụ vẽ sẵn trục số, phấn màu.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenkhanh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 457Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học khối 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 1 / 12 / 2009.
Ngµy gi¶ng: 6B: 5 / 12 / 2009; 6D: 9 / 12 / 2009
Tiết 44:
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- HS nắm được quy tắc cộng hai số nguyên dương, hai số nguyên âm.
2. Kĩ năng.
- HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu.
- Bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.
3. Thái độ.
- HS có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.
II. Chuẩn bị:
+ GV: - Mô hình trục số (có gắn hai mũi tên di động được, dọc theo trục số) hoặc bảng phụ vẽ sẵn trục số, phấn màu.
 	- Bảng phụ ghi sẵn các bài ? và bài tập củng cố SGK.
+ HS: - Học thuộc cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên, vẽ sẵn trục số trong vở nháp.
III. C¸c ph­¬ng ph¸p.
 - Vấn đáp, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, luyện tập, hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định: 
Sĩ số: 6B...........................................; 6D.............................................. 
2. Kiểm tra bài cũ:3’
HS1: Nêu cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên. Tính giá trị của các biểu thức: 
a, 8 + 16; b, 
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và trò
Ghi bảng
* Hoạt động 1: Cộng hai số nguyên dương. 17’
GV: Các số như thế nào gọi là số nguyên dương?
HS: Các số tự nhiên khác 0 gọi là số nguyên dương.
GV: Từ đó cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.
- Từ đó em hãy cho biết (+4) + (+2) bằng bao nhiêu?
HS: (+4) + (+2) = 4 + 2 = 6
GV: Minh họa phép cộng trên qua mô hình trục số như SGK hoặc hình vẽ 44/74 SGK
Vậy: (+4) + (+2) = + 6
♦ Củng cố: (+3) + (+2); (+5) + (+2)
* Hoạt động 2: Cộng hai số nguyên âm: 20’
GV: Treo bảng phụ ghi ví dụ SGK. Yêu cầu HS đọc đề và tóm tắt.
HS: Thực hiện các yêu cầu của GV.
Tóm tắt: - Nhiệt độ buổi trưa - 30C
- Buổi chiều nhiệt độ giảm 20C
- Tính nhiệt độ buổi chiều?
GV: Giới thiệu quy ước:
+ Khi nhiệt độ tăng 20C ta nói nhiệt độ tăng 20C. Khi nhiệt độ giảm 50C, ta nói nhiệt độ tăng -50C.
+ Khi số tiền tăng 20.000đồng ta nói số tiền tăng 20.000đ. Khi số tiền giảm 10.000đ, ta nói số tiền tăng -10.000đồng.
Vậy: Theo ví dụ trên, nhiệt độ buổi chiều giảm 20C, ta có thể nói nhiệt độ tăng như thế nào?
HS: Ta nói nhiệt độ buổi chiều tăng -20C.
GV: Muốn tìm nhiệt độ buổi chiều ở Mat-xcơ-va ta làm như thế nào?
HS: Ta làm phép cộng: (-3) + (-2) 
GV: 3 + 2 = 5; y/c HS dự đoán (-3) + (-2) = ?
GV: Hướng dẫn HS sử dụng trục số tìm kết quả của phép tính trên như SGK (H.45), hoặc dùng mô hình trục số.
Ta có: (-3) + (-2) = - 5
Vậy: Nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là -50C
GV: Cho HS đọc đề và làm ?1
Tính và nhận xét kết quả của:
(-4) + (-5) và + 
HS: Thực hiện tìm kết quả trên trục số:
?Em có nhận xét gì về 2 kết quả trên?
?Để biểu thức a bằng biểu thức b ta làm như thế nào?
HS: Ta thêm dấu trừ vào câu b. Nghĩa là:
- ( + ) = - (4 + 5) = -9
GV: Chốt lại cách tính tổng hai số nguyên âm
GV: Từ nhận xét trên em hãy rút ra quy tắc cộng hai số nguyên âm?
HS: Phát biểu như quy tắc SGK
GV: Cho HS làm ví dụ: (-17) + (-54) = ?
HS: (-17) + (-54) = - (17 + 54) = -71
♦ Củng cố: HS Làm ?2
1. Cộng hai số nguyên dương:
Ví dụ: (+4) + (+2) = 4 + 2 = 6
+ Minh họa: (H.44)
+6
+7
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+2
+4
+6
2. Cộng hai số nguyên âm:
Ví dụ: (SGK)
Nhận xét: (SGK)
1
2
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
-2
-3
-5
(-3) + (-2) = -5
?1
a/ (-4) + (-5) = - 9
b/ + = 4 + 5 = 9
(-4) + (-5) = -( + ) = 
- (4 + 5) = -9
Quy tắc (SGK)
Ví dụ:
(-17) + (-54) = - (17 + 54) = -71
4. Củng cố: 3’
- Làm bài 23;26/75 SGK
5. Hướng dẫn về nhà:2’
	- Học thuộc quy tắc Công hai số nguyên âm
 - Làm bài tập 24, 25/75 SGK
 - Vẽ sẵn trục số vào vở nháp.
	- Chuẩn bị trước bài “Cộng hai số nguyên khác dấu”
V. Rút kinh nghiệm.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 44.doc