Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 27 : Kiểm tra một tiết

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 27 : Kiểm tra một tiết

1. Hiện tượng nào sau đây xẩy ra khi nung nóng một lượng chất rắn ( 0,5điểm )

A. Khối lượng của vật tăng . B.khối lượng của vật giảm.

C.Khối lượng riêng của vật tăng . D. Khối lượng riêng của vật giảm .

2. Hiện tượng nào sau đây xẩy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng ( 0,5điểm )

A. Khối lượng của chất lỏng tăng . B. Trọng lượng của chất lỏng tăng .

C. Thể tích của chất lỏng tăng . D.Cả ba ý đều đúng

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 52Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 27 : Kiểm tra một tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 15/03/2010
Ngµy d¹y: 16+17/03/2010
Tiết :27 § KIỂM TRA MỘT TIẾT
I.chọn và khoanh câu đúng nhất trong các câu phát biểu sau (2 điểm )
1. Hiện tượng nào sau đây xẩy ra khi nung nóng một lượng chất rắn ( 0,5điểm )
A. Khối lượng của vật tăng .	B.khối lượng của vật giảm. 
C.Khối lượng riêng của vật tăng .	D. Khối lượng riêng của vật giảm .
2. Hiện tượng nào sau đây xẩy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng ( 0,5điểm )
A. Khối lượng của chất lỏng tăng .	B. Trọng lượng của chất lỏng tăng . 
C. Thể tích của chất lỏng tăng .	D.Cả ba ý đều đúng 
3. Chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sao đây thay đổi( 0,5điểm )
A.Khối lượng B.Trọng lượng 	C. khối lượng riêng 	D.Cả ba ý A, B, C đêàu thay đổi 
4. Trong các cách sắp xép sự nỡ vì nhiệt của các chất từ nhiều tới ít 
cách sắp xếp nào sao đây là đúng ( 0,5điểm )
A.Rắn , lỏng , khí . B.Rắn, khí , lỏng. C.lỏng , khí . rắn .	D .Khí, lỏng , Rắn 
II.Chọn và đánh dấu x vào ô vuông mà câu em cho là đúng hoặc sai trong các câu dưới đây (1 điểm ).
 1.Trong nhiệt giai Xenxuiút nhiệt độ của nước đá đan tan là 0 0C ,nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 0C .	đúng Š sai Š ( 0,125điểm ).
2. Trong nhiệt giai Xenxiút 1 0 C tương ứng bằng 1.80 F đối vơi nhiệt giai Faren hai .. 
đúng Š sai Š (0,125điểm ).
 3. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau . 	đúng Š sai Š ( 0,125điểm ).
 4 .Để tiết kiệm vật liệu nên chỗ tiếp nối hai đấu thanh ray xe lửa thường chừa một khe hở nhỏ . 
đúng Š sai Š (0,125 điểm ).
III. Dùng từ thích hợp điiền vào chỗ trống trong các câu sau (0,5 điểm ).
1. Các chất (1) .khi nóng lên (2) .khi lạnh đi (0, 25 điểm ).
2. Thanh thép nở ra vì nhiệt nó gây ra (3)rất lớn ,khi (4) .nó cũng gây ra lực rất lớn 
(0,25 điểm ).
IV.Ghép mẹnh đề ở cột A vào cột B thành câu có nghĩa đúng (0,5 điểm ).
Cột A 
Cột B 
1. Đòn bâûy , mặt phẳng nghiêng , ròng rọc 
2.Nhiệt kế là dụng cụ để đo 
3.Trong nhiệt giai Farenhai nhiệt độ của nước đang sôi 
4.Khi làm vật lạnh đi 
a-thì trọng lượng riêng của vật tăng .
b- nhiệt độ vật tăng.
c -thể tích tăng .
d- là máy cơ đơn giản.
e-khối lượng .
g-nhiệt độ.
h- là 212 0F.
V. Tự luận :
1. Hãy so sánh mức độ nở vì nhiệt của các chất rắng , lỏng , khí ? (1,5 điểm ).
2.Giải thích vì sao trước khi lắp khâu vào cán thường nung nóng khâu trước rồi mới lắp ? (1,5 điểm ).
3. Hãy đổi xem 50 0 C bằng bao nhiêu độ 0 F ? (2 điểm ).
Chú y ù :làm bài vào trong giấy ,đề các em giữ lại để làm tai liệu 

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 27.doc