Giáo án lớp 6 môn Toán - Tiết 96: Bài tập (tiếp theo)

Giáo án lớp 6 môn Toán - Tiết 96: Bài tập (tiếp theo)

1. Kiến thức: Thông qua tiết bài tập, HS được rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.

2. Kỹ năng: HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất.

3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu bài và làm các bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Bảng phụ bài tập , phấn màu .

2. HS: Bảng nhóm, bút dạ.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc 19 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 14/06/2017 Lượt xem 185Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Toán - Tiết 96: Bài tập (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 96 
S: /4/2011
G: /4/2011
 BÀI TẬP
 (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Thông qua tiết bài tập, HS được rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân. 
2. Kỹ năng: HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất.
3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu bài và làm các bài tập. 
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Bảng phụ bài tập , phấn màu .
2. HS: Bảng nhóm, bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
	1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp kiểm tra trong giờ)
3. Dạy học bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN- HỌC SINH
NỘI DUNG
 Hoạt động 1: Làm các bài tập phép tính về phân số. (15p) 
GV: Đưa ra bảng phụ nội dung bài 106
HS: Đọc đề bài tập 
GV: Để thực hiện phép tính trên bước 1 ta phải làm công việc gì ? 
HS: Hoàn thành bước qui đồng mẫu các phân số , kết quả rút gọn đến phân số tối giản. 
GV: Chốt lại nội dung kiến thức. 
GV: Cho hs hoạt động cá nhân bài 107 
 HS: Dựa vào cách trình bày mẫu ở bài tập 106 để làm bài tập 107, lên bảng thực hiện mỗi em 1 ý 
 GV: gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của hs, đồng thời cho điểm hs.
Hoạt động 2 : Thực hiện các phép tính cộng trừ các hỗn số. (25p)
GV: Đưa ra bảng phụ bài 108
HS: nghiên cứu bài tập thảo luận nhóm để hoàn thành bài giải 
 HS: các nhóm đại diện trình bày bài làm của nhóm mình 
GV: nhấn mạnh cả 2 cách làm đều cho ta 1 kết quả duy nhất .
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài 110 
HS: Đọc nội dung đề bài tập 
GV: áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị của biểu thức .
HS: làm bài 
GV: gọi 2 hs lên bảng làm bài 
HS: Lớp nhận xét 
GV: Kiểm tra bài làm của HS và đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức. 
Bài 106/SGK/48
Bài 107/SGK/48
Bài 108/SGK/48
a, tính tổng : 
Cách 1 : 
Cách 2: 
b, Tính hiệu : 
Cách 1 : 
Cách 2 : 
Bài 110/SGK/49
3. Củng cố. (2p)
GV chốt lại nội dung bài : cách cộng phân số không cùng mẫu ; cộng hỗn số ; quy tắc dấu ngoặc khi thực hiện phép tính .
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà. (3p)
 - Xem lại các bài tập đã chữa.
- Bài tập về nhà: bài 109;111;112 SGK- 49 ; bài 114; 116/SBT-22 
- Chuẩn bị bài để kiểm tra một tiết. 
Ngày soạn: 
Tiết : Luyện tập các phép tính
 về phân số và số thập phân
	A. Mục tiêu:
* Về kiến thức: Thông qua tiết luyện tập , HS được củng cố và khắc sâu các kiến thức về cộng , trừ , nhân , chia số thập phân , toán tìm x 
* Về kỹ năng: HS biết vận dụng linh hoạt kết quả đã có và tính chất của phép tính để tìm được kết quả mà không cần tính toán. 
	B. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Bảng phụ bài tập , phấn màu .
HS: Bảng nhóm , bút dạ
	C. Tiến trình bài dạy:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
 Kết hợp kiểm tra trong giờ .
 2. Dạy học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Dạng toán tìm x 
GV: Đưa ra bảng phụ nội dung bài 114
HS: Đọc đề bài tập 
GV: Để thực hiện phép tính trên bước 1 ta làm như thế nào ? 
