Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 19 đến 30

Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 19 đến 30

 BÀI 16 : NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở

 NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925

A Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức

 Giúp học sinh hiểu được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới lần 1 ở Pháp , Liên Xô , Trung Quốc ( 1911 – 1920 ) .

- Qua những hoạt động đó , NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VNvà tích cực chuẩn bị về tư tưởng , tổ chức cho việc thành lập chính đáng vô sản ở VN

- Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội VN Cách mạng Thanh niên .

2. Tư tưởng

- Hiểu được chủ trương hoạt động của Hội Việt Nam CM Thanh niên . Giáo dục học sinh lòng khâm phục , kính yêu lãnh tụ NAQ

3. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh , ảnh và trình bày một vấn đề lịch sử .

B Chuẩn bị :

 GV : Lược đồ hành trỡnh cứu nước của NAQ

 Tư liệu lịch sử việt nam

 

doc 33 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 30/09/2019 Lượt xem 345Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 19 đến 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19	 Ngày soạn 13/01/2010 
Tiết 19 Ngày dạy 14/01/2010
 bài 16 : những hoạt động của Nguyễn ái quốc ở 
 NƯớc ngoài trong những năm 1919 - 1925
A Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức
 Giúp học sinh hiểu được những hoạt động của Nguyễn ái Quốc sau chiến tranh thế giới lần 1 ở Pháp , Liên Xô , Trung Quốc ( 1911 – 1920 ) . 
- Qua những hoạt động đó , NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VNvà tích cực chuẩn bị về tư tưởng , tổ chức cho việc thành lập chính đáng vô sản ở VN 
- Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội VN Cách mạng Thanh niên .
2. Tư tưởng
- Hiểu được chủ trương hoạt động của Hội Việt Nam CM Thanh niên . Giáo dục học sinh lòng khâm phục , kính yêu lãnh tụ NAQ 
3. Kĩ năng 
- Rèn kĩ năng quan sát tranh , ảnh và trình bày một vấn đề lịch sử . 
B Chuẩn bị : 
 GV : Lược đồ hành trỡnh cứu nước của NAQ 
 Tư liệu lịch sử việt nam 
C Hoạt động dạy học : 
 1. ổn định .
 2. Kiểm tra bài cũ ( trong quá trình giảng bài ) 
 3. Bài mới .
GV : Cuối TK XIX- đầu TK XX CMVN đang khủng hoảng về đường lối, về lãnh đạo .Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra đều thất bại . trong khi đó đầu TKXX, tình hình thế giới có thay đổi đã tác động đến những người yêu nước VN . xuất phát từ cơ sở đó NAQ đã ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5- 6 1911 . tại bến cảng Nhà Rồng .
- GV: giới thiệu bài mới 
- GV : Treo lược đồ về hành trỡnh cứu nước của NAQ đường lối cứu nước .
? Hs đọc SGK phần I ? 
? Em hóy trình bày những hoạt động của NAQ ở Pháp 1917 – 1920 ? 
- Hs dựa vào SGK trình bày . 
GV : Nói qua về nội dung bản yêu sách 8 điểm và những người viết bản yêu sách .
? Theo em , con đường cứu nước của NAQ có gì mới và khác với lớp người đi trước ? 
HS : trình bày theo những hiểu biết của mình .
GV : Nói qua khác về hướng đi , về chủ trương, về biện pháp .......
GV : Y/c HS theo dõi SGK .
? Hãy trình bày những hoạt động NAQ ở Liên Xô ( 1923-1924 ) ? 
GV : trình bày những quan điểm CM mới của NAQ .
