Giáo án lớp 8 môn Hình học - Tuần 12 - Tiết 24: Ôn tập chương I

Giáo án lớp 8 môn Hình học - Tuần 12 - Tiết 24: Ôn tập chương I

-Kiến thức: HS được hệ thống lại các kiến thức cơ bản về các tứ giác đã học trong chương (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết).

- Giúp HS thấy được mối quan hệ giữa các tứ giác đã học, góp phần rèn luyện tư duy biện chứng cho HS.

- Kĩ năng: HS được vận dụng các kiến thức cơ bản để giải bài tập có dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình và điều kiện của hình.

 - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tư duy logic, phân tích, tổng hợp.

 

doc 110 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 23/05/2017 Lượt xem 1168Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 8 môn Hình học - Tuần 12 - Tiết 24: Ôn tập chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy : 
Tuần :	12 Tiết : 24
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU :
-Kiến thức: HS được hệ thống lại các kiến thức cơ bản về các tứ giác đã học trong chương (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết). 
- Giúp HS thấy được mối quan hệ giữa các tứ giác đã học, góp phần rèn luyện tư duy biện chứng cho HS.
- Kĩ năng: HS được vận dụng các kiến thức cơ bản để giải bài tập có dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình và điều kiện của hình.
 - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tư duy logic, phân tích, tổng hợp.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- GV : Thước, êke, compa, bảng phụ (vẽ sẵn hình 79 sGV).
- HS : Ôn tập kiến thức chương I, trả lời câu hỏi sgk (trang 110), 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/	Ổn định tổ chức:
2/	Kiểm tra bài cũ: lồng vào ôn tập
3/ 	Bài mới : 
Họat động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Ôn tập lí thuyết
- Nhắc lại các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông?
- GV nhắc lại định nghĩa như sgk 
Viết lại định nghĩa theo sơ đồ tóm tắt lên bảng 
- Hãy nêu ra các tính chất về góc, cạnh, đường chéo của các hình? 
- Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân,hình bình hành,hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông?
1.Định nghĩa về các tứ giác: 
 2cạnh đối // là hthang 
 các cạnh đối // là hbh 
Tgiác có 4góc vuông là hcn 
 4cạnh bnhau là hthoi
 4góc v^g và 4cạnh = 
 nhau là hvuông 
2. Tính chất của các tứ giác :
(bảng phụ)
3. Dấu hiệu nhận biết các loại tứ giác : 
(bảng phụ hình 79 sGV)
Hoạt động 2 : Ôn tập bài tập
Bài 88 trang 111 SGK 
- Treo bảng phụ ghi đề
- Gọi HS lên bảng vẽ hình 
- Yêu cầu HS nêu GT-KL
- Muốn EFGH là hình chữ nhật, hình thoi thì ta cần điều gì ? 
- Gọi HS lên bảng chứng minh 
EFGH là hình bình hành 
- Cả lớp cùng làm bài 
- Cho HS khác nhận xét 
- Muốn hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ta cần gì?
- Khi đó thì AC và BD như thế nào ? Giải thích ? 
- Vậy điều kiện để AC và BD là gì thì hình bình hành EFGH là hình chữ nhật? 
- Muốn EFGH là hình thoi phải thêm đk gì ?
GV : hbh EFGH là hình vuông phải thêm đk gì ?
GV: EFGH là hình chữ nhật và hình thoi khi nào?
 Gv: Gọi 2 hs lên bảng trình bày câu b và c.
Bài 89 trang 111 SGK 
- Treo bảng phụ ghi đề bài 
- Bài toán cho biết gì và y/c làm gì? 
- Cho HS lên bảng vẽ hình và viết gt- kl.
- Muốn chứng minh E đối xứng với M qua AB ta phải chứng minh điều gì ? 
- Muốn AB là trung trực của EM ta cần điều gì ?
- Cho HS lên bảng chứng minh 
- Các tứ giác AEMC , AEBM là hình gì ? 
Vì sao ?
- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm
Bài 88 trang 111 SGK 
 H
G
F
E
D
C
B
A
a/ EFGH là hbh
ta có HG // AC; EF // AC
 HG = AC; EF = AC
HG // EF; HG = EF.
