Giáo án môn Tin học - Tiết 49, 50: Thực hành chương V

Giáo án môn Tin học - Tiết 49, 50: Thực hành chương V

I- Mục tiêu

 1) Kiến thức:

 - Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị

 3) Thái độ:

 - Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.

II- Chuẩn bị

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Bài tập Excel.

 2) Phương pháp:

 - Thực hành, vấn đáp.

 3) Đồ dùng dạy học:

 - Máy chiếu, máy tính.

 

doc 4 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học - Tiết 49, 50: Thực hành chương V", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
THỰC HÀNH CHƯƠNG V (T2)
0
Tiết:49
Ns: 16/3/2009
Nd: 23/3
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ 
	Nêu các bước để vẽ một biểu đồ?
	- Hs: B1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ
 B2: nhấp vào nút lệnh chart Wizard hoặc vào Insert / chart Wizard
	3) Nội dung thực hành:
BẢNG THỐNG KÊ
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
G
27
28
33
K
320
330
287
TB
636
557
630
Y
17
12
24
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
 - Gv: Cho Hs đọc yêu cầu đề bài
 - Hs: Đọc các yêu cầu
 - Gv: Cho Hs thực hành mỗi Hs làm một sheet cà lưu chung trong một sổ bảng tính
Và Hs vừa làm vừa lưu bài
 - Hs:Thực hành
 - Gv: Hướng dẫn các Hs thực hành và dặn Hs ghi bài thực hành vào vở để về nhà làm bài tập
 - Hs: thực hành
GV:Lấy kết quả làm bài kiểm tra 15 phút.
Đáp án: Vẽ được biểu đồ 5 điểm.
	Trang trí 5 điểm.
* Yêu cầu:
	1) Vẽ biểu đồ theo cột cho bảng thống kê trên
	2) Vẽ biểu đồ hình tròn cho bảng thống kê trên
	3) Nhận xét, so sánh về số Hs giỏi, khá của trường qua từng năm
	4) Lưu bài trong D(hoặc E) / lop/ BD bang thong ke
	4) Củng cố:
- Cho Hs nhận xét về các biểu đồ trên từ đó rút ra kết luận ta nên vẽ biểu đồ nào cho bài này
	5) Hướng dẫn về nhà học bài
	- Về nhà các em ôn lại cách vẽ biểu đồ, tiết sau thực hành
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	
THỰC HÀNH CHƯƠNG V (T3)
0
Tiết:50
Ns: 17/3/2009
Nd: 25/3
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs biết cách vẽ các dạng biểu đồ, đồ thị.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để vẽbiểu đồ, đồ thị
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ (không)
	3) Nội dung thực hành:
Cho bảng giá vàng của 5 ngày như sau:
1
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
2
1800
1875
1900
1780
1820
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
 - Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của bài thực hành
 - Hs: Đọc yêu cầu
 ? Chúng ta nên sử dụng biểu đồ dạng gì để biểu diễn các số liệu trên
 - Hs: biểu đồ đoạn thẳng
 - Gv: Cho Hs thực hành vẽ biểu đồ đoạn thẳng đối với bài trên
 - Hs: Thực hành
 - Gv: Quan sát, giúp đỡ Hs thực hành
 - Hs: Thực hành
* Yêu cầu:
1) Vẽ biểu đồ tương ứng với với bnảg trên
2) Đặt trục X là ngày, đặt trục Y là Triệu
3) Đặt tiêu đề là giá vàng tuần 3-10/2008
4) Lưu bài D(hoặc E) / Tm lop/ BD gia vang
	4) Củng cố:
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	 - Về nhà các em học bài tuần sau kiểm tra 1 tiết
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 31.doc