? Gọi HS đọc phần II – SGK ? 
? Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của NAQ tại Trung Quốc ? 
? Em hãy cho biết những hoạt động chủ yếu của tổ chức VN CM TN ?\
GV minh hoạ thêm : về địa bà hoạt động của HVNCMTN đc mở rộng trong toàn quốc . Hội tăng cường truyền bá CN Mác Lê – Nin về nước . 
- NAQ trực tiếp giảng dạy, những bài giảng của NAQ được tập hợp trong cuốn" đường cách mệnh "
? Tại sao nói NAQ đã trực tiếp chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của ĐCS VN ? 
- HS trình bày theo nội dung bài học 
? Việc thành lập" CS đoàn" làm nòng cốt cho HVNCMTN có ý nghĩa gì ? 
I Nguyễn Ái Quốc ở Pháp ( 1917-1923 )
- GV : Khái quát qua về tiểu sử bản thân, Gia đình, Quê hương, đất nước và hoàn cảnh thế giới tác động . 
1. Tại Phỏp 
- 1917 NAQ trở về Phỏp 
- 18/6/1919 NAQ gửi đến Hội nghị Vec xai bản yêu sách đòi quyền bỡnh đẳng , tự quyết của dân tộc VN . 
- 7/1920 : người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin . Từ đó Người tin và đi theo Lê ninđó .
 Như vậy đến năm 1920 NAQ đã tìm ra con đường cứu nước và từ chủ nghĩa yêu nước Người đã đến với CN Mác - Lê nin .
- 12/ 1920 Người tham gia ĐH lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp ở Tua .
+ Bỏ phiếu tán thanh QT thứ 3 
+ Gia nhập ĐCS Pháp
 KL : Như vậy, Người từ chủ nghĩa yêu nước chân chính -> chủ nghĩa Mác- Lê nin - và đến với CNCS .
- 1921 Người sáng lập ra Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pa ri 
- 1922 Người sáng lập ra báo “ người cùng khổ “ truyền bá tư tưởng CM mới vào thuộc địa có VN .
- NAQ viết bài cho báo “ Nhân Đạo “ “ Đời sống công nhân “ và cuốn “ bản án chế độ thực dân thực dân Pháp “ 
- Những sách báo này đc truyền về trong nước . 
KL : Đây là bước chuẩn bị ban đầu về tư tưởng, chính trị của NAQ cho CMVN .
II Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô 
 ( 1923-1924 ) 
*Tại Liên Xô .
- 6/1923 : NAQ từ Pháp đi LX dự ĐHQT nông dân ....... (SGK)
- 1924 : người đi dự ĐH V của QT cộng sản .Tại hội nghị , Người đọc bản tham luận về vị trí chiến lược của CM thuộc địa.... Mối quan hệ giữa phong trào công nhân chính quốc và thuộc địa .
 KL : NAQ đã chuẩn bị về tư tưởng về chính trị cho sự ra đời của ĐCS VN .
III Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc
 ( 1924 -1925 ) 
sự thành lập Hội Việt Nam CM Thanh niên .
- Cuối 1924 NAQ từ LX về Trung Quốc thành lập Hội VN CM thanh niên ( 6/1925 ) tiền thân của ĐCS VN . 
 2. Hoạt động . 
a. Huấn luyện : 
- tổ chức VNCM TN rất chú ý công tác huấn luyện cán bộ CM 
- NAQ trực tiếp mở lớp huấn luyện các bộ và đưa về nc .
- Một số người được chọn tại trường Đại Học Phương Đông và nhiều trường ở LX và Trung Quốc .
b. Tuyên truyền : 
- Báo Thanh niên xuất bản tháng 6 / 1925 
- 1927 tác phẩm “ đường Cách Mệnh “ đươc bí mật chuyển về nươc , tác phẩm đã vạch rõ phương hướng , đường lối cho CMVN .
- Đến 1929 hội VN cách mạng TN đã có cơ sở khắp trên toàn quốc ,
- Cuối 1929 đảng chủ trương vô sản hoá đuă họi viên xuông hầm mỏ, xí nghiệp hoạt động . 
 KL : Những hoạt động của NAQ ở TQ là sụ chuẩn bị về tổ chức cho CMVN và sự ra đời của DEDCS sau này .
 4. C 
? Hóy lập biểu về HĐ của NAQ tự 1917- 1925 ?
Thờigian
Hoạt động của NAQ
1911
18/6/1919
7/1920
12/1920
1921
1922
6/1923
12/1924
->2/1925
...
