Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tiết 70: Văn học địa phương Sự tích đền Thượng núi Đuổm

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tiết 70: Văn học địa phương Sự tích đền Thượng núi Đuổm

Tiết: 70. Văn học địa phương

Sự tích đền Thượng núi Đuổm

A.Mức độ cần đạt

 1.Kiến thức: - HS nắm nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện .

 2.Kĩ năng: -Đọc - hiểu văn học địa phương.

 -Nắm được nội dung các sự kiện trong truyện.

 -Kể lại được truyện.

 3.Thái độ: . Giáo dục HS ý thức bảo vệ di tích của địa phương mình

BChuẩn bị:

 1.Giáo viên: Soạn bài. Tìm đọc tài liệu liên quan .

 2. Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi SGK.

C. Phương pháp

- Thảo luận nhóm, hoạt động cá nhân.

- Phương pháp đàm thoại, động não, .

 

doc 5 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tiết 70: Văn học địa phương Sự tích đền Thượng núi Đuổm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:....../......../........
Ngày dạy:......./......./.........
Tiết: 70. Văn học địa phương
Sự tích đền Thượng núi Đuổm
A.Mức độ cần đạt
 1.Kiến thức: - HS nắm nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện .
 2.Kĩ năng: -Đọc - hiểu văn học địa phương.
 -Nắm được nội dung các sự kiện trong truyện.
 -Kể lại được truyện.
 3.Thái độ: . Giáo dục HS ý thức bảo vệ di tích của địa phương mình
BChuẩn bị:
 1.Giáo viên: Soạn bài. Tìm đọc tài liệu liên quan .
 2. Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi SGK.
C. Phương pháp
- Thảo luận nhóm, hoạt động cá nhân.
- Phương pháp đàm thoại, động não, ....
D.Tiến trình bài dạy:
 1.Ổn định lớp(1’): 
 2.Kiểm tra bài cũ(3’): Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS
 3. Bài mới: 
Hoạt động 1. Giới thiệu bài mới .
- Mục tiêu : Tạo tâm thế học tập cho học sinh .
 - Phương Pháp : Đàm thoại, thuyết trình,...
- Thời gian: 1phút 
Hoạt động 2. Tìm hiểu chung:
- Mục tiêu : Đọc và tóm tắt văn bản .
 - Phương Pháp : Thuyết trình, nêu vấn đề, động não, vấn đáp,...
- Thời gian: 20 phút 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cần đạt 
GV HD hs đọc to, rõ ràng, mạch lạc.
Mô tả địa danh : Động Đạt - Phú Lương và Hà Châu - Phú Bình ( Nơi có đền Thượng và đền Hạ ...)
HD HS tóm tắt
GV HD HS kể tóm tắt
Nhân vật Dương Tự Minh là một anh hùng dân tộc đã được truyền thuyết hoá.
Chiếc áo tàng hình nữ.
Di tích Đền Đuổm và lễ hội hàng năm .
Yêu cầu hs kể tóm tắt trước lớp
HS đọc
HS lắng nghe
HS tóm tắt theo yêu cầu của gv
HS trình bày 
I.Tìm hiểu chung
1. Đọc
2. Tóm tắt văn bản
- Thể loại: Truyền thuyết
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
Hoạt động 3 H­íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n
- Mục tiêu : HS nắm được nội dung và nghệ thuât của văn bản.
 - Phương Pháp : Phân tích, nêu vấn đề, vấn đáp, động não, thảo luận nhóm,...
- Thời gian: 15 phút 
Trong truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính?
Nhân vật đó có hoàn cảnh như thế nào?
(cho hs đọc từ đầu... đến Cho mọi người.)
Qua đoạn trên nêu đức tính nhân vật?
HS lắng nghe
