Giáo án Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Lê Bình

Giáo án Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Lê Bình

 TIẾT 2 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (T2)

 (Lê Anh Trà)

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Kiến Thức:

 - Học sinh nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

 - Ý Nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 - Nắm được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

 2. Kĩ năng:

 - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập

 - Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về linhc vực văn hóa lối sống.

 3. Thái độ:

 - Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

C. Tµi liÖu vµ thiÕt bÞ d¹y häc:

- SGK, SGV, S¸ch tham kh¶o, S¸ch bµi tËp Ng÷ v¨n 9.

- Gi¸o ¸n.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Ổn định:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 - Câu hỏi: Phong cách văn hoá Hồ Chí Minh được hình thành như thế nào?

 Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì?

 - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới:

* Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi míi : Hồ Chí Minh không chỉ là nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại mà còn là danh nhân văn hóa thế giới. Vể đẹp văn hóa chính là nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh.

 - Môc tiªu : T¹o t©m thÕ vµ ®Þnh h­íng chó ý cho häc sinh.

 - Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh

HOẠT ĐỘNG CỦA GV V NỘI DUNG BÀI DẠY

* HOẠT ĐỘNG 2: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu tiếp mục II.2

- Môc tiªu : Vẻ đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh:

- Ph­¬ng p h¸p:ThuyÕt tr×nh ,VÊn ®¸p gi¶i

 thÝch, thảo luận.

GV liên hệ cách học của Bác: học mọi lúc mọi nơi,biết chọn lọc cái hay,phê phán cái dở.

Giới trẻ hiện nay tiếp thu văn hóa ngoại lai căng:tóc nhuộm, quần xẻ ống .có phù hợp không?

? Vẽ đẹp trong lối sống của Bác là gì?

(Lối sống giản dị của Bác thể hiện ở những chi tiết nào? )

? Vậy những nhân tố trên đã tạo nên ở người một phong cách, một lối sống như thế nào?

GV kể những mẫu chuyện nhỏ về lối sống giản dị của Bác.

Liên hệ lối sống của cán bộ hiện nay

GV liên hệ giáo dục tư tưởng cho học sinh.

GV cho hs xem một số hình ảnh của Bác với nhân dân.( cày ruộng,trồng cây,kéo lưới,cho cá ăn

* Ho¹t ®éng 3: HÖ thèng kiÕn thøc ®· t×m hiÓu qua bµi häc .

 - Môc tiªu : HS kh¸i qu¸t kiÕn thøc .

 - Ph­¬ng ph¸p : Kh¸i qu¸t ho¸ kiến thức

Hướng dẫn hs tìm hiểu nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.

b: Vẻ đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh:

Người có một lối sống rất giản dị:

+ Nơi ở nơi làm việc đơn sơ: nhà sàn vài ba phòng, ao cá

+ Trang phục giản dị: áo bà ba, dép lốp thô sơ

+ Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa cà

=> Lối sống của một vị Chủ tịch nước nhưng rất giản dị, thanh cao, không xa hoa lãng phí.

III. Tổng kết:

 * Nghệ thuật: Sử dụng ngôn ngữ trang trọng

Vận dụng các hình thức so sánh, các biện pháp nghệ thuật đối lập.

 * Ý nghĩa văn bản:

 Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả đã cho thấy cốt cách văn hóa của HCM trong nhận thức và trong hanh động. Từ đó đặt ra một vấn đề của thời kì hội nhập: tiếp thu chọn lọc và phát huy văn hóa, bản sắc dân tộc.

 

