Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 7 - Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 7 - Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

1. Kiến thức:

Giúp học sinh:

- Biết được thế nào là sự biến đổi của chuyển động và vật bị biến dạng, tìm được ví dụ minh hoạ.

- Nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, hoặc làm vật đó biến dạng, hoặc làm vật đó vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng.

2. Kỹ năng:

- Biết lắp ráp thí nghiệm.

- Biết phân tích thí nghiệm, hiện tượng để rút ra quy luật của vật chịu tác dụng của lực.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc làm thí nghiệm.

- Có tinh thần tích cực trong việc xử lí các thông số thu thập được.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 7 - Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	Vật Lý: 6
Ngày dạy:	Tiết 7
BÀI 7
 TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh:
Biết được thế nào là sự biến đổi của chuyển động và vật bị biến dạng, tìm được ví dụ minh hoạ.
Nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, hoặc làm vật đó biến dạng, hoặc làm vật đó vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng.
2. Kỹ năng:
Biết lắp ráp thí nghiệm.
Biết phân tích thí nghiệm, hiện tượng để rút ra quy luật của vật chịu tác dụng của lực.
3. Thái độ:
Nghiêm túc làm thí nghiệm.
Có tinh thần tích cực trong việc xử lí các thông số thu thập được.
II. Chuẩn bị:
Mỗi nhóm:
1 xe lăn.
1 lò xo lá tròn.
1 máng nghiêng.
Hai hòn bi.
1 lò xo xoắn.
1 sợi dây.
Cả lớp:
1 cái cung.
Bảng phụ ghi câu C7, C8.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Ghi bảng
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
Học sinh 1: Khi nào có các lực sinh ra? Phương và chiều của các lực như thế nào trong hình 6.1?
Khi có tác dụng đẩy, kéo vật này lên vật khác.
Quan sát hình phân tích.
Học sinh 2: thế nào là 2 lực cân bằng? Hai lực cân bằng có tính chất như thế nào đối với nhau? Cho ví dụ minh hoạ?
Hai lực cân bằng là 2 lực cùng tác dụng vào vật mà vật vẫn đứng yên.
Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.
VD: trọng lực và lực nâng của mặt bàn, 
Bài 7
TÌM HIỂU KẾT QUẢ 
TÁC DỤNG CỦA LỰC
* Hoạt động 2: Tìm hiểu những hiện tượng khi có lực tác dụng (10)
Đặt vấn đề: các em quan sát tình huống đầu bài và thử trả lời câu hỏi. Giáo viên hướng học sinh khi đưa ra ý kiến phải biết được có lực tác dụng vào dây cung.
Giáo viên: yêu cầu học sinh trả lời thế nào là sự biến đổi chuyển động?
Học sinh thu thập thông tin trả lời câu hỏi.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra các biến đổi chuyển động.
Giáo viên lưu bảng các biến đổi chuyển động thường gặp.
Yêu cầu học sinh tìm các ví dụ để minh hoạ 5 sự biến đổi chuyển động trên. (C1)
Yêu cầu học sinh trả lời: em hiểu thế nào là sự biến dạng?
Giáo viên chốt lại và ghi bảng.
Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi ở đầu bài? 
Học sinh: có lực tác dụng và làm vật (dây cung) biến dạng.
Yêu cầu học sinh tìm ví dụ minh hoạ?
Bài 7: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC
I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.
1. Những biến đổi của chuyển động.
Vật đang chuyển động bị dừng lại.
Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động.
Vật chuyển động nhanh lên.
Vật chuyển động chậm lại.
Vật đang chuyển động theo hướng này bổng chuyển động theo hướng khác.
2. Những sự biến dạng.
Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.
* Hoạt động 3: nghiên cứu những kết quả tác dụng của lực (15’)
Giáo viên tiến hành làm thí nghiệm như yêu cầu của câu C3.
Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả tác dụng của lò xo lá tròn trên xe lúc đó?
Lò xo lá tròn dãn ra và đẩy xe chạy lùi lại.
Yêu cầu học sinh các nhóm tiến hành lắp thí nghiệm như hình 7.1 và nhận xét kết quả.
Giáo viên kiểm tra và chốt lại: lực tạy làm cho xe đang chạy xuống mặt phẳng nghiêng bị dừng lại.
Yêu cầu học sinh tiếp tục làm thí nghiệm như yêu cầu của câu C5.
Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh nhận xét. giáo viên chốt lại: viên bi va chạm với lò xo và bị đổi hướng. (lò xo bị biến dạng nhưng lực tác dụng nhỏ nên ta không nhìn rõ được).
Yêu cầu học sinh thực hiện theo yêu cầu của câu C6. Nhận xét các lực tác dụng đã gây ra biến đổi gì?
Giáo viên treo bảng phụ ghi câu C7, yêu cầu học sinh các nhóm hoàn thành và lên bảng điền vào chổ trống.
a. Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1) Biến đổi chuyển động của xe.
b. Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi xe đang chạy đã làm (2) biến đổi chuyển động của xe.
c. Lực mà lo xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) biến đổi chuyển động của hòn bi.
d. Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) biến dạng lò xo.
- Từ phần thí nghiệm và kết luận rút ra ở câu C7, yêu cầu học sinh hoàn thành câu C8.
II. Những kết quả tác dụng của lực.
1. Thí nghiệm.
C3: Làm xe đang đứng yên chuyển động.
C4: Xe đang chạy thì dừng lại.
C5: Viên bi va chạm với lò xo làm đổi hướng chuyển động.
C6: làm lo xo biến dạng.
2. Rút ra kết luận.
C7:
a. (1) biến đổi chuyển động của 
b. (2) biến đổi chuyển động của 
c. (3) biến đổi chuyển động của 
d. (4) biến dạng 
C8: . biến dạng .biến đổi chuyển động của 
* Hoạt động 4: Vận dụng (10’)
Yêu cầu học sinh hoàn thành các câu C9, C10, C11.
Giáo viên nhận xét và đánh giá.
III. Vận dụng.
C9.
C10.
C11.
* Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò (5’)
Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
Kết quả khi một lực tác dụng lên một vật là gì?
Yêu cầu học sinh nhắc lại: Thế nào là biến đổi chuyển động? Thế nào là biến dạng?
Yêu cầu học sinh về nhà trả lời được các câu hỏi từ C1 đến C11. Biết được khi một vật bị tác dụng sẽ biến đổi những gì? Làm các bài tập trong sách bài tập.
Về nhà: 
Học thuộc ghi nhớ
Trả lời lại các câu C1 đến C11.
Làm các bài tập trong sách bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của các lực.doc