=>Tứ giác EFGH là hình bình hành ( dhnb )
Để EFGH là hcn phải có thêm đk:
 EH ^ EF.
AC ^ BD (vì EH // BD; EF // AC)
Vậy đk 2 đường chéo của ABCD vuông góc với nhau.
b/ EFGH trở thành hình thoi
ó EF = EH
=> AC = BD
c/ hbh EFGH là hình vuông 
ó EFGH là hcn và EFGH là hình thoi.
ó AC ^ BD và AC = BD.
Bài 89 trang 111 SGK 
E
D
M
C
B
A
a/ MD là đtb của DABC
MD // AC
Mà AC ^ AB 
Nên MD ^ AB.
Ta có AB là đường trung trực của ME.
Nên E đối xứng M qua AB.
b/ Ta có ME // AC, 
ME = AC (vì cùng = 2DM)
nên AEMC hbh
* AEBM là hình thoi
4/	Kiểm tra đánh giá: lồng vào ôn tập 
5/	Hướng dẫn ở nhà:
- Xem lại các bài tập đã giải
- BTVN: 89c, d/ 111/ sgk
- Tiết sau kiểm tra một tiết.
***********************
Ngày soạn: . Ngày dạy : 
Tuần :	 Tiết : 25
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU :
 - Kiến thức: Qua kiểm tra đánh giá mức độ nắm kiến thức của tất cả các đối tượng HS. 
 - Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập cụ thể, kiểm tra kĩ năng vẽ hình cũng như là cách trình bày một bài toán cm hình học. Có thể phân loại đối tượng, để có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh phương pháp dạy cho hợp lí hơn.
 - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, thẩm mỹ khi trình bày bài.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- GV : Đề kiểm tra 
- HS : Ôn tập kiến thức chương I. 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I 
MÔN HÌNH HỌC 8 NĂM HỌC 2011 . Ngày dạy : - 2011
 	Thời gian: 45 phút.
 A/ MA TRẬN:
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Tổng số
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Tam giác
1
0,5 đ
1
0,5 đ
1
0,5đ
1
0,5 đ
Tứ giác
1
0,5 đ
2
1 đ
4
2 đ
2
1,5 đ
2
1,5 đ
5
2,5 đ
6
6,5 đ
Đối xứng tâm
2
2,5 đ
2
2,5 đ
Tổng cộng
Số câu
2
2
4
5
2
6
9
Số điểm
1đ
1 đ
2đ
4,5đ
1,5 đ
3,0đ
7,0đ
 B/ ĐỀ BÀI: 
I/ Trắc nghiệm: (3điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
1/ Cho hình vẽ. Tứ giác EAMB là:
a/ hình thang
b/ hình bình hành
c/ hình thoi
d/ Cả a, b, c đều đúng
2/ Tứ giác ABCD có . Góc D bằng :
a/ 780	b/ 900	c/ 680	d/ 880
3/ Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là :
a/ hình bình hành	b/ hình thang cân	c/ hình chữ nhật	d/ hình thoi.
4/ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là :
a/ hình thang cân	b/ hình vuông	c/ hình chữ nhật	d/ hình thoi.
5/ Một hình thang có hai đáy là 3,4 cm và 4,6 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là :
a/ 8cm	b/ 4cm	c/ 2,2cm	d/ 5cm
6/ Tam giác ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến và BC = 9cm. Độ dài AM = 
a/ 4cm	b/ 4,5cm	c/ 5cm	d/ 6cm.	
II/ Tự luận: (7điểm)
Câu 1: Cho ba điểm A , B , C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng A’B’ đối xứng với đoạn thẳng AB qua điểm C .
Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng của M qua I .
a/ Tứ giác AMBN là hình gì ? Vì sao ?
b/ Tứ giác ACMN là hình gì ? Vì sao ?
c/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMBN là hình vuông. Minh họa bằng hình vẽ?
C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
 I/ Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
d
c
a
d
b
b
 II/ Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: Vẽ đúng hình 2 điểm.