doc 602 trang Người đăng vienminh272 Ngày đăng 22/12/2020 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Lê Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 20/8/2011
 Ngày dạy: 22 / 8/2011
 Tiết:1 
 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (T1)
 (Lê Anh Trà )
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
1. Kiến Thức: - Học sinh nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
 - Ý Nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
 - Nắm được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
 2. Kĩ năng: - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập
 - Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về linhc vực văn hóa lối sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
C. Tµi liÖu vµ thiÕt bÞ d¹y häc:
SGK, SGV, S¸ch tham kh¶o, S¸ch bµi tËp Ng÷ v¨n 9.
Gi¸o ¸n.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp bài mới.)
3. Bài mới:
 * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi míi
 - Môc tiªu : T¹o t©m thÕ vµ ®Þnh h­íng chó ý cho häc sinh.
 - Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh
Hoạt động của gv-hs
Kiến thức cơ bản
* Ho¹t ®éng 2:giới thiệu chung
 - Môc tiªu : giới thiệu vài nét về t/g và xuất xứ của tác phẩm..
 - Ph­¬ng p h¸p:ThuyÕt tr×nh ,VÊn ®¸p gi¶i thÝch. 
? Nêu những hiểu biết chung của em về tác giả HCM
? Về mặt nội dung văn bản này thuộc văn bản gì? sử dụng yếu tố gì ?
? Vì sao em biết văn bản thuộc thể loại đó?
(văn bản nhật dụng,có yếu tố nghị luận)
*HOẠT ĐỘNG 3 : 
- Môc tiªu : Đọc hiểu văn bản,bố cục,con đường hình thành phong cách văn hóa HCM. 
- Ph­¬ng p h¸p:ThuyÕt tr×nh ,VÊn ®¸p gi¶i thÝch, thảo luận.
Cho hs đọc văn bản 2 lần và hiểu các chú thích khó trong sgk
? Nên chia văn bản này thành mấy phần? Nêu nội dung từng phần dung từng phần?
 thảo luận cặp, trình bày
Gv: hướng dẫn hs phân tích chi tiết.
? Em hãy nêu những con đường hình thành nên phong cách HCM?
? Tác giả đánh giá vốn tri thức văn hóa của Hồ Chí Minh ra sao?
(hiểu biết văn hóa thế giới sâu rộng và uyên thâm)
? Vì sao Người có được vốn văn hóa uyên thâm và sâu rộng như vậy?
Hs: thảo luận (3’) trình bày
Gv: nhận xét câu trả lời của Hs, chốt
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tác giả: 
Hồ Chí Minh ( SGK/7 T2)
2. Tác phẩm
Văn bản trích từ bài viết Phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn liền với cái giản dị của Lê Anh Trà, in trong tập Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam , Viện văn hoá và xuất bản Hà Nội 
3. Thể loại
Văn bản nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Đọc : 
– Tìm hiểu từ khó.
- Bố cục
 Văn bản trích chia làm 3 phần:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến “rất hiện đại”->Quá trình hình thành và điều kỳ lạ của phong cách văn hoá Hồ Chí Minh.
+ Đoạn 2: Tiếp đến “ Hạ tắm ao”->Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác Hồ.
+ Đoạn 3: Còn lại: Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hoá HCM.
2. Phân tích
a: Con đường hình thành nên phong cách văn hóa Hồ Chí Minh
