Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 9: Kiểm tra 45 phút

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 9: Kiểm tra 45 phút

Mục tiêu:

- Nhằm đánh giá học sinh qua các câu hỏi về kiến thức đã học.

- Kiểm tra việc tiếp thu bài trên lớp và kĩ năng làm bài của học sinh.

- Rèn luyện tư duy, khả năng tổng hợp kiến thức vận dụng vào trả lời các câu hỏi.

- Kĩ năng xác định đúng câu hỏi, trả lời gắn gọn, chính xác.

II. Chuẩn bị:

- Đối với giáo viên: Đề kiểm tra.

- Đối với học sinh: chuẩn bị các kiến thức đã học.

III. Nội dung kiểm tra:

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 9: Kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11.10.2009	Vật Lý 6 Ngày kiểm tra: 12.10.2009	Tiết 9 
KIỂM TRA 45’
I. Mục tiêu:
Nhằm đánh giá học sinh qua các câu hỏi về kiến thức đã học.
Kiểm tra việc tiếp thu bài trên lớp và kĩ năng làm bài của học sinh.
Rèn luyện tư duy, khả năng tổng hợp kiến thức vận dụng vào trả lời các câu hỏi.
Kĩ năng xác định đúng câu hỏi, trả lời gắn gọn, chính xác.
II. Chuẩn bị:
Đối với giáo viên: Đề kiểm tra.
Đối với học sinh: chuẩn bị các kiến thức đã học.
III. Nội dung kiểm tra: 
A. Đề bài:
I. Trắc nghiệm:(3đ)
Câu 1. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2mm để đo chiều dài quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào đúng?
A. 24cm
B. 240mm
C. 0,24m
D. 24,0cm
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng.
Trên hộp sữa bột có ghi 400g. Số đó chỉ:
A. Sức nặng của hộp sữa.
B. Thể tích của hộp sữa.
C. Khối lượng của hộp sữa.
D. Sức nặng và khối lượng của hộp sữa.
Câu 3. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?
A. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
C. Chỉ làm biến dạng quả bóng.
D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó.
Câu 4. Khi để một quyển sách nằm yên trên bàn. Có nhận xét gì về lực tác dụng của quyển sách lên mặt bàn và của mặt bàn lên quyển sách? Chọn câu trả lời đúng.
A. Lực mà quyển sách tác dụng lên mặt bàn và lực mà mặt bàn tác dụng lên quyển sách là hai lực cân bằng.
B. Lực mà quyển sách tác dụng lên mặt bàn bằng 0.
C. Mặt bàn không tác dụng lực lên quyển sách.
D. Các câu trả lời trên đều đúng.
Câu 5. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?
A. V1 = 86cm3
B. V2 = 55cm3
C. V3 = 31cm3
D. V4 = 141cm3
Câu 6. Trong các thước dưới đây, thước nào thích hợp để đo chiều dài lớp học em?
A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN là 1mm.
B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN là 1mm.
C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN là 1mm.
D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN là 1cm.
II. Tự luận. (7đ)
Câu 1: 
Thế nào được gọi là lực? 
Nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? 
Cho ví dụ minh họa?
Câu 2: 
Hãy cho biết kết quả khi tác dụng một lực vào vật? 
Cho ví dụ chứng minh khi có lực tác dụng vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động? 
Cho ví dụ chứng tỏ khi tác dụng lực vào vật làm vật biến dạng?
Câu 3: Vì sao khi ném một vật lên cao sau một lúc vật lại rơi xuống? 
B. Đáp án và biểu điểm: 
I. Trắc nghiệm. 3đ
Câu 1. B
Câu 2. C
Câu 3. D
Câu 4. A
Câu 5. C
Câu 6. B
II. Tự luận
Câu 1. (3đ)
+ Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. (1đ)
+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều. (1đ)
+ Ví dụ đúng (1đ)
Câu 2.(3đ)
+ Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm nó biến dạng, hoặc có thể cùng xảy ra 2 kết quả trên. (1đ)
+ Mỗi ví dụ đúng (1đ)
Câu 3. (1đ)
+ Vì vật chịu tác dụng của trọng lực có chiều hướng xuống đất (1đ)
C. Kết quả kiểm tra: 
Tổng số
Điểm trên trung bình
Điểm dưới trung bình
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu 
Kém
SL
Tỉ lệ
SL
Tỉ lệ
SL
Tỉ lệ
SL
Tỉ lệ 
SL
Tỉ lệ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 9 kiểm tra 45'.doc