Giáo án môn Toán 12 - Bài: Bài tập tích phân

Giáo án môn Toán 12 - Bài: Bài tập tích phân

Bài soạn:

 TIẾT 54,55: BÀI TẬP TÍCH PHÂN

 Ngày soạn:6.8.2008

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC

 Qua bài học,học sinh cần nắm được:

1.Về kiến thức

 - Hiểu và nhớ công thức đổi biến số và công thức tích phân từng phần

 - Biết 2 phương pháp tính tích phân cơ bản đó là phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần

2.Về kĩ năng

 - Vận dụng thành thạo và linh hoạt 2 phương pháp này để giải các bài toán tính tích phân

 - Nhận dạng bài toán tính tích phân,từ đó có thể tổng quát hoá dạng toán tương ứng.

3Về tư duy, thái độ

 - Tích cực, chủ động,độc lập, sáng tạo

 - Biết quy lạ về quen

 - Biết nhận xét đánh giá bài làm của bạn

 - Tư duy lôgic và làm việc có hệ thống

 

doc 4 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán 12 - Bài: Bài tập tích phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn:
 TIẾT 54,55: BÀI TẬP TÍCH PHÂN
	Ngày soạn:6.8.2008
I.Mục tiêu bài học
 Qua bài học,học sinh cần nắm được:
1.Về kiến thức
 - Hiểu và nhớ công thức đổi biến số và công thức tích phân từng phần
 - Biết 2 phương pháp tính tích phân cơ bản đó là phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần
2.Về kĩ năng
 - Vận dụng thành thạo và linh hoạt 2 phương pháp này để giải các bài toán tính tích phân
 - Nhận dạng bài toán tính tích phân,từ đó có thể tổng quát hoá dạng toán tương ứng.
3Về tư duy, thái độ
 - Tích cực, chủ động,độc lập, sáng tạo
 - Biết quy lạ về quen
 - biết nhận xét đánh giá bài làm của bạn
 - Tư duy lôgic và làm việc có hệ thống
II.Chuẩn bị phương tiện dạy học
1.Chuẩn bị của giáo viên
 Giáo án,phấn bảng,đồ dùng dạy học cần thiết khác
2.Chuẩn bị của học sinh
 Ngoài đồ dùng học tập cần thiết,cần có:
 - Kiến thức cũ về nguyên hàm,địng nghĩa tích phân,và hai phương pháp tính tích phân
 - Giấy nháp và MTBT,các đồ dùng học tập khác
III.Phương pháp giảng dạy
 Chủ yếu là vấn đáp gợi mở,kết hợp với các hoạt động tư duy của học sinh.
IV.Tiến trình bài học
1.ổn định tổ chức lớp,kiểm tra sĩ số
2.Kiểm tra bài cũ
 Câu 1: Hãy trình bày phương pháp đổi biến số
 Câu 2: Hãy nêu công thức tính tích phân từng phần
 Giáo viên:
Cho HS nhận xét câu trả lời của bạn,chỉnh sửa,bổ sung(nếu cần thiết)
Nhận xét câu trả lời của học sinh,đánh giá và cho điểm
Mục tiêu của bài học mới
3.Bài mới
Bài tập tích phân
HĐ1:Luyện tập về công thức đổi biến số
Tính các tích phân sau:
I = b) J = c) K = 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Giao nhiệm vụ cho học sinh
-Theo dõi học sinh làm việc,gợi y cho HS nếu cần thiết
-Cho HS nhận dạng và nêu cách giải quyết cho từng câu
- Nêu cách giải khác (nếu có)
- Nêu dạng tổng quát và cách giải 
-Nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và làm viẹc trên giấy nháp
-Trả lời câu hỏi của GV:
a)Đặt u(x) = x+1 u(0) = 1, u(3) = 4
Khi đó
I = 
b)Đặt u(x) = 1 – cos3x
Khi đó J = 
c)Đặt u(x) = 2sint, .Khi đó
 K = 
HĐ2: Luyện tập tính tích phân từng phần
Tính các tích phân sau
1. I1= 	 2. I2= 	3. I3=
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi lại công thức tính tích phân từng phần mà hs đã trả lời ở trên
-Giao nhiệm vụ cho học sinh
-Cho học sinh nhận dạng bài toán trên và nêu cách giải tương ứng
-Gọi học sinh giải trên bảng
Theo dõi các học sinh khác làm việc,định hướng,gợi ý khi cần thiết
-Nhận xét bài giải của học sinh,chỉnh sửa và đưa ra bài giải đúng
-Nêu cách giải tổng quát cho các bài toán trên
 -Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ tìm ra cách giải quyết bài toán
1.Đặt . Khi đó:
I1=
2.Đặt Khi đó
I2= 
3.Đặt Khi đó
I3= với 
(Tính J tương tự như I3)
HĐ3: Củng cố bài
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Từ bài toán 1,đưa ra cách giải chung nhất cho bài toán tích phân dùng phép đổi biến
Kiểu 1: Đặt t = u(x), với tích phân có dạng 
Kiểu 2: Đặt x = u(t) với tích phân có dạng hay ,v.v....
- Từ bài toán 2,đưa ra một số dạng tổng quát có thể trực tiếp dùng tích phân tưng phần
1. hay 
2. 
3. ,v.v.....
-Lĩnh hôi kiến thức,và ghi bài
-Đưa ra cách đổi biến, đổi cận
-Đặt x= msint,
x=mtant, 
Đặt 
Đặt 
Đặt 
V.Hướng dẫn học ở nhà và bài tập về nhà
1.Xem lai cách giải các bài toán đã giải,cách giải tổng quát và làm các bài tập còn lại trong SGK
2.Tính các tích phân sau:
1. 	2. 	3. 	4. 
5. 	6. 	7. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI TAP TICH PHAN.doc