 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có vốn tri thức văn hóa thế giới sâu rộng và uyên thâm vì:
+ Đi nhiều nơi ,có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa,thạo nhiều thứ tiếng.
+ Ham học hỏi ,dày công học tập ,rèn luyện không ngừng
+ Tiếp thu và biết chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại
+ Giữ gìn và biết kết hợp văn hóa truyền thống với nét đẹp văn hóa nhân loại.
=>Những nhân tố trên tạo nên ở Người một phong cách văn hóa hiện đại mà rất Việt Nam.
,*HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn tự học
 - Bài tập : Những biểu hiện cụ thể trong phong cách Hồ Chí Minh?
- Học bài soạn tiếp tiết 2 của văn bản
 Ngày soạn: 21 / 8/2011
 Ngày dạy : 23 /8/2011
 TUẦN 1 
 TIẾT 2 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (T2)
 (Lê Anh Trà)
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
1. Kiến Thức:
 - Học sinh nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
 - Ý Nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
 - Nắm được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
 2. Kĩ năng: 
 - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập
 - Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về linhc vực văn hóa lối sống.
 3. Thái độ: 
 - Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
C. Tµi liÖu vµ thiÕt bÞ d¹y häc:
SGK, SGV, S¸ch tham kh¶o, S¸ch bµi tËp Ng÷ v¨n 9.
Gi¸o ¸n.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Câu hỏi: Phong cách văn hoá Hồ Chí Minh được hình thành như thế nào?
	 Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì?
	 - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
3. Bài mới: 
* Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi míi : Hồ Chí Minh không chỉ là nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại mà còn là danh nhân văn hóa thế giới. Vể đẹp văn hóa chính là nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh.
 - Môc tiªu : T¹o t©m thÕ vµ ®Þnh h­íng chó ý cho häc sinh.
 - Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh
HOẠT ĐỘNG CỦA GV V
NỘI DUNG BÀI DẠY
* HOẠT ĐỘNG 2: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu tiếp mục II.2
- Môc tiªu : Vẻ đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh:
- Ph­¬ng p h¸p:ThuyÕt tr×nh ,VÊn ®¸p gi¶i 
 thÝch, thảo luận.
GV liên hệ cách học của Bác: học mọi lúc mọi nơi,biết chọn lọc cái hay,phê phán cái dở.
Giới trẻ hiện nay tiếp thu văn hóa ngoại lai căng:tóc nhuộm, quần xẻ ống.có phù hợp không? 
? Vẽ đẹp trong lối sống của Bác là gì?
(Lối sống giản dị của Bác thể hiện ở những chi tiết nào? )
? Vậy những nhân tố trên đã tạo nên ở người một phong cách, một lối sống như thế nào?
GV kể những mẫu chuyện nhỏ về lối sống giản dị của Bác.
Liên hệ lối sống của cán bộ hiện nay
GV liên hệ giáo dục tư tưởng cho học sinh.
GV cho hs xem một số hình ảnh của Bác với nhân dân.( cày ruộng,trồng cây,kéo lưới,cho cá ăn
* Ho¹t ®éng 3: HÖ thèng kiÕn thøc ®· t×m hiÓu qua bµi häc .
 - Môc tiªu : HS kh¸i qu¸t kiÕn thøc .
 - Ph­¬ng ph¸p : Kh¸i qu¸t ho¸ kiến thức
Hướng dẫn hs tìm hiểu nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.
