Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tiết 137+138: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Rèn luyện chính tả - Năm học 2010-2011

Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tiết 137+138: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Rèn luyện chính tả - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức

Một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

2. Kỹ năng

Pht hiện v sửa lỗi chính tả do ảnh hưởng của cch phát âm thường thấy ở địa phương.

GV HS Nội dung

GV nĩi về một số lỗi chính tả thường gặp ở cả ba miền. I. Tìm hiểu chung

- Người nĩi tiếng miền Bắc dễ mắc lỗi chính tả do ảnh hưởng của cch phát âm địa phương ở những tiếng cĩ phụ âm đầu: tr- ch, s-x, r-d-gi, l-n.

- Người nĩi tiếng miền Trung, miền Nam dễ mắc lỗi chính tả do ảnh hưởng của cch pht âm địa phương:

+ Ở những tiếng cĩ phụ m cuối: c-t, n-ng.

+ Ở những tiếng cĩ dấu thanh: dấu hỏi- dấu ng.

+ Ở những tiếng cĩ nguyn m: i-i, o-ơ.

+ Ở những tiếng cĩ phụ âm đầu: v-d.

II. Luyện tập

- Nhớ viết một đoạn văn bản có độ di 100 chữ, sau đó đối chiếu với văn bản để nhận ra lỗi chính tả.

- Nghe- viết một đoạn văn bản có độ di 100 chữ, sau đó đối chiếu với văn bản để nhận ra lỗi chính tả.

- Điền chữ ci ph hợp vo chỗ trống.

- Thm dấu thanh vo cc tiếng cụ thể.

- Đặt cu phn biệt cc tiếng dễ nhầm lẫn.

- Điền một tiếng hoặc một vo chỗ trống.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tiết 137+138: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Rèn luyện chính tả - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35
- Tiết 137-138: Chương trình địa phương Phần Tiếng Việt
- Tiết 139-140: Trả bài kiểm tra tổng hợp
- Tiết 127,128
Tiết 137-138 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
2. Kỹ năng
Phát hiện và sửa lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm thường thấy ở địa phương.
GV
HS
Nội dung
GV nĩi về một số lỗi chính tả thường gặp ở cả ba miền.
I. Tìm hiểu chung
- Người nĩi tiếng miền Bắc dễ mắc lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương ở những tiếng cĩ phụ âm đầu: tr- ch, s-x, r-d-gi, l-n.
- Người nĩi tiếng miền Trung, miền Nam dễ mắc lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương:
+ Ở những tiếng cĩ phụ âm cuối: c-t, n-ng.
+ Ở những tiếng cĩ dấu thanh: dấu hỏi- dấu ngã.
+ Ở những tiếng cĩ nguyên âm: i-iê, o-ơ.
+ Ở những tiếng cĩ phụ âm đầu: v-d.
II. Luyện tập
- Nhớ viết một đoạn văn bản cĩ độ dài 100 chữ, sau đĩ đối chiếu với văn bản để nhận ra lỗi chính tả.
- Nghe- viết một đoạn văn bản cĩ độ dài 100 chữ, sau đĩ đối chiếu với văn bản để nhận ra lỗi chính tả.
- Điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống.
- Thêm dấu thanh vào các tiếng cụ thể.
- Đặt câu phân biệt các tiếng dễ nhầm lẫn.
- Điền một tiếng hoặc một vào chỗ trống.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 35.doc