Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 25: Nhiệt kế – nhiệt giai

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 25: Nhiệt kế – nhiệt giai

.Mục têu :

1.Kiến thức

-Hiểu đựoc nhiệt kế là dụng cụ hoạt động dựa trên nguyên tắc sự nở vì nhiệt của chất lỏng

-Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau

-Biết 2 loại nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai

2.Kĩ năng: phân biệt được nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai và có thể chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt giai kia

3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận ,trung thực

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 25: Nhiệt kế – nhiệt giai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/03/2010
Ngµy d¹y: 02+03/03/2010
Tiết :25 § NHIỆT KẾ –NHIỆT GIAI
A.Mục têu :
1.Kiến thức 
-Hiểu đựoc nhiệt kế là dụng cụ hoạt động dựa trên nguyên tắc sự nở vì nhiệt của chất lỏng 
-Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau 
-Biết 2 loại nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai 
2.Kĩ năng: phân biệt được nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai và có thể chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt giai kia
3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận ,trung thực 
B.Chuẩn bị 
1. Cho các nhóm :3 chậu thuỷ tinh ,mỗi chậu đựng một ít nước ,một ít nước đá ,phích nước nóng ,nhiệt kế rượi nhiệt kế thuỷ ngân , nhiệt kế y tế 
2.Cho cả lớp :Hình vẽ các loại nhiệt giai ,hình vẽ nhiệt kế rượi có đo ở hai nhiệt độ Xenxiút và Farenhai ,kẻ bảng phụ 22.1
C. Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc
D.Tổ chức hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
1. Kiểm tra 
-Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất ?
-So sánh mức độ giãn nở vì nhiệt của các chất 
2. Đặt vấn đề :
Một người bị sốt phải dùng những dụng cụ nào để biết chính xác người đó có sốt hay không ? 
=> Vậy nhiệt kế là gì ? có cấu tạo và hoạt động dưạ trên nguyên tắc nào ?=> Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay .
-Hai em lần lượt lên bản trả lời 
-Hs khác tập trung chú và nhận xét 
-Nghe nội dung GV thông báo
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
-Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của người đó .
-Dùng tay sờ trên trán người đó
Hoạt động 2 : Thí nghiệm về cảm giác nóng lạnh
- Mơc tiªu: Thí nghiệm về cảm giác nóng lạnh
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
 1.Nhiệt kế 
-y/c hs nhớ lại bài học ở lớp 4 ,sau đó quan sát hình 22.1 và 22.2 để dự đoán câu trả lời C1 
-Ghi các dự đoán của hs lên bảng sau đó y/c các nhóm tiến hành thí nghiệm hình 22.2và hình 22.2 
- Người ta dùng những dụng cụ nào để đo nhiệt độ của ?
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để làm gì ?
-Nhớ lại bài học về nhiệt kế ,dự đoán câu trả lời C1 
-Hoạt động nhóm tiến hành làm thí nghiệm và rút ra kết luận => hoàn thành câu C1 : Cảm giác của tay ta không xác định chính xác mức độ nóng lạnh 
*Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ .
Hoạt động 3 : Tìm hiểu nhiệt kế
- Mơc tiªu: Tìm hiểu nhiệt kế
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-y/c hs quan sát hình vẽ 22.3 và 22.4 và hoàn thành nội dung C2 
-Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng gì ? 
- Em hãy cho biết một số nhiệt kế thường dùng ?
-y/c hs quan sát hình 22.5 sau đó trả lời câu hỏi C3 
-Cho hs tác dụng của chổ thắt trong nhiệt kế y tế bằng cách quan sát nhiệt kế thật .y/c hs trả lời câu hỏi C4 