b: Vẻ đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh:
Người có một lối sống rất giản dị:
+ Nơi ở nơi làm việc đơn sơ: nhà sàn vài ba phòng, ao cá
+ Trang phục giản dị: áo bà ba, dép lốp thô sơ
+ Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa cà
=> Lối sống của một vị Chủ tịch nước nhưng rất giản dị, thanh cao, không xa hoa lãng phí.
III. Tổng kết:
 * Nghệ thuật: Sử dụng ngôn ngữ trang trọng
Vận dụng các hình thức so sánh, các biện pháp nghệ thuật đối lập. 
 * Ý nghĩa văn bản: 
 Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả đã cho thấy cốt cách văn hóa của HCM trong nhận thức và trong hanh động. Từ đó đặt ra một vấn đề của thời kì hội nhập: tiếp thu chọn lọc và phát huy văn hóa, bản sắc dân tộc.
* HOẠT ĐỘNG 4: 
- Tìm đọc những mẫu chuyện về lối sống giản dị của Bác.
- Đọc lại văn bản“ ĐTGDCBH” (SGK /7).
- Soạn trước bài : Các phương châm hội thoại.
 Ngày soạn: 22 /8/2011
 Ngày dạy : 25 /8/2011 
 TIẾT 3 
 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 - Nắm được các phương châm về lượng và chất. Trong giao tiếp.
- Vận dụng các phương châm về lượng và chất trong hoạt động giao tiếp.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
 1. Kiến Thức: - Học sinh nắm được nội dung phương châm về lượng và chất.
 2. Kĩ năng: - Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp.
 - Vận dụng các phương châm về lượng và chất trong hoạt động giao tiếp.
 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác học tập, tự hào về tiếng Việt.
C. Tµi liÖu vµ thiÕt bÞ d¹y häc:
SGK, SGV, S¸ch tham kh¶o, S¸ch bµi tËp Ng÷ v¨n 9.
Gi¸o ¸n,bảng phụ 
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp bài mới.)
3. Bài mới: 
 * Ho¹t ®éng 1 : Giới thiệu bài:
 - Môc tiªu : T¹o t©m thÕ vµ ®Þnh h­íng chó ý cho hs.
 - Ph­¬ng ph¸p : ThuyÕt tr×nh 
Hoạt động của gv-hs
Kiến thức cơ bản
* Ho¹t ®éng2 : 
 - Môc tiªu :Gióp hs hiÓu ®­îc phương châm về lượng, phương châm về chất
 - Ph­¬ng ph¸p :th¶o luËn nhãm ,nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
HS: Đọc vd 1 trong SGK
? Theo em câu trả lời của Ba có đáp ứng điều An muốn biết không? Vì sao?
?. §iÒu mµ An cÇn biÕt ë ®©y lµ g×?
?. NÕu Ba nãi như vËy, th× cã thÓ coi ®©y lµ c©u nãi b×nh thưêng kh«ng?
?. Tõ vÝ dô trªn, em rót ra ®ưîc bµi häc g× trong giao tiÕp?
HS ®äc truyÖn cưêi.
Mét HS kÓ l¹i truyÖn ®ã.
?. V× sao truyÖn nµy g©y cưêi?
?. LÏ ra anh “lîn cưíi” vµ anh “¸o míi” ph¶i hái vµ tr¶ lêi nh thÕ nµo ®Ó ngưêi nghe ®ñ biÕt ®ưîc ®iÒu cÇn hái vµ cÇn tr¶ lêi?
?. Như vËy, cÇn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu g× trong giao tiÕp?
GV kh¸i qu¸t nªn ghi nhí HS ®äc ghi nhí.
Gäi HS ®äc vÝ dô ë SGK.
?. TruyÖn cưêi nµy nh»m phª ph¸n ®iÒu g×?
?. Như vËy, trong giao tiÕp cã ®iÒu g× cÇn tr¸nh?
- GV treo b¶ng phô: néi dung lµ mét mÉu chuyÖn kh«ng tu©n thñ phư¬ng ch©m vÒ chÊt.
HS ®äc, nhËn xÐt.
?. Em h·y chØ ra phư¬ng ch©m vÒ chÊt kh«ng ®îc tu©n thñ?
* Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
 - Môc tiªu :Häc sinh vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp thùc hµnh
