Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 31: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 31: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Mục tiêu :

1.Kiến thức

-Nhận biết được ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi

-Biết được sự ngừng tụ xẩy ra nhanh hơn khi làm giảm nhiệt độ

-Tìm được ví dụ thực tế về hiện tượng ngừng tụ

Biết tiến hành thí nghiệm kiểm tra về sự ngừng tụ xẩy ra nhanh hơn khi làm giảm nhiệt độ

2. Kĩ năng

-Sử nhiệt kế sử dụng đúng thuật ngữ :Dự đoán ,thí nghiệm kiểm tra dự đoán ,đối chứng sang từ thể .sang thể

-Quan sát so sánh

3. Thái độ : rèn tính sáng tạo ,ngiêm túc nghiên cứu hiện tượng vật lí

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 31: Sự bay hơi và sự ngưng tụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 12/04/2010
Ngµy d¹y: 13+14/04/201
 Tiết 31 §SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
A.Mục tiêu : 
1.Kiến thức 
-Nhận biết được ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi 
-Biết được sự ngừng tụ xẩy ra nhanh hơn khi làm giảm nhiệt độ 
-Tìm được ví dụ thực tế về hiện tượng ngừng tụ 
Biết tiến hành thí nghiệm kiểm tra về sự ngừng tụ xẩy ra nhanh hơn khi làm giảm nhiệt độ 
2. Kĩ năng 
-Sử nhiệt kế sử dụng đúng thuật ngữ :Dự đoán ,thí nghiệm kiểm tra dự đoán ,đối chứng sang từ thể .sangø thể 
-Quan sát so sánh 
3. Thái độ : rèn tính sáng tạo ,ngiêm túc nghiên cứu hiện tượng vật lí 
B. Chuẩn bị : 
1.Các nhóm :Hai cốc thuỷ tinh giống nhau ,nước có pha màu , nước đá đập nhỏ , nhệt kế ,khăn lau khô 
2.Cả lớp :Một cốc thuỷ tinh , một cái đĩa đậy được trên cốc , một phích nước nóng 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hoạt động 1 : Kiểm tra việc làm thí nghiệm kiểm tra ở triết trước (8phút)
-Chỉ định 2 hs giới thiệu kế hoạch làm thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của tốc dộ bay hơi phụ thuộc vào gió và mặt thoáng , nêu nhận xét kết luận chung 
-Cá nhân hs trình bày cách làm thí nghiệm 
-Hai em lần lượt lên bản trả lời
- Thảo luận trên lớp 
-Hs khác tập trung chú và nhận xét 
-Nghe nội dung GV thông báo
Hoạt động 2 :
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hoạt động 2 : Tổ chức tình huống học tập và trình bày dự đoán về sự ngừng tụ (8 phút) 
II. Sự ngưng tụ : 
-Tiến hành làm thí nghiệm : Đổ nước nóng vào cốc cho hs quan sát thấy hơi nước bốc lên . Dùng đĩa khô ( cho hs quan sát ,sơ thấy trước khi đậy ) 
- Một lát sau nhấc đĩa lên , cho hs quan sát mặt đĩa và nêu nhận xét 
-Chốt lại : Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi gọi là sự bay hơi ,còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng gọi là sự ngưng tụ 
1.Tìm cách quan sát ngừng tụ 
-Ngừng tụ là quá trình ngược lại với sự bay hơi ,ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh hơn bằng cách tăng nhiệt độ của chất lỏng .Vậy để dễ quan sát hiện tượng ngừng tụ thì ta làm tăng hay làm giảm nhệt độ 
- Chuyển ý để kiểm tra xem có phải khi làm giảm nhiệt độ của hơi thì hiện tượng ngừng tụ xẩy ra nhanh hơn không thì ta tiến hành làm thí nghiệm 
- Quan sát thí nghiệm để rút ra nhận xét 
-Nhận xét và ghi vở 
 bay hơi 
 Lỏng Hơi
 ngừng tụï 
- Hs tham gia dự đoán : Khi làm giảm nhiệt độ của hơi thì hiện tượng ngừng tụ 