HS: Nêu cách làm 
GV: Ghi lại bài giải trên bảng 
HS: 2 em lên bảng trình bày bài giải 
GV: gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của hs 
GV: Đưa ra bảng phụ bài 111
HS: nghiên cứu bài tập thảo luận nhóm để hoàn thành bài giải 
 HS: các nhóm đại diện trình bày bài làm của nhóm mình 
GV: Yêu cầu hs nhận xét và kiểm tra bài làm các nhóm 
* Hoạt động 2 : thực hiện phép tính 
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài 112 
HS: Đọc nội dung đề bài tập 
GV: Quan sát , nhận xét và vận dụng tính chất của các phép tính để ghi kết quả vào ô trống . 
HS: 3 em lên bảng làm bài và giải thích miệng từng câu 
HS: Lớp nhận xét 
GV: Nhận xét chung và đánh giá kết 
quả . 
GV: yêu cầu hs làm bài tập 114 
HS: lên bảng thực hiện 
GV: Em có nhận xét gì về bài tập trên ? 
HS: Đổi số thập phân và hỗn số ra phân số rồi áp dụng thứ tự thực hiện phép tính 
GV: gọi hs nhận xét bài làm của bạn và khắc sâu kiến thức cho HS 
Bài 114/SBT/22 
 Tìm x a, 
 d, 
Bài 111/SGK/49
 Số nghịch đảo của là 
 Số nghịch đảo của ( ) là 
 Số nghịch đảo của là - 12 
 Số nghịch đảo của 0,31 ( ) là 
Bài 112/SGK/49
* ( 36,05+2678,2 ) +126
 = 36,05 + ( 2678,2 + 126) 
 = 36,05 + 2804,2 ( theo a) 
 = 2840,25 ( theo c) 
* ( 126+36,05) +13,214
 = 126+ ( 36,05+ 13,214) 
 = 126+49,264( theo b ) 
 = 175,264 ( theo d) 
* ( 678,27+ 14,02) + 2819,1 
 = ( 678,27+ 2819,1) +14,02
 = 3497,37+ 14,02 ( theo e) 
 = 3511,39( theo g) 
* 3497,37 – 678,27 = 2819,1 ( theo e)
 Bài 114/SGK/50
3. Củng cố:
	 GV chốt lại nội dung bài : Dạng toán tìm x , cách tìm số nghịch đảo , thứ tự thực hiện phép tính .
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Xem lại các bài tập đã chữa.
 - Ôn lại các kiến thức đã học từ đầu chương III 
 - Chuẩn bị bài tốt để kiểm tra 1 tiết .
S: /4/2010
G: /4/2010
 Tiết 97: Kiểm tra 1 tiết
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Nắm chắc các khái niệm về phân số bằng nhau, rút gọn phân số, cộng trừ, nhân chia phân số .
 2. Kỹ năng : Thành thạo kỹ năng tính đúng, nhanh, vận dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào giải toán về phân số 
 3. Thái độ : HS có tính cẩn thận và làm chính xác , biết chọn kết quả và giải pháp khi giải toán, hợp lý .
II. LẬP MA TRẬN HAI CHIỀU:
 Chủ đề
 Mức độ nhận thức
Tổng
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
1. Rút gọn phân số 
1 
 0,5
1 
 1,5 
2 
 2
2. T/C cơ bản của phân số 
1
 1,5
1 
 1,5
3. Các phép tính về phân số 
2
 1
1 
 1,5 
1 
 4 
4
 6,5
 Tổng
4 
 3
2 
 3
1 
 4 
7 
 10 
III. Đề + đáp án:
Phần I : Trắc nghiệm khách quan :
* Khoanh vào chữ cái trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Số nghịch đảo của là :
 A. B. 1 C. 5 D. -5 
Câu 2: Khi rút gọn về phân số tối giản ta được :