-làm việc cá nhân quan sát hình vẽ và hoàn thành C2 : Xác định nhiệt độ 00C và nhiệt độ 1000C trên cơ sở đó vẽ vạch chia của nhiệt kế 
* Nhiệt kế hoạt động dựa trện hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất .
*Có nhiều loại nhiệt kế khac nhau như : Nhiệt kế rượi , nhiệt hế thuỷ ngân , nhiệt kế y tế 
-làm việc cá nhân quan sát hình vẽ và trả lời C3: 
Loại nhiệt kế
Giới hạn đo
Độ chia nhỏ nhất
Công dụng
Nhiệt kế rưọi 
-200C đến 500C 
10C
Đo nhiệt độ của khí quyển
Nhiệt kế thuỷ ngân
ø –300C đến 1300C
10C
Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
Nhiệt kế y tế
350C đến 420C
10C
Đo nhiät độ của cơ thể người
- làm việc tập thể quan sát nhiệt kế y tế 
và hoàn thành câu hỏi 
C4:ống quản gần bầu đựng thuỷ ngân có một chổ thắt , có tác dụng cho thuỷ ngân tụt xuống bầu khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể , nhờ đó mà có thể đọc được nhiệt độ của cơ thể .
Hoạt động 4: Tìm hiểu nhiệt giai
- Mơc tiªu: Tìm hiểu nhiệt giai
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Giới thiêu nhiệt giai xenxiút và nhiệt giai Farenhai (theo hình vẽ )
-GV : nhấn mạnh : và cho hs ghi vở 
*Trong nhiệt giai xenxíu nhiệt độ của nước đá đang tan lá 00C ,Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C 
* Trong nhiệt giai Farenhai , nhiệt độ của nước đang tan là 320F , của hơi nước đang sôi là 2120F 
Vậy giữa nhiệt giai Farenhai và nhiệt giai xenxiut có mối liên hệ gì khơng ? 
-Giới thiệu mối quan hệ giữa nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai 
+Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C ứng với 320F
+Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C ứng với 2120F 
=> Nghĩa là 1000C ứng với 2120F-320F =1800F ĩ 10C=1,80F 
-Khi hs đã hiểu được mối liên hệ giữa nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai cho hs làm ví dụ sau .
-y/c hs trả lời Câu hỏi C5 
-Lĩnh hội và ghi mối liên hệ giữa nhiệt giai Xenxiút và nhitệ giai Farenhai
-Ví dụ tính xem 200C ứng với bao nhiêu 0F
 @:200C = 00C + 200C
 @:200C = 320F + (20 . 1.8F ) =680F 
-làm việc cá nhân trả lời 
C5 : 300C=00C+300C
 300C=320F+(30.1.80F)=860F
Hoạt động 5 : Củng cố- Dặn dò
- Mơc tiªu: Củng cố- Dặn dò
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Củng cố :y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK Hướng dẫn :Gợi ý cho hs trả lời câu hỏi cuối bài học -Baì tập SBT 
Dặn dò : 
Học thuộc lòng phần ghi nhớ ,làm bìa 22.1đến bài 22.7 
-Mỗi em chuẩn bị một nhiệt kế y tế ,kẻ sẳn bảng mẫu báo cáo cho bài sau
 -Đọc phần ghi nhớ 
-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK
E. Nội dung ghi bảng 
1. Nhiệt kế 
*Nhiệt là dụng cụ để đo nhiệt độ 
C1:
C2:
* Nhiệt kế hoạt động dựa trện hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất .
Trả lời câu hỏi :
C3:
*Có nhiều loại nhiệt kế khac nhau như : Nhiệt kế rượi , nhiệt hế thuỷ ngân , nhiệt kế y tế 
C4:
2. Nhiệt giai 
a.Nhiệt giai xenxiút
Trong nhiệt giai xenxiut nhiệt độ của nước đá đang tan lá 00C ,Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C 
b. Nhiệt giai Farenhai 
Trong nhiệt giai Farenhai , nhiệt độ của nước đang tan là 320F , của hơi nước đang sôi là 2120F
c. Mối liên hệ giữa nhiệt giai xenxiut và nhiệt giai Farenhai 
 1000C ứng với 212 0F - 320F = 1800F 
 Nghĩa là : 10C= 1,8 0F
3. Vận dụng 
C5 : *300C = 0 0C + 30 0C vậy 
 300C = 320F +(20x1,80F) = 86 0F
 *370C = 0 0C + 37 0C vậy 
 370C = 320F +(37x1,80F) = 0F

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 25.doc