Câu 2 : ( 5 điểm )
 Vẽ đúng hình ( 0,75 đ )
HS viết được:
 a/ IA = IB (gt) ; IM = IN ( t/c đối xứng ) ( 1 đ )
 ABC cân có AM là trung tuyến nên cũng là đường cao , đường phân giác. Do đó ( 0,5 đ )
 Vậy AMBN là hình chữ nhật. ( 0,25 đ )
b/ BM = MC ( t/c trung tuyến ) ( 0,25 đ )
 NA = BM (t/c hình chữ nhật ) ( 0,25 đ )
 NA = MC . ( 0,25 đ )
 Mà NA // MC ( vì NA // BM ) ( 0,25 đ )
Vậy ACMN là hình bình hành. ( 0,25 đ )
c/ Để AMBN là hình vuông thì 
 ( 0,25 đ )
mà (cm trên) nên ( 0,25 đ )
 Vậy ABC phải là tam giác vuông cân. ( 0,25 đ )
 Vẽ đúng hình minh họa ( 0,25 đ )
 Dùng từ ngữ lý luận hợp lý , trình bày đẹp ( 0,25 đ )
5/	Hướng dẫn ở nhà:
Xem lại các kiến thức đã học.
Xem lại khái niệm tứ giác và tứ giác lồi, hình có tâm đối xứng, hình có trục đối xứng.
N/c bài 1 chương II trước.
Ngày soạn: . Ngày dạy : 
Tuần :	Tiết : 26
 Chương II : ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 
§1. ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU 
I. MỤC TIÊU :
- Kiến thức: HS nắm được khái niệm đa giác lồi, đa giác đều.
- HS biết cách tính tổng số đo các góc của một đa giác. 
- Biết vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của một đa giác đều. 
- HS biết sử dụng phép tương tự để xây dựng khái niệm đa giác lồi, đa giác đều từ những khái niệm tương ứng đã biết về tứ giác.
- Qua vẽ hình và quan sát hình vẽ, HS biết cách qui nạp để xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.
-Kĩ năng: Vẽ được và nhận biết một số đa giác lồi, một số đa giác đều. 
- Thái độ: Kiên trì trong suy luận; cẩn thận; chính xác trong vẽ hình. 
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- GV : Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc,bảng phụ. 
- HS : Ôn định nghiã tứ giác, tứ giác lồi xem trước chương II. 
- Phương pháp : Đàm thoại, qui nạp 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/	Ổn định tổ chức:
2/	Kiểm tra bài cũ: không
3/ 	Bài mới : 
Họat động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Giới thiệu chương
- GV giới thiệu chương II, bài học §1 và ghi bảng
- Trong chương I ta được n/c về tứ giác. Vậy thế nào là một tứ giác, tứ giác lồi là gì?
- Vậy thì tam giác và tứ giác gọi chung là gì thì trong tiết này chúng ta cùng nghiên cứu.
Hoạt động 2 : Khái niệm về đa giác
- Treo bảng phụ vẽ hình 112 –117 
- Giới thiệu t/c của các đoạn thẳng, và các yếu tố đỉnh, cạnh của 2 đa giác H114, H117 
- Nêu ?1 cho HS thực hiện 
- Tương tự như tứ giác lồi hình nào trên bảng là đa giác lồi? 
- Thế nào là đa giác lồi? 
- Tai sao các hình ở hình 112; 113; 114 không phải là đa giác lồi. 
- Treo hình vẽ 119 sgk cho HS thực hiện ?3
- Nói thêm: đa giác có n đỉnh (n³ 3) gọi là hình n-giác hay n-cạnh, với n = 3, 4,, 9, 10 gọi là gì?
1) Khái niệm về đa giác :
?1 
2đoạn thẳng AE, ED có 1 điểm chung lại cùng nằm trên 1 đường thẳng
 Định nghĩa: (sgk)
 Đa giác ABCDE
Các đỉnh: A,B,C,D,E
Các cạnh: AB, BC, CD, DE, EA
Các đường chéo: AC, AD, BD, BE, CE
Các góc: 
Hoạt động 3: : Đa giác đều
- Treo bảng phụ vẽ hình 120 
- Giới thiệu: đây là các ví dụ về đa giác đều
- Hỏi: Thế nào là đa giác đều? 
