Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 24: Một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 24: Một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt

Mục tiêu :

1.kiến thức :

-Nhận biết được sự co giãn vì nhiệt có thể gây ra một lực rất lớn

-Mô tả được cấu tạo và hoạt động của băng kép

-Giải thích một số ứng dụng của sự giãn nở vì nhiệt

2. Kỹ năng :

-phân tích hiện tượng để rút ra nguyện tắc hoạt động của băng kép

-Rèn kĩ năng quan sát so sánh

3. Thái độ :Cẩn thận nghiệm túc

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 24: Một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 22/02/2010
Ngµy d¹y: 23+24/02/2010
Tiết : 24 § MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT
A.Mục tiêu : 
1.kiến thức :
-Nhận biết được sự co giãn vì nhiệt có thể gây ra một lực rất lớn 
-Mô tả được cấu tạo và hoạt động của băng kép 
-Giải thích một số ứng dụng của sự giãn nở vì nhiệt 
2. Kỹ năng :
-phân tích hiện tượng để rút ra nguyện tắc hoạt động của băng kép 
-Rèn kĩ năng quan sát so sánh 
3. Thái độ :Cẩn thận nghiệm túc 
B. Chuẩn bị : 
1. Các nhóm 
-Một băng kép ,giá thí nghiệm để lắp băng kép 
-Một đèn cồn 
2. Cả lớp 
- Một bộ thí nghiệm hình 21.1 ,một chậu nước, khăn lau
- Hình vẽ khổ lớn hình 21 .2 –21.3 –21.5 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc
D.Hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: kiểm tra 15 phut – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra 15 phut – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc
- C¸ch tiÕn hµnh:
C©u 1 : So sánh sự giãn nở vì nhiệt của các chất rắn , lỏng , khí . 
-C©u 2 : Chữa bài tập 20.2 
*. Tổ chức tình huống 
-Treo hình 21.2 y/c hs quan sát 
-Em có nhận xét gì hai đâu nối thanh ray xe lửa ?
-Tại sao người ta phải làm như vậy ?
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
Hoạt động 2 : Quan sát lực xuất hiện trong sự co giãn vì nhiệt
- Mơc tiªu: Quan sát lực xuất hiện trong sự co giãn vì nhiệt
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc
- C¸ch tiÕn hµnh:
I. lực xuất hiện trong sự co giãn vì nhiệt 
1.Thí nghiệm 
- Bố trí thí nghiệm hình 21.1a sau đó làm thí nghiệm và y/c hs trả lời C1,C2 
-Chỉ rõ cho hs biết đâu là thanh thép đâu là thanh đồng . 
- y/c hs quan sát hình 21.2 b sau đó cho các em dự đoán hiện tượng xẩy ra ?
-GV : Tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng để kiểm tra dự đoán theo hình 21.2b => y/c hs hoàn thành C3:
2.Rút ra kết luận :
-y/c hs dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống tropng câu C4
Quan sát thí nghiệm của GV ,làm việc cá nhân trả lời C1,C2. 
C1: Thanh thép nở ra ( dài ra) 
C2:Khi bị giãn nỡ vì nhiệt nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn 
-Dự đoán hiện tượng xẩy ra 
-Quan sát thí nghiệm của giáo viên và hoàn thành câu hỏi 3
C3:Khi co lại vì nhiệt nếu gặp vật ngăn cản thanh thép có thể gây ra một lực rất lớn 
-Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi 4
C4: a)-(1) nở ra ; -(2) lực 
 b) –(3) vì nhiệt ;-(4) lực
Hoạt động 3 : Vận dụng
- Mơc tiªu: Vận dụng
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc
- C¸ch tiÕn hµnh:
-y/c hs trả lời C5,C6. 
-y/c hs quan sát hình vẽ đường rây ,nhận xét cấu tạo và hoàn thành C5 
-y/c hs quan sát hình vẽ chiếc cầu nhận xét cấu tạo và hoàn thành C6
-Thảo luận nhóm tiến hành trả lời câu hỏi
C5: Có để một khe hở ,khi trời nóng đường rây dài ra mà không bị ngăn cản => không gây ra một lực lớn=> không làm cho đường rây bị cong 
 C6: Không giống nhau một đầu được đặt vào con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi bị nóng lên mà không bị ngăn cản 
-Nhận dụng cụ thí nghiệm , quan sát băng kép và tiến hành làm thí nghiệm theo nhóm 
Hoạt động 4 : Nghiên cứu băng kép - Các ứng dụng của băng kép trong đời sống
- Mơc tiªu: Nghiên cứu băng kép - Các ứng dụng của băng kép trong đời sống
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc
- C¸ch tiÕn hµnh:
1. làm thí nghiệm 
-GV: Giới thiệu cấu tạo của băng kép ,sau đó mời các nhóm lên nhận dụng cụ thí nghiệm và quan sát thí nghiệm hình 21.4 
-Hướng dẫn cho các nhóm lắp dụng cụ thí nghiệm =>và hoàn thành câu hỏi 2.Trả lời câu hỏi :C7,C8,C9 -Hướng dẫn hs trả lời câu hỏi 
+C7:Vì sao lại cong về phía thanh thép ?
+C8:Vì sao băng kép luôn cong về phía thanh thép ?
+C9 :yêu cầu hs dư đoán => GV thông báo cho hs
-GV: Giới thiệu một số thiết bị tự động đóng, ngắt mạch điện sử dụng băng kép ví dụ như bàn là nồi cơm điện sau đó cho hs quan sát hình 21.5 và y/c các em trả lời câu hỏi C10 
Hướng dẫn chẩun bị bài ;y/c hs học thuộc phần ghi nhớ và làm bài tập 
-Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi 
C7:Nở khác nhau
C8:Cong về phía thanh thép vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép (nên thanh đồng dài hơn và nằm ở phía ngoài vòng cung .
C9 : Có cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt nhiêu hơn thép nen thanh thép dài hơn và nằm ngoài vòng cung 
C10: khi dủ nóng băng kép cong lại về phía thanh đồng làm ngắt mạch điện thanh đồng nằm ở trên 
Hoạt động 5 : Hướng dẫn dặn dò – củng cố
- Mơc tiªu: Hướng dẫn dặn dò – củng cố
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc
- C¸ch tiÕn hµnh:
Củng cố :y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK .Hướng dẫn :
 -Baì tập SBT :21.1 đến 21.6 SBT
Dặn dò : Về nhà 
- Trả lời câu hỏi SGK từ C1 à C9 trang 66-67 
+ Đọc trước bài
 -Đọc phần ghi nhớ 
-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK 
E. Nội dung ghi bảng
I.Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt :
1. Quan sát thí nghiệm 
2. Trả lời câu hỏi 
C1:C2:C3 :
3. Rút ra kết luận 
C4: 
a) (1)dãn ( 2) lực 
b) (3) vì nhiệt (4) lực 
* Sự co dãn vì nghiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn 
4. Vận dụng 
C5:C6: 
II Băng kép 
1. Quan sát 
2. Trả lời câu hỏi 
C7:C8: C9:
* Băng kép khi đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại 
3. Vận dụng 
*Ngươi ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng ngắt tự động mạch điện 
C10 :

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 24.doc