Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 93 : Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 93 : Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

*Kiến thức: - Thông qua tiết luyện tập củng cố và khắc sâu kiến thức về phép tính cộng, trừ, nhân chia phân số, số thập phân.

 *Kỹ năng: - Có khả năng vận dung linh hoạt kết quả đã có và các tính chất của các phép tính để tìm kết quả mà không cần tính toán.

 - HS hiểu được và định hướng giải đúng các bài tập phối hợp về phân số và số thập phân.

 - Qua giờ luyện tập rèn cho HS về tính quan sát, nhận xét đặc điểm các phép tính về số thập phân và phân số.

 

doc 9 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 12/05/2017 Lượt xem 430Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 93 : Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/3/2011
Ngày giảng: ../4/2011
Tiết 93 : LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH 
 VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN (tt)
I. Mục tiêu bài học: 
	*Kiến thức: - Thông qua tiết luyện tập củng cố và khắc sâu kiến thức về phép tính cộng, trừ, nhân chia phân số, số thập phân.
	*Kỹ năng: - Có khả năng vận dung linh hoạt kết quả đã có và các tính chất của các phép tính để tìm kết quả mà không cần tính toán.
	- HS hiểu được và định hướng giải đúng các bài tập phối hợp về phân số và số thập phân.
	- Qua giờ luyện tập rèn cho HS về tính quan sát, nhận xét đặc điểm các phép tính về số thập phân và phân số.
 *Thái đô: Học tập tích cực, yêu thích môn học
 * Xác định kiến thức trọng tâm:- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ phân số và số thập phân một cách hợp lý. 
II. Chuẩn bị:
GV: bảng phụ ghi sẵn các dạng bài tập.
HS: SGK, Máy tính
III. Tổ chức các hoạt động học tập:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Kiểm tra bài cũ. 
	* Đặt vấn đề: Để thực hiện các phép tính cộng, trừ phân số và số thập phân một cách thành thạo, hôm nay chún ta tiêp tục luyên tập luyện tập
 3. Bài mới:
Các hoạt động của Thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ 10’
GV: Treo bảng phụ bài 1, 2
Bài 1: Khoanh tròn vào kết quả đúng:
Số nghịch đảo của -3 là:
 A. 3 ; B. ; C. 
HS: Chọn câu C
Bài 2: Tìm số nghịch đảo của:
HS: Lên bảng trình bày
* Hoạt động 2: Luyện tập 28’ 
Bài 112/49 (Sgk)
GV: Đưa các đề bài lên đèn chiếu
HS: Hoạt động theo nhóm trả lời các câu hỏi
GV: Nhận xét, đánh gía chung và ghi điểm cho từng nhóm.
Bài 113/50 (Sgk)
HS: Hoạt động theo nhóm. Đại diện nhóm lên trả lời câu hỏi
GV: Nhận xét, đánh gia chung và ghi điểm cho từng nhóm.
Bài 114/50 (Sgk) Tính:
GV: Yêu cầu HS nhận xét phép tính trên và nêu cách làm?
HS: Đổi hỗn số, số thập phân ra phân số rồi áp dụng thứ tự thực hiện các phép tính.
GV: Cho HS lên bảng trình bày và nhận xét.
GV: Nhấn mạnh
- Thứ tự các phép tính
- Rút gọn phân số (nếu có) về phân số tối giản.
- Tìm cách tính nhanh.
Bài 119/23 (Sbt)
Tính một cách hợp lý
GV: Hướng dẫn HS giải bài toán
HS: Hoạt động theo nhóm và lên bảng trình bày. 
Vì : - 3 . 
- Số nghịch đảo của là 
- Số nghịch đảo của là 
- Số nghịch đảo của là -12
- Số nghịch đảo của 0,31 là 
Bài 112/49 (Sgk)
a) 2678,2 b) 36,05
 + 126 + 13,214
 2804,2 49,264
c) 2804,2 d) 126
 +36,05 + 49,264
 2840,25 175,264
e) 278,27 g) 3497,37
 + 2819,1 + 14,02