GV nhắc lại định nghĩa và ghi bảng
- Nêu ?4 cho HS thực hiện 
- Mỗi đa giác đều trong hình 120 có mấy trục đối xứng ? Có mấy tâm đối xứng? 
GV chốt lại và vẽ vào hình cho HS thấy rõ hơn
2) Đa giác đều : 
Định nghiã: Đa giác đều là đa giác có tất cả cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau 
4/	Kiểm tra đánh giá:
- Trong các lọai hình được học đa giác nào có các cạnh bằng nhau nhưng không phải là đa giác đều?
- Đa giác có các góc bằng nhau nhưng không phải là đa giác đều? 
- Cho HS khác nhận xét 
- Treo bảng phụ vẽ sẵn bài 4
- Gọi HS lên bảng làm 
- Gv gợi ý cho hs cách tìm số đường chéo xuất phát từ một đỉnh, số tam giác tạo thành, tổng số đo các góc của đa giác n cạnh.
Bài 2 trang 115 SGK
Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau 
a) Có tất cả các cạnh bằng nhau 
b) Có tất cả các góc bằng nhau
Bài 4 trang 115 SGK
Đa giác n cạnh 
Số cạnh 
4
5
6
n
Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh 
1
2
3
n – 3 
Số tam giác tạo thành 
2
3
4
n– 2 
Tổng số đo các góc của một đa giác 
2.180 = 3600 
3.1800 = 5400
4.1800 = 7200
(n – 2).1800 
5/	Hướng dẫn ở nhà:
- Thuộc định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều
- Giải bài tập 1, 3, 5 SGK 
 - Xem trước bài “Diện tích hình chữ nhật”
 - Xem lại công thức tính số đo tổng các góc của một đa giác, số đo 1 góc của đa giác đều.
Ngày soạn: . Ngày dạy : 
Tuần :	 Tiết : 27
 §2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT-LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
 - Kiến thức: HS nắm công thức tín ...  gi¸c ®Òu b»ng nhau H lµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®Òu ABC b¸n kÝnh HC = R = 
 BiÕt AB = R S
A
C
I
H
B
*H§3: Cñng cè
Ch÷a bµi tËp 40/121
*H§4: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Lµm c¸c bµi tËp: 41, 42, 43 sgk
1) C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh 
- TÝnh ®­îc S cña c¸c tam gi¸c ®ã b»ng c«ng thøc
- Sxq = tæng diÖn tÝch c¸c mÆt bªn
?a. Lµ 4 mÆt, mçi mÆt lµ 1 tam gi¸c c©n
= 12 cm2
4. 4 = 16 cm2
12 . 4 = 48 cm2
DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp tø gi¸c ®Òu:
DiÖn tÝch mçi tam gi¸c lµ: 
Sxq cña tø gi¸c ®Òu:
S Xq = p. d
Sxq = 4. = = P. d
C«ng thøc: SGK/ 120
 p: Nöa chu vi ®¸y
d: Trung ®o¹n h×nh chãp ®Òu
* DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh chãp ®Òu:
Stp = Sxq + S®¸y
Bµi 43 a/ SGK: S Xq = p. d = = 800 cm2
Stp = Sxq + S®¸y= 800 + 20 . 20 = 1200 cm2
2) VÝ dô:
H×nh chãp S.ABCD ®Òu nªn b¸n kÝnh ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®Òu lµ R 
 Nªn AB = R = = 3 ( cm)
* DiÖn tÝch xung quanh h×nh h×nh chãp :
 Sxq = p.d = ( cm2)
A
C
S
B
D
H
* Ch÷a bµi tËp 40/121
+ Trung ®o¹n cña h×nh chãp ®Òu: 
 SM2 = 252 - 152 = 400 SM = 20 cm
+ Nöa chu vi ®¸y: 30. 4 : 2 = 60 cm
+ DiÖn tÝch xung quanh h×nh h×nh chãp ®Òu:
 60 . 20 = 1200 cm2
+ DiÖn tÝch toµn phÇn h×nh chãp ®Òu:
 1200 + 30.30 = 2100 cm2
HS ghi BTVN
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
c
TiÕt 65
ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu
I- Môc tiªu:
-Tõ m« h×nh trùc quan, GV gióp HS n¾m ch¾c c«ng thøc tÝnh Vcña h×nh chãp ®Òu.
- RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh thÓ tÝch h×nh chãp . Kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt c¸c yÕu tè cña h×nh chãp ®Òu qua nhiÒu gãc nh×n kh¸c nhau. Kü n¨ng vÏ h×nh chãp.
- Gi¸o dôc cho HS tÝnh thùc tÕ cña c¸c kh¸i niÖm to¸n häc.
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: 
- GV: M« h×nh h×nh h×nh chãp ®Òu, vµ h×nh l¨ng trô ®øng. Dông cô ®o l­êng
- HS: C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh l¨ng trô ®øng
Iii- tiÕn tr×nh bµi d¹y:
A- Tæ chøc:
B- KiÓm tra bµi cò:
- Ph¸t biÓu c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh l¨ng trô ®øng. ¸p dông tÝnh chiÒu cao cña h×nh l¨ng trô ®øng tø gi¸c ®Òu cã dung tÝch lµ 3600 lÝt vµ c¹nh h×nh vu«ng cña ®¸y lµ 3 m
C- Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV 
Ho¹t ®éng cña HS
* H§1: Giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu
- GV: ®­a ra h×nh vÏ l¨ng trô ®øng tø gi¸c vµ nªu mèi quan hÖ cña thÓ tÝch hai h×nh l¨ng trô ®øng cã ®¸y lµ ®a gi¸c ®Òu vµ mét h×nh chãp ®Òu cã chung ®¸y vµ cïng chiÒu cao
- GV: Cho HS lµm thùc nghiÖm ®Ó chøng minh thÓ tÝch cña hai h×nh trªn cã mèi quan hÖ biÓu diÔn d­íi d¹ng c«ng thøc
Vchãp ®Òu = S. h 
+ S: lµ diÖn tÝch ®¸y
+ h: lµ chiÒu cao
* Chó ý: Ng­êi ta cã thÓ nãi thÓ tÝch cña khèi l¨ng trô, khèi chãp thay cho khèi l¨ng trô, khèi chãp 
* H§2: C¸c vÝ dô
* VÝ dô 1: sgk
* VÝ dô 2:
TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp tam gi¸c ®Òu chiÒu cao h×nh chãp b»ng 6 cm, b¸n kÝnh ®­êng trßn ngo¹i tiÕp lµ 6 cm
* H§3: Tæ chøc luyÖn tËp
* VÏ h×nh chãp ®Òu 
- VÏ ®¸y, x¸c ®Þnh t©m (0) ngo¹i tiÕp ®¸y
- VÏ ®­êng cao cña h×nh chãp ®Òu
- VÏ c¸c c¹nh bªn ( Chó ý nÐt khuÊt)
*H§4: Cñng cè
ch÷a bµi 44/123
a) HS ch÷a 
b) Lµm bµi tËp sau
+ §­êng cao cña h×nh chãp = 12 cm; AB = 10 cm
TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu?
+ Cho thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu 18 cm3 C¹nh AB = 4 cm TÝnh chiÒu cao h×nh chãp?
S
B
D
H
 C
 A
*H§5: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Lµm c¸c bµi tËp 45, 46/sgk
- Xem tr­íc bµi tËp luyÖn tËp
1) ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu
A'
S
D'
B'
A
B
C
D
C'
HS vÏ vµ lµm thùc nghiÖm rót ra CT tÝnh V h×nh chãp ®Òu 
 Vchãp ®Òu = S. h 
- HS lµm vÝ dô
+ §­êng cao cña tam gi¸c ®Òu: ( 6: 2). 3 = 9 cm
C¹nh cña tam gi¸c ®Òu: a2 - = h
a = 2. h . = 10,38 cm
- HS lµm viÖc theo nhãm
* §­êng cao cña tam gi¸c
AB 
* DiÖn tÝch ®¸y:
* ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu 
V = 
*Ta cã: 
Ngµy so¹n: 
Ngµy gi¶ng:
c
TiÕt 66
«n tËp ch­¬ng IV
I- Môc tiªu:
- GV gióp h/s n¾m ch¾c kiÕn thøc cña ch­¬ng: h×nh chãp ®Òu, H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô - c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch cña c¸c h×nh 
- RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh diÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch c¸c h×nh . Kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt c¸c yÕu tè cña c¸c h×nh qua nhiÒu gãc nh×n kh¸c nhau. Kü n¨ng vÏ h×nh kh«ng gian.