HS trả lời
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
1.Nội dung :
- Chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo, sống bằng nghề kiếm củi.
- Thông minh, hiếu học, tinh thông các ban võ nghệ, giỏi văn chương.
- Giúp dân trừ hoạ à có tấm lòng nhân hậu.
* Hoạt động 4 : Củng cố và dặn dò : 
Môc tiªu: HS kh¸i qu¸t vµ kh¾c s©u kiÕn thøc võa ®­îc häc.
Ph­¬ng ph¸p: kh¸i qu¸t hãa .
- Thời gian: 5 phút 
Kể tóm tắt văn bản trên?
Đọc - soạn tiết sau học tiếp.
* Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......../........
Ngày dạy:......./......./.........
Tiết: 71. Văn học địa phương
Sự tích đền Thượng núi Đuổm
A.Mức độ cần đạt
 1.Kiến thức: - HS nắm nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện .
 2.Kĩ năng: -Đọc - hiểu văn học địa phương.
 -Nắm được nội dung các sự kiện trong truyện.
 -Kể lại được truyện.
 3.Thái độ: . Giáo dục HS ý thức bảo vệ di tích của địa phương mình
BChuẩn bị:
 1.Giáo viên: Soạn bài. Tìm đọc tài liệu liên quan .
 2. Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi SGK.
C. Phương pháp
- Thảo luận nhóm, hoạt động cá nhân.
- Phương pháp đàm thoại, động não, ....
D.Tiến trình bài dạy:
 1.Ổn định lớp(1’): 
 2.Kiểm tra bài cũ(3’): 
HS : Kể tóm tắt văn Đền Thượng - Núi Đuổm?
 3. Bài mới: 
Hoạt động 1. Giới thiệu bài mới .
- Mục tiêu : Tạo tâm thế học tập cho học sinh .
 - Phương Pháp : Đàm thoại, thuyết trình,...
- Thời gian: 1phút 
Hoạt động 2 H­íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n
- Mục tiêu : HS nắm được nội dung và nghệ thuât của văn bản.
 - Phương Pháp : Phân tích, nêu vấn đề, vấn đáp, động não, thảo luận nhóm,...
- Thời gian: 15 phút 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cần đạt 
Em hãy tìm những chi tiết thần kỳ trong truyện?
Nêu những hành động nghĩa hiệp của nhân vật? Chiến công dẹp 
? Sự tích Đền Đuổm, Đền Thượng- Đền Hạ 
ở đâu? Nói về anh hùng nào?
- Anh hùng Dương Tự Minh
Qua câu truyện trên giống truyện truyền thuyết nào em đã học.
Qua câu truyện em rút ra ý nghĩa gì?
HS trả lời
HS lắng nghe
HS trả lời
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
1.Nội dung :
- Gặp tiên nữ trên núi Đuổm và chiếc áo tàng hình với cánh bướm bay vào kho bạc của nhà vua.
- Chiến công dẹp giặc.
- Sau khi lập chiến công không cầu danh lợi, về núi Đuổm làm thầy thuốc cứu dân.
- Sự tích đền Đuổm và đền Hạ ở Phú Bình
2. Ý nghĩa 
- Ca ngợi chiến công đạo đức người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh.
- Tư tưởng nhân đạo sâu sắc vì dân, vì con người lao động nghèo khổ, không cần chức tước danh lợi.
- Yếu tố thần kì tạo sự hấp dẫn đặc biệt cho tác phẩm.
* Hoạt động 4 : Củng cố và dặn dò : 
Môc tiªu: HS kh¸i qu¸t vµ kh¾c s©u kiÕn thøc võa ®­îc häc.
Ph­¬ng ph¸p: kh¸i qu¸t hãa .
- Thời gian: 5 phút 
Kể tóm tắt tác phẩm?
Phân tích hai chi tiết nghệ thuật “ cánh bướm vào kho bạc nhà vua; Thân gỗ mít xẻ đôi theo Sông Cầu dừng lại ở Hà Châu...”
- Soạn bài “ Bài học đường đời đầu tiên”.
* Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docVan 6 tiet 70-71.doc