Giáo án lớp 6 môn học Hình học - Tuần 13 - Tiết 13: Ôn tập

Giáo án lớp 6 môn học Hình học - Tuần 13 - Tiết 13: Ôn tập

- Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, tia ,đoạn thẳng.

- Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẻ đoạn thẳng.

- Bước đầu suy luận đơn giản.

II. Phương tiện dạy học:

 Sách giáo khoa, thước thẳng, thước đo độ dài, compa.

III. Hoạt động trên lớp:

 1. ổn định: Lớp trưởng báo cáo sĩ số

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 10/05/2017 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Hình học - Tuần 13 - Tiết 13: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 13	Tiết 13
Ngày soạn: 
Ngày dạy:	ÔN TẬP
I. Mục tiêu: 
Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, tia ,đoạn thẳng.
Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẻ đoạn thẳng.
Bước đầu suy luận đơn giản.
II. Phương tiện dạy học:
	Sách giáo khoa, thước thẳng, thước đo độ dài, compa.
III. Hoạt động trên lớp: 
	1. ổn định: Lớp trưởng báo cáo sĩ số
	2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Sửa bài về nhà. Bài tập 62 SGK ; Bài tập 64 SGK 
	3) Bài mới:
	Mỗi hình sau cho biết kiến thức gì?
A
B
a
C
D
E
C
A
B
a
I
b
n
m
x
x’
O
C
D
y
B
A
M
B
A
O
B
A
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hãy điền vào những chỗ trống sau:
Trong ba điểm thẳng hàng . . . . . . điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua . . . . . . . .
Mỗi điểm trên đường thẳng là . . . . . của hai tia đối nhau .
Nếu . . . . . . . . . . . thì AM + MB = AB 
GV: Nếu AN // a thì ta có vẽ được điểm S không?
HS: S , A , N thẳng hàng nên S phải thuộc đường thẳng AN và S thuộc a Vậy S là giao điểm của AN và a 
- Nếu AN // a thì không có điểm S
Bài 5 SGK/127
- Với ba điểm A ,B , C như hình vẽ điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
- Ta có hệ thức gì?
- Nếu biết AB và BC ta tính được AC không?
- Nếu biết AC và AB ta tính BC như thế nào?
- Nếu biết AC và AB ta tính BC như thế nào?
HS điền vào chỗ trống
Hs lên bảng làm bài tập 2, 3, 4, 7, 8
5 HS lên bảng thực hiên
Các hS khác vẽ vào tập
 Bài 3 SGK/ 127
a
y
x
M
A
N
a)
Bài 7 SGK/ 127
O
B
A
Bài 8 sgk/ 127
C
D
B
t
y
x
O
A
z
Hs vẽ hình:
B
C
A
HS thực hiện 
lí thuyết
a) Đọc hình
b) các tính chất
 (SGK- 127)
Bài tập
Bài 2 SGK/127
M
B
A
C
Bài 3 SGK/ 127
a
y
x
S
M
A
N
b) 
S
M
A
N
Bài 4 SGK/ 127
Bài 6 SGK/127
 a / Điểm M nằm giữa hai điểm A , B vì AM < AB (3cm < 6cm ) 
 b / Vì M nằm giữa A và B nên:
 AM + MB = AB 
 3 + MB = 6
 MB = 6 – 3 = 3 cm 
 Vậy MA = MB (= 3 cm)
 c / Điểm M nằm giữa hai điểm A , B và
 MA = MB 
 Vậy M là trung điểm của AB 
4 Củng cố: từng phần
5 Dặn dò: Xem lại toàn bộ các bài tập và học bài chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
Rút kinh nghiệm:
	Duyệt của tổ trưởng
	Ngày duyệt:

Tài liệu đính kèm:

  • docT13.doc