- Gi¸o dôc cho h/s tÝnh thùc tÕ cña c¸c kh¸i niÖm to¸n häc.
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: 
- GV: M« h×nh h×nh c¸c h×nh 
- Bµi tËp
- HS: c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch c¸c h×nh ®· häc - Bµi tËp
Iii- tiÕn tr×nh bµi d¹y:
A- Tæ chøc:
B- Bµi míi:
1) HÖ thèng hãa kiÕn thøc c¬ b¶n
H×nh
Sxung quanh
Stoµn phÇn
ThÓ tÝch
D1
C1
B1
C
 A1
 D 
 A	
 * L¨ng trô ®øng
 - C¸c mÆt bªn lµ
 B h×nh ch÷ nhËt
 - §¸y lµ ®a gi¸c
* L¨ng trô ®Òu: L¨ng trô ®øng ®¸y lµ ®a gi¸c ®Òu
Sxq = 2 p .h
P: Nöa chu vi ®¸y
h: chiÒu cao
Stp= Sxq + 2 S®¸y 
V = S. h
S: diÖn tÝch ®¸y
h: chiÒu cao
 B C
 F G
A D
E H
* H×nh hép ch÷ nhËt: H×nh cã 6 mÆt lµ h×nh ch÷ nhËt
Sxq= 2(a+b)c
a, b: 2 c¹nh ®¸y
c: chiÒu cao
Stp=2(ab+ac+bc)
V = abc
A'
S
D'
B'
A
B
C
D
C'
* H×nh lËp ph­¬ng: H×nh hép ch÷ nhËt cã 3 kÝch th­íc b»ng nhau. C¸c mÆt bªn ®Òu lµ h×nh vu«ng
Sxq= 4 a2
a: c¹nh h×nh lËp ph­¬ng
Stp= 6 a2
V = a3
S
B
D
H
C
 A
Chãp ®Òu: MÆt ®¸y lµ ®a gi¸c ®Òu
Sxq = p .d
P: Nöa chu vi ®¸y
d: chiÒu cao mÆt bªn
( trung ®o¹n)
Stp= Sxq + S®¸y
V = S. h
S: diÖn tÝch ®¸y
h: chiÒu cao
2) LuyÖn tËp
- GV: Cho HS lµm c¸c bµi sgk/127, 128
* Bµi 51: HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi
a) Chu vi ®¸y: 4a. DiÖn tÝch xung quanh lµ: 4a.h
 DiÖn tÝch ®¸y: a2. DiÖn tÝch toµn phÇn: a2 + 4a.h
b) Chu vi ®¸y: 3a. DiÖn tÝch xung quanh lµ: 3a.h
 DiÖn tÝch ®¸y: . DiÖn tÝch toµn phÇn: + 3a.h
c) Chu vi ®¸y: 6a. DiÖn tÝch xung quanh lµ: 6a.h
 DiÖn tÝch ®¸y: .6. DiÖn tÝch toµn phÇn: .6 + 6a.h
C- Cñng cè: Lµm bµi 52* §­êng cao ®¸y: h = 
* DiÖn tÝch ®¸y: * ThÓ tÝch : V = . 11,5
D- H­íng dÉn vÒ nhµ
	¤n l¹i toµn bé ch­¬ng tr×nh h×nh ®· häc
	Giê sau «n tËp.
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
c
TiÕt 67
«n tËp cuèi n¨m
I- Môc tiªu bµi d¹y:
- GV gióp HS n¾m ch¾c kiÕn thøc cña c¶ n¨m häc
- RÌn luyÖn kü n¨ng chøng minh h×nh vµ tÝnh diÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch c¸c h×nh . Kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt c¸c yÕu tè cña c¸c h×nh qua nhiÒu gãc nh×n kh¸c nhau. Kü n¨ng vÏ h×nh kh«ng gian.
