Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 28: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 28: Sự nóng chảy và sự đông đặc

1.kiến thức

-Nhân biết và phát biểu các đặc điểm của sự nóng chảy

-Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản

2. Kỉ năng :Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm ,cụ thể là từ bảng này biết vẽ được đường biểu diễn ,từ đường biểy diễn biết rút ra được những kết luận cần thiết

3. Thái độ : Cẩn thận ,tỉ mĩ

 B. Chuẩn bị:

1.Cá nhân hs : Thước kẻ ,bút chì , giấy kẻ ô vuông (khổ vở viết hs)

2.Cả lớp :Giá đỡ thí nghiệm , hai kẹp vặn năng , chiếc nhiệt kế GHĐ 1000C ,đèn cồn, bảng phụ có kẻ sẳn ô vuông ,kiềng –lưói đốt ,ống nghiệm , que khuấy ,băng phiến tán nhỏ ,nước , khăn lau ,hình phóng to bảng 24.1

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 28: Sự nóng chảy và sự đông đặc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngµy so¹n: 23/03/2010
Ngµy d¹y:24+26/03/2010
Tiết :28 § SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
A.Mục tiêu 
1.kiến thức 
-Nhân biết và phát biểu các đặc điểm của sự nóng chảy 
-Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản 
2. Kỉ năng :Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm ,cụ thể là từ bảng này biết vẽ được đường biểu diễn ,từ đường biểy diễn biết rút ra được những kết luận cần thiết 
3. Thái độ : Cẩn thận ,tỉ mĩ
 B. Chuẩn bị:
1.Cá nhân hs : Thước kẻ ,bút chì , giấy kẻ ô vuông (khổ vở viết hs) 
2.Cả lớp :Giá đỡ thí nghiệm , hai kẹp vặn năng , chiếc nhiệt kế GHĐ 1000C ,đèn cồn, bảng phụ có kẻ sẳn ô vuông ,kiềng –lưói đốt ,ống nghiệm , que khuấy ,băng phiến tán nhỏ ,nước , khăn lau ,hình phóng to bảng 24.1 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Gọi hs đọc phần mở đầu bài SGK => việc dúc đồng có liên quan đến hiện tượng vật lí đó là sự nóng chảy và sự đông đặc .Đặc điểm của hiện tượng này như thế nào ? Bài học hôm nay giúp chúng ta trả lời câu hỏi này .
-Nghe nội dung GV thông báo
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
-Đọc phần giới thiệu SGK
Hoạt động 2: Giới thiệu thí nghiệm về sự nóng chảy
Mơc tiªu: Giới thiệu thí nghiệm về sự nóng chảy
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
I. Sự nóng chảy 
-GV lắp thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến trên bàn GV và giới thiệu chức năng của từng dụng cụ dùng trong thí nghiệm 
-Giới thiêu cách làm thí nghiệm 
-Treo bảng 24.1 nêu cách theo dõi để ghi được kết quả nhiệt độ và trạng thái của băng phiến 
-Theo dõi cách lắp ráp và tiến hành làm thí nghiệm của GV
-Chú ý theo dõi để ghi kết quả thí nghiệm => vận dụng cho việc phân tích kết quả thí nghiệm 
Hoạt động 3 : Phân tích kết quả thí nghiệm
Mơc tiªu: Phân tích kết quả thí nghiệm
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trên bảng phụ (có kẻ ô vuông ) dựa vào số liệu bảng 24.1 
+Cách vẽ các trục xác định trục thời gian ,truc nhiệt độ 
+ Cách biểu diễn giá trị trên các trục .trục thời gian bắt đầu từ 0 phút ,trục nhiệt độ bắt đầu từ 600C 
+ Cách xác định một điểm biểu diễn trên đồ thị 
+ GV làm mẫu 3 điểm đầu tiên tương ứng với các phút thứ 0 ,1,2 trên bảng 
+Cách nối các điểm biểu diễn thành đường biểu diễn (vẽ bằng màu phấn khác ) 
-Theo dõi và giúp đở hs vẽ đường biểu diễn 
-Căn cứ vào đường biểu diễn y/c hs thảo luận nhóm trả lời C1,C2, C3
-Chú ý lắng nghe cách vẽ đường biểu diễn vào vở có ô vuông 
-Vẽ đường biểu diễn vào giấy kẻ ô vuông theo sự hướng dẫn của GV 
-Tham gia thảo luận nhóm trả lời câu hỏi và ghi vở 
C1: Tăng dần đoạn thẳng nằm nghiêng 
C2: 800C . rắn và lỏng 
C3: Không đoạn thẳng nam ngang
Hoạt động 4 : Rút ra kết luận
Mơc tiªu: Rút ra kết luận
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
2. Rút ra kết luận 
- Hướng dẫn hs tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống => hoàn thành C4 
-y/c hs lấy ví dụ về sự nóng chảy trong thực tế ?
Nước dá nóng chảy ở nhiệt độ bao nhiêu độ ? 
-Chố t lại kết luận chung và cho hs ghi vở 
-Mở rộng : Có một số chất trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của vật vẫn tiếp tục tăng : Như thuỷ tinh , nhựa đường nhưng phần lớn các chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định 
-làm việc cá nhân trả lời câu hỏi 
C4: (1) 800C ;(2) không thay đổi 
-Ghi kết luận chung :
+ Sự chuyển từ thể rắn sang theể lỏng gọi là sự nóng chảy 
+ phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định .Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy 
+Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi 
Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà
Mơc tiªu: Hướng dẫn về nhà
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Củng cố :y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK
-Dựa vào bảng 24.1 tập vẽ lại đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng băng phiến 
-Làm bài tập 24-25 .5
 Đọc phần ghi nhớ 
-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK
IV. Nội dung ghi bảng 
I.Sự nóng chảy 
1.Phân tích kết quả thí nghiệm C1: Tăng dần đoạn thẳng nằm nghiêng
C2: 800C . rắn và lỏng 
C3: Không đoạn thẳng nam ngang
C4: (1) 800C ;(2) không thay đổi 
2. Rút ra kết luận :
+ Sự chuyển từ thể rắn sang theể lỏng gọi là sự nóng chảy 
+ phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định .Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy 
+Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 28.doc