-Ph­¬ng ph¸p;Th¶o luËn nhãm ,vÊn ®¸p gi¶i thÝch.
Gv: hướng dẫn hs thực hiện các bài tập trong SGK.
Bài 1:
GV: Đọc yêu cầu đề bài
HS: Thảo luận nhóm trình bày
GV: Chốt , sửa sai
1. Phương châm về lượng
VÝ dô1: (SGK)
An hái: “häc b¬i ë ®©u”?
Ba tr¶ lêi: “ë dưíi nưíc”
-> C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng mang ®Çy ®ñ néi dung mµ An cÇn biÕt.
- §iÒu mµ An cÇn biÕt ë ®©y lµ mét ®Þa ®iÓm cô thÓ như: s«ng, hå, ao, bÓ b¬i, 
- Nãi kh«ng cã néi dung dÜ nhiªn lµ mét c©u nãi kh«ng b×nh thưêng -> v× c©u nãi bao giê còng chuyÓn t¶i mét néi dung nµo ®ã.
=> Bµi häc: Khi nãi, c©u nãi ph¶i cã néi dung ®óng víi yªu cÇu cña giao tiÕp, kh«ng nªn nãi Ýt h¬n nh÷ng g× mµ giao tiÕp ®ßi hái.
VÝ dô2: Lîn cưíi - ¸o míi
- G©y cưêi v× c¸c nh©n vËt nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi.
- CÇn hái: B¸c cã thÊy con lîn nµo ch¹y qua ®©y kh«ng?
- CÇn tr¶ lêi: ( N·y giê) t«i ch¼ng thÊy con lîn nµo ch¹y qua ®©y c¶.
-> Trong giao tiÕp kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi.
=> Bµi häc: Khi giao tiÕp, cÇn nãi cho cã néi dung; néi dung cña lêi nãi ph¶i ®¸p øng ®óng yªu cÇu cña cuéc giao tiÕp, kh«ng thiÕu, kh«ng thõa.
II. Phư¬ng ch©m vÒ chÊt:
VÝ dô: TruyÖn cưêi: Qu¶ bÝ khæng lå.
TruyÖn cưêi phª ph¸n tÝnh nãi kho¸c.
Trong giao tiÕp, ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ
m×nh tin lµ kh«ng ®óng sù thËt.
=> Bµi häc: Khi giao tiÕp, ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng chøng x¸c th ... 
-TiÕp tôc n¾m ®c c¸c ND p` TLV ®· häc ë HKI, thÊy ®c tÝnh chÊt tÝch hîp c' chóng víi v¨n b¶n chg.
- thÊy ®c tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c' c¸c nd TLV häc ë líp 9 = c¸ch ss víi nd c¸c kiÓu vb ®· häc ë ` líp d­íi.
-RÌn luyÖn c¸c k/n ss, tæng hîp vÒ TLV. 
II/ CB:Gv : TKSGV, TKBG.
 Hs: ®äc ,tr¶ lêi ch.
III/ TiÕn tr×nh tiÕt häc
H§1. Tæ chøc líp
H§2. KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ p` «n tËp
H§3. Bµi míi: Gt bµi míi: Gv nh¾c l¹i tÇm qträng c' nd «n tËp.
 Hd hs luyÖn tËp tiÕp
? §¸nh dÊu x vµo ...........?
?Mét sè vb tsù ®c häc trg sgk NV ko ph¶i bao giê còng cã bè côc 3 p`: MB, TB, KB. T¹i sao bµi TLv tsù c' hs vÉnph¶i cã ®ñ 3 p`?
? ~ KT vµ k/n vÒ kiÓu vb tsù c' TLv cã gióp g× cho viÖc ®äc, hiÓu c¸c vb tp VH t­¬ng øng trg sgk NV ko?
? Pt VD ®Ó lµm s¸ng tá?
?~ KT vµ k/n vÒ phÇn ®äc hiÓu vb vµ p` TV t­¬ng øng ®· gióp em ~ g× trg viÕt bµi v¨n tsù ?
? Pt 1 vµi VD ®Ó lµm s¸ng tá?
9. K/n k/h:
1. Tsù + mt¶+NL+bc¶m+TmM
2. Mt¶+tsù+bc¶m + TM
3. NL+mt¶+...................
4. Bc¶m+Ts+mt¶+ NL.
5. TM+Mt¶+ NL.
6. ®iÒu hµnh: ko k/h.
10.Bµi viÕt c' hs ph¶i cã ®ñ 3 p` v× khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, hs ®ang trg g® luyÖn tËp, ph¶i rÌn luyÖn theo ~ yc chuÈn mùc c' nhµ tr­êng.
Sau khi ®· trö¬ng thµnh, cã thÓ viÕt tù do' "ph¸ c¸ch "nh­ ~ nhµ v¨n.
11. Cã soi s¸ng rÊt n`...
VD: khi häc vÒ ®' th vµ ®th néi t©m trg vb tù sù, c¸c KT vÒ TLv ®· gióp ng` ®äc hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nv trg "TK".
-§tr "K ë lÇu NB" víi ~ suy nghÜ néi t©m thÊm nhuÇn ®¹o hiÕu vµ ®øc hi sinh.
