Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 14 - Trường THCS Quyết Tiến

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 14 - Trường THCS Quyết Tiến

- Hiểu được thế nào là kể chuyện tưởng tượng

- Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự

1, Kiến thức :

- nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự.

- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự.

2, Kĩ năng:

Kể chuyện sáng tạo ở mức độ đơn giản

3, Thái độ :

 

doc 9 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 14 - Trường THCS Quyết Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 14
Tiết 53 :
KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ keồ chuyeọn tửụỷng tửụùng
- Caỷm nhaọn ủửụùc vai troứ cuỷa tửụỷng tửụùng trong taực phaồm tửù sửù
Ii. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1, Kieỏn thửực :
- nhaõn vaọt, sửù kieọn, coỏt truyeọn trong taực phaồm tửù sửù.
- Vai troứ cuỷa tửụỷng tửụùng trong tửù sửù.
2, Kú naờng:
Keồ chuyeọn saựng taùo ụỷ mửực ủoọ ủụn giaỷn
3, Thaựi ủoọ : 
- Hiểu được những nội dung và vai trũ của việc kể chuyện tưởng tượng. Biết kể chuyện tưởng tượng
III - Chuẩn bị
 - Vẽ tranh các bộ phận trong truyện “ Chân ,tay,tai”
 - Xem kỹ phần lưu ý.
Iv – Tổ chức dạy- học
 1.Ổn định lớp 
 2.Kiểm tra bài cũ:
 1. Thế nào là kể chuyện đời thường?
3.Bài mới:
 Hoạt động 1: Tạo tâm thế .
 Mục tiêu :Tạo hứng thú cho học sinh khi vào bài mới.
 Thời gian: - 1phút.
 Phương pháp :- Thuyết trình .
 Kĩ thuật :- , Kĩ thuật động não.
Giáo viên gọi một học sinh kể tiếp truyện “ Ông lão đánh cá và con cá vàng” 
->Nhận xét nội dung câu chuyện bạn vừa kể:
-> Yếu tố tưởng tượng làm cho câu chuyện trở lên sinh động hấp dẫn , mang sắc màu cổ tích. Để tìm hiểu rõ vai trò và tác dụng của yếu tố tworng twongj chúng ta cùng tim hiểu bào học hôm nay. 
Hoạt Động 2, 3, 4 : Tìm hiểu bài ( Đọc, quan sát và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm, đặc điểm , vai trò của văn kể chuyện tưởng tượng )
Phương Pháp : Vấn đáp ; Nêu vấn đề, thuyết trình...
Kĩ thuật : Phiêú học tập ( vở luyện tập Ngữ văn), Khăn trải bàn, Các mảnh ghép, động não
Thời gian : 20 phút-25phút. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
Yêu cầu học sinh quan sát tranh? Đó là câu truyện nào?
GV yờu cầu hs kể lại chuyện “ Chõn, Tay, Tai, Mắt, Miệng”
? Truyện này cú thật hay khụng? Vỡ sao em biết điều đú?
? Cú phải trong truyện chi tiết nào cũng bịa ra hay khụng?
? Trong truyện này chi tiết nào cú thật, chi tiết nào được tưởng tượng ra?
? Từ sự vịờc dựa vào thực tế truyện đó cú những chi tiết tưởng tượng nhằm mục đớch gỡ?
? Cảm nghĩ của em sau khi đọc xong truyện?
? Đõy là truyện thuộc thể loại nào? 
? Được kể theo ngôi thứ mấy?
? Truyện cú yếu tố tưởng tượng khụng? Hóy chỉ ra những yếu tố cú thật và yếu tố tưởng tượng trong truyện?
? Truyện tưởng tượng khỏc truyện đời thường ở những điểm nào?
? Cho biết thế nào là tưởng tượng?
HS tự chọn một trong năm đề sgk để lập dàn ý.
Đọc kỹ đề 1. 
Nhóm 1: làm mở bài
