Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 16: Phép cộng các số nguyên

Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 16: Phép cộng các số nguyên

. MỤC TIÊU:

 HS được cũng cố kiến thức cơ bản và tìm hiểu một số kiến thức nâng cao về phép cộng các số nguyên.

 Hiểu sâu và nắm chắc các phép toàn về cộng các số nguyên làm cơ sở cho việc tiếp thu môn toán sau này.

 Bước đầu tập cho HS ý thức và lòng yêu thích học tập môn toán. Nâng cao kỹ năng tính toán.

II. CHUẨN BỊ:

 

doc 3 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 30/05/2016 Lượt xem 339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 16: Phép cộng các số nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 Số tiết: 2
Ngày soạn: 8/12/2008
Ngày dạy: 10/12/2008 /11/2008
PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN 
aµb 
I. MỤC TIÊU:
F HS được cũng cố kiến thức cơ bản và tìm hiểu một số kiến thức nâng cao về phép cộng các số nguyên.
F Hiểu sâu và nắm chắc các phép toàn về cộng các số nguyên làm cơ sở cho việc tiếp thu môn toán sau này.
F Bước đầu tập cho HS ý thức và lòng yêu thích học tập môn toán. Nâng cao kỹ năng tính toán.
II. CHUẨN BỊ:
	Ÿ GV: Soạn bài lên lớp, tài liệu tham khảo. Bảng phụ, phiếu học tập.
Ÿ HS: Thước thẳng, bảng nhóm.
	Ÿ Phương pháp: Đàm thoại + Hợp tác nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động 1: (15 phút) Nêu vấn đề và ôn tập
§ GV: Các em đã học và làm được các phép toàn cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa trong tập hợp các số tự nhiên. Hôm nay ta tiếp tục học các phép toán trên trong một tập hợp số mới. Đó là trong tập hợp các số nguyên . Trước hết ta hãy nhắc lại một số kiến thức đã học.
§ GV: Nêu câu hỏi để HS trả lời.
Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu ta phải làm như thế nào?
Nêu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.
Phép cộng các số nguyên có những tính chất nào?
- Yêu cầu HS lên bảng ghi các tính chất.
Viết công thức của phép trừ số nguyên a cho số nguyên b.
§ HS: Lắng nghe và chuẩn bị vào bài mới.
§ HS: Trả lời
1) Ta cộng hai già trị tuyệt đối rồi đặt trước kết quả dấu chung
2) Hai số nguyên đối nhau: Tổng bằng 0
- Hai số nguyên khác dầu không đối nhau: Tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối và đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
3) Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối và phân phối . . . .
4) a – b = a + (-b)
2. Hoạt động 2: (10 phút) Bổ sung và mở rộng kiến thức..
I. LÝ THUYẾT:
GV: Giới thiệu một số kiến thức mới.
HS: Tiếp thu kiến thức mới.
1) | a + b | = | a | + | b | khi a, b cùng dấu 
	hoặc khi a = 0 hoặc a = 0.
 | a + b | < | a | + | b | khi a, b khác dấu.
2) 
	VD: | 247 | = 247;	| -247 | = 247,	| 0 | = 0
3. Hoạt động 3: (45 phút) Bài tập.
II. BÀI TẬP:
Bài 1: Tính tổng 
A = (-351) + (-74) + 51 + (-126) + 149
§ GV: Gọi HS lên bảng giải bài . 
- Yêu cầu HS tìm ra cách giải khác
HS: Lên bảng.
A = (-351) + (-74) + 51 + (-126) + 149 = [(-351) + (-74) + (-126)] + (51 + 149) = -551 + 200 = -351
Bài 2: Tính
17 + (-3)
| -29 | + (-11)
207 + (317)
-69 + 53 + 46 + 
 (-94) + (-14) + 78.
§ GV: Gọi ba HS (trung bình, yếu) lên bảng làm bài tập a,b,c). HS khá làm bài d).
HS: Lên bảng
- HS khác làm bài vào tập
- Nhận xét bài làm của bạn
Bài 3: Viết ba số tiếp theo của dãy số sau:
– 4; - 1; 2; . . . 
5; 1; - 3; . . . 
§ GV: Cho HS hoạt động nhóm
- Theo dõi
- Kết luận bằng đáp án:
	a) 5; 8; 11
	b) – 7; -11.
§ HS: Làm việc nhóm 
- Thảo luận, ghi bảng nhóm
- Nhận xét
Bài 4: Thay “*” bằng chữ số thích hợp:
a) (-*6) + (-24) = - 100.
b) 296 + (-5*2) = - 206
§ GV: Treo bảng phụ
- Hãy nêu cách tìm.
§ HS: Có thể tính nhẩm
a) * = 7
b) * = 0
§ GV: Treo bảng phụ
§ HS: Điền vào bảng phụ
Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống
x
-5
7
-2
y
3
-14
-2
| x + y | 
2
7
4
| x + y | + x
-3
14
2
	- Kết luận
- Hoạt động nhóm
- Thảo luận, đại diện lên bảng điền vào ô trống
- Nhận xét bổ sung
Bài 6: Rút gọn các biểu thức sau:
-11 + y + 7
X + 22 + (-14)
A + (-15) + 62.
§ GV: Gọi HS lên bảng làm bài
§ HS: Làm bài ở bảng
HS1: 	 a) = y – 4
HS2:	 b) = x + 8
HS3:	 c) = a + 47
3. Hoạt động 3: (8 phút) Tổ chức trò chơi
	Nội dung: Hãy điền các số – 1; - 2; - 3; - 4; 5; 6; 7; vào các ô trong hình vẽ (mỗi số vào một ô) sao cho tổng của ba số “thẳng hàng” bất kỳ đềi bằng 0.
	Hình thức: Ba nhóm, mỗi nhóm 7 HS, mỗi HS điền vào một ô. Nhóm nào hoàn thành nhanh và đúng nhất sẽ thắng.
	Khen thưởng : Phát quà (bánh, kẹo) cho nhóm thắng cuộc.
7
-1
-2
-3
5
6
-4
4. Hoạt động 4: (2 phút) Hướng dẫn ở nhà.
- Xem lại các bài tập đã giải.
- Oân tập các kiến thức về tập hợp các số nguyên 
- Lắng nghe và ghi nhận

Tài liệu đính kèm:

  • docTu_chon_6_9.doc