- Gi¸o dôc cho HS tÝnh thùc tÕ cña c¸c kh¸i niÖm to¸n häc.
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: 
- GV: HÖ thèng hãa kiÕn thøc cña c¶ n¨m häc. Bµi tËp
- HS: C«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch c¸c h×nh ®· häc - Bµi tËp
Iii- tiÕn tr×nh bµi d¹y:
A- Tæ chøc:
B- Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
*H§1 : KiÕn thøc c¬ b¶n cña kú II
1. §a gi¸c - diÖn tÝch ®a gi¸c
- §Þnh lý TalÐt : ThuËn - ®¶o
- TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña tam gi¸c
- C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña 2 tam gi¸c 
- C¸c TH ®ång d¹ng cña 2 tam gi¸c vu«ng
+ C¹nh huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng
+ = k ; = k2
2. H×nh kh«ng gian
- H×nh hép ch÷ nhËt
- H×nh l¨ng trô ®øng
- H×nh chãp ®Òu vµ h×nh chãp côt ®Òu
- ThÓ tÝch cña c¸c h×nh
*H§2: Ch÷a bµi tËp
Cho tam gi¸c ABC, c¸c ®­êng cao BD, CE c¾t nhau t¹i H. §­êng vu«ng gãc víi AB t¹i B vµ ®­êng vu«ng gãc víi AC t¹i C c¾t nhau ë K. Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC.Chøng minh: 
a) 
b) HE.HC = HD.HB 
c) H, M, K th¼ng hµng.
d) Tam gi¸c ABC ph¶i cã thªm ®iÒu kiÖn g× th× tø gi¸c BHCK lµ h×nh thoi? Lµ h×nh ch÷ nhËt? 
§Ó CM ta ph¶i CM g× ?
§Ó CM: HE. HC = HD. HB ta ph¶i CM 
g× ?
§Ó CM: H, M, K th¼ng hµng ta ph¶i CM 
g× ?
 Tø gi¸c BHCK lµ h×nh b×nh hµnh
H×nh b×nh hµnh BHCK lµ h×nh thoi khi nµo ? 
H×nh b×nh hµnh BHCK lµ h×nh ch÷ nhËt khi nµo ? 
*H§3: Cñng cè
-GV: H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ
*H§4: H­íng dÉn vÒ nhµ
- ¤n l¹i c¶ n¨m
- Lµm tiÕp bµi tËp phÇn «n tËp cuèi n¨m
- HS nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch ®a gi¸c
-Nªu §Þnh lý TalÐt : ThuËn - ®¶o
- HS nh¾c l¹i 3 tr­êng hîp ®ång d¹ng cña 2 tam gi¸c ?
- C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña 2 tam gi¸c 
vu«ng?
+ C¹nh huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng
 A
 E D
 H
 B M C
 K
HS vÏ h×nh vµ chøng minh.
a)XÐt vµ cã: 
 chung 
=> (g-g)
b) XÐt vµ cã : 
( ®èi ®Ønh)
=>( g-g)
=>
=> HE. HC = HD. HB
c) Tø gi¸c BHCK cã : 
BH // KC ( cïng vu«ng gãc víi AC) 
CH // KB ( cïng vu«ng gãc víi AB)
Tø gi¸c BHCK lµ h×nh b×nh hµnh. 
HK vµ BC c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng. 
H, M, K th¼ng hµng. 
d) H×nh b×nh hµnh BHCK lµ h×nh thoi 
óHM BC.
V× AH BC ( t/c 3 ®­êng cao) 
=>HM BC 
ó A, H, M th¼ng hµng 
óTam gi¸c ABC c©n t¹i A. 
*H×nh b×nh hµnh BHCK lµ h×nh ch÷ nhËt 
ó
ó
( V× tø gi¸c ABKC ®· cã )
ó Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A.
Ngµy so¹n:
 Ngµy gi¶ng:
Tiết 68.«n tËp cuèi n¨m (tiÕp)
I- Môc tiªu:
- GV gióp h/s n¾m ch¾c kiÕn thøc cña c¶ n¨m häc
- RÌn luyÖn kü n¨ng chøng minh h×nh vµ tÝnh diÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch c¸c h×nh . Kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt c¸c yÕu tè cña c¸c h×nh qua nhiÒu gãc nh×n kh¸c nhau. Kü n¨ng vÏ h×nh kh«ng gian.