 A. B. C. D. 
 Câu 3: Kết quả phép cộng là : 
 A. B. C. D. 
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô vuông : 
 a, b, c, 
Phần II: Trắc nghiệm tự luận :
 Câu 5: Rút gọn các phân số sau : 
 a, b, c, 
Câu 6: Tìm x, biết : 
 a, b, 
Câu7: Tính giá trị của biểu thức : 
 a, A = b, B = 
2. Đáp án – Biểu điểm:
Phần I: (3điểm
 Câu 1: (0,5đ) C. 5 Câu 2 : ( 0,5đ) D. Câu 3 : ( 0,5đ) C. 
 Câu 4: ( 1,5đ) . Mỗi ý đúng 0,5đ 
 Các số cần điền : a, 8 ; b, -20 ; c, 40 
Phần II: (7điểm) 
Câu 5: (1,5đ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 
 a) b) c, 
Câu 6: (1,5điểm) 
 a, b, 
Câu 7 : ( 4 điểm)
a, 
 b, 
 3. Thu bài : Nhận xét giờ kiểm tra
 4. Hướng dẫn học ở nhà :
 Chuẩn bị bài : Tìm giá trị phân số của một số cho trước .
* Bảng mức độ nhận thức:
 Chủ đề
 Mức độ nhận thức
 Nhận biết 
 Thông hiểu
 Vận dụng
Rút gọn phân số
Các K/N về rút gọn phân số 
Hiểu cách rút gọn 1 phân số về phân số tối giản.
T/C cơ bản của phân số 
Các tính chất cơ bản của phân số 
Vận dụng các K/N để tính giá trị của biểu thức 
Các phép tính về phân số .
Các định nghĩa, quy tắc . 
Nắm chắc các Đ/N , 
Các quy tắc 
Họ và tên:. Ngày  tháng .năm 2008.
 Lớp: 6 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Môn: Số học. Thời gian 45 phút 
 Điểm Nhận xét của giáo viên
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.( 3 đ )
* Khoanh vào chữ cái trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Số nghịch đảo của là :
 A. B. 1 C. 5 D. -5 
Câu 2: Khi rút gọn về phân số tối giản ta được :
 A. B. C. D. 
Câu 3: Kết quả phép cộng là : 
 A. B. C. D. 
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô vuông : 
 a, b, c, 
Phần II: Trắc nghiệm tự luận (7đ) :
 Câu 5: Rút gọn các phân số sau : 
 a) b, c, 
Câu 6: Tìm x, biết : 
 a, b, 
Câu7: Tính giá trị của biểu thức : 
 a, b, 
 Tiết 98
S: /4/2011
G: /4/2011
 TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết tìm giá trị phân số của một số cho trước 
2. Kỹ năng: HS có kỹ năng vận dụng qui tắc đó để tìm giá trị của một số cho trước .
 3. Thái độ : Có ý thức áp dụng qui tắc này để giải một số bài toán thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
 1. GV: Bảng phụ, phấn màu, máy tính bỏ túi .
 2. HS: Bảng nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi . 
 .4
 :5
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
	1. Ổn định tổ chức: 
20
	2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
.4
 :5
GV: Treo bảng phụ 
GV: Nhận xét chốt lại kiến thức. 
`3. Dạy học bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN- HỌC SINH
NỘI DUNG
 Hoạt động 1: Ví dụ. ( p) 
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung ví dụ 
HS: Đọc ví dụ 
GVdẫn dắt HS: Muốn tìm số HS lớp 6A thích đá bóng , ta phải tìm của 45 HS . 
Muốn vậy ta phải nhân 45 với 
Tương tự GV yêu cầu HS làm các phần còn lại . 
GV: Giới thiệu. Cách làm đó chính là tìm giá tị phân số của một số cho trước. Vậy muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm như thế nào ? 
HS: Trả lời 
GV: Muốn tìm của số b cho trước ta làm thế nào ? 