..
..
..
.
.
..
.
..
5 . Hướng dẫn : 
- Các em học bài và làm bài tập trong SGK 
- Chuẩn bị bàimới . 
 Tuần 19 Ngày soạn :13/ 01/ 2010 
 Tiết 20 Ngày dạy :17/01/2010 
 Bài 17 : Cách mạng Việt nam trước khi
 Đảng cộng sản ra Đời
	( Tiết 1 )
A Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức
 Qua bài học giúp học sinh hiểu được:
 - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức CM ở trong nước .
 - Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước đó là Tân Việt CM Đảng ( TVCMĐ ) và VN Quốc dân Đảng ( VN QD Đ ) , sự khác nhau của các tổ chức này với Hội VN CM do NAQ sáng lập . 
- Bước phát triển của CMVN đặc biệt là phong trào CN dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức CS cuối năm 1929 .
 2. Tư tưởng
- Giáo dục hs lòng kính yêu, khâm phục các bậc tiền bối .
3. kĩ năng 
 - Rèn cho Hs kĩ năng dựng bản đồ và nhận định , đánh giá , phát triển khách quan .
B Chuẩn bị : 
 - GV : Giáo án . Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái 
 - Tư liệu lịch sử VN .
 - HS : Đọc trước bài mới .
C Hoạt động Dạy và Học : 
 1. ổn định :
 2. Kiểm tra bài cũ : 
? Em hãy nêu những hoạt động của NAQ ở Pháp , LX và Trung Quốc ? 
 3. Bài mới : 
GV : Sau những hoạt động của NAQ . đầu TK XX , phong trào cỏch mạng VN cú bước phỏt triển . đú là sự ra đời của cỏc tổ chức cỏch mạng .
Gọi hs đọc phần I – SGK 
? Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1926-1927 ? 
HS trình bày .
- Trong 2 năm 1926-1927 liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân viên chức .... theo thống kờ toàn quốc nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân . 
? Em cú nhận xột gỡ về phong trào đấu tranh của cụng nhõn ? 
? Phong trào yêu nước thời kì này phỏt triển ntn ? 
? Theo em , ptrào CM nước ta trong những năm 1926 – 1927 có những điểm gì mới so với thời gian trước đó ? 
- Nổ ra rộng lớn khắp toàn quốc .
- Sự tham gia của mọi giai cấp tầng lớp .
- Giai cấp cụng nhõn đấu tranh cú chuyển biến .
? Hày trình sự ra đời của tổ chức Tân Việt CM Đảng ? 
- Thời gian ?
- Địa điểm ?
- Thành phần ? 
? Tân Việt CM Đảng phân hoá trong hoàn cảnh nào ? 
GV : TVCMĐ đã nhiều lần cử người sang Quảng Châu xin hợp nhất với VNCMTN nhưng không thành và ngược lại VNCMTN cũng phái người về nước bàn họp với TVCM nhưng không thành do 2 tổ chức không đánh giá đúng vai trò của mỗi bên .
I Bước phát triển mới của phong trào CM VN ( 1926-1927 ) 
1. Phong trào công nhân . 
- Công nhân và học sinh liên tiếp nổi dậy đấu tranh . VD như Dệt Nam Định ,CN đồn điền cao su Phú Riềng, công nhân xi măng Hải Phòng , dệt NĐ , đóng tàu Ba Son .
- Phong trào phát triển với quy mô toàn quốc , số lượng tăng 
- Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị vượt ra ngoài quy mô một xưởng .
- Trình độ giác ngộ của công nhân ngày càng nâng lên , họ trở thành lực lượng chính trị độc lập . 
2. Phong trào yêu nước ( 1926 -1927 ) 
- Phong trào của nông dân , tiểu tư sản và các tầng lớp nhõng dân khỏc đã kết thành 1 làn sóng chính trị khắp cả nước . 
II Tân Việt cách mạng Đảng ( 7-1928 ) 
1. sự thành lập : 
- Từ hội phục việt được thành lập từ 7/1920 
- Sau nhiều lần đổi tên , đến thỏng 7/1928 chính thức mang tên Tân Việt CM Đảng . 
- Lúc đầu là tổ chức yêu nước , lập trường giai cấp chưa rõ ràng .
