Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết

Câu1: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật rắn bằng thể tích nào ?hay chọn phương án đúng trong phương án sau

a)Thể tích bình tràn b)Thể tích bình chứa

c)Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa d)Thể tích nước còn lại trong bình

Câu 2:Một bình chia độ ghi tới cm3 ,chứa 50 cm3 nước để đo thể tích của hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng tới 84 cm3 . Hỏi kế quả nào sau đây là kết quả đúng

a) V1 = 84 cm3 ; b) V2 = 50 cm3 ; c) V3 = 34 cm3 ; d) V4 = 134 cm3

Câu 3:Trên hộp mứt có ghi 250g . Con số đó cho biết điều gì ?Chọn phương án đúng trong các phương án sau

a) Sức nặng của hộp mứt ; b)Thể tích của hộp mứt

c)Khối lượng của hộp mứt ; d) Sức nặng và khối lượng của hộp mứt

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:18/ 10/ 2009
Ngµy d¹y: 19/ 10+ 21/ 10/ 2010(6B+A) 	
Tiết :10 Kiểm tra 1 tiết
A.Trắc nghiệm khách quan 
I.Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau . ( 2điểm )
Câu1: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật rắn bằng thể tích nào ?hay chọn phương án đúng trong phương án sau 
a)Thể tích bình tràn b)Thể tích bình chứa 
c)Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa d)Thể tích nước còn lại trong bình 
Câu 2:Một bình chia độ ghi tới cm3 ,chứa 50 cm3 nước để đo thể tích của hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng tới 84 cm3 . Hỏi kế quả nào sau đây là kết quả đúng 
a) V1 = 84 cm3 ; b) V2 = 50 cm3 ; 	c) V3 = 34 cm3 ; 	 d) V4 = 134 cm3 
Câu 3:Trên hộp mứt có ghi 250g . Con số đó cho biết điều gì ?Chọn phương án đúng trong các phương án sau 
a) Sức nặng của hộp mứt ; 	b)Thể tích của hộp mứt
c)Khối lượng của hộp mứt ; 	d) Sức nặng và khối lượng của hộp mứt 
Cẫu 4 : Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì ? 
a)Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng 
b)Chỉ làm biến dạng quả bóng , quả bóng bị móp 
c)Không làm biến đổi chuyển động của quả bóng không làm biến dạng quả bóng . 
d)Vừa làm biến đổi chuyển động của quả bóng ,vừa làm biến dạng quả bóng .
II.Chọn câu đúng sai trong các câu sau đây(hãy ghi đúng hoặc sai vào bài làm)(1điểm 
Đúng
Sai
Câu 1: Đơn vị chính của khối lượng là kg
Câu 2: Đơn vị trọng lực là Niutơn hoặc kg 
Câu 3:Một vật có khối lượng 12 00 g thí có trọng lượng là 12 N 
Cẫu 4: Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác gọiï là trọng lượng .
III.Chọn từ thích hợp điềnvào chỗ trống trong các câu sau ( 1điểm )
Câu 1: Bài 14 :Hai lực cân bằng là hai lực (1)------- như nhau , có cùng (2) ------ nhưng ngược (3)-----
Câu 2 : Trọng lực có phương (4) --------và có chiều (5)------- 
IV .Hãy ghép mệnh đề ở bên trái và mệnh đề ở bên phải thành câu đúng ( 1điểm )
Bên phải
Bên trái
1. Đơn vị của thể tích là 
a. kilôgam
2. Đơn vị của lực là
b. Mét 
3. Đơn vị của chiều là
c. Mét khối 
4. Đơn vị của khối lượng là
d. Mét vuông
e. Niu tơn 
B. Tự luận : 
Câu 1:Hãy nêu cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước trong hai trường hợp(1,5điểm) 
a) Khi vật lọt vào bình chia độ 
b) khi vật không lọt bình chia độ 
Câu 2: Nêu qui tắc dùng cân rôbécvan ( 1,5điểm )
Câu 3: a)Trọng lực là gì ? Nêu phương và chieuà của trọng lực ? ( 2điểm )
 b)Một vật có khối lượng 500g thì có trọng lượng bằng bao nhiêu ? 

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET10.doc