Giáo án Số học 6 - Tiết 1, Bài 1.2: Luyện tập - Năm học 2007-2008 - Mạch Hương Mai

Giáo án Số học 6 - Tiết 1, Bài 1.2: Luyện tập - Năm học 2007-2008 - Mạch Hương Mai

I. Mục Tiêu:

* Kiến thức:

Củng cố cho HS các tính chất của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên. HS biết vận dụng một cách hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán.

* Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh.

* Thái độ:

Giáo dục tính chính xác, và biết sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi.

II. Chuẩn Bị:

- GV, HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ

- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

2 Kiểm tra bài cũ: (3)

 Kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của HS

 

doc 2 trang Người đăng vanady Ngày đăng 29/05/2016 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học 6 - Tiết 1, Bài 1.2: Luyện tập - Năm học 2007-2008 - Mạch Hương Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
LUYỆN TẬP §1.2
I. Mục Tiêu:
Kiến thức:
Củng cố cho HS các tính chất của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên. HS biết vận dụng một cách hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán.
Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh.
Thái độ:
Giáo dục tính chính xác, và biết sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi.
II. Chuẩn Bị:
- GV, HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: (3’)
 	Kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của HS
2.Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (10 ‘)
	Tách các số trong một tích thành tích các số 2, 3, 4.
	Khi đã tách xong, GV cho HS trả lời các tích bằng nhau.
Hoạt động 2: 
	GV hướng dẫn HS thực hiện như SGK.
	Cho 3 HS lên bảng thự hiện.
	HS lần lượt tách như hướng dẫn của GV.	
	HS chú ý theo dõi.
	Các em khác làm vào vở và theo dõi, nhận xét bài làm của bạn.
Bài 35: Tìm các tích bằng nhau
Ta có:	15.2.6 = 3.5.2.2.3
= 2.2.2.2.3.3
	5.3.12 = 5.3.2.2.3
	8.18 = 2.2.2.2.3.3
	15.3.4 = 3.5.3.2.2
	8.2.9 = 2.2.2.2.3.3
Vậy: 	4.4.9 = 8.18 = 8.2.9
	15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4
Bài 36: Ta Có:
45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90.3 = 270
	45.6 = (40 + 5).6 = 40.6 + 5.6 
	= 240 +30 = 270
a) 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60
b) 25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 
	= 100.3 = 300
c) 125.16 = 125.( 8.2) =(125.8).2
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 3: 
	GV hướng dẫn HS thực hiện như SGK.
	Tách 99 = 100 – 1 
	Tách 19 = 20 – 1 
Hoạt động 4: 
	GV cho 5 HS lên bảng tính với 5 câu tương ứng.
HS chú ý theo dõi.
	Các em khác làm vào vở và theo dõi, nhận xét bài làm của bạn.
= 1000.2 = 2000
Bài 37: 
Aùp dụng tính chất: a(b – c) = a.b – a.c
VD: 13.99 = 13(100 – 1) 
= 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287
a) 16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16.1
= 320 – 16 = 304
b) 46.99 = 46.(100 – 1) =46.100 – 46.1
	= 4600 – 46 = 4554
Bài 39:
142857. 2 = 285714
142857. 3 = 428571
142857. 4 = 571428
142857. 5 = 714285
142857. 6 = 857142
 4. Củng Cố 
	Xen vào lúc luyện tập.
 5. Dặn Dò: 
 Về nhà xem lại các bài tập đã giải.

Tài liệu đính kèm:

  • docSo hoc 6 tiet 8.doc