Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 26: Thực hành đo nhiệt độ

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 26: Thực hành đo nhiệt độ

1. Kĩ năng :

-Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế

-Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn sư thay đổi này

2. Thái độ: Trung thực, tỉ mĩ, chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và báo cáo

B.Chuẩn bị

1.Mỗi nhóm : Một nhiệt kế y tế ,một nhiệt kế thuỷ ngân, một đồng hồ ,bông y tế

2 .Cá nhân hs :Chép sẳn mẫu báo cáo vào vở theo SGK

 

doc 5 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 56Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 26: Thực hành đo nhiệt độ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:08/03/2010
Ngµy d¹y:09+10/03/2010
Tiêt :26 §THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
A.Mục tiêu :
1. Kĩ năng :
-Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế 
-Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn sư thay đổi này 
2. Thái độ: Trung thực, tỉ mĩ, chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và báo cáo 
B.Chuẩn bị 
1.Mỗi nhóm : Một nhiệt kế y tế ,một nhiệt kế thuỷ ngân, một đồng hồ ,bông y tế 
2 .Cá nhân hs :Chép sẳên mẫu báo cáo vào vở theo SGK 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Người ta dùng những dụng cụ nào để xác định nhiệt độ , hãy kể một số dụng cụ đo nhiệt độ mà em biết 
- Nước đá đang tan , hơi nước đang sôi ứng với nhiệt giai xenxuit thì bao nhiêu độ 0C – nhiệt Farenhai thì bao nhiêu độ 0 F 
-y/c hs đưa mẫu báo cáo , nhiệt kế y tế lên bàn => GV kiểm tra ,khuyên khích những trò chuẩn bị tốt , nhắc nhỡ những trò chưa chuẩn bị tốt 
-Nhắc nhở hs về thái độ cần có khi làm thực hành 
-Hai em lần lượt lên bản trả lời 
-Hs khác tập trung chú và nhận xét 
-Nghe nội dung GV thông báo
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
Hoạt động 2 : Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể
- Mơc tiªu: Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Hướng dẫn hs theo dõi các bước :
+Tìm hiểu 5 đặc điểm nhiệt kế y tế , ghi vào mẫu báo cáo 
+Đo theo tiến trình trong SGK 
- Chú ý theo dõi để nhắc nhở hs :
+ khi vẩy nhiệt kế phải cầm chắc cho khỏi văng ra ,tránh không để nhiệt kế và đập vào vật khác 
+ khi đo nhiệt độ cơ cần cho bầu thuỷ ngân tiếp xúc trực tiếp và chặt với da 
+ khi đọc nhiệt kế không được cầm vào bầu nhiệt kế .
-Sau khi học sinh đo xong y/c hs cất nhiệt kế vào trong hộp đựng
làm việc theo nhóm 2 em một nhóm 
-Tiến hành đo nhiệt độ cơ thể theo sự hướng dẫn của GV, ghi kết quả thí nghiệm vào phân a mục 2 . Ghi lại vào mục 3 các kết quả đo 
Hoạt động 3 : Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước
- Mơc tiªu: Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-y/c các nhóm phân công trong nhóm mình 
+Một bạn theo dõi thời gian 
+Một bạn theo dõi nhiệt độ 
+Một bạn ghi kết quả vào bảng 
-Hướng dẫn hs quan sát nhiệt kế để tìm hiểu đặc điểm của nhiệt kế 
-Hướng dẫn hs lắp dụng cụ theo hình 23.1 , kiểm tra lại trước khi hs đốt đèn cồn 
-Nhắc nhở hs :
+ Theo dõi chính xác thời gian để đọc kết quả trên nhiệt kế 
+ Hết sức cẩn thận khi nước đã được đun nóng 
- Sau 10 phút ,tắt đèn cồn 
-Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn trong mẫu báo cáo 
+ Trục nằm ngang là trục thời gian (mỗi 1 ô là 1 phút )
+ Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ (mỗi ô là 100C ) 
+ Góc thời gian là 0 phút, góc nhiệt độ là nhiệt độ của nước lúc chưa đun 
+ Nối lại các điểm thành đường biểu diễn 
- Trước khi hết giờ 5 phút , nếu chưa hoàn thành thì giao về nhà hoàn thành nốt 
- y/c hs tháo , cất dụng cụ thí nghiệm 
làm việc theo nhóm 
-phân công các bạn trong nhóm theo y/c của GV 
-cùng tìm hiểu đặc điểm của nhiệt kế , ghi báo cáo thí nghiệm phần b mục 2 
-lắp dụng cụ theo hình 23.1 , tiến hành đun nước khi được sự nhất trí của GV 
-Theo dõi ghi lại nhiệt dộ của nước vào bảng 
-cá nhân hs tự vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian vào mẫu báo cáo thí nghiệm 
Hoạt động 4 : Tổng kết
- Mơc tiªu: Tổng kết
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Thu dọn làm vệ sinh nơi thực hành 
-Nhận xét kết quả và thái độ học tập của các nhóm và từng cá nhân .
-Hướng dẫn các em tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học 
-Thu báo cáo thực hành 
-Dọn vệ sinh nơi thực hành 
- Tiếp thu đánh giá của GV 
- Tự đánh giá tiết thực hành 
- nộp bài thực hành 
Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà
- Mơc tiªu: Hướng dẫn về nhà
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Hoàn thành nốt mẫu báo cáo thực hành 
- Chuẩn bị cho bài học sau : Mỗi em một thước kẻ ,một bút chì , một tờ giấy kẻ sẳn ô vuông thông dụng khổ vở hs để vẽ đường biểu diễn sự tăng nhiệt độ 
E. Nội dung học sinh thể hiện trong bảng báo cáo kèm theo 
BÁO CÁO THỰC HÀNH
1. Họ và tên học sinh : .. lớp ..
2. Ghi lại :
a. Đặc điểm của nhiệt kế y tế 
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
b.Đặc điểm của nhiệt kế thuỷ ngân :
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
3. Các kết quả đo
a.đo nhgiệt độ củ cơ thể của người
Người 
Nhiệt độ 
Bản thân 
Bạn 
b. Bảng theo dõi nhiệt độ của nước 
Thời gian 
Nhiệt độ 0C 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Vẽ đồ thị đường biểu diễn của nhiệt độ phụ thuộc vào thời gian 
 Nhiệt 0C
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nhiệt độ 
ba n đầu của nước 
Thời gian 

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 26.doc