xẩy ra nhanh hơn
Hoạt động 3 : Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán
- Mơc tiªu: Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Trong không khí có hơi nước , vậy bằng cách nào đó làm giảm nhiệt độ của không khí , ta có thể làm hơi nước ngừng tụ nhanh hơn không? 
- y/c các nhóm tiến hành làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán theo phần b các phương án khác có thể các em về nhà thực hiện 
- Hướng dẫn hs bố trí và tiến hành làm thí nghiệm , quan sát hiện tượng xẫy ra ở mặt ngoài của hai cốc 
-Điều khiển cả lớp thảo luận và trả lời C1 ,C2,C3,C4 ,C5 . => Rút ta kết luận 
-Từ nội dung trả lời của các nhóm y/ c hs rút ra kết luận chung 
- Thảo luận phương án làm thí nghiệm theo nhóm 
- Hs đọc phần b thí nghiệm kiểm tra bố trí và tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV 
- làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng xẩy ra 
C1: Nhiệt độ của cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ của cốc đối chứng 
C2: Nước đọng lại ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm . không có nước đọng lại ở mặt ngoài của cốc đối chứng 
C3 : Không , vì nước đọng ở ở mặt ngoài cốc thí nghiệm không có màu ,còn nước trong cốc có pha màu .Nứoc trong cốc không thể thấm ra ngoài được 
C4: Do hơi nước trong không khí gặp lạnh ngừng tụ lại 
C5: Đúng 
Kết luận : khi giảam nhiệt độ của hơi , sự ngưng tụ xẩy ra nhan hơn ,và ta dễ dàng
Hoạt động 4 : Ghi nhớ vận dụng
- Mơc tiªu: Ghi nhớ vận dụng 
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Gọi 1 hs đọc phần ghi nhớ , học sinh khác nhắn lại 
-Vận dụng : 
Hướng dẫn hs thảo luận và trả lời C6, C7,C8 . 
Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà (2 phút) 
- Học thuộc phần ghi nhớ 
- Làm bài tập 26-27 ( 3,4,7,8, 9 )
-Chép bảng 28 .1SGK vào một trang của vở ghi 
-Một tơ giấy kẻ ô khổ vở của hs 
-Đọc và nhắc lại phần ghi nhớ 
- Thảo luận vả trả lời câu hỏi 
C6: Hơi nước trong các đám mây ngừng tụ tạo thành tạo thành mưa . khi hà hơi vào mặt gương , hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngừng tụ thành những hạt nước nhû làm cho gương bị mờ 
 C7: Hơi nước trong không khí ban gặp lạnh ngừng tụ tạo thành các giotï sương đọng trên lá 
C8 : Trong chai đựng rượi xẩy ra đồng thời hai quá trình bây hơi và ngừng tụ vì chai được đậy kín nên có bao nhiêu bay hơi thì có bấy nhiêu rượi ngừng tụ do đó lượng rượi không đổi 
D. Nội dung ghi bảng 
II. Sự ngưng tụ 
* Sự chuyển thể từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ 
1. Tìm cách quan sát sự ngừng tụ 
a.Dự đoán 
b. Thí nghiệm Kiểm tra 
c. Rút ra kết luận 
C 1 ; C 2 ; C 3 ; C 4 ; C 5 ; 
2. Vận dụng
 C6: Hơi nước trong các đám mây ngừng tụ tạo thành tạo thành mưa . khi hà hơi vào mặt gương , hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngừng tụ thành những hạt nước nhû làm cho gương bị mờ 
 C7: Hơi nước trong không khí ban gặp lạnh ngừng tụ tạo thành các giotï sương đọng trên lá 
C8 : Trong chai đựng rượi xẩy ra đồng thời hai quá trình bây hơi và ngừng tụ vì chai được đậy kín nên có bao nhiêu bay hơi thì có bấy nhiêu rượi ngừng tụ do đó lượng rượi không đổi

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 31.doc