Giáo án môn Tin học - Tuần 30 - Tiết 47, 48, 49

Giáo án môn Tin học - Tuần 30 - Tiết 47, 48, 49

I- Mục tiêu

 1) Kiến thức:

 - Hs nắm được cách vẽ đồ thị để vẽ đồ thị.

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được kiến thức để vẽ đồ thị

 3) Thái độ:

 - Hs trật tự học bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài

II- Chuẩn bị

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Giáo trình Excel

 2) Phương pháp:

 - vấn đáp, thuyết trình.

 3) Đồ dùng dạy học:

 - Máy chiếu.

III- Tiến trình lên lớp

 1) Ổn định lớp

 - Kiểm tra ss:

 2) Kiểm tra bài cũ (không)

 

doc 6 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học - Tuần 30 - Tiết 47, 48, 49", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 
CHƯƠNG V: VẼ ĐỒ THỊ
Tiết:47
Ns: 5/3/2009
Nd: 16/3
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs nắm được cách vẽ đồ thị để vẽ đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽ đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự học bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Giáo trình Excel
	2) Phương pháp:
	- vấn đáp, thuyết trình.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ (không)
	3) Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
1) Giới thiệu về cách vẽ đồ thị:
 ? Trong không khí ô xi chiếm bao nhiêu phần trăm 
 - Hs: 80%
? Nitơ chiếm bao nhiêu phần trăm
 - Hs: 14%
? Các khí khác chiếm bao nhiêu phần trăm
 - Hs: 6%
? Chúng ta phải sử dụng biểu đồ hình gì để vẽ cho bài tập trên
 -Hs: Biểu đồ hình tròn
 - Gv: Mời Hs lên vẽ
 - Gv: Cho một bài tập khác
? Chúng ta sử dụng đồ thị hình gì
 - Hs: Hình cột
 - Bài tập 3:
tháng
T1
T2
T3
tiền
1500000
1800000
1600000
? Chúng ta sử dụng biểu đồ hình gì để vẽ cho bài tập trên
 - Hs: Biểu đồ đoạn thẳng
 - Gv cho các Hs lên làm bài tập
 - Hs: Lên làm bài tập
- Gv: Cho Hs nhận xét các bài làm
- Hs: Nhận xét
- Gv: Trong Excel cũng cung cấp cho chúng ta công cụ dùng để vẽ biểu đồ, đồ thị.
? Mời Hs lên chỉ nút lệnh dùng để vẽ đồ thị
 - Hs: Thực hiện
? Nếu không có nút lệnh này trên thanh công cụ ( hoặc thanh công cụ bị ẩn ta phải vào bảng chọn nào để thực hiện)
 -Hs: Vào bảng chọn insert 
? Để có dữ liệu vẽ đồ thị ta thực hiện thao tác gì
 - Hs: Chọn khối dữ liệu cần vẽ đồ thị
? Sau khi chọn xong rồi ta làm gì
 - Hs: Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ
? Sau khi nhấp vào nút lệnh chart Wizard em thấy xuất hiện cửa sổ gì
 - Hs: cửa sổ chart Wizard
? Cửa sổ này gồm mấy thẻ
 - Hs: Gồm 2 thẻ
 - Gv: Thao tác cho Hs quan sát
 - Hs: Quan sát
? Để vẽ đồ thị gồm mấy bước
 - Hs: 4 bước
? Ta đang ở bước thứ mấy
 - Hs: ...
? Để xem đồ thị ta nhấn nút nào
 - Hs: Nhấn nút 
? Để sang bước tiếp theo ta nhấn nút nào
 - Hs: Nhấn nút Next 
 - Gv: Thao tác
 - Hs: Quan sát
? Trên dòng Range Data em thấy gì
 - Hs: Vùng dữ liệu được chọn
 - Gv: sang bước tiếp theo.
 - Hs: Quan sát.
? Title trong tiếng anh nghĩa là gì
 - Hs: Tiêu đề
 - Gv: Tương tự Gv hỏi Hs điền tên vào trục tung hoặc hoành ở dòng nào
 - Hs: ....
? Ở bước 4, em nào có thể giải thích New Sheet có nghĩa là gì
