Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 91: Luyện tập

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 91: Luyện tập

- HS củng cố các kiến thức về hỗn số, số thập phân, phân số thập phân, %.

- Kĩ năng vận dụng, biến đổi qua lại giữa lại phân số và hỗn số, phân số thập phân và số thập phân và phần trăm

- Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong áp dụng, tính toán

II. Phương tiện dạy học

- GV: Một số lời giải

- HS: Ôn tập và chuẩn bị bài tập

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 344Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 91: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 06/4/05
Dạy : 07/4/05	Tiết 91 	LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học
HS củng cố các kiến thức về hỗn số, số thập phân, phân số thập phân, %.
Kĩ năng vận dụng, biến đổi qua lại giữa lại phân số và hỗn số, phân số thập phân và số thập phân và phần trăm
Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong áp dụng, tính toán
II. Phương tiện dạy học
GV: Một số lời giải
HS: Ôn tập và chuẩn bị bài tập
III. Tiến trình 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 99
GV cho HS nghiên cứu và trả lời tại chỗ
Để tính được giá trị của A trước tiên ta phải làm gì?
Ta có thể cộng như thế nào cho nhanh?
GV hướng dẫn HS cách nhẩm nhanh 
Tương tự hãy thực hiện câu b
Yêu cầu HS đứng tại chỗ đổi
Và thực hiện phép tính.
 = ? +?
=> . 2 = ?
Nghĩa là ta nhân như thế nào?
Thực hiện phép chia để đổi ra số thập phân rồi đổi ra phân số thập phân sau đó viết dưới dạng %
GV cho 3 HS lên thực hiện
Đổi từ % ra phân số thập phân rồi đổi ra phân số thập phân
GV cho 3 HS lên thực hiện
Nhận xét, bổ sung.
Bạn Cường đã đổi hỗn số ra phân số rồi thực hiện cộng hai phân số 
Bỏ ngoặc
Cộng các phần nguyên và cộng các phần phân số với nhau
HS lên thực hiện.
1 HS lên thực hiện, số còn lại nháp tại chỗ, nhận xét bài làm, bổ sung
ta nhân 2 vào 4 và nhân 2 lên 3
3 HS lên thực hiện số còn lại nháp tại chỗ so sáng kết quả , nhận xét bài làm.
3 HS lên thực hiện
Bài 99 Sgk/47
Bài 100 Sgk/47
Bài 101 Sgk/47
Bài 102 Sgk/47
Vì 
Nghĩa là: ta nhân 2 vào 4 và nhân 2 lên 3 được =
Bài 104 Sgk/47
Bài 105 Sgk/47
Hoạt động 2: Dặn dò
Về xem lại các dạng bài tập đã làm
Ôn lại các tính chất và phép tính về phân số, số thập phân tiết sau luyện tập
BTVN: 106, 107, 108 Sgk/48

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET91.doc