- Hoạt động ở Trung Kỡ 
2. Sự phân hoá : 
- Tân Việt CM Đảng ra đời khi tổ chức VNCMTN đã trở thành mạnh mẽ về lí luận và tư tưởng CM của CN Mác Lê – Nin 
- Tổ chức VNCMTN đã có sức hút mạnh mẽ với Tân Việt , nhiều người xin gia nhập HVNCMTN . 
- Tõn Việt phõn hoỏ làm 2 : đú là tư tưởng vụ sản và tư tưởng tư sản , tư tưởng vụ sản đó thắng thế .
4. Củng cố 
? Em hóy trỡnh bày về PTDTDC những năm 1926- 1927 ?
? Nờu sự ra đời của VN QDĐ và diễn biến KN Yờn Bỏi 
 5. Hướng dẫn về nhà 
- Các em học bài và làm bài tập trong SGK 
 - Chuẩn bị bài mới ( Tiết 21 ) 
: 
Tuần 20	 Soạn : 13/ 1/ 2010
Tiết 21	 Dạy: 18/1/2010
 Bài 17 : Cách mạng Việt nam trước khi
 đảng cộng sản ra đời ( tiết 2 ) 
 A Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức 
 Qua bài học giúp học sinh hiểu được bước phát triển mới của phong trào CM VN là hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức CM ở trong nước Tân Việt CM Đảng ( TVCMĐ ) và VN Quốc dân Đảng ( VN QD Đ ) .
 - Chủ trương và hoạt động của hai tổ chức CM này , sự khác biệt của hai tổ chức CM này với Hội VN CM . 
2. Tư tưởng
 -Sự phát triển của phong trào CM VN đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức CS ở VN . 
 3. Kĩ năng 
- Rèn cho Hs kĩ năng dựng bản đồ và nhận định , đánh giá , phát triển khách quan .
B Chuẩn bị : 
 Giáo án , Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái 
 Tư liệu lịch sử Việt nam
C Hoạt động dạy và học 
 1. ổn định .
 2. Kiểm tra bài cũ .
 3. Bài mới .
GV : Sau vụ ỏm sỏt tờn mộ phu , kẻ thù khủng bố khốc liệt ,những người lãnh đạo VNQD Đảng quyết định sống mái với kẻ thù ,với phương châm “Không thành công thì cũng thành nhân “và họ đã tiến hành khởi nghĩa 
GV : Y/c HS theo dõi SGK 
? Em hãy nêu sự thành lập của tổ chức VNQDD ? 
- Thời gian ? 
- địa điểm ?
- Thành phần ? 
- Xu hướng cỏch mạng ?
GV : Y/c hs theo dừi SGK 
? Nguyờn nhõn của cuộc khởi nghĩa ? 
GV :Thuyết trình về tình đất nước ta lúc đó , kẻ thù khủng bố khốc liệt ,những người lãnh đạo VNQD Đảng quyết định sống mái với kẻ thù ,với phương châm “Không thành công thì cũng thành nhân “và họ đã tiến hành khởi nghĩa .
? Em hãy trình bày về diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ?
GV :giảng mở rộng  ...  .
GV : như vậy , chỉ trong vòng 15 ngày ( 14-> 28 / 8/1945 ) , chúng ta đã tổng khởi nghĩa thắng lưọi trong cả nước . 
GV : giới thiệu – hs hình 40 – HCT đọc tuyên ngôn độc lập 
II / Giành chính quyền ở Hà Nội : 
- Sau khi Nhật đảo chính Pháp ( 9/3/1945 ) không khí CM ở HN rất sôi sục .
- Quần chúng hăng hái gia nhập các tổ chức cứu quốc và tự vệ chiến đấu .
- Việt Minh thẳng tay trừ khử bọn Việt gian thân Nhật . 
- 16/8/1945 truyền đơn kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi . 
- 19/8/1945 Việt minh tổ chức mít tinh .
- Sau đó , cuộc mít tinh nhanh chóng biến thành biểu tình , tuần hành , thị uy ..
- Khởi nghĩa thắng lợi ở HN
 ( chiều 19/8/1945 )
III / Giành chính quyền trong toàn quốc : 
- Từ đầu tháng tám 1945 , không khí gấp rút khởi nghiac lan rộng khắp cả nc . 
- Bốn tỉnh giành đc chính quyền sớm nhất trong cả nc : Bắc giang , Hà tĩnh , Hải Dương , Quảng Nam ( 18/8/1945 ) 
- H N khởi nghĩ thắng lựo 19/8/1945 
- Huế khởi nghiac thắng lưọi 23/8/1945
- Sài gon khởi nghĩa thắng lợi 25 / 8/1945 