 3097,37 3511,39
(36,05+2678,2)+126 =
(126 + 36,05)+13,214 =
(678,27+14,02)+2819,1 =
 3497,37 - 678,27 =
Bài 113/50 (Sgk)
a) 39.47 = 1833
b) 15,6 . 7,02 = 109,512
c) 1833. 3,1 = 5682,3
d) 109,512 . 5,2 = 569,4624
 (3,1 . 47) . 39 =
 (15,6. 5,2) .7,02 =
 5682,3 : (3,1.47) =
 Bài 114/50 (Sgk) Tính:
= 
 = 
Bài 119/23 (Sbt)
Tính một cách hợp lý
	4. Củng cố: Từng phần ( 5’)
	5. Hướng dẫn : ( 2’)
	- Ôn lại các kiến thức và bài tập trong chương 3
	- Tiết 93, làm bài tập 45 phút
 Ngày soạn: 30/3/2011
 Ngày giảng: ../4/2011
 Tiết 94: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ 
 CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
I. Mục tiêu bài học:
	* Kiến thức:- HS nhận biết và hiểu qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	* Kỹ năng:- Có kỹ năng vận dụng qui tắc đó để tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	- Có ý thức áp dụng qui tắc này để giải một số bài toán thực tiễn.
 * Thái độ: Học tập tích cực, yêu thích môn học
 * Xác định kiến thức trọng tâm:
 Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước, làm được bài tập. 
II. Chuẩn bị: 
GV: SGK, SBT, phấn màu, bảng phụ, ? SGK, qui tắc, bài tập củng cố, sơ đồ...
HS: SGK, Máy tính bỏ túi
III. Tổ chức các hoạt động học tập:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Kiểm tra bài cũ:
*Đặt vấn đề: Lớp 6A1 có 36 học sinh, Trong đó học sinh nam chiếm 1/6 số học sinh của lớp. Vậy số học sinh nam được tính như thế nào? Ta vào bài hôm nay “Tìm giá trị phân số của một số cho trước”
	3. Bài mới:	
Các hoạt động của Thầy và trò
Nội dung
 Hoạt động 1: (10’)
GV: Treo bảng phụ ghi sẵn sơ đồ
Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân
20
.4
 :5
 :5
 .4
20. 
Từ cách làm trên, hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống:
Khi nhân một số tự nhiên với một phân số ta có thể:
- Nhân số này với  rồi lấy kết quả ..
Hoặc: 
- Chia số này cho.. rồi lấy kết quả 
HS: 
20
.4
80
 :5
16
 :5
4
 .4
16
- Nhân số này với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu số. Hoặc:
- Chia số này cho mẫu số rồi lấy kết quả nhân với tử.
 Hoạt động 2: ( 10’)
GV: Treo đề bài ghi bảng phụ yêu cầu HS đọc.
Hỏi: Đề bài cho biết gì? Và yêu cầu điều gì?
HS: Cho biết:
 số HS thích đá bóng
60 % số HS thích chơi đá cầu
 số HS thích chơi bóng bàn
 số HS thích chơi bóng chuyền
Yêu cầu: Tính số HS thích bóng đá? đá cầu? bóng bàn? bóng chuyền?
GV: Treo bảng phụ ghi tóm tắt đề cho HS quan sát => HS dễ dàng nắm bắt yêu cầu đề bài.
Hỏi: Muốn tìm số HS thích đá bóng ta làm như thế nào?
HS: Ta tìm của 45 HS bằng cách lấy 45 chia cho 3 rồi nhân kết quả cho 2 được 30 HS.
GV: Ta có thể làm một trong hai cách thực hiện ở sơ đồ đã hoàn thành trên.
GV: Tương tự, em hãy tính 60% số HS thích chơi đá cầu? (gợi ý: Viết 60% dưới dạng phân số để dễ tính).
HS: 45. 60% = 45. = 27 HS
GV: Từ cách giải trên hãy làm ?1.
HS: Lên bảng trình bày.
Hoạt động 3: (20’)
GV: Giới thiệu cách làm trên chính là tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Hỏi: Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm như thế nào?
HS: Ta lấy số cho trước nhân với phân số đó.
GV: Một cách tổng quát, muốn tìm của số b cho trước ta làm như thế nào?
HS: Phát biểu như SGK.
GV: Cho HS đọc quy tắc trên màn hình.
- Lưu ý: m, n N, n ≠ 0
Giải thích công thức của b chính là . b