Nhóm 2,3: làm thân bài
Nhóm 4: làm kết bài
Sau 5 p gọi đại diện từng nhóm trình bày
HS kể kại chuyện “ Chõn, 
Tay, Tai, Mắt, Miệng”.
- Truyện này khụng cú thật.Vỡ nhõn vật trong truyện là những bộ phận trong cơ thể con người được hư cấu thành con người.
- Khụng phải chi tiết nào cũng là bịa.
- Chi tiết cú thật: Đõy là cỏc bộ phận trong cơ thể con người, Miệng phải cú ăn thỡ cơ thể mới khỏe mạnh được.
- Chi tiết tưởng tượng: Nhõn húa cỏc bộ phận thành những con người biết suy nghĩ, biết ganh tị.
- Đưa ra bài học đạo đức: Phải sống đoàn kết,khụng nờn ganh tị nhau.
- Thuộc thể loại ngụ ngụn.
- Chi tiết tưởng tượng: Cỏc con vật biết núi, biết tị nạnh nhau và biết kể cụng.
- Chi tiết cú thật: Cỏc con vật là cú thật, cụng việc của từng con là cú thật.
- Khỏc:
+ Cỏch xõy dựng nhõn vật
+ Cỏc chi tiết chủ yếu bằng tưởng tượng sỏng tạo bằng nhõn húa so sỏnh.
 Lập dàn ý
 Viết bài theo nhóm
I .Tỡm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng:
* Văn bản: Chõn, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
- Chi tiết cú thật: Đõy là cỏc bộ phận trong cơ thể con người, Miệng phải cú ăn thỡ cơ thể mới khỏe mạnh được.
- Chi tiết tưởng tượng: Nhõn húa cỏc bộ phận thành những con người biết suy nghĩ, biết ganh tị.
-> Truyện tưởng tượng là loại truyện do người kể tự nghĩ ra dựa trờn một phần sự thật
* Truyện “lục súc tranh công”
- Chi tiết tưởng tượng: Cỏc con vật biết núi, biết tị nạnh nhau và biết kể cụng.
- Chi tiết cú thật: Cỏc con vật là cú thật, cụng việc của từng con là cú thật.
* Ghi nhớ:
 Sgk trang 133.
II. Luyện tập:
Bài 1.
+ Mở bài: - Trận lũ lụt năm 2000 ở đồng bằng sông cửu long
- Cuộc đại chiến giữa ST-TT.
+ Thân bài: - Cảnh thiên nhiên khiêu chiến tấn công với vũ khí mạnh
- ST ngày nay chống lụt có sự trợ giúp của nhiều lực lượng
+ Kết bài:Sơn Tinh lại chịu thua
Hoạt động 5 : Luyện tập , củng cố .
Phương pháp : Vấn đáp giải thích
Kĩ thuật : Khăn trải bàn, các mảnh ghép, dùng các phiếu .
Thời gian : 15-20 phút.
II. Luyện tập:
HS tự chọn một trong năm đề sgk để lập dàn ý.
Đọc kỹ đề 1. 
Nhóm 1: làm mở bài
Nhóm 2,3: làm thân bài
Nhóm 4: làm kết bài
Sau 5 p gọi đại diện từng nhóm trình bày
Bài 1.
+ Mở bài: - Trận lũ lụt năm 2000 ở đồng bằng sông cửu long
- Cuộc đại chiến giữa ST-TT.
+ Thân bài: - Cảnh thiên nhiên khiêu chiến tấn công với vũ khí mạnh
- ST ngày nay chống lụt có sự trợ giúp của nhiều lực lượng
+ Kết bài:Sơn Tinh lại chịu thua
? Nhắc lại khái niệm kể chuyện tưởng tượng
V. Hướng dẫn học bài:
 Học bài. Làm tiếp phần dàn ý.
 Soạn bài “ ễn tập truyện dõn gian”
 ********************************************************
Tiết 54,55.
ễN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Hieồu ủaởc ủieồm theồ loaùi cuỷa caực truyeọn daõn gian ủaừ hoùc.
- Hieồu, caỷm nhaọn ủửụùc noọi dung,yự nghúa vaứ neựt ủaởc saộc veà ngheọ thuaọt cuỷa caực truyeọn daõn gian ủaừ hoùc.
Ii. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1, Kieỏn thửực :