- Từ 25 -> 28 / 8/1945 CáC TỉNH CòN LạI ở Nam Bộ giành chín quyền 
- 2/9/1945 Chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn độc lập khai sing ra nc VN DC CH 
Hoạt động 4
? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc CM tháng 8 1945 ? 
HS : trình bày 
GV : Thâu tóm lại kiến thức .
GV : đưa nc ta từ một nc thuộc địa , nửa phong kiến thành một nc độc lập .Đưa dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ nước nhà . 
? Nguyên nhân nào dẫn đến sự thắng lợi của CM tháng tám ? 
GV : Cm tháng tám diễn ra mau lẹ , ít đổ máu là nhờ có hoàn cảnh quốc tế thận lợi ( chúng ta đánh Nhật sau khi LX đã đánh gục đội quân Quan Đông của Nhật bản ở vùng Mãn Châu – trung Quốc )
IV / ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của CM tháng 8 
1. ý nghĩa lịch sử : 
* Trong nước : 
- Đập tan ách thống trị 80 năm của thực dân Pháp và Phát xít Nhật , lật đổ chế độ phong kiến hàng 1000 năm tồn tại trên đất nc ta . 
- Mở ra 1 kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc , kỉ nguyên độc lập tự do . 
* Quốc tế : 
- đây là trhắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân . 
- Là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên TG . 
2. Nguyên nhân thắng lợi : 
- Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh kiên cường , bất khuất chông giặc ngoại xâm .
- Khối đoàn kết toàn dân tộc 
- Có swj lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng của CT HCM , phương pháp , đường lối cm đúng đắn , kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ tranh , phương pháp CM bạo lực 
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lựo 
 Hướng dần về nhà : 
Các em học thuộc bài , và làm bài tập 
Chuẩn bị bài tiếp theo 
 * Rút kinh nghiệm : 
Tuần 24 
Tiết 29 , 30 
Chương IV
Việt nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến
Bài 24
Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945 - 1946 )
Ngày soạn : 
Ngày dạy : 
A / Mục tiêu : Qua bài học hs biết được 
- Tình hình nc ta sau CM tháng 8 ( thuận lợi và khó khăn ) . Dưới sự lãnh đạo của đảng và HCT , chúng ta đã phát huy đc thuận lợi và khắc phục khó khăn 
- Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản để bảo vệ chính quyền – thành quả to lớn của CM tháng 8 / 1945 
- Giáo dục cho hs lòng yêu nc , kính yêu lãnh tụ , có tinh thần cm , tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và lòng tự hào dân tộc 
- Rèn kỹ năng phân tích cho hs ..
B/ Chuẩn bị : 
 Thầy : tranh ảnh về giai đoạn 1945 – 1946 
 Trò : đọc tài liệu tham khảo 
C / Tiến trình : 
 1. ổn định tổ chức : 
 2. Kiểm tra bài cũ : 
? Em hãy trình bày lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng được ban bố trong hoàn cảnh nào ? 
? ý nghĩa lịch sử và nghuên nhân thắng lợi của CM tháng 8 1945 ? 
 3.Bài mới 
Tiết 29
Hoạt động 1 : 
? Hãy trình bày tình hình nước ta sau CM tháng tám ( trước tiên là những khó khăn về quân sự ) ? 
GV : Khi Tưởng Giới Thạch vào VN kéo theo sau là lực lượng phản động “ VN Quốc Dân Đảng , VN CM đồng chí hhội , Việt Cách “ -> lật đổ CM . 
- Lực lượng CM VN : Đại Việt , tờ rốt kít ( bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp ) 
? Nước ta gặp phải những khó khăn ntn về chính trị ( 1945 – 1946 ) ? 
HS trình bày 