- Gi¸o dôc cho h/s tÝnh thùc tÕ cña c¸c kh¸i niÖm to¸n häc.
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: 
- GV: HÖ thèng hãa kiÕn thøc cña c¶ n¨m häc 
- Bµi tËp
- HS: c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch c¸c h×nh ®· häc - Bµi tËp
Iii- tiÕn tr×nh bµi d¹y:
A- Tæ chøc:
B- Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
*H§1:LuyÖn tËp 
1) Ch÷a bµi 3/ 132
- GV: Cho HS ®äc kü ®Ò bµi - Ph©n tÝch bµi to¸n vµ th¶o luËn ®Õn kÕt qu¶
Gi¶i
Ta cã: BHCK lµ HBH Gäi M lµ giao ®iÓm cña 2 ®­êng chÐo BC vµ HK
a) BHCK lµ h×nh thoi nªn HM BC v× :
 AH BC nªn HM BC vËy A, H, M th¼ng hµng nªn ABC c©n t¹i A
b) BHCK lµ HCN BH HC CH BE
BH HC H, D, E trïng nhau t¹i A 
VËy ABC vu«ng c©n t¹i A
2) Ch÷a bµi 6/133
KÎ ME // AK ( E BC)
Ta cã: 
=> KE = 2 BK
=> ME lµ ®­êng trung b×nh cña ACK nªn: EC = EK = 2 BK
BC = BK + KE + EC = 5 BK 
=> 
( Hai tam gi¸c cã chung ®­êng cao h¹ tõ A)
3) Bµi tËp 10/133 SGK
§Ó CM: tø gi¸c ACC’A’ lµ h×nh ch÷ nhËt ta CM g× ? 
- Tø gi¸c BDD’B’ lµ h×nh ch÷ nhËt ta CM g× ? 
Cho HS tÝnh Sxq; Stp ; V h×nh ®· cho ?
*H§2: Cñng cè
- GV: nh¾c l¹i 1 sè pp chøng minh
- ¤n l¹i h×nh kh«ng gian c¬ b¶n:
+ H×nh hép ch÷ nhËt
+ H×nh l¨ng trô 
+ Chãp ®Òu
+ Chãp côt ®Òu
*H§3: H­íng dÉn vÒ nhµ
- ¤n l¹i toµn bé c¶ n¨m
-Lµm c¸c BT: 1,2,3,4,5,6,7,9/ SGK 
- Giê sau ch÷a bµi KT häc kúII
- HS ®äc bµi to¸n
- HS c¸c nhãm th¶o luËn
A
H
E
D
M
- Nhãm tr­ëng c¸c nhãm tr×nh bµy l¬× gi¶i
 B C
A
B
C
M
K
E
D
 B C
` A D 
 C’
 A’ D’
a)XÐt tø gi¸c ACC’A’ cã: 
AA’ // CC’ ( cïng // DD’ ) 
AA’ = CC’ ( cïng = DD’ ) 
Tø gi¸c ACC’A’ lµ h×nh b×nh hµnh. 
Cã AA’ (A’B’C’D’)=> AA’ A’C” 
=>gãc . VËy tø gi¸c ACC’A’ lµ h×nh ch÷ nhËt. 
CM t­¬ng tù => BDD’B’ lµ h×nh ch÷ nhËt. 
b) ¸p dông §L Pytago vµo tam gi¸c vu«ng ACC’ ta cã: 
AC’2 = AC2 +CC’2 = AC2 +AA’2 
Trong tam gi¸c ABC ta cã: 
AC2 = AB2 +BC2 = AB2 + AD2 
VËy AC’2 = AB2 + AD2+ AA’2 
c) Sxq= 2. ( 12 + 16 ). 25 = 1400 ( cm2 ) 
S®= 12 . 16 = 192 ( cm2 ) 
Stp= Sxq + 2S® = 1400 + 2. 192 = 1784 ( cm2)
V = 12 . 16 . 25 = 4800 ( cm3 ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an hinh hoc 8 nam 2012 chuan ktkn.doc