- ẹaởc ủieồm theồ loaùi cụ baỷn cuỷa truyeọn daõn gian ủaừ hoùc : Truyeàn thuyeõt, coồ tớch, truyeọn cửụứi, truyeọn nguù ngoõn.
- Noọi dung, yự nghúa vaứ ủaởc saộc veà ngheọ thuaọt cuỷa caực truyeọn daõn gian ủaừ hoùc.
2, Kú naờng:
- So saựnh sửù gioỏng vaứ khaực nhau giửừa caực truyeọn daõn gian.
- Trỡnh baứy caỷm nhaọn veà truyeọn daõn gian theo ủaởc trửng theồ loaùi.
- Keồ laùi 1 vaứi truyeọn daõn gian ủaừ hoùc.
3, Thaựi ủoọ : 
 - Giỏo dục lũng yờu thớch truyện dõn gian.
III - Chuẩn bị.
 - Bảng hệ thống các thể loại truyện dân gian đã học
 - Ôn tập kỹ 5 thể loại truyện đã học.
Iv – Tổ chức dạy- học
1/ Ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ:
 Kiểm tra phần chuẩn bị bài của hs.
 3/ Bài mới:
 Hoạt động 1: Tạo tâm thế .
 Mục tiêu : Tạo c ho học sinh hứng thú khi bước vào bài học mới
 Thời gian: - 1phút.
 Phương pháp :- Thuyết trình .
 Kĩ thuật :- , Kĩ thuật động não.
GVgiới thiệu: Văn học dõn gian gồm: 
 - Truyền thuyết - Cổ tớch.	- Ngụ ngụn.
 - Truyện cười.
Hoạt Động 2, 3, 4 : Tìm hiểu bài ( Đọc, quan sát và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm, hệ thống các kiến thức đã học về truyện dân gian )
Phương Pháp : Vấn đáp ; Nêu vấn đề, thuyết trình...
Kĩ thuật : Phiêú học tập ( vở luyện tập Ngữ văn), Khăn trải bàn, Các mảnh ghép, động não
Thời gian : 20 phút-25phút. 
I/ Bảng hệ thống cỏc tỏc phẩm thuộc thể loại truyện dõn gian.
Thể loại
Tỏc phẩm cụ thể
Nhõn vật
Yếu tố kỡ ảo
Cốt truyện
í nghĩa
Truyền thuyết
1.Con Rồng chỏu tiờn.
2. Thỏnh Giúng
3. Sơn Tinh Thủy Tinh.
4. Bỏnh chưng bỏnh giầy.
5.Sự tớch Hồ Gươm
Thần
Thỏnh
Thần 
Người
Hoang đường
Phi thường.
Yếu tố li kỡ vẫn cũn phổ biến.
Đơn giản
Hứng thỳ
Phức tạp
- Giải thớch nguồn gục dõn tộc, phong tục, tập quỏn, hiện tượng thiờn nhiờn. Mơ ước chinh phục thiờn nhiờn và chiến thắng giặc ngoại xõm.
Cổ tớch
1, Sọ Dừa
2,Thạch Sanh.
3,Em bộ thụng minh.
4, Cõy bỳt thần
5, ễng lóo đỏnh cỏ và con cỏ vàng.
Người nghốo
Người thụng minh
Yếu tố kỡ ảo phổ biến.
Hứng thỳ.
Ca ngợi anh hựng dõn tộc, dũng sĩ vỡ dõn diệt ỏc, người nghốo, thụng minh, tài trớ, ở hiền gặp lành. Kẻ tham ỏc bị trừng trị.
Ngụ ngụn
1. ấch ngồi đỏy giếng.
2. Thầy búi xem voi.
3. Đeo nhạc cho mốo.
4. Chõn, Tay, Tai, Mắt, Miệng
- Vật
-Người
- Vật
-Bộ phận cơ thể
Ngắn gọn, triết lớ sõu xa
Bài học đạo đức, lẽ sống.
Phờ phỏn cỏch nhỡn thiển cận, hẹp hũi.
Truyện cười.
1. Treo biển
2. Lợn cưới ỏo mới
Người
Ngắn gọn, bất ngờ, mõu thuẩn gõy cười.
Chế giễu, chõm biếm, phờ phỏn những tớnh xấu người tham, thớch khoe, bủn xỉn
? Nờu định nghĩa truyền thuyết.
So sánh truyền thuyết với cổ tích có gì giống và khác nhau ?
? Cốt lõi của truyện truyền thuyết là gì? ( Sự thật lịch sử)
? Tìm trong các truyện :Thánh Gióng ,STTT, Sự Tích Hồ Gươmnhững sự thật lịch sử.
- Tre đằng ngà,làng Phù Đổng,nạn lũ lụt hàng năm ở đồng bằng sông cửu long, Hồ Gươm
? So sánh truyện ngụ ngôn với truyện cười có gì giống và khác nhau 
+ Giống nhau: Đều có thể gây cười
+ Khác: Mục đích cười khác nhau
 - Ngụ ngôn: Khuyên nhủ,răn dạy 1 bài học nào đó
