Giáo án môn học Số học lớp 6 - Tuần 30 - Tiết 89 : Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Giáo án môn học Số học lớp 6 - Tuần 30 - Tiết 89 : Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-Nêu được các thành phần của hỗn số, số thập phân.

 -Nhận biết được khái niệm phần trăm.

- HS quy đổi được số thập phân về dạng phân số , phân số thập phân,phần trăm.và ngược lại.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn1) dưới dạng hỗn số và ngược lại.

 - sử dụng được ký hiệu %.

3. Thái độ: Tính toán cẩn thận, hợp tác, tuân thủ, hưởng ứng.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: Bảng phụ VD.

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 13/05/2017 Lượt xem 330Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Số học lớp 6 - Tuần 30 - Tiết 89 : Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:26/3/10
Ngày giảng: /3/10
Tuần: 30
Tiết 89 : Hỗn số. Số thập phân. phần trăm
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
-Nêu được các thành phần của hỗn số, số thập phân.
 -Nhận biết được khái niệm phần trăm.
- HS quy đổi được số thập phân về dạng phân số , phân số thập phân,phần trăm.và ngược lại.
2. Kỹ năng: 
- Có kỹ năng viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn1) dưới dạng hỗn số và ngược lại.
 - sử dụng được ký hiệu %.
3. Thái độ: Tính toán cẩn thận, hợp tác, tuân thủ, hưởng ứng.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ VD.
HS: Bảng phụ, bút dạ.
III. Phương pháp:
- Thông báo, thảo luận nhóm, HĐ cá nhân, đàm thoại hỏi đáp, nêu và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Khởi động: (3’)
a. Mục tiêu:
- HS hứng thú tìm hiểu bài.
b. Đồ dùng: Bảng phụ đầu bài
c. Cách tiến hành:
? Có đúng là: không ?cách quy đổi PS ra số thập phân, phần trăm và ngược lại ntn? .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
HĐ1: Hỗn số (16’)
a. Mục tiêu:
- HS viết được phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. 
-Nêu được thành phần của hỗn số.
b.Đồ dùng : Bảng phụ VD.
 c. Cách tiến hành:
- GV đưa bảng phụ VD viết phân số dưới dạng hỗn số .
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK(2p)
?Nêu cách viết PS thành hỗn số.
- Đọc hỗn số như thế nào? Đâu là phần nguyên? đâu là phần phân số?
-GV chốt lại kiến thức.
- Yêu cầu HS làm ?1
-Nhận xét.
? Khi nào ta viết được một phân số dưới dạng hỗn số?
- Ngược lại ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số?
Yêu cầu HS nghiên cứu VD SGK nêu cách viết?
-GV chôt.
- Yêu cầu HS vận dụng thực hiện ?2 SGK
- GV giới thiệu một số hỗn số là số đối của nhau.
? Vậy khi viết 1 phân số âm dưới dạng hỗn số ta làm như thế nào?
- áp dụng làm BT94+95 mỗi bài 1 ý
-HĐ cá nhân nghiên cứu SGK trả lời.
- HĐ cá nhân làm ?1
- HS: Khi phân số đó lớn hơn 1
- HĐ cá nhân nghiên cứu SGK trả lời.
- HĐ cá nhân trả lời ?2 2 em lên bảng thực hiện,dưới lớp cùng làm,nhận xét.
- Lớp cùng làm, nêu nhận xét.
- HS đọc,tìm hiểu chú ý .
- 2 HS lên bảng trình bày, dưới lớp cùng làm, nhận xét.
1. Hỗn số:
VD: 
 Trong đó: 1 là phần nguyên
 3/4 là phần phân số 
?1:
- Ngược lại ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số
VD:
?2: 
*Nhận xét: 
 là các hỗn số và là số đối của hỗn số 
* Chú ý: SGK/45
VD:
 nên 
Bài 94c (SGK – 46)
Bài 95c (SGK – 46)
Vì : nên 
HĐ2: Số thập phân (14’)
a. Mục tiêu:
- HS viết được phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại
- Nêu được thành phần của số thập phân.
b. Cách tiến hành:
? Hãy viết các phân số thành các phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10
- GV giới thiệu các phân số đó chính là các phân số thập phân
? Vậy phân số thập phân là gì?
- Các phân số trên đều có thể viết dưới dạng số thập phân
Số thập phân gồm mấy phần ,là những phần nào?. 
? Nhận xét về phần nguyên.
? Nhận xét về phần thập phân.
? Nhận xét về chữ số của phần thập phân so với số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân?
- GV nhận xét và chốt lại.
- Cho HS làm ?3 và ?4 SGK
- GV nhận xét và chốt lại cách đổi phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại.
- HS viết các phân số dươi dạng mẫu là luỹ thừa 10.
- Là PS có mẫu là luỹ thừa của 10 
- HS viết tiếp
- HS nêu nhận xét. 
- HS đọc SGK.
- Chia lớp làm 4 nhóm, 1,2 làm ?3. nhóm 3,4 làm ?4.9(3p)
- Đại diện nhóm báo cáo
- Nhóm bạn nhận xét.
2. Số thập phân
VD:
; ... là các phân số thập phân
* Khái niệm: SGK/45
- Các phân số trên đều có thể viết dưới dạng số thập phân
* Thành phần của số thập phân: 
SGK/45
?3:
?4:
HĐ3: Phần trăm (10’)
a. Mục tiêu:
- Đổi được 1 số thập phân ở dạng đơn giản về dạng phần trăm.
b. Cách tiến hành:
- GV giới thiệu những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm, ví dụ.
- Cho HS làm ?5 SGK
- GV nhận xét, chốt lại và cho HS trả lời câu hỏi đầu bài.
-Gv nhận xét thống nhất ý kiến.
- HS theo dõi.
- HĐ cá nhân.1em lên bảng thực hiện .
-Lớp nhận xét.
-HĐ cá nhân thực hiện phép tính trả lời.
3. Phần trăm: 
?5:
HĐ4: luyện tập củng cố (5’)
a. Mục tiêu:
- vận dụng kiến thức trong bài vào làm bài tập .
b. Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS làm bài 94,95 SGK mỗi bài 1 ý.
-Gọi 2 em lên bảng thực hiện 
-GV nhận xét.
 -HĐ cá nhân làm bài,2 HS lên bảng,dưới lớp cùng làm, nhận xét
Bài94(a)
Bài 95 (a)
Tổng kết và hướng dẫn về nhà: (2’)
-GV chốt lại kiến thức của bài.
- Về nhà học bài làm bài tập 98, 99, 100 SGK/46,47. chuẩn bị bài luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docDai 6 Tiet 89.doc