-§tr "TK b¸o ©n ...." víi cuéc ®' th tuyÖt hay gi÷a K vµ HT-> t c¸ch c' K vµ HT.
12. Gióp häc tèt h¬n khi lµm v¨n tsù. §ã lµ c¸c gîi ý, hdÉn bæ Ých vÒ nv, cèt truyÖn, ng` kÓ chuyÖn, c¸c ytè mt¶...
VD: ChiÕc l­îc ngµ, lÆng lÏ SP-> c¸ch kÓ ë ng«i thø 1,3.C¸ch k/h tsù víi mt¶, bc¶m, NL...
H§4. CC: Gv hÖ thèng ho¸ KT võa «n.
H§5. HDVN: 
Xem l¹i bµi
¤n tËp toµn bé ~ KT ®· häc ë HKI ®Ó tiÕt sau lµm bµi KT KH I.
TuÇn17 – TiÕt 84; 85 
KiÓm tra tæng hîp cuèi häc k× i
 (So¹N trong gi¸o ¸n kiÓm tra)
TuÇn 18-TiÕt 86 TËp lµm th¬ t¸m ch÷
 S : 
 D: 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :Gióp häc sinh:
-N¾m ®c ® ® , k/n mt¶, biÓu hiÖn c' thÓ th¬ 8 ch÷.
-Qua h® tËp lµm th¬ 8 ch÷ ph¸t huy tt st¹o, sù høng thó trg htËp, rÌn luyÖn thªm n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.
Cã høng thó lµm th¬, yªu th¬.
II/ CB:Gv : TK SGV+ TKBG.
 Hs: §äc vµ cbÞ bµi.
III/TiÕn tr×nh tiÕt häc
H§1. Tæ chøc líp
H§2. KiÓm tra bµi cò: nh¾c l¹i ® ® cña th¬ 8 ch÷(sè c©u, ch÷, vÇn ,nhÞp)?
H§3. Bµi míi : Gv nh¾c l¹i ® ® c' thÓ th¬ 8 ch÷ ®Ó vµo bµi.
T×m trg c¸c tp th¬ h®¹i ®· häc ë HKI ~ ®o¹n , khæ th¬ 8 ch÷?
? Qs¸t c¸c khæ th¬ trªn vÒ c¸c mÆt: sè c©u trg ®o¹n, sè ch÷ mçi dßng,c¸ch gieo vÇn, c¸ch ng¾t nhÞp vµ nªu nx?
Gv nªu yc:
- C©u míi viÕt ph¶i ®ñ 8 ch÷.
-Ph¶i ®b¶o sù l«gic vÒ ý nghÜa víi ~ c©u ®· cho.
- Ph¶i cã vÇn ch©n gi¸n c¸ch hoÆc liÒn vÇn víi ~ c©u ®· cho.
Gv nªu gîi ý ®Ó hs lµm:
Nguyªn t¸c:
 a.Mµ s«ng b×nh yªn nc' ch¶y theo dßng
b,1 cµnh ®µo ch­a thÓ gäi mïa xu©n.
c,Cho 1 ng` nµo ®ã ng¹c nhiªn hoa.
d,T«i n¾m chÆt h¬n cµnh t¸o nhän gai.
I.T×m hiÓu 1 sè ®th¬ 8 ch÷:
+ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe...
 Khæ cuèi(4 c©u).
+ BÕp löa: 6 c©u.
MÑ cïng cha/ c«ng t¸c bËn ko vÒ 
Ch¸u ë cïng bµ/ bµ b¶o ch¸u nghe.
... Kªu chi hoµi/ trªn ~ c¸nh ®ång xa.
+ §/c: 4 c©u:
Gian nhµ ko mÆc kÖ giã lung lay.
... Sèt run ng` võng tr¸n ­ít må h«i.
II. ViÕt thªm 1 sè c©u th¬ ®Ó hoµn thiÖn khæ th¬:
a.Chän:
-Mµ s«ng x­a vÉn ch¶y...
-Bëi ®êi t«i còng dang ch¶y.....
- Sao (t) còng ch¶y....
b.Gîi ý:
- Chît quen nhau ch­a thÓ gäi...
- Mét cµnh hao ®©u ®· gäi...
-Mïa ®«ng ¬i sao ®· véi...
c. - sao b©ng khu©ng trc' ~ c¸nh ...
- Cho 1 ng` th¬ thÈn ng`ng¾m...
- Chît giËt m` nghe ai gäi...
d. -Nh÷ng tr¸i chÝn cã tõ ngµy...
-Ai h¸i tÆng ai ®Ó nhí...
-T«i thÉn thê n¾m cµnh t¸o....
H§4.CC: Gv nhÊn m¹nh ® ® c' th¬ 8 ch÷.+ NhËn xÐt tiÕt häc. 
H§5. HDVN: N¾m ch¾c ® ® 
 TËp lµm th¬ theo chñ ®Ò
TuÇn 18 - TiÕt 87 	 TËp lµm th¬ t¸m ch÷
 S : 
 D: 
I./ Môc tiªu cÇn ®¹t :Gióp häc sinh:
-Cñng cè KT vÒ th¬ 8 ch÷
-Qua h® tËp lµm th¬ 8 ch÷ ph¸t huy tt st¹o, sù høng thó trg htËp, rÌn luyÖn thªm n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.
-Cã høng thó lµm th¬, yªu th¬.
II/ CB:Gv : TK SGV+ TKBG.
 Hs: §äc vµ cbÞ bµi.
III/TiÕn tr×nh tiÕt häc
H§1. Tæ chøc líp
H§2. KiÓm tra bµi cò: nh¾c l¹i ® ® cña th¬ 8 ch÷(sè c©u, ch÷, vÇn ,nhÞp)?
H§3. Bµi míi : Gv nh¾c l¹i ® ® c' thÓ th¬ 8 ch÷ ®Ó vµo bµi.
Hd thùc hµnh lµm th¬ 8 ch÷ theo ®Ò tµi:
Gv cho chñ ®Ò, gîi ý cho hs lµm theo ®Ò tµi:
Nhí tr­êng:
N¬i ta ®Õn hµng ngµy quen thuéc thÕ.