HS: Nêu quy tắc như SGK
Hoạt động 2: Quy tắc. ( p)
GV: Gọi HS đọc quy tắc trong SGK 
Và giải thích kỹ công thức và nêu nhận xét : của b chính là 
GV: Cho HS áp dụng làm ?2 
HS: Trả lời tại chỗ
GV: Chốt lại kiến thức. 
1.Ví dụ : (SGK-50)
 Bài giải: 
Số HS thích đá bóng của lớp 6A là :
 ( HS)
 Số học sinh thích đá cầu là : 
 45 . 60% = (HS)
 Số HS thích chơi bóng bàn là :
 (HS)
 Số HS thích chơi bóng chuyền là :
 (HS) 
2. Quy tắc : 
 (SGK)
?2: 
a, 
b, (tấn)
c, (giờ ) 
3. Luyện tập củng cố:
GV: Cho hs hoạt động nhóm bài 115 
HS: Các nhóm làm bài 
GV: Kiểm tra bài làm của các nhóm và dánh giá kết quả . 
Hoạt động 4: Sử dụng máy tính bỏ túi.
GV: Hướng dẫn HS sử dụnh máy tính bỏ túi để tìm giá trị phân số của 1 số cho trước .
HS: tự nghiên cứu cùng GV và sử dụng máy tính .
Bài số 115 ( SGK-51) 
 Bài giải : 
a, 
d, 
4. Sử dụng máy tính bỏ túi : 
 Bài 120 (SGK- 52 ) 
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Học bài theo SGK + vở ghi 
- Bài tập về nhà: 117-120/SGK- 50.
- Bài tập 121 – SGK – 52 . Tìm của 102 = ? 
- Bài tập 122 – SGK – 53 . Tìm 5% của 2kg = ?. của 2kg = ? 
- Chuẩn bị bài 15. số hs của lớp 6A là 27 bạn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu bạn ? Ta tìm hiểu ở bài sau.
Ngày soạn: / 4 /07 
Ngày giảng: / 4 / 07 
 Tiết 95+ 96 : Luyện tập 
	A. Mục tiêu:
* Về kiến thức: Thông qua tiết luyện tập , HS được củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước 
* Về kỹ năng: HS có kỹ năng thành thạo tìm giá trị phân số của một số cho trước , vận dung linh hoạt , sáng tạo các bài tập mang tính thực tiễn .
	B. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Bảng phụ bài tập , phấn màu .
HS: Bảng nhóm , bút dạ
	C. Tiến trình bài dạy:
 Tiết 1 :
	1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 
* Phần I : Trắc nghiệm khách quan.
Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu1: Kết quả tìm 1 số , khi biết của nó bằng 7,2 l
Câu2: Kết quả tìm 1 số , khi biết của nó bằng 2 là : 
Câu3: Điền từ thích hợp vào chỗ () để được khẳng định đúng :
Muốn tìm của số b cho trước , ta tính ..
* Phần II:Tự luận 
Câu 4 : Một lớp có 54 HS . Số HS giỏi chiếm số hs cả lớp . Số hs khá chiếm số hs giỏi , còn lại là hs trung bình ( không có hs yếu). Tính số hs mỗi loại ? 
Đáp án : 
Câu 1 : (1đ) D ; Câu2 : (1đ) D ; 
 Câu 3 : (1đ) ( m,n thuộc N , n khác 0 ) 
Câu4 :( 7đ) HS giỏi : 
 HS khá : 
 HS trung bình : 54-( 12+20) = 22(hs) 
 2. Dạy học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Chữa bài tập 
GV: Đưa ra nội dung bài 114
HS: Đọc đề bài tập 
GV: Để thực hiện phép tính trên ta làm như thế nào ? 