 - Hs: Trang mới
? Trang mới có tên là gì
 - Hs: Chart 1
? Ở dòng thứ 2 biểu đồ hiển thị ở đâu
 - Hs: Ở sheet 1
 - Gv: Ở sheet 1 tức là ở bảng tính
 - Hs: Lắng nghe.
 - Gv: Giới thiệu thêm về cách chỉnh đồ thị.
 - Hs: Lắng nghe
 - Gv: Cho Hs luyện tập vẽ biểu đồ bằng những ví dụ tiếp theo và nâng cao hơn.
- Hs: Thao tác và quan sát.
? Đối với những hàm toán học chúng ta có thể vẽ được không
 - Hs: Có
 - Gv: Cho Hs vẽ đồ thị hàm sau
Y= 2*X2 +1
? Để vẽ được đồ thị trước hết ta phải làm gì
 - Hs: Lập số liệu mẫu
 - Gv: Cho Hs làm
 - Hs: Thực hiện.
 - Gv: Hướng dẫn Hs cách lập bảng
 - Hs: Quan sát.
 - Gv: Giới thiệu thêm cho việc minh hoạ cho đồ thị ta có thể sử dụng công cụ vẽ.
năm
Năm 2006
Năm 2007
Năm
2008
Số lượng (tấn)
1500
1800
1600
Để vẽ đồ thị hoặc biểu đồ ta:
B1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ
B2: nhấp vào nút lệnh chart Wizard hoặc vào Insert / chart Wizard
	4) Củng cố:
	- Gv:Nêu các bước vẽ đồ thị hoặc biểu đồ
 	- Hs: ....
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	Btvn:
Quý
Quý 1
Quý 2
Quý 3
Hà Nội
1200
1500
800
Huế
1250
1560
850
TPHCM
1300
1580
900
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	
THỰC HÀNH CHƯƠNG V (T1)
0
Tiết:52
Ns: 7/3/2009
Nd: 18/3
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ 
	Nêu các bước để vẽ một biểu đồ?
	- Hs: B1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ
 B2: nhấp vào nút lệnh chart Wizard hoặc vào Insert / chart Wizard
	3) Nội dung thực hành:
BẢNG DÂN SỐ
HCM
HN
HUE
1985
2000
1600
1200
1986
2134
1765
1279
1987
2224
1824
1400
1988
2600
2012
1576
1899
2987
2214
1890
1990
3124
2456
1987
1991
3468
2798
2213
1992
3890
3000
2500
Cho bảng dữ liệu sau:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
 - Gv: Cho Hs đọc yêu cầu của đề bài
 - Hs: Đọc yêu cầu.
- Gv: mời một Hs khác đọc lại các yêu cầu của đề bài.
 - Hs: Đọc.
- Gv: Cho Hs thực hành.
 - Hs: Thực hành.
- Gv: Quan sát và hướng dẫn Hs thực hành theo đúng yêu cầu.
* Yêu cầu:
	1) Vẽ biểu đồ Bar thể hiện sự so sánh dân số của 3 vùng tại từng thời điểm
	2) cho tựa đề của biểu đồ là” Dân số 3 thành phố lớn”
	3) Gán nhãn trục Y là” triệu người” nhãn trục X là “thời điểm”
	4) Lưu biểu đồ này D( hoặc E) / tm lớp/ bieu do dan so ( ten)
4) Củng cố:
- Nhận xét về buổi thực hành hôm nay và nhắc nhở một số lỗi Hs còn mắc phải.
5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	Về nhà xem lại nội dung lí thuyết và thực hành. Tiết sau thực hành và 
kiểm tra 15 phút.
IV- Rút kinh nghiệm
	.........................................................................................................................	.........................................................................................................................
	.........................................................................................................................	.........................................................................................................................	

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 30.doc