S©n tr­êng mªnh m«ng, n¾ng còng mªnh m«ng.
Kh¨n quµng tung bay rùc rì s¾c hång.
Xa b¹n bÌ, sao bçng thÊy b©ng khu©ng.
 Nhí b¹n:
Ta chia tay nhau, ph­îng në ®á trêi
Nhí ` ngµy rén r· tiÕng c­êi vui.
Vµ nhí ~ ®ªm löa tr¹i tuyÖt vêi
Qu©y quÇn bªn nhau, long lanh lÖ r¬i.
Gv gäi hs lªn tr×nh bµy bµi theo chñ ®Ò ®· cho vµ chñ ®Ò hs tù chän.
 Gäi hs bæ sung, nx.
 Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm ®éng viªn 1 sè bµi viÕt tèt.
H§4.CC: Gv nhÊn m¹nh ® ® c' th¬ 8 ch÷.+ NhËn xÐt tiÕt häc. 
H§5. HDVN: N¾m ch¾c ® ® 
 TËp lµm th¬ theo chñ ®Ò
 TiÕt sau tr¶ bµi KT HKI.
TuÇn 18 - TiÕt 88 
S: nh÷ng ®øa trÎ 
D: ( TrÝch : Thêi th¬ Êu) 
 M. Go-r¬- ki. 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :Gióp häc sinh:
- ®äc dc ®óng vµ tt ®ctp.
Tõ ®äc hiÓu vb, cã rung c¶m trc ~ t©m hån tuæi th¬ trg tr¾ng, sèng thiÕu t×nh th­¬ng vµ hiÓu râ nt kÓ chuyÖn c' M. Go- r¬-ki trg ®tr tiÓu thuyÕt tù thuËt nµy.
-RÌn k/n ®äcdc, tãm t¾t.
-Båi ®¾p ty th­¬ng con ng`.
II/CB:Gv:Tk SGK, TKBG,HTCH. .
 HS : ®äc vµ so¹n bµi.
III/ TiÕn tr×nh tiÕt häc
H§1. Tæ chøc líp
H§2.KiÓm tra bµi cò: -H/a con ®g` ë cuèi tp "Cè h­¬ng" cã ý nghÜa g×?.
H§3. Bµi míi: Gt bµi míi:Gv gt.
? Nªu ~ nÐt chÝnh vÒ tg?
? Nªu xuÊt xø c' vb?
Gv hd hs ®äc: 
-Ph¸t ©m chÝnh x¸c c¸c tõ tªn nv.
- CÇn ®äc ®g' giäng ®èi tho¹i c' c¸c nv:- ~ ®øa trÎ: ng©y th¬, hån nhiªn.
 -L·o ®¹i t¸: cay ®éc.
Gv ®äc mÉu , gäi hs ®äc.
? Tt¾t ®tr?
Gv nx p` tt c' hs.
I. §äc vµ t×m hiÓu chung
1. TG:(1868- 1936). M. Go- r¬-ki lµ bót danh c' A-lÕch -x©y Pª-s cèp.
¤ng lµ nhµ v¨n lín c' Nga vµ TG TKXX.
2. TP:TrÝch ë ch­¬ng I X c' cuèn tiÓu thuyÕt tù thuËt "Thêi th¬ Êu" c' tg.
a.§äc, tt,, th chó thÝch:
T×m hiÓu ct: 5,8,10.
§äc vµ tt: 
Tt¾t: sau gÇn 1 tuÇn, ko thÊy, sau ®ã 3 anh em co nhµ ®¹i t¸ èp -xi -an Ni cèp l¹i ra ch¬i víi A-li- «-sa. Chóng trß chuyÖn vÒ b¾t chim, vÒ d× ghÎ.... A-li-«- sa kÓ cho chg' nghe ~ chuyÖn cæ tÝch mµ bµ ngo¹i ®· kÓ cho chó. 
Viªn ®¹i t¸ cÊm c¸c con ch¬i víi A-li- «-sa, ®uæi em ra khái s©n nhµ l·o. Nhg A vÉn tiÕp tôc ch¬i víi mÊy ®øa trÎ Êy vµ c¶ bän c¶m thÊy rÊt vui thÝch
H®4. CC: Gv nhÊn m¹nh l¹i c¸ch ®äc.
H§5. HDVN: TËp ®äc vµ tt. 
 CbÞ p` :§äc - hiÓu vb.
TuÇn 18 - TiÕt 89 
 S: nh÷ng ®øa trÎ ( TiÕp) 
 D: ( TrÝch : Thêi th¬ Êu) 
 M. Go-r¬- ki. 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :Gióp häc sinh:
-§äc hiÓu vµ rung c¶m trc ~ t©m hån tuæi th¬ trg tr¾ng, sèng thiÕu t×nh th­¬ng vµ hiÓu râ nt kÓ chuyÖn c' M. Go- r¬-ki trg ®tr tiÓu thuyÕt tù thuËt nµy.
-RÌn k/n ®äc- hiÓu vb.
-Båi ®¾p ty th­¬ng con ng`.
II/ CB:Gv:Tk SGK, TKBG,HTCH. .
 HS : ®äc vµ so¹n bµi.
III/ TiÕn tr×nh tiÕt häc
H®1. Tæ chøc líp
H§2. KiÓm tra bµi cò: -Tãm t¾t ®tr"~ ®øa trÎ"?
H§3. Bµi míi : Gt bµi míi:Gv gt.
? §äc vµ chia bè côc c' ®tr?
? T×m ~ chi tiÕt xh ë c¶ p`1 vµ p`3 t¹o nªn sù nèi kÕt chÆt chÏ cho vb?
? Xem xÐt h/c cña chó bÐ A- li- «-sa, 3 døa con nhµ ®¹i t¸ vµ qhÖ gi÷a 2 g® ®Ó lÝ gi¶i v× sao t×nh b¹n tuæi th¬ trg tr¾ng Êy ®Ó l¹i ~ Ên t­îng ss cho nhµ v¨n, khiÕn h¬n 30 n¨m sau «ng vÉn cßn nhí nh­ in vµ thuËt l¹i hÕt søc xóc ®éng?