? những khó khăn về kinh tế của nc ta thời kì này là gì ? 
GV : Tháng tám / 1945 đê vỡ ở 9 tỉnh Bắc Bộ , hạn hán kéo dài làm cho 50 % ruộng đát bị bỏ hoang . 
GV minh hoạ : sau Cm tháng 8 chúng ta chỉ chiêms đc kho bạc với 1,230000 đòng trong đó gần ẵ số tiền rách nát không thể lưu hành 
GV trình bày 
GV cho hs thảo luận – Gọi đại diẹn nhóm trình bày 
? tại sao nói nước VN Dân chủ cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ? 
HS trình bày 
GV ; Tổng kết – tóm lại : 
- Gặp nhiều khó khăn mọi mặt : KT , CT , XH đặc biệt là khó khăn về quân sự . 
- Chưa bao gời trên đất nước lại có nhiều giặc ngoại xâm như lúc này . 
- Nhà nước non trẻ chưa đc củng cố 
- Nạ đói hành hoành , ngân hàng trống rỗng , tệ nạn xã hội tràn lan .
Hoạt động 2 : 
? Trước tình trạng đó Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố chính quyền CM ? 
GV : - Hơn 90 % cử tri đi bầu cử 
Bầu đc 333 đại biểu vào quốc hội 
- Lập ban dự thảo hiến pháp và thông qua chính phue liên hiệp kháng chiến do HCT đứng đầu . 
- Sau đó khắc Băc – Trung – Nam tiến hành bầu cử tỉnh – huyện – xã để bầu ra UB hành chính các cấp . 
GV : Giới thiệu 41 vị cử tri Sai Gòn đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khoá I 
Hoạt động 3 : 
? Em hãy cho biết Đảng ta giải quyết giặc đói sau CM tháng tám ntn ? 
GV : không dùng gạo nấu rượu 
Pt thi đua sản xuất đc đẩy mạnh ở các địa phương . Dt ruộng đất hoang hoá nhanh chóng đc gieo trồng các loại cậy lương thực và hoa màu . Chính quyền Cm thu ruộng đất của bọn địa chủ , Việt gian chia chi dân nghèo . Bãi bỏ thuế thân và các loại thuế vô lí khác . 
GV : Giới thiệu với hs hình 42 sgk – nhân dân đang góp gạo chống đói . 
? Để giải quyết nạn giặc dốt - đảng và nhà nc đã có những biện pháp gì ? 
GV : Bình dân học vụ ra đời – HCT kêu gọi nhân dân xoá nạn mù chữ . Cac cấp học đều phát triển mạnh , đổi mới cảc về nội dung lẫn phương pháp .
HCT từng nói : “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu “ 
Sau 1 năm thực hiện chuáng ta đã mở đc 75.805 lớp học , 97,666 người tham gia dạy học , hơn 2,5 triệu người đã biết đọc , viết 
GV : giới thiệu hình 43 sgk lớp bình dân họp vụ . 
GV : Trình bày :
- Kêu gọi tinh thần đóng góp của nhân dân 
- Xây dựng “ quỹ độc lập “
- Phát động “ Tuần lễ vàng “ 
- 31/ 1/1946 : chính phủ ra sắc lệnh fát hành tiền việt nam 
- 23 / 11 / 1946 cho lưu hành tiền việt nam trong cả nước . 
GV : sau tần lễ vàng “ ta thu được : 370 kg vàng , 20 triệu đồng vào quỹ độc lập và 40 triệu vào quỹ đảm phụ quốc phòng . 
 Như vậy , sau CM tháng 8 , tình hình trong cả lớp rất khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua . Nhưng với nỗ llực cao nhất của đảng đứng đàu là HCT chúng ta đã vững vàng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân , giải quyết đc giặc đói , giặc dốt và những khó khăn về tài chính , chuẩn bị thực lực chống ngoại xâm . 
 4. Hướng dẫn về nhà : 
- Bài tập : Tại sao nói : tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám là “ Ngàn cân treo sợi tóc “ ? 
I / Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám : 
1. Những khó khăn về quân sự : 
- gặp khó khăn nhất là về giặc ngoại xâm . 
- Miền Bắc : 20 vạn quân tưởng vaò giải giáp quân Nhật và bọn “ Việt Quốc “ , “ Vệt cách “ âm mưu lật đổ chinhd quyền CM . 
