Giáo án môn Tin học - Tiết 55, 56: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án môn Tin học - Tiết 55, 56: Kiểm tra 1 tiết

I- Mục tiêu

 * Đánh giá kết quả học tâp của HS qua chương.

1) Kiến thức:

 - Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được kiến thức để vẽ biểu đồ, đồ thị

 3) Thái độ:

 - Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.

II- Chuẩn bị

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Bài tập Excel.

 2) Đồ dùng dạy học:

 - Bài KT

 

doc 4 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học - Tiết 55, 56: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32
KIỂM TRA 1 TIẾT
0
Tiết:55. 56
Ns: 24/3/2009
Nd: 30/3
I- Mục tiêu
	* Đánh giá kết quả học tâp của HS qua chương.
1) Kiến thức:
	- Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽ biểu đồ, đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Đồ dùng dạy học:
	- Bài KT
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ 
	3) Nội dung KT:
	1. Nhập bảng số liệu sau :
2. Tính điểm TB: = Toán, Văn hệ số 2, Anh, Tin hệ số 1. ( 1 số thập phân )
3. Kết quả : = nếu TB >=8.0 cho kết quả Giỏi, TB từ 6.5 đến 7.9 cho kết quả Khá,
TB từ 5.0 đến 6.4 cho kết quả TB, Còn lại là Yếu.
4. Vẽ biểu đồ hình cột điểm 4 môn học. Vẽ 2 biểu đồ hình tròn TB ( tự trang trí biểu đồ )
5. Lưu bài : d/lop/ten_KT 1 Tiet
Đ/A
Hoàn thành bảng. ( 4 điểm )
Vẽ đúng mỗi biểu đồ. ( 2 điểm )
Trang trí thẫm mỹ biểu đồ. ( 2 điểm )
	4) Củng cố:
- Cho xem đáp án ( nếu dùng máy chiếu )
	5) Hướng dẫn về nhà học bài
	- Về nhà các em ôn lại toàn bộ chương trình đã học trong năm học. Tiết sau ôn tập học kỳ.
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................
Tuần 31
THỰC HÀNH CHƯƠNG V (T3)
0
Tiết:54
Ns: 16/3/2009
Nd: 26/3/2009
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ (không)
	3) Nội dung thực hành:
Cho bảng giá vàng của 5 ngày như sau:
1
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
2
1800
1875
1900
1780
1820
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
 - Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của bài thực hành
 - Hs: Đọc yêu cầu
 ? Chúng ta nên sử dụng biểu đồ dạng gì để biểu diễn các số liệu trên
 - Hs: biểu đồ đoạn thẳng
 - Gv: Cho Hs thực hành vẽ biểu đồ đoạn thẳng đối với bài trên
 - Hs: Thực hành
 - Gv: Quan sát, giúp đỡ Hs thực hành
 - Hs: Thực hành
* Yêu cầu:
1) Vẽ biểu đồ tương ứng với với bnảg trên
2) Đặt trục X là ngày, đặt trục Y là Triệu
3) Đặt tiêu đề là giá vàng tuần 3-10/2008
4) Lưu bài D(hoặc E) / Tm lop/ BD gia vang
	4) Củng cố:
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	 - Về nhà các em học bài tuần sau kiểm tra 1 tiết
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 32.doc