HS: Nêu cách làm 
GV: Ghi lại bài giải trên bảng 
HS: Hs lên bảng trình bày bài giải 
GV: gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của hs 
* Hoạt động 2 : Luyện tập 
GV: Gọi hs đọc bài tập 117 
HS: Lên bảng làm bài 
GV: Gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của HS 
GV: Đưa ra bảng phụ bài 118
HS: Đọc đề bài tập 
HS: nghiên cứu bài tập thảo luận để hoàn thành bài giải 
 HS: lên bảng làm bài 
GV: Yêu cầu hs nhận xét và kiểm tra bài làm các Hs 
 Tiết 2: 
* Hoạt động 1: Chữa bài tập 
GV: gọi hs đọc đề bài tập 119 
HS: thực hiện 
GV: gọi hs nhận xét và chữa bài 
* Hoạt động 2 : Luyện tập 
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài 121 
HS: Đọc nội dung đề bài tập 
GV: gọi hs tóm tắt đề toán 
HS: Nêu cách giải và lên bảng làm bài 
HS: Lớp nhận xét 
GV: Nhận xét chung và đánh giá kết 
quả . 
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài tập 122
HS: đọc đề bài tập 
GV: Em có nhận xét gì về bài tập dạng này ? 
HS: tìm giá trị phân số của 1 số cho trước 
HS: Xác định phân sốvà số cho trước 
HS : Thực hiện 
GV: gọi hs nhận xét bài làm của bạn và khắc sâu kiến thức cho HS 
GV: Bảng phụ bài 123 
HS: nghiên cứu tìm ra lời giải 
HS: trả lời miệng bài toán 
GV: gọi hs nhận xét và đánh giá kết quả .
GV: bảng phụ bài 125 
HS: đọc đề bài tập 
GV: gợi ý 
HS: nghiên cứu tìm ra cách giải 
Bài 116/51/SGK 
 Giải : 
 Ta có : 16% .25 = 
 25% .16 = 
Vậy : 16% của 25 bằng 25% của 16 .
a, 84% .25 = 84.25% = 84.
b, 48% .50 = 48.50% = 48.=24 
Bài 117/SGK/51
 Giải : 
13,21.=( 13,21.3) :5 = 39,63:5 = 7,926 
7,926 .= (7,926 .5) :3=39,63 :3 = 13,21
 Bài 118/SGK/52
Giải: 
Số bi của Tuấn cho Dũng : 
 (bi) 
Số bi còn lại của Tuấn :
 21-9 = 12 (bi)
Bài 119/SGK/52 :
Giải: 
An nói đúng Vì : 
Bài 121/SGK/52
Tóm tắt : 
Quãng đường HN-HP : 102 km 
Xe lửa xuất phát từ HN đi được 
Quãng đường 
Hỏi : xe lửa còn cách HP ? km .
 Bài giải: 
Xe lửa xuất phát từ HN đã đi được quãng đường là : 
Vậy xe lửa còn cách HP :
102 – 61,2 = 40,8 (Km) 
 Đáp số : 40,8 Km
Bài 122/SGK/52:
giải: 
Khối lượng hành : 
5%.2 = 10% =0,1 (Kg)
Khối lượng đường :
Khối lượng muối :
 Đáp số : 0,1kg
 0,002kg
 0,015kg.
Bài 123/SGK/52
Giải: 
Giảm 10% tức chỉ bán 90% giá cũ nên giá mới là :
35000.90% =315000: mặt hàng A sai 
120000,90% = 108000: mặt hàng B đúng 
67000.90% =60300 : mặt hàng C đúng 
450000.90% = 405 000 : mặt hàng D sai 
240000.90% = 216000:mặt hàng E đúng 
Bài 125/SGK/52:
 Giải : 
Tiền lãi 12 tháng 
 0,58% .1000000.12=69600
Tiền bố của Lan có sau 12 tháng :
1000000+ 69600= 1069600đồng 
3. Củng cố:
	 GV chốt lại nội dung bài : Dạng toán áp dụng cách tìm giá trị phân số của một số cho trước .
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Xem lại các bài tập đã chữa.
 - Bài tập về nhà : 120,124 SGK/52,53 
 - Chuẩn bị bài: Tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .
 Tiết 99
S: /4/2011
G: /4/2011
 TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị 1 phân số của nó .
 2. Kỹ năng: HS có kỹ năng vận dụng qui tắc đó để tìm một số biết giá trị một phân số của nó .
3. Thái độ : Có ý thức áp dụng qui tắc này để giải một số bài toán thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Bảng phụ , phấn màu , máy tính bỏ túi .
2. HS: Bảng nhóm , bút dạ , máy tính bỏ túi . 
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
 1. ổn định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Làm bài tập sau: 
Tìm: của 12 Đáp án: 12 . =
 3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN- HỌC SINH
NỘI DUNG
 Hoạt động 1: Ví dụ. ( )
HS: Đọc ví dụ 
GVdẫn dắt HS: Để tìm một số biết của nó bằng 27 ta lấy 
GV: Giới thiệu. Cách làm đó chính là tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó . Vậy muốn tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó ta làm như thế nào ? 
HS: Trả lời 
GV: Muốn tìm 1 số biết của nó bằng a ta làm thế nào ? 
HS: Nêu quy tắc như SGK
 Hoạt động 2: Quy tắc. ( ) 
GV: Gọi HS đọc quy tắc trong SGK 
Và giải thích kỹ công thức 
GV: Cho hs so sánh với quy bài trước, để thấy sự khác nhau giữa hai công thức trên. Cho HS áp dụng làm ?1
HS: Trả lời tại chỗ
GV: phân tích cùng hs 
là phân số ( trong quy tắc ) 
14 là số a ( trong quy tắc ) 
Tương tự hs làm ý b 
GV: Cho hs làm ?2 
HS: phân tích để tìm 350 lít nước ứng với phân số nào ? 
trong bài : a là số nào? 350(l)
 còn là phân số nào? ()
GV: Chốt lại hai dạng toán ở § 14, § 15. 
1. Ví dụ : 
 (SGK-50)
 Bài giải:
Gọi số HS của lớp 6A là x .
Theo đầu bài ta có : 
Vậy : Lớp 6A có 45 HS
2. Quy tắc : (SGK-54)
?1: 
a, Số đó là : 
b, Đổi 3
 Số đó là : 
?2: 
 = (dung tích bể ) 
Do đó: 
a : 
3. Luyện tập củng cố. ( )
GV: Cho hs hoạt động nhóm bài 126
HS: Các nhóm làm bài 
GV: Kiểm tra bài làm của các nhóm và đánh giá kết quả . 
HS: Làm bài tập 130 
GV: Một nửa viết dưới dạng phân số.
Bài số 126( SGK-54) 
 Bài giải : 
a, của một số bằng 72 nên số đó là 
 a) 72:
b, của một số bằng -5 nên số đó là : 
Bài tập: 130 SGK- 55
Số phải tìm là: 
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà: (5p)
 - Học bài theo SGK + vở ghi 
 - Bài tập về nhà: 127-136/SGK- 54,55,56 
- Bài tập 127 SGK - 54
a, Vì của một số bằng13,32 nên số đó bằng:
Bài 128/SGK/55
 Khối lượng đậu đen đã nấu chín cần dùng là bao nhiêu ? 
Chuẩn bị bài : Bài tập
 Tiết 98+ 99 : Luyện tập 
	A. Mục tiêu:
* Về kiến thức: Thông qua tiết luyện tập , HS được củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước 
* Về kỹ năng: HS có kỹ năng thành thạo tìm giá trị phân số của một số cho trước , vận dung linh hoạt , sáng tạo các bài tập mang tính thực tiễn .
	B. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Bảng phụ bài tập , phấn màu .
HS: Bảng nhóm , bút dạ
	C. Tiến trình bài dạy:
 Tiết 1:
 1. Kiểm tra bài cũ : Phát biểu quy tắc tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó ?
 2. Dạy học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Chữa bài tập 
GV: Đưa ra nội dung bài 127
HS: Đọc đề bài tập 
GV: Để thực hiện phép tính trên ta làm như thế nào ? 