- Miền nam : 1 vạn quân Anh mở đường cho Pháp trở lại xâm lược lại nc ta . 
- Trên đất nc lúc đó có 6 vạn quân nhật 
- Bọn phản động đại việt , Tờ rốt kít ( giả danh CM ) chống phá CM . 
2. Khó khăn về chính trị 
- Nền độc lập bị đe doạ 
- Nhà nước CM chưa đc củng cố .
3. Khó khăn về kinh tế : 
- Nông nghiệp : bị tàn phá nặng nề . 
+ Hơn 2 triệu dân bị chết 
+ Thiên tai , lũ lụt liên tiếp xảy ra 
- Công nghiệp : đình đốn trầm trọng 
+ Hàng hoá khan hiếm , giá 
+ Nạn đói đe doạ cuộc sống 
- Tài chính : 
+ Ngân sách nhà nước trống rỗng , chưa kiểm soát đc ngân hàng Đông Dương .
+ Bọn tưởng Giới Thạch đưa tiền vào làm rối loạn nền tài chính . 
4. Khó khăn về xã hội : 
- Hơn 90 % dân ta mù chữ 
- Các tệ nạn xh trần lan 
II / Bước đầu xây dựng chế độ mới : 
Tiến hành tổng tuyển cử to do trong toàn quốc ( 6/1/1946 ) 
2/3/1946 chính phủ mới ra mắt đứng đầu là chủ tịch HCM 
- Bộ máy chính quyền đc xác lập từ TƯ -> địa phương
- 25 / 5/1946 mặt trận Liên Việt ra đời để mở rộng khối đoàn kết dân tộc 
III / Diệt giặc đói , giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 
1. Giải quyết giặc đói : 
- HCT ra lời kêu gọi nhân dân lập “ hũ gại tiết kiệm “ , “ Ngày đồng tâm “ 
- Tăng gia sản xuất 
+ Khai hoang phục hoá 
+ Chia lại ruộng đất 
+ Ra lệnh giảm tô thuế 
2. Giải quyết giặc dốt : 
- Xoá nạn mù chữ , nâng cao tri hf độ dân trí 
- 8/9/1945 HCT kí sắc lệnh : Bình dân học vụ 
3. Giải quyết khó khăn về tài chính .
Tiết 30
C / Tiến trình : 
 1. ổn định tổ chức : 
 2. Kiểm tra bài cũ : 
 3. Bài mới : 
Hoạt động 1 : 
Gọi hs đọc phần IV sgk 
? Đảng , chính phủ và nhân dân ta có thái độ ntn trước hành động xâm lược của Thực dân Pháp ? 
GV : Thực dân Pháp đc sự giúp đỡ của thực dân Anh đã quay lại xâm lược VN . 
GV minh hoạ : 
+ Triệt nguồn tiếp tế của địch 
+ Dựng chướng ngại vật 
+ Tổng bãi công , bãi thị , 
+ Điện nước bị cắt 
Đối phó với âm mưu mở rộng chiến tranh cả nước . 
GV : Hàng vạn thanh niên nô lức lên đường nhập ngũ . 
GV : giới thiệu hình 44 sgk “ Đoàn quân Nam tiến “ vào Nam chiến đấu rất hăng hái và nhiệt tình 
? Hãy nêu những biện pháp đối phó của ta với quân Tưởng và bọn tay sai ? 
HS trình bày : trong lúc đang kháng chiến ác lệt ở MN thì 20 vạn quân Tưởng và tay sai chống phá ở miền Bắc . 
GV : 70 ghế trong quốc hội không qua bầu cử và một số ghế bộ trưởng : Bộ ngoại giao , bộ kt , bộ xã hội ..
? Theo em , vì sao ta phải nhân nhượng như vây với quân Tưởng ? 
HS trình bày 
- Vì không muốn cùng một lúc đánh 2 kẻ thù là Pháp và Tưởng vì lực lượng còn non yếu . 
- Chủ trương : “ Hoà hoãn với tưởng , tránh đụng độ giao thiệp thân thiện với chúng để tập trung lực lượng đánh Pháp ỏ Miền nam 
Hoạt động 2 : 
? Đọc thầm phần VI – sgk ? 
? Hoàn cảnh nào khiến ta phải kí hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 ? 
? Vậy nd của hiệp định sơ bộ 6/3/1946 ntn?
? Sau hiệp định sơ bộ thái độ của Pháp ra sao ? 
GV : Gây xung đột vũ trang ở nam kì . 
+ Pháp tăng cường khiêu khích làm cho quan hệ Việt – Pháp căng thẳng . 
? Trước tình hình đó chúng ta đã có những chủ trương gì ? 
GV : Nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về Kt để kéo dài thời gian hoà hoãn 
 .

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LIC SU 9 CA NAM.doc