? ®äc, t×m trg vb råi pt, b×nh luËn 1 sè h/a c' 3 ®øa trÎ hµng xãm qua sù c¶m nhËn c' A...?
? TruyÖn cæ tÝch vµ truyÖn ®êi th­êng ®c lång vµo nhau trg nt kÓ chuyÖn c' tg ntn qua c¸c chi tiÕt liªn quan ®Õn ng` mÑ vµ ~ ng` bµ trg vb nµy?
 Hs ®äc
II. §äc- hiÓu vb:
1.Bè côc:3p`.
-P1: Tõ ®Çu->Ên em nã cói xuèng: T×nh b¹n tuæi th¬ trg tr¾ng.
- P2: TiÕp->CÊm ko ®c ®Õn nhµ tao:T×nh b¹n bÞ cÊm ®o¸n.
P3: Cßn l¹i:T×nh b¹n vÉn cø tiÕp diÔn.
-Cã n` ytè chñ chèt:~ ®øa trÎ, ~ con chim,truyÖn cæ tÝch, ng` d× ghÎ, ng` bµ hiÒn hËu ë p` ®Çu l¹i ®c xh ë p3-> Sù nèi kÕt chÆt chÏ g©y Ên t­îng l¾ng ®äng ë ng` ®äc.
II. Pt chi tiÕt:
a.Nh÷ng ®øa trÎ sèng thiÕu t×nh th­¬ng: 
«ng bµ ngo¹i c' A lµ hµng xãm víi nhµ ®¹i t¸ nhg 2 g® thuéc 2 TP~ XH # nhau( 1 bªn lµ th­êng d©n, 1 bªn lµ quan chøc giÇ sang)-> Viªn ®¹i t¸ cÊm ko cho ~ døa con c' m` ch¬i víi A.
- Do sù t×nh cê, A cøu ®c ®øa nhá -> 3 ®øa trÎ biÕt ®c tÊm lßng c' A vµ rñ A sang ch¬i.
- H/c c' A: Bè mÊt, mÑ ®i lÊy chång, ë víi «ng bµ ngo¹i, «ng ngo¹i hay ®¸nh ®ßn chó.
- MÊy ®øa trÎ ... sèng trg giµu sang nhg còng ch¼ng sung s­íng g×, mÑ chÕt , chóng ph¶i ë víi d× ghÎ, l¹i bÞ bè cÊm ®o¸n, ®¸nh ®ßn. 
=> H/c sèng thiÕu t×nh th­¬ng gièng nhau khiÕn A th©n thiÕt víi mÊy ®øa trÎ kia vµ ®Ó l¹i Ên t­îng s©u s¾c trg lg` Go- r¬-ki khiÕn mÊy chôc n¨m sau «ng vÉn nhí nh­ in vµ kÓ l¹i xóc ®éng
b. Nh÷ng qs¸t vµ nx tinh tÕ:
- Chóng ngåi s¸t vµo nhau gièng nh­ ~ chó gµ con-> SS chÝnh x¸c khiÕn ta liªn t­ëng ®Õn ~ chó gµ con co côm vµo nhau khi nh×n thÊy diÒu h©u, ®ång thêi to¸t lªn sù th«ng c¶m c' A víi nçi bÊt h¹nh c' c¸c b¹n.
- Khi viªn ®¹i t¸ m¾ng...->Tøc th× mÊy ®øa trÎ bc' ra khái xe vµ ®i vµo nhµ, khiÕn t«i l¹i nghÜ ®Õn ~ con ngçng ngoan ngo·n. -> SS chÝnh x¸c võa thÓ hiÖn ®c d¸ng dÊp bªn ngoµi, võa thÓ hiÖn ®c TG néi t©m c' mÊy ®øa trÎ.-> Sù c¶m th«ng víi cs thiÕu t×nh th­¬ng...
c. ChuyÖn ®êi th­êng vµ chuyÖn cæ tÝch:
 §c nång vµo nhau qua c¸c chi tiÕt vÒ d× ghÎ, mÑ thËt, ng` bµ (Hs t×m)
* Ghi nhí: Sgk(234)
H§4. CC: - Nªu c¶m nhËn vÒ ý nghÜa c' vb qua viÖc ®äc vb nµy?
H§5. HDVN: §äc dc; N¾m ch¾c bµi; TiÕt sau : Tr¶ bµi TV.
TuÇn 18- TiÕt 90 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I
 S : 
 D: 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :Gióp häc sinh:
- «n l¹i ~ KT vµ k/n ®· thÓ hiÖn trg bµi KT tæng hîp HKI.
-Cñng cè ~ KT ®· häc vÒ p` vb ®· häc ë HKI
-Hs nhËn râ ­u, khuyÕt ®iÓm trg bµi lµm c' m` ®Ó cã ý thøc söa ch÷a.
-RÌn k/n söa bµi bµi c' m` vµ nx bµi lµm c' b¹n.
II/ CB:Gv : ChÊm vµ tr¶ trc'
 Hs: ®äc bµi vµ söa lçi.
III/TiÕn tr×nh tiÕt häc
H§1. Tæ chøc líp
H§2. KiÓm tra bµi cò: nh¾c l¹i ®Ò.
H§3. Bµi míi : 
1: Gt ghi ®Ò lªn b¶ng( ®Ò bµi nh­ tiÕt 82,83).
2:Tr¶ bµi,hs ®äc vµ suy ngÉm trªn c¬ së lêi phª vµ söa ch÷a c' gv.
3:Gv hd hs ch÷a bµi:
4:Gv nx bµi lµm c' hs:
-PhÇn tr¾c nghiÖm lµm t­¬ng ®èi tèt.
-PhÇn tù luËn:
C©u 1: 
C©u2: 
- NhiÒu bµi cßn thiÕu bè côc.
 Pt cßn thiÕu ý.
5:§äc -b×nh:Gv chän bµi kh¸ nhÊt ®Ó ®äc vµ cho hs b×nh.
H§4. CC: Gv nhÊn m¹nh pp lµm bµi.
H§5. HDVN: -Xem vµ söa l¹i bµi.; So¹n: Bµn vÒ ®äc s¸ch.

Tài liệu đính kèm:

  • docnguvan9 nhung.doc