 - Truyện cười: Mua vui, phê phán,châm biếm những sự việc hiện tượng đáng cười
 VD: Thày bói xem voi,Treo biển,cháy.
Hoạt động 5 : Luyện tập , củng cố .
Phương pháp : Vấn đáp giải thích
Kĩ thuật : Khăn trải bàn, các mảnh ghép, dùng các phiếu .
Thời gian : 15-20 phút.
II/ Luyện tập:
? Hãy kể lại đoạn cuối truyện “ Cây bút thần”
? Theo em từ đoạn Mã Lương đánh chìm thuyền tiêu diệt triều đình em có thể kể tiếp đoạn kết được không? Em hãy kể tiếp.
 Do sóng to đã cuốn Mã Lương dạt vào 1 đảo hoang. ML đã dùng cây bút chiến đấu với thú dữ,sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt,tình cờ gặp con tàu thám hiểm đi qua,ghé vào đảo lấy nước ngọt,được mời lên tàu,làm quen với nhà thám hiển nổi tiếng Ma ghen Lăngvẽ những cảnh đẹp trên đường
? Kể phần kết câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng bằng trí tưởng tuợng của mình.
? Đặt mình vào nhân vật ST hãy kể lại câu chuyện.
 - Tập kể ngược lại truyện treo biển với tựa đề “ Lại treo biển”
 V. Hướng dẫn học bài :
 - Học bài, Tập kể sáng tạo truyện Thạch Sanh
 - Chuẩn bị bài “ Chỉ từ”
 *********************************************************************
Tiết 56:
TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
Học sinh đạt được: - Nhaọn ro ừửu nhửụùc ủieồm baứi laứm cuỷa mỡnh ủeồ bieỏt caựch sửỷa chửừa ruựt kinh nghieọm cho baứi laứm tieỏp theo.
Nhận xeựt caựch laứm baứi kieồm tra theo hỡnh thửực traộc nghieọm vaứ tửù luaọn.
III - Chuẩn bị.
- Chấm baứi theo ủaựp aựn ủaừ coự 
 - Tổng hợp cỏc lỗi
Iv – Tổ chức dạy- học
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: 
 I/ Đề bài.
GV nờu đ ề baứi: Gồm 2 phaàn cuù theồ :Traộc nghieọm vaứ tửù luaọn.
GV chữa baứi cho học sinh theo đỏp ỏn
1. Phần trắc nghiệm:(2 ủieồm)
Khoanh trũn chữ caựi trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng.(1 ủieồm)
 Cõu 1: Phương ỏn B(0,25 ủ) Cõu 3: Phương ỏn C (0,25 ủ)đ 
 Cõu 2: Phương ỏn D (0,25 ủ) Cõu 4: Phương ỏn C (0,25 ủ) 
 II/ Tự luận:
Caõu 1. Traỷ lụứi ủửụùc 3 yự + Danh tửứ: ..(1 ủ)
 + Coự 2 loaùi danh tửứ: ..(1ủ)
 + Lấy ủược 2 vớ dụ.(1 đ)
Cõu 2. Vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn tửứ 7->8 caõu coự sửỷ duùng danh tửứ , cuùm danh tửứ .(5 ủ)
II/ Nhận xột đỏnh giỏ.
+ Cú khoảng 65% bài làm đạt yờu cầu , nắm chắc cỏc kiến thức đó học.
 - Kỹ năng vận dụng kiến thức hiểu văn tự sự vào trả lời cõu tự luận cú 70% bài làm tốt 
+ Nhiều bài trỡnh bày sạch sẽ ,chữ đẹp.()
 + Nhiều bài khoanh phần trắc nghiệm cũn gạch xoỏ, chữ viết quỏ bẩn, diễn đạt lủng củng. 
 + Một số em làm phần tự luận cũn phụ thuộc vào sgk ,chưa kể bằng lời văn của mỡnh.
 - Đọc bài điểm cao bài em.
 - Đọc bài điểm thấp bài em 
 ( Chỉ ra nguyờn nhõn,hướng khắc phục)
4. Củng cố: GV trả baứi cho hoùc sinh,yeõu caàu caực em tửù sửỷa loói
 - Trao đổi bài cho nhau tham khao.
 - Gọi điểm vào sổ
5. Hướng dẫn học bài : - Viết lại phần tự luận
 - Xem trước bài : Chỉ từ.
********************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docV6 tuan 14 chuan KTKN.doc