Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 34: Tổng kết chương II - Nhiệt học

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 34: Tổng kết chương II - Nhiệt học

.Mục tiêu

1.Kiến thức : Nhớ lại các kiến thức có liên quan về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất

2. Kĩ năng : Vận dụng được một cách tổng hợp kiến thưc đã học để giải thích các hiện tượng có liên quan

3. Thái độ : Yêu thích môn học , mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước taập thể lớp

B. Chuẩn bị :

+ Bảng ô chữ về sự chuyển thể tr92

+ Bảng phụ ghi sẳn câu hỏi 5

+Phiêu học tập cho bài tập vận dụng 1,2,3,4,5,6 .

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 34: Tổng kết chương II - Nhiệt học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:03/05/2010
Ngµy d¹y:04+05/05/2010
Tiết :34 TỔNG KẾT CHƯƠNG II- NHIỆT HỌC
A.Mục tiêu 
1.Kiến thức : Nhớ lại các kiến thức có liên quan về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất 
2. Kĩ năng : Vận dụng được một cách tổng hợp kiến thưc đã học để giải thích các hiện tượng có liên quan 
3. Thái độ : Yêu thích môn học , mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước taập thể lớp 
B. Chuẩn bị :
+ Bảng ô chữ về sự chuyển thể tr92
+ Bảng phụ ghi sẳn câu hỏi 5
+Phiêu học tập cho bài tập vận dụng 1,2,3,4,5,6 .
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
 -y/c hs làm việc cá nhân trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 9
-GV nêu từng câu hỏi để học hs tham gia thảo luận theo từng vấn đề 
- câu 5 GV treo bảng phụ đã ghi sẳn câu hỏi gọi 1 hs điền vào bảng . sau đó điều khiển hs hoàn thành câu trả lời 
-GV có thể cho điểm cho hs tích cực tham gia phần thảo luận kiến thức cũ 
-Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 9 
 1). Thể hâu hết của các chất tăng khi nhiệt độ tăng , giảm khi nhiệt đäộ giảm 
2). Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất , chất rắn nở vì nhiệt ít nhất 
 3). Tuỳ từng hs trả lời 
4). Nhiệt kế được chế tạo dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiêt 
+Nhiệt kế rượi dùng để đo nhiệt độ của khí quyển 
+Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để trong phòng thí nghiệm 
+Nhiệt kế ytế dùng để đo nhiệt độ của cơ thể 
5). –(1)Nóng chảy ;-(2)bay hơi 
 - (3) đông đặc ;-(4)ngưng tụ 
6). Mỗi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ nhất định , nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy , nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau không giống nhau 
7) Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của , nhiệt độ của chất rắn không tăng mặc dù ta vẫn tiếp tục đun 
8) Không .Các chất lỏng bay hơi ở bất kỳ nhiệt độ nào . Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt, độ gió và mặt thoáng 
9) Ở nhiệt độ sôi dù tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất lỏng vẫn không thay đổi . ở nhiệt độ này chất lỏng bay hơi cả trong long lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng 
- làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi 
Hoạt động 2 : Vận dụng
- Mơc tiªu: Vận dụng
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-y/c hs vận dụng kiến thức trong chương để trả lời các bài từ bài 1 đến bài 6 
- Tổ chức cho hs làm bài tập vận dụng ra phiếu học tập 
- Kiểm tra phiếu học tập của hs 
Bài 1: cách C
Bài 2: Nhiệt kế C
Bài 3: Để khi có hơi nóng chạy qua ống có thể nở dài ra mà không bị ngăn cản . 
Bài 4: (a) Sắt ;(b) Rượi ;(c) –vì ở nhiệt 
Rượi vẫn ở thể lỏng ,-không vì ở nhiệt độ này thuỷ ngân đã đông đặc ;(d)Phụ thuộc vào nhiệt độ của lớp học . Giả sử nhiệt độ của lớp học là 300C 
 +Thì thể rắn gồm các chất có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ của lớp học =>Nhôm , sắt , đồng , muối ăn .
 +Thì thể lỏng gồm các chất có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ của lớp học => nước , rượi , thuỷ ngân 
+ Hơi nứơc, hơi rượi hơi, thuỷ ngân 
Bài 5: Bình đã đúng . Chỉ cần ngọn lữa nhỏ dù cho nồi khoai tiếp tục sôi là đã duy triø được nhiệt độ của nồi khoai ở nhiệt độ sôi của nước 
Bài 6: (a) Đoạn BC ứng với quá trình 
 Nóng chảy 
 Đoạn DE ứng với quá trình sôi 
 (b) Đoạn AB ứng với nước tồn tại
 ở thể rắn 
 Đoạn CD ứng với nước đang 
 Thể lỏng và thể khí
Hoạt động 3 : Giải ô chữ về sự chuyển thể
- Mơc tiªu: Giải ô chữ về sự chuyển thể
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hoạt động 4 : 
- GV treo bảng phụ đã chuẩn bị sẳn ( có dán ô giấy che chữ và nhấc giấy ra dần giống như trò chơi của chương trình lên đỉnh ôlympia)
-Chọn bốn hs đại diện cho 4 tổ tham gia chương trình điều khiển chơi 
- Luật chơi :Mỗi hs được ghép trả lời 2 câu hỏi , trả lời đùng cho một điểm 
-GV đọc nội dung ô chữ trong hàng để hs dự đoán từng ô chữ .
1. N O N G C H A Y 
2. B AY H O I 
3. G I O 
4. T H I N G H I E M 
5. M AT T H O A N G 
6. Đ O N G Đ A C 
7. T O C Đ O 
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
- Mơc tiªu: Hướng dẫn về nhà
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
 Oân tập toàn bộ chương trình chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì 2 

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 34.doc