HS: Nêu cách làm 
GV: Ghi lại bài giải trên bảng 
HS: 2Hs lên bảng trình bày bài giải 
GV: gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của hs 
* Hoạt động 2: Luyện tập 
GV: Gọi hs đọc bài tập 128
HS: Lên bảng làm bài 
GV: gọi hs nhận xét và kiểm tra bài làm của hs 
GV: Đưa ra bảng phụ bài 130
HS: Đọc đề bài tập 
HS: nghiên cứu bài tập thảo luận để hoàn thành bài giải 
 HS: lên bảng làm bài 
GV: Yêu cầu hs nhận xét và kiểm tra bài làm các Hs 
GV: gọi hs đọc tập132
GV: ở câu a để tìm x ta phải làm như thế nào? 
HS: Nêu cách làm 
GV: Gọi 2 hs lên bảng mỗi em 1 câu . 
HS: cùng làm 
GV: Gọi hs nhận xét bài làm của bạn và đánh giá bài làm của HS.
 Tiết 2 :
* Hoạt động 2 : chữa bài tập 
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài 121 
HS: Đọc nội dung đề bài tập 
GV: gọi hs tóm tắt đề toán 
HS: Nêu cách giải và lên bảng làm bài 
HS: Lớp nhận xét 
GV: Nhận xét chung và đánh giá kết quả .
GV: Đưa ra bảng phụ có nội dung bài tập 122
HS: đọc đề bài tập và tóm tắt bài toán .
GV: Em có nhận xét gì về bài tập dạng này ? 
HS: tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .
HS : Thực hiện 
GV: gọi hs nhận xét bài làm của bạn và khắc sâu kiến thức cho HS 
GV: Bảng phụ bài 136
HS: nghiên cứu tìm ra lời giải 
HS: trả lời miệng bài toán 
GV: gọi hs nhận xét và đánh giá kết quả .
GV: bảng phụ bài 134
HS: đọc đề bài tập 
GV: yêu cầu hs tự đọc .
HS: Thực hành theo SGK
Bài 127/54/SGK 
 Giải : 
a, Vì của một số bằng13,32 nên số đó bằng:
b, Vì của một số bằng 31,08 nên số đó bằng : 
Bài 128/SGK/55
 Giải : 
Khối lượng đậu đen đã nấu chín cần dùng 
Bài 130/SGK/55
Giải: 
Một nửa số đó thì bằng nên số đó là :
Bài 132/SGK/55 :
Giải: 
Bài 133/SGK/55
Tóm tắt : 
Lượng thịt = lượng dừa 
Lượng dừa = 5% lượng cùi dừa 
Tính lượng cùi dừa ? lượng đường ? 
 Bài giải: 
Lượng cùi dừa : 
Khối lượng đường :
Bài 135GK/56
Tóm tắt : 
Xí nghiệp đã thực hiện kế hoặch
Còn phải làm 560 sản phẩm 
Tính số sản phẩm theo kế hoạch ? 
 Giải 
560 SP ứng với 
Vậy số sản phẩm được giao theo kế hoạch là 
Bài 136/SGK6
Giải: 
Khối lượng cả viên gạch là : 
Bài 134/SGK/56
Bài toán : Tìm 1 số biết 60% của số đó bằng 18.
Sử dụng máy tính bỏ túi : 
ấn nút : 
Kết quả : 30
Vậy số phảitìm là 30 .
3. Củng cố:
	 GV chốt lại nội dung bài : Dạng toán áp dụng cách tìm một số biết giá trị 1 phân số của nó .Cách sử dụng máy tính vào giảitoán .
	4. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Xem lại các bài tập đã chữa.
 - Bài tập về nhà : 131 SGK/55 
 - Chuẩn bị bài : Tìm tỉ số của 2 số .

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan 6.doc