- Cho ví dụ yêu cầu HS lên bảng thực hiện:
- Liên hệ thực tế: bài toán trên nhằm nhắc nhở các em ngoài việc học tập ta cần phâỉ tham gia hoạt động TDTT để rèn luyện sức khỏe tốt hơn.
GV: Cho HS làm ?2
Lưu ý: HS cần xác định đúng trong bài tập là phân số nào? số b là số nào? và hiểu rằng số b có thể là: số nguyên, phân số, số thập phân, phần trăm, hỗn số
GV: Để trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài "tính nhẩm 75% của 25 như thế nào?" ta làm bài 116/51 SGK.
- Yêu cầu so sánh 16% . 25 vả 25% . 16?
HS: 16% . 25 = . 25 = 
25% . 16 = . 16 = 
=> 16% . 25 = 25% . 16
Nhận xét: Muốn tính 16% của 25 ta có thể tính 25% của 16 việc tính toán sẽ dễ dàng hơn.
GV: Dựa vào nhận xét, tính câu a, b
HS: Lên bảng trình bày.
GV: Lưu ý 25% = ; 50% = 
1. Củng cố qui tắc nhân một số tự nhiên với một phân số. 
1. Ví dụ: (SGK)
Giải: 
Số HS thích bóng đá là:
45 . = 30 (HS)
Số HS thích đá cầu là:
45 . 60% = 45 . = 27 (HS)
Số HS thích bóng bàn là:
45 . = 10 (HS)
Số HS thích bóng chuyền là:
45 . = 12 (HS)
- Làm ?1
2. Quy tắc: (SGK)
 - Làm ?2
	4. Củng cố: ( 3’)
	- Nhắc lại quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	- Bài tập: Làm bài 115/51 SGK
	5. Hướng dẫn: ( 2’)
	- Học thuộc quy tắc.
	- Làm bài tập 117 – 125/52, 53 SGK.
	- Mang máy tính bỏ túi tiết sau thực hành.
Ngày soạn: 1/4/2011
Ngày giảng: ../4/2011
TiÕt 95: LuyÖn tËp
I.Môc tiªu bµi häc:
 *KiÕn thøc:- HS hiÓu ý nghÜa vÒ gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè, biÕt t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè mét c¸ch thµnh th¹o.
 *Kü n¨ng:- RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông tÝnh to¸n hîp lý chÝnh x¸cvµ vËn dông thùc tÕ.
 - RÌn luyÖn kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh.
 * Thái độ: Học tập tích cực, yêu thích môn học
 * Xác định kiến thức trọng tâm:
 Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước, làm được bài tập thµnh th¹o 
II.ChuÈn bÞ:
GV: Sgk;shd b¶ng phô phÊn mµu.
HS: SGK, m¸y tÝnh bo tói
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
¤n ®Þnh tæ chøc
KiÓm tra bµi cò: (5’) 
 1, Nªu QT t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè?
 *§Æt vÊn ®Ò: Ta ®· biÕt tÝnh gi¸c trÞ ph©n sè cña mét sè, H«m nay ta luyÖn tËp.
 3.Bµi míi:
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
2, Lµm BT 118?
Dòng cho tuÊn?
TuÊn cßn l¹i?
QT: (SGK)
 Bµi 118: 7’
a, Dòng cho tuÊn:
 (viªn bi)
b, TuÊn cßn l¹i :
 21 – 9 = 12 (viªn bi)
C2, TuÊn cßn l¹i 
 4/7 cña 21 b»ng 12(viªn bi)
◈ H­íng dÉn sö dông m¸y tÝnh!(GV ®äc lÖnh HS bÊm m¸y tÝnh)
◐ C¸c em bÊm m¸y råi ®äc kq !
◐ Qu·ng ®­êng xe löa ®· ®i ®­îc lµ bao nhiªu?
◐ Xe löa c¸ch H¶i Phßng Lµ?
◐ §Ó tÝnh l­îng hµnh cÇn thiÕt ta lµm thÕ nµo ?
◐ T­¬ng tù tÝnh l­îng ®­êng muèi ?
◐H­íng dÉn bÊm m¸y!
◐ lµm bµi 123? 
Bµi120: Sö dông m¸y tÝnh. 7’
VD: (SGK)
BT:
 Bµi 121: 7’
Qu·ng ®­êng xe löa ®· ®i ®­îc lµ:
 (km)
Xe löa c¸ch H¶i Phßng Lµ:
 120 – 72 = 48 (km)
Bµi 122: 7’
* L­îng hµnh lµ: (kg)
*L­îng ®­êng lµ: kg
* L­îng muèi lµ: (kg)
Bµi 124: Sö dông m¸y tÝnh 7’
Gi¸ B, C, E ®óng , GÝa A, D sai
4.Cñng cè:(3’)
Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c néi dung võa ch÷a.
5.H­íng dÉn (2’)
* Xem l¹i c¸c bµi tËp ®É lµm ë líp.
* Lµm BT cßn l¹i.

Tài liệu đính kèm:

  • docLUYỆN TẬP C￁C PH￉P TᅪNH.doc